Sunteți pe pagina 1din 54

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIALE

LUCRARE DE DISERTAȚIE

Coordonator Științific:
Conf. Univ. Dr. Anca Parmena Olimid

Absolvent:
Delia Ignat

Craiova
2020
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIALE
MASTERAT: SECURITATE NAȚIONALĂ ȘI
EUROATLANTICĂ

LUCRARE DE DISERTAȚIE

CONCEPTUL STRATEGIC NATO (1999-2019)


PROCESE DECIZIONALE, LINII
DIRECTOARE, VALORI FUNDAMENTALE

Coordonator științific:
Conf. Univ. Doctor Anca Parmena Olimid

Absolvent:
Delia Ignat

CRAIOVA
2020

1
Cuprins

Introducere .............................................................................................................3

Capitolul 1: NATO – Repere evolutive………………………………………….5

1.1 Ce este NATO ?………………………………………………………...5

1.2 Linii directoare militare NATO…………………………………….....8

1.3 Transformarea structural organizațională a NATO …………….10

Capitolul 2: Noul concept strategic NATO…………………………………….17

2.1 Teorii ale conceptului strategic………………………………………17

2.2 Politica externă și de securitate comună…………………………….31

2.2.1. Trasee de politică externă și Securitate comună în


Europa……………………………………………………………………31

2.2.2. Noul concept NATO și politica externă a UE……………35

Capitolul 3: Studiu de caz- România, vârf de lance NATO, în lupta împotriva


razboiului asimetric……………………………………………………………44

3.1 Amenințări în zona Mării Negre……………………………………47

Concluzii ……………………………………………………………………….51

Bibliografie……………………………………………………………….…….52

2
Introducere

Alianța nord atlantică, a reprezentat de la înființare și până în prezent, garantul


democrației atât în spațiul propriu, cât și în întreaga Europă, prin aplicarea principiilor sale, a
liiniilor directoare militare, a misiunile efectuate , cât și prin parteneriatele strategice și de
apărare comune, inițiate împreună cu UE, ONU și alte organisme și organizații internaționale.

NATO este o alianța militară dar și politică, economică și socială modernă.

Dacă la înființare, a avut ca scop combaterea expansionistă a fostei Uniuni Sovietice, atât
din punct de vedere ideologic , prin incercarea de aducere a comunismului în statele occidentale,
cât și militar, prin înăbușirea “primăverii de la Praga”, alăturarea trupelor comuniste în războiul
din Vietnam, invazia Afganistanului , etc., ulterior, conceptul strategic NATO a suferit o serie de
transformări , creându-se astfel o etapizare evolutivă, delimitate conceptual și aplicativ, de
momentul 11 septembrie 2001, Lisabona 2010, Tara galilor 2014. Din 1990, când practic
existența NATO, ca entitate creată în 1949, a încetat, Alianța devine un partener credibil și
extrem de eficient pentru implementarea democrației și stabilității în zone cu risc maxim de
război sau de încălcare flagrantă a drepturilor omului. NATO este o alianța militară dar și
politică, economică și socială modernă.

Altfel spus, conceptul strategic NATO, a suferit o serie de transformări dictate in mare
parte de evenimentele petrecute atât la granița alianței, cât și în interiorul său, războiul împotriva
terorii fiind un punct de plecare important în modificările de principiu pe care le vom regăsi
odata cu elaborarea documentelor de parteneriat , dupa anul 2001. Se remarcă transpunerea
principiilor alianței într-un context nou , militar, acela al creării unor formațiuni multinaționale,
mult mai ușor de dislocat în teatrele de operațiuni, antrenate pentru a desfășura misiuni de
diverse tipuri, de la cele armate, la cele umanitare și nu în cele din urmă la cele de consultanță.
Acestea aveau să dețină o logistică ce avea să le permit interoperabilitatea, standardele de
armament și dotare, precum și de instruire fiind stabilite unitar în cadrul parteneriatelor
strategice și de apărare comune, NATO-UE, precum și cu alte organizații internaționale
implicate.

Intervențiile Alianței în criza din Balcanii de Vest, în războaiele iugoslave și în


Afganistan, cu un început mai ezitant, atunci când SUA a declarat Războiul Împotriva
Terorismului și cu evoluția angajamentelor până în prezent, când NATO s-a dovedit un lider
incontestabil în lupta împotriva terorii și în asigurarea stabilității în zona Orientului Mijlociu
3
În acest context, implicarea Alianței se face prin structuri complexe: KAFOR, SFOR,
IFOR.

Genul acesta de misiuni, va evolua odată cu prezenta în teatrele de operațiuni deschise


în Orientul mijlociu. Conceptul strategic NATO, va suferi modificări valabile și astăzi,
aplicabile și dupa declanșarea conflictelor din Ucraina, soldate cu anexarea Crimeei, 2014,
fiind anul Summitului din Tara Galilor, Declarația sa stipulând faptul că acțiunile agresive ale
Rusiei împotriva Ucrainei a schimbat în mod fundamental viziunea acestorșefilor de stat și
govern al țărilor member NATO, cu privire la integritatea teritoriala, libertatea si pacea
Europei. Instabilitatea în creștere ,precum și amenințările transnaționale și multidimensionale,
pun de asemenea la încercare securitatea Alianței, iar toate acestea pot avea consecințe pe
termen lung pentru pacea și securitatea din regiunea euro-atlantică și pentru stabilitatea din
întreaga lume.

"Alianta Nord-Atlantica ramane o sursa esentiala de stabilitate in aceasta lume


impredictibila. Ne reafirmam angajamentul de a indeplini toate cele trei sarcini de baza
prevazute in Conceptul Strategic al NATO: apararea colectiva, gestionarea crizelor si
securitatea prin cooperare. In Tara Galilor, am luat decizii care sa raspunda provocarilor de
azi si de maine".1

Criza ruso-ucraineană din 2014 și activitățile militare ale Rusiei care au schimbat
paradigma securității în Europa, au trasat o nouă viziune asupra conflictelor armate,
accentuând interesul NATO în ceea ce priveste războiul informațional, ca parte integrantă a
unui nou tip de război, acela asimetric, razboiul hibrid.

Lucrarea de față își propune clarificarea etapizării evoluției conceptului strategic


NATO de-a lungul istoriei sale, luând în considerației evoluțiile globale și regionaleîn ceea ce
privește securitatea și apărarea, precum și implicațiile apărute în zona de interes Marea
Neagră, chestiuni ce vor face subiectul studiului de caz.

Capitolul 1: NATO- repere evolutive


1
https://www.hotnews.ro/stiri-international-18044408-declaratia-finala-summitului-nato-din-tara-galilor.htm

4
Motto : “The purpose of the NATO alliance is "to
keep the Russians out, the Americans in, and the Germans
down.” Lord Ismay

1.1 Ce este NATO?


Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord ,este o alianță politico-militară înființată
în anul 1949, reunind la Washington D.C, 30 de țări din Europa și America de Nord.
Obiectivul principal constituit în data de 4 aprilie, este acela de a pune în aplicare un
sistem de apărare comun, împotriva unui eventual atac venit din exterior.
Sediul principal al NATO, se află în Belgia, la Bruxelles, iar cel al Fortelor Aliate din
Europa, în apropiere de Mons.
Organizația Tratatului Atlanticului de Nord a apărut din necesitatea apărării
democraţiei occidentale faţă de tendinţa de schimbare prin forţă a sistemului capitalist cu
sistemul comunist, de către URSS. Constituirea organizaţiei a fost precedată de o serie de
evenimente precum ameninţările la adresa suveranităţii Norvegiei, Greciei, Turciei,
lovitura comunistă din 1948 din Cehoslovacia, blocada Berlinului instituită în aprilie
același an, de către URSS.
După ce trupelor occidentale li se redusese capacitatea combativă, ca urmare a
înțelegerilor dintre statele Națiunilor Unite din timpul și de la sfârșitul celui de-al doilea
război mondial, guvernele statelor occidentale erau din ce în ce mai preocupate de faptul
că Uniunea Sovietică intenționa să-și mențină nediminuată capabilitatea forțelor sale
armate. În același timp, având în vedere ideologia declarată a partidului comunist
sovietic, era din ce în ce mai evident că apelurile pentru respectarea Cartei ONU și a
înțelegerilor internaționale, încheiate la terminarea războiului, nu puteau garanta
suveranitatea și independența statelor democratice.2
Organizația Tratatului Atlanticului de Nord a apărut din necesitatea apărării
democraţiei occidentale faţă de tendinţa de schimbare prin forţă a sistemului capitalist cu
sistemul comunist, de către URSS.3
Se consideră drept atac armat împotriva uneia sau mai multora dintre părţile alianței
atacul armat:

