Sunteți pe pagina 1din 4

PĂRINTELE CONSTANTIN GALERIU – CEL MAI DE SEAMĂ PREICATOR

ROMÂN AL SECOLULUI XX

Părintele Constantin Galeriu este unul dintre cei mai de seamă duhovnici și predicatori pe
care i-a dat Bisericii lui Hristos pământul românesc. Născut în ziua de 21 noiembrie 1918, într-o
localitate din județul Bacău și trecut la cele veșnice în ziua de 10 august 2003, părintele Galeriu a
rămas în amintirea tuturor drept părintele de la Biserica Sfântul Silvestru, din București.
După ce a frecventat școala primară din comuna natală, a urmat Seminarul „Sf. Gheorghe”
din Roman, apoi a fost admis la Facultatea de Teologie din Bucureşti. În anul 1942 a absolvit
Teologia, lucrarea sa de licenţă intitulată „Îndumnezeirea omului” fiind realizată sub îndrumarea
lui Nichifor Crainic.
„Din punct de vedere omiletic, părintele Galeriu este un predicator harismatic. Predicând
întotdeauna liber şi înfăţişând învăţăturile într-o formă impecabilă, când îl asculţi ai simţăminte
apropiate celor pe care le trăieşti ascultând o pasăre măiastră, sau un violonist experimentat care
interpretează din memorie şi fără greş o piesă celebră. Părintele îţi dă siguranţa că nu poate greşi,
aşa cum violonistul autentic nu poate cânta fals. Atragem atenţia, în consecinţă, că nimeni nu va
putea să-şi facă o impresie reală asupra felului de a vorbi al părintelui, decât ascultându-l direct.
Căci o predică de-a părintelui ne apropie într-un fel de realitate, dar pierde multe din detaliile pe
care doar rostirea verbală le surprinde. Şi după cum în pictură tocmai detaliile sunt cele care
pecetluiesc valoarea unui tablou, tot aşa şi în predică: detaliile dau culoare rostirii omiletice.”1
Părintele nu predică numai la Amvon, ci prin tot ce face. Viaţa însăşi a părintelui este o
carte deschisă de pedagogie creştină, din care credincioşii pot citi în fiecare zi.
Părintele nu pierde nici o clipă din vedere Modelul Suprem: Mântuitorul Iisus Hristos. Căci
numai despre El s-a spus: „Niciodată n-a vorbit vreun Om ca Omul Acesta”(Ioan 7,47).
Modelului desăvârşit, sub acest aspect special de Învăţător, părintele Galeriu i-a consacrat, de
altfel, unul dintre cele mai reprezentative studii omiletico-dogmatice, Mântuitorul Iisus Hristos,
Învăţătorul nostru suprem.

1
Părintele Galeriu: vocația cuvântului - la împlinirea vârstei de 80 de an - Preot Vasile Gordon
,,Alt atu determinant, cu raportate la conţinutul predicilor, este formaţia sa de dogmatist.
De aceea cele mai multe dintre ele au un pronunţat caracter dogmatic. Să nu uităm că părintele a
fost cel mare dogmatist al ortodoxiei româneşti, alături de părintele academician Dumitru
Stăniloae şi că a susţinut, la catedra de Dogmatică, teza de doctorat Jertfă şi răscumpărare,
cunoscută publicului larg şi prin reeditarea ce i s-a făcut. ”2
Predica Părintelui Galeriu are greutate şi pentru faptul că propovăduitorul este preot de vocaţie.
Conţinutul de substanţă al predicilor părintelui, întemeiat pe Scriptură, Sfinţii Părinţi, pe
cugetările marilor gânditori ai lumii, dar nu mai puţin pe propriile-i trăiri şi experienţe
duhovniceşti, este prezentat într-un limbaj ales, liturgic, armonizat unui stil adecvat, i-am zice
personal, la care se adăuga o gestică discretă şi o expresie a feţei şi a ochilor care însoţesc fericit
adevărurile expuse, subliniindu-le.
Nu se îndepărtează niciodată de limbajul liturgic, fără a respinge, însă, neologismele, sau
anumite expresii moderne, atunci când sunt binevenite. Părintele are întotdeauna în vedere că
limbajul nu este un scop în sine, ci un auxiliar.
Este preocupat întotdeauna de găsirea celei mai fericite expresii pentru exprimarea ideilor,
dar numai în ambianţa liturgică. Căci predica este, de fapt, un act liturgic. Originalitatea
omiletică este ilustrată, aşadar, deodată cu fondul, şi prin forma de exprimare.
,,Când predica, îşi desfăcea adeseori mâinile. Le desfăcea larg, de parcă dorea să
îmbrăţişeze cu ele tot văzduhul şi, cu el, şi pe cei din biserică. În veşmântul cel auriu părea un
vultur gata să-şi ia zborul către înalt. Aşa a rămas în memoria tuturor. Ca un mare predicator.”3 
„ Înzestrat cu nenumărate daruri, cu chipul coborât parcă din vechile icoane, Părintele
Constantin Galeriu a fost unul dintre cei mai cunoscuți slujitori ai Bisericii de pe întregul cuprins
românesc. Personalitatea sa rămâne adânc întipărită în memoria Bisericii şi a ţării, ca părinte de
familie, ca preot de parohie şi ca profesor de înaltă conştiinţă pedagogică şi misionară. Ca preot
de parohie, Părintele s-a dovedit a fi slujitor cu aleasă vocaţie liturgică şi pastorală, cunoscut mai
ales ca predicator talentat. Mesajul de la amvon, profund teologic şi pastoral, era transmis pe
înţelesul tuturor, zidind sufleteşte şi pe ascultătorii simpli, dar şi pe intelectualii tot mai numeroşi
prezenţi la sfintele slujbe. Ca profesor de teologie, Părintele Galeriu rămâne în conştiinţa noastră
ca educator creştin înţelept, îmbinând armonios erudiţia didactică, tactul pedagogic şi calităţile
de om duhovnicesc.
2
Idem
3
Cristian Curte, Părintele Constantin Galeriu, Predicatorul de foc în Revista Formula AS, Numărul 1040, 2012.
În acelaşi timp, părintele profesor a fost mereu prezent şi în viaţa cetăţii, tainic şi discret în
vremea dictaturii, la vedere după evenimentele din decembrie 1989, astfel că „slujba de apostol
şi-a făcut-o deplin”, cultivând un dialog permanent viu atât cu teologi, cât şi cu oameni de
cultură laică, altfel spus, cu Biserica şi cu societatea, cu vârstnicii şi cu tinerii.
Personalitatea sa dinamică și duhovnicească, fervoarea credinței și dragostea sa pentru
Ortodoxie și pentru poporul român trebuie cunoscute şi preţuite, fiind expresia bucuriei
unui misionar mărturisitor al Jertfei și Învierii Mântuitorului Iisus Hristos.
Părintele Galeriu punea des accentul pe înviere, ca viață nouă în Hristos, tocmai pentru că a
învățat din Sfânta Evanghelie, din scrierile Părinților Bisericii și din experiența sfinților
că învierea ca dar se primește prin credință și pregătire spirituală, nu doar se așteaptă. Întreaga
slujire pastoral-misionară a Părintelui Galeriu rămâne pentru noi ca o făclie de Paști, care ne
ajută să înţelegem mai bine taina și bucuria învierii sufletului din moartea pricinuită de păcat,
dar și a pregătirii omului pentru învierea trupului, la venirea întru slavă a lui Hristos, la sfârşitul
veacurilor.”4

Bibliografie

4
https://basilica.ro/parintele-patriarh-daniel-despre-pr-constantin-galeriu-un-marturisitor-jertfelnic-al-
evangheliei-si-al-idealurilor-poporului-roman/
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, București,2008.
2. Părintele Galeriu: vocația cuvântului - la împlinirea vârstei de 80 de an -
Preot Vasile Gordon
3. Cristian Curte, Părintele Constantin Galeriu, Predicatorul de foc în Revista
Formula AS, Numărul 1040, 2012
4. https://basilica.ro/parintele-patriarh-daniel-despre-pr-constantin-galeriu-un-
marturisitor-jertfelnic-al-evangheliei-si-al-idealurilor-poporului-roman/

S-ar putea să vă placă și