Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

DATA: 17.03.2021
DURATA: 30 minute
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădiniță
STUDENT PROPUNĂTOR:
GRUPA: mare (nivelul 5/6 – 7 ani)
TEMA DE STUDIU: „Când, cum și de ce se întâmplă”
PROIECT TEMATIC: „Bucurii de primăvară”
SUBTEMA: „Se întorc păsările călătoare”
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: DPM (Domeniul Psihomotric)
TEMA ACTIVITĂȚII: „Ne deplasăm în armonie” (deprinderi motrice de bază: mers, alergare, săritură și cele utilitar
aplicative: echilibru, târâre, transport)
MIJLOC DE REALIZARE: traseu aplicativ
TIPUL ACTIVITĂȚII: activitate de fixare și consolidare a cunoștințelor

SCOP: Îmbunătățirea deprinderilor motrice de bază (mers, săritură, alergare) și celor utilitar aplicative
(echilibrul, târârea, transport).
DOMENIUL DE DEZVOLTARE: Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale.
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
-motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare;
-conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării;
COMPORTAMENTE VIZATE:

1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei
1.2. Participă la activități fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare
1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate
2.2. Se orientează în spațiu pe baza simțurilor. (văz, auz)

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1: să execute exercițiile din primele verigi ale lecției, coordonând mișcarea segmentelor corpului.
O2: să execute târârea pe antebraț și genunchi, și ocolirea de obstacole.
O3: să respecte direcția de execuție a traseului aplicativ.
O4: să exerseze săritura de pe loc din cadru traseului aplicativ.
O5: să execute corect mersul în echilibru pe poteca delimitată de banda adezivă.
O6: să transporte coșulețele cu ghiocei fără a le răsturna în cadrul traseului aplicativ.
STRATEGII DIDACTICE:

METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul


MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: fluierul; albinuțe din hârtie; săgeți din hârtie (pentru indicarea direcției); ghiocei din
hârtie; coșulețe; jaloane; măsuță; bandă adezivă de culoare roșie (pentru delimitarea potecii).
FORME DE ORGANIZARE: frontal; pe grupe.
EVALUARE: observarea curentă; aprecierea comportamentului copilului; aprecieri verbale.
LOCUL DE DESFĂȘURARE: Sala de grupă.

BIBLIOGRAFIE:
Dragomirescu, G., Kun, S., & Bojin, E. (1975). Metodica predării educației fizice în grădinița de copii. București: Editura
didactică și pedagogică.

Ministerul, E. N. (2019, 08 02). Curriculum pentru educație timpurie. București. Preluat de pe Edu.ro:
https://www.edu.ro/sites/default/files/Curriculum%20ET_2019_aug.pdf
Verigi și durată Conținutul activității Dozare Formații de lucru și indicații metodice observații

Organizarea colectivului -Alinierea copiilor în formație pe un 30” -Linie pe un rând în ordine descrescătoare,
de copii rând. fetele primele apoi băieții.
-Salutul. 5”
1’ -Verificarea echipamentului și stării de 5” XXXXXXXXXXXX
sănătate.
-Comunicarea temei. 20”
Pregătirea organismului -Ne întoarcem cu fața la un obiect de -Coloană câte unul (unul în spatele celuilalt)
pentru efort pe perete, ne aliniem în fața lor.
-Variante de mers:
5’ -Mers în cadență (mers normal). 1 l (lățime) -Mers cu brațele pe lângă corp;
1L
(Lungime)

-Mers pe vârfuri cu brațele sus (mers 1l -Mergem pe vârfuri, întindem brațele spre
ca o balerină). tavan;

-Mersul piticului. 1L -Mergem îndoind genunchii, ținem mâinile


pe genunchi;

-Pasul uriașului. 1l -Mergem cu pas mare;


-Alergare. 1L -Alergăm ușor;

-Sărituri. - ne prefacem că suntem broscuțe.


Influențarea selectivă a -Din linia pe un rând fiecare copil va XXXXXXXXXXXXXXX
aparatului locomotor merge pe o albinuță. Coloană câte 4 în trepte
-Mâinile pe șolduri, depărtat prin 123412341234
7’ săritură: X X X
1. Exerciții pentru cap și gât- X X X
a) extensii și aplecări ale capului. X X X
P.I. (poziția inițială) stând depărtat cu X X X
mâinile pe sold:
T1-2, T5-6 –extensii ale capului 2x8T -Spatele drept
T3-4,T7-8- aplecări ale capului -Privim cerul, privim pământul.

b) răsuciri ale capului spre stânga și -Întoarcem capul spre un obiect menționat
spre dreapta: 2x8T din stânga și dreapta.
P.I. stând depărtat cu mâinile pe sold
T1-2,T5-6- răsuciri spre stânga
T3-4,T7-8-răsuciri spre dreapta

2. Exerciții pentru brațe- -Brațele întinse pe lângă corp.


a) rotiri ale brațelor simultan/ 2x8T -Morișca.
alternativ înainte și înapoi -Înotăm.
P.I. Stând depărtat cu brațele întinse pe
lângă corp
T1-8-rotiri de brațe înainte
T1-8- rotiri de brațe înapoi

-Ne prefacem că ne suflă vântul și ne dă pe


3. Exerciții pentru trunchi spate.
a) extensii și aplecări 8T -Ne aplecăm să ne ridicăm creionul.
P.I. Stând depărtat cu mâinile pe șold.
T1-2, 5-6 - extensii ale trunchiului
T3-4, 7-8- - aplecări ale trunchiului

b) răsuciri ale trunchiului -Ne întoarcem spre peretele cu dulapul.


P.I. Stând depărtat cu mâinile pe șold. 8T
T1-2, 5-6 – răsuciri la stânga
T3-4, 7-8- răsuciri la dreapta

-Întindem mâinile în față, suntem un copac


4. Exerciții pentru membrele inferioare și suntem tăiați, ne prăbușim.
a) genuflexiuni 4 ori
P.I. Stând drepți cu mâinile înainte

-Sari minge, minge sus, sari minge, minge


b) sărituri jos.
P.I. Stând drepți cu mâinile pe lângă 4 ori
corp

Învățarea, consolidarea, -Din formația de lucru revenim în linie


perfecționarea pe un rând.
deprinderilor și -Pe rând vor veni și vor ocoli 2 ori
priceperilor motrice obstacolele (jaloane) urmând săgețile. -urmăriți săgețile.
(execuție model)
12’ -Pe rând vor executa târârea pe -coatele și genunchii ating solul.
antebraț și genunchi. 2 ori
(execuție model)

-Vom executa un traseu aplicativ:


-Este un joc: am plecat în drumeție în
pădurea fermecată, trebuie să avem 2 ori -ocolim obstacolele urmând săgețile, ne
mare grijă să nu deranjăm ursuleții menținem echilibrul în drumul spre ghiocei,
care s-au trezit din hibernare în această ne aplecăm să adunăm ghioceii, ne târâm în
primăvară, deci trebuie să fim foarte liniște pe sub măsuță.
atenți, trebuie să ocolim obstacolele
(jaloanele), să mergem în echilibru pe
poteca din pădure, să sărim în fața
fiecărui ghiocel (săritură de pe loc), să
adunăm ghioceii în coșulețe
(transport), apoi să ne târâm ca să
ieșim din pădure pe sub boltă
(măsuță).
-Execuția model, ulterior execută
fiecare pe rând.

Revenirea organismului -Ne vom juca „Păsările în cuib” 1 dată -Copiii formează grupe de câte 3 jucători,
după efort dintre care 2 își dau mâinile, formând cuibul;
iar al treilea, se așază în mijlocul lor
5’ „pasărea”.
-La semnalul fluierului, păsările părăsesc
cuibul, deplasându-se liber în grupă.
-La următorul semnal, fiecare pasăre caută
să ocupe cât mai repede un alt cuib.
-După un anumit timp se schimbă rolurile.

(pot exista mai multe păsări decât cuiburi)


Concluzii și aprecieri -Se fac aprecieri verbale fără a se
nominaliza copiii.
30 ” -„Mi-a plăcut că cei mai mulți dintre
voi ați avut spatele drept pe perioada
activității.”

S-ar putea să vă placă și