2
Paul Dănuţ Duţă, op.cit., p. 25.
3
Paul Dănuţ Duţă ș.a. (eds.), NATO la 60 de ani de la înfiinţare. Perspective româneşti, Editura Tehnomedia,
Colecţia Politică şi apărare naţională nr. 35, Sibiu, 2009, pp. 5-12.

5
 împotriva teritoriului uneia dintre părţi în regiunea Atlanticului de Nord, la
nord de Tropicul Racului;
 împotriva forţelor terestre, navale sau aeriene ale uneia dintre părţi care se
află pe aceste teritorii sau în oricare altă zonă din Europa în care forţele aliate
sunt staţionare.

Părţile formează un Consiliu în care vor fi examinate problemele privitoare la


aplicarea Tratatului și care va constitui organismele subsidiare ce ar fi necesare.

Evenimentele petrecute în Europa la începutul ultimului deceniu al secolului al XX-


lea au marcat sfârşitul ,,războiului rece” care şi-a pus amprenta fundamental pe securitatea
membrilor NATO. Pericolul unui război mondial a fost diminuat, dar au apărut alte riscuri şi
ameninţări la adresa păcii şi securităţii internaţionale care au condus la schimbarea
conceptelor strategice ale alianţei.

În urma hotărârilor luate de şefii de stat şi de guvern ai ţărilor alianţei în cadrul


reuniunilor la vârf de la Londra (iulie 1990), Roma (noiembrie 1991), Bruxelles (ianuarie
1994), Madrid (iulie 1997) şi Washington (aprilie 1999), alianţa şi-a adaptat strategia globală
în raport cu schimbările produse în contextul politic şi strategic creat.

Conceptul strategic adoptat la Roma a condus la o lărgire a viziunii asupra securităţii bazată
pe dialog şi cooperare şi pe menţinerea unui potenţial de apărare colectivă. Conceptul a
integrat într-un ansamblu coerent aspectele politice şi militare ale doctrinei NATO, în materie
de securitate, cooperare cu statele din Europa Centrală şi de Est contribuind la creşterea
încrederii reciproce şi strângerea de noi membri. Acest concept are în vedere „o mai mică
dependență față de armele nucleare și efectuarea unor schimbări esențiale la nivelul forțelor
armate integrate ale NATO”, incluzând reduceri substanțiale sub raport numeric, al nivelului
de pregătire, propune ameliorări în privința mobilități, flexibilității și capacității lor de
4
adaptare la diferite situații, precum și utilizarea mai largă a forțelor multinaționale“. Prin
stabilirea obiectivelor alianţei concretizate în misiunile structurilor sale s-a dezvoltat
parteneriatul şi cooperarea cu ţările din Europa Centrală şi de Est, creşterea rolului OSCE şi a
altor structuri de securitate. Crearea Consiliului de Cooperare Nord-Atlantică (N.A.C.C.) −
transformat în 1997 în Consiliul Parteneriatului Euro-Atlantic (E.A.P.C.) − a avut drept scop
consultarea şi cooperarea politică, economică, militară şi ştiinţifică între ţările membre

4
Paul Dănuţ Duţă ș.a. (eds.), Partnership for Security…, NATO strategic Concept, Editura Tehnomedia,
Colecţia Studii europene nr. 4, Sibiu, 2009, pp. 3-13.

6
NATO şi noile democraţii europene. Evenimentul cel mai important a fost reuniunea
inaugurală a Consiliului de Cooperare Nord-Atlantică (N.A.C.C.) din 20 decembrie 1991, cu
participarea miniştrilor Afacerilor externe din NATO şi a 6 ţări din Europa Centrală şi de Est
(inclusiv România) şi a celor 3 state Baltice.

În anul 1992, s-au alăturat acestui proces şi 11 state din fosta URSS iar în 1993
existau deja 22 parteneri de cooperare. Cooperarea în cadrul acestui organism a fost începută
pe baza programelor de lucru stabilite pe un an.

Începand din 1995, acestea sunt elaborate pe doi ani . Procesul ulterior de consultare

și cooperare din cadrul N.A.C.C. „s-a concentrat asupra unor subiecte foarte diverse dar, în

mod deosebit, a avut în vedere problemele politice și de securitate: menținerea păcii,

definirea la nivel conceptual a controlului armamentelor și a dezarmării, planificarea apărării

și problemele militare, conceptele democratice asupra relației dintre civili si militari,

conversia producției industriei de apărare în scopuri civile, cheltuielile și bugetele pentru

apărare, cooperarea științifică și problemele de mediu legate de domeniul apărării, difuzarea

de informații despre NATO în țările partenere, planificarea politică și controlul traficului

aerian civil și militar“.5

La reuniunea de la Bruxelles din 1994 s-a confirmat necesitatea existenţei şi


restructurării alianţei în conformitate cu noile riscuri şi ameninţări. Au fost reconfirmate
funcţiile alianţei şi a fost exprimat sprijinul pentru edificarea Identităţii Europene de
Securitate şi Apărare. În cadrul reuniunii s-a adoptat o declaraţie prin care alianţa era
considerată deschisă şi altor state europene în măsură să promoveze principiile Tratatului şi
să contribuie la securitatea din zona Atlanticului de Nord. În scopul întăririi securităţii în
zona euro-atlantică, la 1 ianuarie 1994 şefii de stat şi de guvern ai ţărilor membre NATO
hotărăsc crearea Parteneriatului pentru Pace. Valorile comune ale parteneriatului sunt:
cooperarea, promovarea libertăţilor fundamentale şi a drepturilor omului, apărarea libertăţii, a
dreptăţii şi a păcii prin democraţie fără de care nu se concepe stabilitatea şi securitatea în
zona euro-atlantică.
5
Emil Ion, Asigurarea securității europene prin intermediul organizațiilor internaționale, București, Editura
Universității Naționale de Apărare “Carol I”, 2007, p. 94.

7
1.2 Linii directoare militare NATO

Una din principalele linii directoare trasate de Alianța Tratatului Atlanticului de Nord
este de ordin militar și anume domeniile de actiune date de Statul Major Militar International
(IMS), acesta fiind responsabil cu elaborarea planurilor și politicilor la nivel startegic ,cu
planificarea apărării și a forței și colaborarea cu țările membre pentru a stabili obiectivele
forței și contribuțiile militare ale statelor membre NATO.

IMS sprijină Comitetul Militar cu aproximativ 400 de civili şi militari care acţionează
mai degrabă în interesul comun al Alianţei, decât în cel al ţării lor de origine. Conform
recomandărilor directorului general, generalul-locotenent Jürgen Bornemann, Statul Major
pregăteşte evaluări şi rapoarte despre aspectele ce formează baza de discuţie şi de luare a
deciziilor în cadrul CM. Statul Major Militar Internaţional este, de asemenea, responsabil cu
planificarea, evaluarea şi recomandarea politicii privind anumite aspecte militare care
urmează a fi analizate de către Comitetul Militar; acesta trebuie să se asigure că politicile şi
deciziile luate sunt implementate conform liniilor directoare primite.

Statul Major Militar Internaţional constituie legătura esenţială dintre structurile de


decizie ale Alianţei, cei doi comandanţi ai Comandamentelor Strategice, delegaţiile militare
naţionale la NATO şi ţările partenere ce-şi desfăşoară activitatea în Bruxelles, precum şi
personalul civil din cadrul acestei structuri ce sprijină activitatea Secretarului General şi a
Consiliului Nord Atlantic.6

Comitetul Militar supraveghează desfăşurarea operaţiilor şi misiunilor Alianţei aflate în


desfăşurare: 7

➤ Forţa Internaţională de Asistenţă pentru Securitate din Afganistan (ISAF). NATO


acţionează pe tot teritoriul Afganistanului cu aproximativ 130.000 de militari aflaţi sub
comanda sa. Printre responsabilităţile ISAF se numără şi asigurarea securităţii, Echipele de

6
Teodor Frunzeti, Organizațiile internaționale în era globalizării, Sibiu, Editura Academiei Forțelor Terestre,
2000, p. 66. 2 Teodor Frunzeti, Organizațiile internaționale în era globalizării, Sibiu, Editura Academiei Forțelor
Terestre, 2000, p. 67

7
N.AT.O. Handbook, N.AT.O. Office of Informational Press, Bruxelles, 2013, pp. 24-27

8
Reconstrucţie Provincială şi instruire a Forţelor Naţionale Afgane de Securitate, sunt
cunoscute sub numele de Misiunea de Instruire NATO din Afghanistan (NTM-A). Suportul
transferului pentru responsabilitatea securităţii către autorităţile afgane va rămane o prioritate.

➤ Forţa NATO din Kosovo (KFOR). NATO conduce o operaţie de menţinere a păcii în
Kosovo din iunie 1999. Având iniţial un efectiv de 50.000 de oameni după campania aeriană
din martie 1999, KFOR numără, în prezent, aproximativ 6.000 de militari, inclusiv Batalionul
Operaţional pentru Forţa de Răspuns, dislocat în teatrul de operaţii, ce se compune din 500
de oameni.

➤ Operaţiunea ACTIVE ENDEAVOUR (OAE), singura misiune a Alianţei în baza


Articolului V, este o operaţie de combatere a terorismului desfăşurată în Marea Mediterană,
împreună cu ţările partenere şi cu aportul semnificativ al ţărilor din cadrul Dialogului
Mediteranean.

➤ Operaţiunea OCEAN SHIELD (OOS) este misiunea Allianţei de combatere a pirateriei din
zona Golfului Aden şi a Bazinului Somaliei, în strânsă coordonare cu mai mulţi actori
internaţionali.

➤ De asemenea, NATO furnizează Sprijin logistic Misunii Uniunii Africane în Sudan


(AMISOM).

➤ Peste 100 de militari ai NATO oferă asistenţă în materie de apărare şi reformă a


securităţii la Sarajevo, Skopje şi Belgrad. Operaţii NATO încheiate cu succes în anul 2011.

➤ Operaţia UNIFIED PROTECTOR (OUP). Conform mandatului Naţiunilor Unite, Alianţa


a condus o campanie aeriană şi maritimă în Libia, pe o perioadă de 7 luni, pentru a proteja
civilii şi zonele populate de aceştia, de atacurile sau ameninţările cu atacuri. În total, NATO
şi avioanele ţărilor partenere au efectuat aproximativ 26.000 de misiuni din care peste 11.000
de misiuni de lovire a ţintelor.

➤ Misiunea de instruire a forţelor din Irak (NTM-I). A fost iniţiată în anul 2004 la cererea

autorităţilor irakiene, pentru instruirea forţelor armate şi de poliţie ale acestei ţări. Alianţa a

contribuit la asigurarea capacităţii de securitate a Irakului prin pregătirea a circa 5000 de

9
militari şi a 10.000 persoane din cadrul poliţiei, şi prin dezvoltarea structurilor de pregătire şi

a instituţiilor in direcţia asigurării unei forţe de securitate sustenabilă şi multi-etnică.8

1.3 Transformarea structural organizațională a NATO

Încetarea Războiului Rece și modificarea parametrilor de Securitate, a determinat declanşarea


proceselor de transformare militară, în cadrul Alianței punctul de plecare fiind constituit în
jurul formelor de exprimare tradiţionale de ducere a războiului de anvergură mare şi
intensitate ridicată, în conformitate cu care erau aliniate doctrina, structura de forţe
combatante şi de comandă, nivelul de înzestrare al Alianţei etc.

În contextul schimbărilor mediului de Securitate, NATO a fost catalogată „ca fiind depăşită,
dar în care cooperarea transatlantică în domeniul securităţii rămâne încă viabilă, impunându-
se stringent ca NATO să se transforme într-o organizaţie aptă să promoveze securitatea,
interesele şi valorile membrilor săi împotriva ameninţărilor şi provocărilor secolului XXI”9.

Astfel, s-a demonstrate irelevanța dacă nu totală, cel puțin parțială a strategiilor, nivelului de
înzestrare și pregătire , dar și a streucturilor Alianței, concepute pentru și în timpul
Razboiului Rece.

Experiența acumulată din conflictele care au urmat, au demonstrat necesitatea proiectării unei
noi arhitecturi organizaționale militare, care ar fi trebuit sa conțină structure apte să
desfășoare- alături de cele clasice- o nouă gamă de misiuni specificeconflictelor de joasă
intensitate precum:

 Menținerea și impunerea păcii


 Asistența umanitară
 Impunerea de sancțiuni
 Misiuni impotriva terorismului și de interzicere a activităților caracterizete de
criminalitate
 Combaterea traficului de droguri și de carne vie, etc

8
https://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_publications/20120911_nato-military-committee2011_ro.pdf

9
Daniel S.Hamilton, Transatlantic Transformations: Equipping NATO for the 21st Century, Center of
Transatlantic Relation, Washington, 2004, p. 30.

10
Pentru a răspunde noilor cerințe de implicare, forurile decizionale și de planificare a apărării,
au creat atributele acelei organizații militare capabilă să răspundă actualelor și viitoarelor
amenințări, urmând a fi posesoarea unor structuri modern, integrate și adaptabile, apte să
producă și să furnizeze forte pregătite să acțoneze în operațiile pe care le-ar presupune
întregul spectru conflictual.

Aceleași premise amintite deja, au determinat NATO să înceapă un major proces de


restructurare din interior, prin inițierea unor reforme și dezvoltarea unor concept menite să
pastreze relevanța Alianței în acest no cadru creat.

Iniţiativele lansate imediat după sfârşitul Războiului Rece au reflectat o abordare mai largă a
aspectelor privind securitatea spaţiului nord atlantic, conţinutul acestora fiind cuprins în
cadrul unui Studiu pe Termen Lung, cu referire la Structura Militară Integrată (IMS). Acesta
conţinea recomandări privind structurile de forţe, structurile de comandă, respectiv
infrastructura comună. Miniştrii de Externe au furnizat un pachet suplimentar de îndrumări,
în cadrul întâlnirii de la Berlin din 1996, prin definirea obiectivelor misiunilor pe care noile
structuri de forţe şi de comandă vor trebui să le execute. 10

Structurile de comandă ale NATO au cunoscut o evoluţie continuă atât în timpul Războiului
Rece, dar mai ales după încheierea acestuia.

Până în 1990, cele16 naţiuni membre NATO constituia efective armate, de „aproximativ
5.252.800 de militari activi, din care 435.000 reprezentând forţe dislocate înaintate ale
SUA”11, structurate în 78 de centre de comandă (comandamente), organizate în patru
eşaloane.

În 2009, NATO deja cuprindea 28 de membri , state care menţin la acel moment o putere
constând în 3.793.778 de militari activi, incluzând 137.836 de militari dislocaţi ai SUA,
aparţinând tuturor serviciilor.12

Alfel spus, structurile de comandă cu care NATO a ieşit din Războiul Rece au fost
reconfigurate din 78 de comandamente ajungându-se la 20, cu două Comandamente
Strategice, unul pentru Atlantic şi unul pentru Europa, cu trei Comandamente Regionale sub
autoritatea Comandamentului Aliat Suprem din Atlantic (SACLANT), respectiv alte două
sub autoritatea Comandamentului Aliat Suprem din Europa (SACEUR).
10
NATO, NATO’s Command Structure: The Old and the New, January 2010, http://www.nato.int/cps/en/
natohq/topics_69718.htm?selectedLocale=en, accesat la 10.04.2014.
11
IISS, The Military Balance, London, IISS1998, p. 31.
12
IISS, The Military Balance, London, 2008, p. 47.

11
Desi reorganizată si redusă in 1991, structura integrate NATO, evenimentele succedate
ulterior, au arătat că aceste initiative reformatoare sunt incomplete și nu pot să ofere
organizației capabilitatea de a răspunde tuturor provocărilor ce ar putea să apară.

Este şi cazul deciziei din 1992 de asumare de către forţele militare NATO a misiunilor în
sprijinul păcii, situaţie în care Alianţa, cu efective reduse aproape la jumătate în urma
restructurării, s-a găsit în situaţia de a genera forţe atât pentru a executa misiuni în
conformitate cu Articolul 5, cât şi de a contribui la misiuni care erau în afara acestuia. Toate
aceste demersuri de reorganizare, au afectat, de asemenea , comanda și controlul forțelor aliate din
Europa, fapt care a dus la schimbarea structurilor de comandă ale alianței, pe trei sectoare diferite,
însă interdependente. 13
Un studiu aflat în dezbatere în acel moment (NATO Long Term
Study) a recomandat ca fiind necesare o nouă şi mai de substanţă reorganizare a structurilor,
respectiv admiterea de noi membri.

Astfel, începând cu decembrie 1997, structura de comandă a NATO va cunoaşte o nouă


modificare şi redenumire, aparând Comandamentele Strategice (SC). Marile Comandamente
de Sprijin (MSC) vor fi reduse şi se vor numi comandamente Regionale (RC), iar
Comandamentele Principale Subordonate (PSC) vor fi consolidate şi redenumite
Comandamente Subregionale (SRC).

Referitor la aderarea de noi membri, primul val de admitere va fi în 1999, numărul


acestora crescând în anii ce vor urma.

Restructurarea de fond a NATO, a implicat schimbări majore și din partea unora


dintre statele Europei, importanți membri NATO; astfel de schimbări s-au produs la nivelul
structurii naţionale de comandă cu scopul îmbunătăţirii capacităţii lor de a disloca forţe
înafara Europei.

În paralel cu procesele de transformare la nivelul structurilor de comandă, în cadrul


Summitului de la Washington din 1999, este prezentată de către oficialii organizaţiei noua
Structură a Forţei NATO (NFS), pentru ca în iulie 2001 să se aprobe principiile şi parametrii
NFS. Conform acestora, „NFS va oferi Alianţei un pachet de forţe multinaţionale, cu
capacitate mare de dislocare, mobile, sustenabile şi flexibile, respectiv structurile de comandă
şi control necesare” .14 NFS a fost concepută astfel încât să răspundă în special unui scop

13
Thomas-Durell Young, Command in NATO after the Cold War, p. 3.
14
NATO International Military Staff, The New NATO Force Structure, September 2002,
http://www.nato.int/ims/docu/force-structure.htm, accesat la 12.04.2014.

12
preponderent tactic şi să ofere capacităţi suplimentare de comandă şi control la nivelul unui
singur serviciu (marină, forţe terestre, forţe aeriene). 15

În cadrul Summitului de la Praga, din noiembrie 2002, sunt dezbătute viitoarele


capacităţi operaţionale ale Alianţei, în contextul dat de necesitatea implicării Alianţei în
operaţii de gestionare a crizelor şi în sprijinul păcii în afara zonei de responsabilitate.
Evenimentele din 11 septembrie 2001, au determinat şi o urgentare a proceselor de
transformare la nivelul structurilor de comandă şi la cel al forţelor, urmărindu-se oferirea
capacităţilor necesare operaţiilor militare specifice erei informaţionale, cât şi a celor care să
corespundă noilor misiuni asumate. Idea creării unei structuri cu capacitate de dislocare
mărită, flexibilă şi cu capacitate de reacţie rapidă a rămas la nivel noţional, de intenţie,
deoarece „nici astăzi aceste structuri de comandă nu pot funcţiona într-o formă care să
permită dislocarea în teatru, majoritatea funcţiunilor administrative şi logistice fiind mai bine
executate din baze fixe” 16

Creşterea încrederii în formaţiunile multinaţionale de dimensiuni mai mici decât


corpul de armată au determinat membrii Alianţei să se confrunte cu aspecte de natură politică
privind transferarea unei autorităţi mai mari comandanţilor acestor formaţiuni.

Funcțiile și responsabilitățile stabilite geografic, care in 1997 au înlocuit trei comandamente,


se regrupează într-unul singur, strategic, , resonsabil de totalitatea operaţiilor Alianţei, sub
denumirea de Comandamentul Aliat pentru Operaţii (ACO).

Un alt comandament, în întregime nou, este Comandamentul Aliat pentru


Transformare (ACT). Acesta a fost creat pentru a îmbunătăţi capacitatea de dislocare în teatru
şi interoperabilitatea, respectiv pentru a promova doctrina multinaţională. Noul comandament
strategic pentru operaţii a fost consolidat la nivel operaţional prin trei subcomandamente
responsabile de operaţiile Alianţei în teatru. Al treilea nivel a fost dedicat întăririi
capacităţilor multinaţionale ale celor trei categorii principale de forţe ale ţărilor membre
NATO – terestră, maritimă şi cea reprezentată de forţele aeriene. În final, structura de
comandă astfel rezultată reţine raporturile de subordonare ale lanţului de comandă, care de la
ACO şi ACT duce către NAC, în timp ce Comitetul Militar al NATO (NMC) are rolul de a
asigura consiliere către NAC şi orientare strategică către SACEUR şi SACT.

15
NATO, The New NATO Force Structure, 24.10.2006, http://www.nato.int/ims/docu/force-structure.htm.
16
W. Bruce Weinrod, Charles L. Barry, NATO Command Structure – Considerations for the Future, Center for
Technology and National Security Policy, NDU, September 2010, p. 10.

13
Summitul de la Praga a creat şi Forţa de Răspuns NATO (NRF), o forţă
multinaţională, expediţionară, de dimensiuni relativ reduse, destinată operaţiilor desfăşurate
în teatrele de operaţii din afara zonei de responsabilitate transatlantice. Noua structură
acțională a NATO, urmărea astfel, în afara promovări interoperabilitătii forțelor aliate,
dezvoltarea unor capacități operaționale, care să permit intervenția rapidă în cazul situațiilor
de criză.

În noul context, se conturează și rolurile NRF, proaspăt create:

- furnizează Alianţei o structură de forţe cu capacitate de dislocare rapidă pentru


situaţiile de răspuns la crize care impun operaţii militare de luptă armată, incluzând
aici şi misiunile desfăşurate în conformitate cu Articolul 5
- este responsabilă de gestionarea capacităţilor destinate situaţiilor de criză care nu
implică lupta.
- Are un rol special în asigurarea şi verificarea pregătirii, a stării de operaţionalizare şi
certificare, respectiv în asistarea eforturile membrilor NATO în procesele de
transformare a structurilor de forţe.

„NRF a constituit punctul central al atenţiei, înglobând capacităţile operaţionale pe care


noile structuri de forţe ale NATO trebuiau să le deţină” .17

În urma unor analize ulterioare summitului de la Praga, în iunie 2004, se solicită o nouă
reorganizare a Alianței, la nivelul forței și comenzii.

Ulterior, NATO, va trasa câteva linii directoare în vederea viitoarelor revizuiri:

(1) forţele NATO trebuie să fie apte să desfăşoare operaţii militare simultane, în
conformitate cu nivelul actual de ambiţie al NATO;

(2) structura de comandă a NATO nu trebuie să conţină mai mult de 13.000 de posturi; şi

(3) distribuţia geografică actuală ar trebui păstrată.

Punctul central al acestei revizuiri se axa pe identificarea acelor zone din cadrul celor
zece comandamente din structura ACO şi ACT, unde se pot realiza economii prin
reducerea numărului de personal, dar fără a diminua sau reduce nivelul capacităţilor de
operare. După o îndelungată analiză, în 2009, NMC, propune printr-un raport, reducerea

17
W. Bruce Weinrod, Charles L. Barry, NATO Command Structure, p. 10.

14
numarului de poziții din structura de comandă de la 15500, la 13000, soluție de altfel,
acceptată și care va primi denumirea de Organizare la Pace.

La sfârşitul anului 2009, NAC a aprobat recomandările Comitetului Militar NATO


rezultate din analiza desfăşurată între 2004 și 2008. Neînţelegerile asupra unor aspecte
specifice au întârziat implementarea schimbărilor până în 2010.

Configurarea noilor tipuri de misiuni pe care ar urma să le întreprindă NATO, a


determinat și necesitatea proiectării forţelor în teatre aflate în afara ariei tradiţionale de
responsabilitate a Alianţei, aspect supus dezbaterii încă din mai 2002, în cadrul unei
întâlniri a miniştrilor de externe ai statelor membre NATO, la Reykjavik, în contextul
luptei împotriva terorismului. Astfel, „pentru a îndeplini întregul spectru de misiuni,
NATO trebuie să fie aptă să genereze forţe care pot fi rapid dislocate oriunde este
necesară prezenţa acestora, să susţină operaţii la distanţă şi pe perioade mari de timp,
pentru a-şi atinge obiectivele”.18

Generalul american Joseph Raltston într-o analiză privind menţinerea relevanţei


Organizaţiei transatlantice şi în secolul XXI: „NATO se impune a fi aptă să execute
întreaga gamă de misiuni oriunde este necesar, să fie aptă să susţină o structură de forţe
flexibilă, bine echipată şi antrenată, în sprijinul misiunii Alianţei de a apăra pacea şi
libertatea membrilor săi”19 dat fiind că misiunile în afara zonei de responsabilitate, pe
lângă capacitatea de dislocare, mai implică şi alte aspecte care sunt asociate flexibilităţii,
echipamentului din înzestrare, dar şi unui înalt nivel de pregătire.

Alături de aceste considerente, costurile și simplitatea ar trebui sa dețină un rol la fel


de important în procesul de transformare a Alianței.

Managerizate însă într-un mod eficient, susţinut de potenţialul pe care îl reprezintă


actuala revoluţie informaţională, costurile pot fi reduse, abordare care ar trebui luată în
considerație oriunde este posibil.astfel, eficiența personalului încadrat în structurile de
comandă, poate fi maximizată prin asigurarea minimalului necesar de infrastructură ,
precum și prin utilizarea eficienta a tehnologiei modern, ceea ce nu se poate realiza decât
in contextul selecției și întrebuințării unui personal adecvat.

18
NATO, Collective Defense, http://www.nato.int/cps /en/ natohq/topics_110496.htm?selectedLocale=en,
accesat la 15.07.2014.
19
General Joseph Ralston, Keeping NATO’s Military Edge Intact in the 21st Century, 3 October 2002,
http://www.nato.int/docu/speech/2002/s021003d.htm, accesat la 14.08.2014.

15
Considerată unul dintre principiile fundamentale ale teoriei organizaţionale, simplitatea
își regăsește aplicabilitatea ca un multiplicator al tuturor parametrilor anterior menţionaţi,
chiar și în ceea ce priveste structurile din cadrul NATO, supuse transformării.

În concluzie, noile structure de forte, respective de comandă ale alianței, ar trebui să


respecte următoarele caracteristici deosebit de importante:

 Modularitate și flexibilitate
 Capacitatea de a fi rapid proiectate în teatru ( capacitatea de dislocare)
 Sustenabilitate
 Capacitatea de a acționaîntrunitși într-un mediu multinațional ( compatibilitate și
interoperabilitate)
 Un nivel înalt al pregătirii și instruirii personalului
 Echipament și logistică ajustate misiunii

„Alianţa trebuie să se asigure că structurile sale de forţe rămân moderne, cu capacitate de


dislocare şi sustenabile”20

Capitolul 2. Noul concept strategic NATO

2.1 Teorii ale conceptului strategic


20
NATO, Improving NATO’s Capabilities, 25 August 2014, http://www.nato.int/cps/en/natohq/ topics
_49137.htm? selectedLocale=en, accesat la 11.08.2014.

16
Așa cum bine s-a precizat anterior, scopul esenţial al NATO este de a asigura libertatea şi
securitatea tuturor membrilor săi prin mijloace politice şi militare, în conformitate cu Tratatul
Nord-Atlantic şi cu principiile Cartei Naţiunilor Unite. În acest sens, art. 4 din Tratatul Nord-
Atlantic permite aliaților să se consulte și să coopereze în domenii ce țin de securitate și
apărare, în timp ce art. 5 consacră sarcina fundamentală a NATO, și anume apărarea colectivă,
astfel ”un atac armat împotriva unui aliat din Europa sau America de Nord, este considerat un
atac împotriva tuturor”.

De la înființarea NATO până în present se pot distinge trei etape în evoluția gândirii
strategice a Alianței:

- Perioada Războiului Rece (1949-1991)

- Perioada de imediat după ridicarea Cortinei de Fier 1991 până în 9/11 2001

- Perioada de după 9/11 până în prezent.21

Ca document oficial al Alianței, Conceptul Strategic NATO, prezintă scopurile pe termen


mediu și lung, precum și srcinile fundamentale privind securitatea , ale Organizației
Atlanticului de Nord. De asemenea , documentul identifică elementele de abordare a
domeniului securității, precum și liniile directoare pentru adaptarea fortelor NATO la
realitățilemediului de Securitate. În acelasi timp, Conceptul Strategicoferă cadrul conceptual
al transformării NATOsi al adaptării sale în concordantă cu mediul strategic global.22

Primele patru concepte strategice NATO sunt definite în perioada 1949-1968.

În perioada Războiului Rece 1949-1991 strategia NATO s-a axat în principal pe apărare și
descurajare.

Ultimul deceniu premergător ridicării Cortinei de fier, a plasat NATO în postura unei
organizții politico-militare, nu doar a uneia exclusiv cazonă, capabilă să-și adapteze
strategiile și obiectivele pe termen lung, fără ca acestea să abandoneze sau să încalce
principiile și valorile fundamentale ale Alianței, așa cum au fost ele menționate în Tratatul de
la Washington, fiind valabile și astăzi.

Primele documente strategice vor fi așadar elaborate în plin Război Rece, primul
Concept Strategic purtând denumirea de "The Strategic Concept for The Defence of The

21
http://www.nato.int/cps/en/SID-A44074FE-A2A805A7/natolive/topics_56626.htm?
22
http://www.nato.int/cps/en/SID-A44074FE-A2A805A7/natolive/topics_56626.htm?

17
North Atlantic area (DC6/1) "și fiind aprobat de Consiliul Nord Atlantic (NAC) la data de 6
ianuarie 1950 .

Acest prim concept, statuează că funcția principal a NATOeste descurajarea


agresiunilor și că forțele militare vor fi angajate , numai daca funcția principal- descurajarea-
a eșuat, iar un atac a fost lansat. De asemenea, conceptul reglementează complementaritatea
între membri și standardizarea, astfel că fiecărui membru îi revine o contribuție la apărarea
colectivă, proportional cu capacitatea sa economică, militară, geografică, industrial, urmând
să elaboreze măsuri de cooperare în vederea optimizării modului de utilizare a resurselor.

Cel de-al doilea Concept Strategic

Un impact deosebit în cadrul NATO este declanșat de invazia Coreei de Sud de către trupele
Coreei de Nord la 25 iunie 1950. Astfel că Alianța a înțeles că este necesară abordarea
urgentă a două aspecte fundamentale: eficiența structurilor NATO și întărirea forțelor
Alianței.

În consecință, NAC a aprobat înființarea unei forțe militare integrate sub comandă
centralizată pentru ca în decembrie '50, să solicitate nominalizarea Gen.Eisenhower ca
primul Comandant Suprem Aliat din Europa (SACEUR). În ianuarie 1951, la Hotel Astoria
din Paris Aliații decid înființarea Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate din Europa
(SHAPE) ca apoi, în 2 aprilie 1951 sediul SHAPE (HQ SHAPE)să fie activat. Astfel că NAC
a aprobat pe data de 3 decembrie 1952 al doilea Concept Strategic (MC3/5 (final)), care va
reflecta toate aceste modificări structurale.

În cadrul documentelor premergătoare celui de al treilea Concept Strategic se vorbește


pentru prima dată despre utilizarea armelor nucleare introducându-se și termenul de
"represalii masive" ca un element cheie al noii strategii NATO. Pe 23 mai 1957 NAC adoptă
MC 14/2 " Conceptul strategic general de apărare a spațiului NATO" ("Overall Strategic
Concept for The Defence of NATO Area") sau cel de-al treilea concept strategic.

De îndată ce NATO adoptă al Treilea Concept Strategic, o serie de evoluţii


internaţionale au avut loc, punând în discuţie strategia Alianţei de represalii masive.
Europenii , pun la îndoială faptul că un președinte American ar sacrifica un oraș propriu
pentru a salva un oraș European, în condițiile în care era tot mai evidenta dezvoltarea de către
URSS a capacității sale nucleare, ntercontinentale, rachete balistice, etcc. Încep să se
vehiculeze tot mai des termeni precum "distrugere reciproca garantata (MAD)" care

18
reprezintă o doctrină, o strategie de securitate națională, ce precizează că utilizarea pe scară
largă a armelor de distrugere în masă ar rezulta în anihilarea completă, totală și irevocabilă,
atât a atacatorului cât și al apărătorului 23 acest război terminându-se fără nici o victorie sau
armistițiu, doar cu distrugere reciprocă. Este bazat pe Teoria Descurajării conform căreia
implementarea, și implicit utilizarea armelor puternice este esențială pentru amenințarea
inamicului, în scopul de a preveni utilizarea acestor arme împotriva ta. Această strategie este
efectiv o formă a Echilibrului Nash în care nici una din părți, odată armată, nu se va dezarma
ulterior.24

În 1961, JF Kennedy ajuns la Casa Albă, identifică problema unui război limitat şi de ideea
că un schimb nuclear ar putea fi pornit accidental sau dintr-o eroare de calcul. Între timp,
criza intensificata la Berlin, conduce la construirea Zidului Berlinului. În octombrie 1962
Războiul Rece atinge apogeul odată cu criza rachetelor din Cuba.

Conceptul Strategic General pentru Apărare a zonei NATO (MC 14/3) - a fost adoptat de
către Comitetul de Planificare Apărării (DPC), la 12 decembrie 1967 şi versiunea finală e
emisă la 16

ianuarie 1968, fiind cel de-al patrulea Concept Strategic, elaborate după retragerea din
structurile NATO a Franței.

Au fost două caracteristici cheie pentru noua strategie: flexibilitate şi escaladare. Acesta nouă
strategie a identificat trei tipuri de raspunsuri militare NATO împotriva agresiunii:

▪ Apărarea Directă: scopul a fost de a învinge agresiunea la același nivel la care inamicul a
ales să lupte.

▪ Escaladarea intenţionată: Aceasta a adăugat o serie de măsuri posibile pentru a învinge


agresiunea prin creşterea progresivă a ameninţării privind folosirea energiei nucleare pe
măsură ce criza escaladează.

▪ Răspuns general nuclear, văzut ca factor de descurajare final. Remarcăm și faptul că în


aceeași perioadă, reflectând aceeași politică a flexibilității și a dialogului, au demarat
negocierile privind prima Conferință pentru Securitate si Cooperare în Europa (CSCE), având
vocație euro-atlantică, negocieri care vor conduce la semnarea Actului Final de la Helsinki în
august 1975.
23
Mutual Assured Destruction; Col. Alan J. Parrington, USAF, Mutually Assured Destruction Revisited,
Strategic Doctrine in Question, Airpower Journal, Winter 1997
24
https://ro.wikipedia.org/wiki/Distrugere_reciproc%C4%83_asigurat%C4%83

19
Conceptul Strategic NATO 1991 diferă în mod dramatic față de documentele strategice
emise până atunci. Acesta a căutat să îmbunătăţească şi să extindă securitatea pentru Europa
în ansamblu, prin parteneriat şi cooperare cu foştii adversari, menţinând scopul său
fundamental, securitatea propriilor membri (de exemplu, de apărare colectivă). Acesta a
redus, de asemenea, utilizarea forţelor nucleare la un nivel minim, suficient pentru a menţine
pacea şi stabilitatea: "Acest concept strategic reafirmă caracterul defensiv al Alianţei şi
hotărârea membrilor săi de a proteja securitatea, integritatea şi suveranitatea lor teritorială.
Politica de securitate a Alianţei se bazează pe dialog, cooperare şi de apărare colectivă
eficientă. Utilizând pe deplin a noilor oportunităţi disponibile, Alianţa va menţine securitatea
menținând forțele la cel mai mic nivel posibil în concordanţă cu nevoile de apărare."-
Directiva MC (Comitetului Militar) pentru punerea în aplicare militară a Conceptului
Strategic al Alianţei (MC 400)- 12 decembrie 1991.

Conceptul Strategic NATO 1999

La cea de-a 50-a aniversare a Alianței, consiliul de Securitate, recunoaște importanţa


factorilor politici, economici, sociali şi de mediu, în plus faţă de dimensiunea militarăîn ceea
ce ar putea fi o definiție mai largă a securității. În cadrul CS NATO 1999 s-au identificat
noile riscuri apărute de la sfârşitul Războiului Rece, incluzând în analiză terorismul,
conflictele etnice, abuzuri ale drepturilor omului, instabilitatea politică, fragilitatea
economică şi răspândirea armelor nucleare, biologice şi chimice şi a mijloacelor lor de
livrare. Declarând că sarcinile fundamentale ale Alianţei sunt cele de securitate, consultare,
precum şi de descurajarea şi apărare, adăugând că gestionarea crizelor şi politica
parteneriatelor documentul NATO reiterează încă o data necesitatea securităţii şi stabilităţii în
zona euro-atlantică.

Se observă din document, ca și de această dată NATO a reuşit să se adapteze şi să joace


un rol important în mediul de securitate postrăzboi rece, stabilind liniile directoare pentru
forţele Alianţei. Strategia a solicitat dezvoltarea în continuare a capacităţilor militare adecvate
întregii game de misiuni ale Alianţei, de la apărarea colectivă, la operații în sprijinul păcii, la
alte operații de răspuns la crize. De asemenea se prevedea că Alianţa va menţine în viitorul
apropiat o combinaţie adecvată de forţe nucleare şi convenţionale. Conceptul Strategic 1999 a
fost completat de un document de orientare strategică, care rămâne clasificat: "Ghidul MC
(Comitetului Militar) pentru punerea în aplicare a Strategiei Militare Alianţei" (MC 400/2),
12 februarie.

20
In ultimele doua decenii, NATO s-a gasit in fata provocarii de a-si redefini rolul și de a-si
asuma noi misiuni în întreaga lume. S-a extins în Europa Centrală și de Est, asigurând
instaurarea democrației și asigurarea stabilitatii a oferit ajutor pe scară largă victimelor
uraganului Katrina care a lovit coasta golfului american în august 2005 și a ajutat pentru
diminuarea suferințelor cutremurului din Pakistan din octombrie 2005. În 2003, NATO a
efectat pentru prima data operatiuni în afara Europei când a preluat comanda strategică a
forței de menținere a păcii mandată de ONU în și în jurul capitalei afgane, Kabul.25
Astfel, in zilele noastre, alianța se află in prima linie a luptei împotriva terorismului global,
purtând un război împotriva insurgenților Al-Qaeda și talibanilor din Afganistan.26

În dimineața zilei de 11 septembrie 2001, Statele Unite au suferit cel mai devastator atac
care s-a soldat cu cele mai multe pierderi de vieti omenesti si pagube materiale pe timp de
pace de la atacul din timpul celui de-al doilea război mondial de la Pearl Harbor din 1941. 27
Pentru o națiune care a cunoscut cele mai consistente succese economice și militare în
perioada 1991-2001, șocul din 11 septembrie a fost de neconceput si foarte greu de suportat.28

Pe 12 septembrie, președintele George W. Bush a declarat, ca răspuns legat de atacuri, ca


acestea au fost un „act de război” și a intarit că nu se va face nicio distincție între cei care au
efectuat aceste atacuri și cei care au adăpostit vinovații. Mesajul său pentru absolut toata
lumea a fost: „fie sunteți cu noi, fie împotriva noastră”. Astfel, SUA se așteptau la o
cooperare deplină și fara echivoc din partea tuturor țărilor și entităților care s-au alaturat
’’razboiului impotriva terorii’’ pe care SUA l-au declansat. Aliații tradiționali ai Washington-
ului și-au declarat imediat sprijinul deplin. În aceeași zi, pentru prima dată în existenta sa,
NATO a invocat articolul V din Carta sa, oferind cooperare deplină SUA din partea tuturoar
statelor membre. De asemenea, Consiliul de Securitate al ONU a aprobat Rezoluția 1368,
care a recunoscut dreptul inerent la autoapărare a statelor, individual sau colectiv. Rezoluția
s-a bazat pe articolul 51 din Carta Națiunilor Unite.

Rezoluția a proclamat, de asemenea, disponibilitatea organismului ONU de a lua măsurile


necesare pentru a răspunde la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 și de a combate toate
formele de terorism, în conformitate cu Carta ONU.29

25
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/1549072.stm
26
Julianne Smith and Michael Williams, “What Lies Beneath: The Future of NATO’s through the ISAF Prism”,
CSIS Publications, Washington, The Centre for Strategic and International Studies, March 2008.
27
Keesing’s Record of World Events, News Digest for September 2001, Vol. 47, No. 9, p. 443333
28
Robert Singh, “Superpower Response: The United States of America”, in Mary Buckley and Rick Fawn
(eds.), Global Responses to Terrorism, 9/11, Afghanistan and Beyond, London: Routledge, 2003, p. 53.
29
Rick Fawn in Mary Buckley and Rick Fawn (eds.), Ibid, p. 13.

21
La scurt timp după ce președintele american Bush a declarat războiul global împotriva
terorismului, SUA și aliații săi apropiați au creat o coaliție internațională împotriva
terorismului. Chiar și cele două puteri majore care s-au opus în mod tradițional activismului
global al Statelor Unite, adică Rusia și China, au oferit sprijin moral SUA în lupta împotriva
terorismului.

Liderii Moscovei și Beijingului, din cauza condițiilor politice predominante în țările lor
respective, au perceput activitățile Al-Qaeda drept o mare amenințare pentru propria
securitate națională.30

Deși Alianta a răspuns imediat la atacurile din 11 septembrie, planificatorii militari


americani au considerat că este convenabil să ducă războiul după propriile lor condiții. Dintre
cele nouăsprezece state membre ale NATO, la momentul respectiv, numai SUA nu au fost în
favoarea implicării NATO în războiul împotriva terorii. Motivul a fost că Washington-ul știa
bine că statele membre NATO nu aveau capacitatea militară de a îndeplini o misiuni de
apărare colectivă departe de zona tarilor componente NATO. De asemenea, aliatilor le
lipseau transportul aerian strategic, armele ghidate de precizie și alte capacități importante,
precum supravegherea, alimentarea aer-aer și apărarea împotriva rachetelor tactice. SUA, în
schimb, fiind o putere globală, au avut propriile sale percepții de amenințare și probleme de
securitate, pe care aliații europeni nu le-au împărtășit decât puțin mai târziu.31

Pe baza acestor preocupări, prima țintă a războiului împotriva terorii a fost Afganistanul.
În loc să implice NATO, Statele Unite a ales selectiv state din diferite părți ale lumii pentru a
se alătura „coaliției internaționale” care ar fi urmat sa lupte in războiul împotriva
terorismului. Washingtonul a preferat astfel: Marea Britanie, Franța, Canada, Rusia, Pakistan.
Germania și Italia s-au angajat si ele în război împotriva terorismului, dar au optat pentru a nu
se implica efectiv în acel moment din cauza constrângerilor politicilor lor interne și externe.32

Cu ocazia conferintei de la Bonn, participanții au pledat in favoarea faptului ca Consiliul


de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sa autorizeze desfășurarea timpurie a unei forțe
mandatate de ONU în Afganistan pentru a ajuta la menținerea securitatii in Kabul și in zonele
înconjurătoare.33
30
Paul Wilkinson, “Implications of the Attacks of 9/11 for the Future of Terrorism”, in Mary Buckley and Rick
Fawn (eds.), Ibid, p. 53
31
Jessica Fugata, op.cit.
32
“Introduction”, Mary Buckley and Rick Fawn (eds.), op.cit., p. 1.
33
The UN Charter provides for peacekeeping operations, the imposition of international sanctions, and military
action authorized by United Nations Security Council Resolutions.
http://www.afghangovernment.com/AfghanAgreementBonn.htm.

22
Acordul de la Bonn a recomandat formarea și staționarea unui Consiliu de Securitate al
Organizației Națiunilor Unite, o Forta de Securitate Internationala de Asistenta (ISAF) în
Kabul și în împrejurimile sale și, eventual, în alte centre urbane. 34 ISAF nu a fost o forță a
ONU, dar a fost desfășurat după un mandat conferit de Consiliul de Securitate al Națiunilor
Unite prin patru rezoluții - 1386, 1413, 1444 și 1510. Un acord tehnic militar detaliat între
comandantul ISAF și guvernul aferent de tranziție a furnizat linii directoare suplimentare
pentru operațiunile ISAF.35 Douăzeci și opt de țări au făcut parte din ISAF, dintre care doar
14 erau membre NATO. Forța avea aproximativ 4, 600 de angajați.36

Acum întrebarea principală era despre cine va conduce forțele ISAF. S-a decis ca fiecare
stat membru al ISAF să conducă voluntar misiunea prin rotație timp de șase luni. Marea
Britanie a fost prima care a condus forțele ISAF. Pe 20 decembrie Consiliul de Securitate al
ONU a adoptat rezoluția 1386 în cadrul capitolului VII, care a autorizat o forță multinațională
de menținere a păcii condusă de Marea Britanie să intre în Kabul.37
Conducerea misiunii ISAF a fost dată ulterior Turciei și apoi Germaniei și Olandei. Forțele
ISAF au fost sprijinite de NATO.38

Noul concept militar al NATO după 11 septembrie

Modul în care SUA au reacționat la 9/11 au ridicat o serie de întrebări importante pentru
NATO și viitorul său. Răspunsul Alianței trans-atlantice la atacurile din 9/11 a avut o valoare
simbolică mare, chiar dacă contribuția militară reală a fost foarte limitată. În perioada de după
11 septembrie, NATO și-a schimbat conceptul. A început să folosească cadrul PFP / EAPC
(Parteneriat pentru Pace și Parteneriat Euro-Atlantic) pentru a coordona și îmbunătăți
cooperarea internațională împotriva terorismului și pregătirea pentru situații de urgență.
NATO a început să Comunitatea Statelor Independente (CSI). Astfel de măsuri au fost
extrem de importante pentru sporirea încrederii între țări, care erau în diferite grade
amenințate de terorismul internațional.39

34
Thomas George Weiss, Military–Civilian Interactions: Humanitarian Crisis and Responsibility, Lanham:
Rowman & Littlefield Publishers, 2005, p. 163.
35
Nursin Atesoglu Guney, Contentious Issues of Security and the Future of Turkey, Hampshire: Ashgate
Publishing Limited, 2007, p. 182.
36
Daily Times (Karachi), August 14, 2003.
37
Keesing’s Record of World Events, News Digest for December 2001, Volume 47, Number 12, p. 44504
38
www.nato.int/issues/afghan/040628-factsheet.htm.
39
Foanne Wright, “International Organizations, the UN, NATO and the EU”, in Mary Bucley and Rick Fawn
(eds.), op.cit., p. 259.

23
NATO a adoptat un nou „concept militar” pentru a-și defini rolul în lupta împotriva
terorismului global și, de asemenea, pentru a pune capăt crizei de identitate, care a afectat-o
datorita evenimentelor de la 11 septembrie 2001. se coordoneze cu alte organizații
internaționale, cum ar fi Națiunile Unite, Uniunea Europeană și Comunitatea Statelor
Independente (CSI). Astfel de măsuri au fost extrem de importante pentru sporirea încrederii
între țări, care erau în diferite grade amenințate de terorismul internațional.40

În ianuarie 2002, secretarul general al NATO, Lordul Robertson, a subliniat la reuniunea


miniștrilor apărării NATO de la Bruxelles că „deficiențe majore” au existat legate de
cheltuielile de apărare dintre aliații NATO. Mulți decidenți ai SUA au fost dornici să extindă
misiunea inițială a NATO de apărare colectivă pentru a combate proliferarea WMD și lupta
împotriva terorismului.41

La summit-ul NATO organizat la 22-23 noiembrie 2002 la Praga, s-a decis să se renunțe
la reticența de a acționa „în afara zonei”. De asemenea, alianța și-a arătat disponibilitatea de a
lupta împotriva terorismului și a statelor teroriste sau „necinstite”. De asemenea, au fost de
acord să creeze o forță de reacție rapidă de 20.000 de oameni pentru a face față amenințărilor
teroriste pentru statele membre.42 La summitul de la Praga, liderii NATO au cerut ca alianța
să fie extinsă și au invitat șapte foste state sovietice și comuniste să se alăture NATO. În
martie 2004, la summitul de la Istanbul, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, România,
Slovacia și Slovenia au devenit membre NATO și numărul de state membre a crescut de
acum la 26.43 Din decembrie 2001 până în august 2003, 14 țări membre NATO au participat
la Misiunea ISAF a UNSC, dar NATO nu a participat ca organizație internațională de sine
statatoare însa, între timp, și-a consolidat mușchiul militar pentru a se alătura războiului
împotriva terorii.

La 11 august 2003, NATO a preluat comanda forțelor ISAF. Aceasta a fost prima
operațiune de menținere a păcii a NATO în afara granițelor Europei. 44 Odată cu prezența
NATO în Afganistan, SUA au obținut un instrument semnificativ pentru exercitarea presiunii
morale și politice asupra partenerilor săi. Europa nu avea de ales acum decat să facă parte din
războiul și faza postbelică din Afganistan.45

40
Foanne Wright, “International Organizations, the UN, NATO and the EU”, in Mary Bucley and Rick Fawn
(eds.), op.cit., p. 259.
41
Jessica Fugate, op.cit
42
Dawn, November 23, 2002
43
http://www.nato.int/docu/pr/2004/p04-096e.htm.
44
Keesing’s Record of World Events, Vol. 49, Nos. 7 / 8, August 2003, pp. 45552-53.
45
Jonathan Steele, “NATO must be disbanded”, Daily Times, November 9, 2004.

24
De asemenea, UNSC a solicitat ISAF să continue să lucreze în strânsă consultare cu
guvernul de la Kabul, reprezentantul special al secretarului general al ONU și coaliția pentru
operațiunea ’’Operation Enduring Freedom’’ (OEF).46

La sfârșitul anului 2006, NATO și-a asumat comanda completă a misiunii ISAF care avea
mandat ONU și a fost solicitată de guvernul afgan. Cu excepția unui număr mic de trupe
(aproximativ 8.000 de soldați americani), aproape toate forțele străine au intrat sub comanda
directă a NATO.47

NATO a primit, de asemenea, responsabilități în domeniul civil. Una dintre sarcinile sale
importante a fost reconstrucția Afganistanului și sprijinul acordat guvernului afgan în
instituirea legii și a ordinii și în dezvoltarea unei democrații funcționale.48

Se remarcă trei categorii ale misiunii NATO în Afganistan:

- Combaterea insurgențelor
- Consolidarea instituțiilor de securitate din Afganistan
- Reducerea comerțului cu opiu

In anul 2007 când NATO a împlinit un an în Afganistan, Washingtonul și-a exprimat


nemulțumirea față de performanța alianței în teatrul de operatiuni. S-a spus că membrii
NATO au renunțat la angajamentul lor politic cu Afganistanul și au existat peste 70 de
„avertismente” care au oferit țărilor individuale un veto asupra anumitor operațiuni.

Sunt foarte puțini în Occident care au curajul să realizeze și să recunoască situația de pe


teren din Afganistan. Cu toate acestea, există unii care acceptă că războiul împotriva terorii
nu poate fi prelungit și că, în cele din urmă, o soluționare negociată este inevitabilă. În aprilie
2007, secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, solicitând mai multe trupe, de
asemenea, a recunoscut că situația din Afganistan nu poate fi controlată doar prin mijloace
militare; în cele din urmă, a trebuit să existe o soluționare negociată.49

Comandanții NATO au cerut mai multe trupe în sud, unde insurgenții talibani au provocat
cele mai multe pagube. Cea mai mare parte a luptelor este realizată de trupele americane care
contribuie cu aproximativ o treime din forță, urmată de Marea Britanie, Canada și Olanda.

46
United Nations Security Council SC /8826, 2006, la
http://www.un.org/News/Press/docs/2006/sc8826.doc.htm.
47
Fazlur Rahim Muzaffary, op.cit., p. 39.
48
Fazlur Rahim Muzaffary, op.cit., p. 39.
49
Eric S. Margolis, op.cit.

25
Franța, Spania, Germania, