Sunteți pe pagina 1din 1

O.O.

Momentele lecției Activități de învățare Resurse Evaluare


Moment organizatoric Cadrul didactic pregătește - -
materialele didactice necesare în
timpul desfășură-
rii activității.
Elevii își pregătesc instrumentele și
materialele de lucru.
OOC1 Captarea atenției Se propune elevilor realizarea unui -puzzle - reconstituirea
puzzle.Piesele puzzle-ului reprezintă -lipici corectă a puzzle-ului
părți ale unei scrisori adresată -scrisoare -răspunsul corect la
copiilor de către prințesa VARA. întrebări
(ANEXA 1) -observația
Elevii vor lucra în echipe de câte 2. -explicația
OOC2 -Ce reprezintă puzzle-ul obținut? -conversația
- Ce este o scrisoare? -exercițiul
- Anunțarea temei și a Se anunță titlul lecției și obiectivele -explicația -
obiectivelor lecției urmărite pe parcursul activității.

Dirijarea învățării Se poartă o discuție pe marginea scri- -observația -răspuns corect la


sorii . -conversația întrebări
-Cui îi este adresată scrisoarea? -scrisoarea
OOC1 - Când a fost scrisă scrisoarea?
-Cine a scris scrisoarea?
- Ce le transmite Vara copiilor?

Se propune elevilor jocul,,Curcubeul -planșa didactică


vacanței”.Vor călători pe curcubeu, -jetoane cu
iar la capătul acestuia se află porțile sarcinile de lucru
Vacanței,pe care vor intra doar dacă -etichete cu cuvinte
vor rezolva corect câteva sarcini. -manual
Pentru fiecare sarcină rezolvată -joc didactic
corect,vor primi câte un cuvânt cu
care vor completa un rebus și vor
descoperi unde îi invită Vara pe1 copii
în vacanța mare.

Vă invit să începem a noastră călăto-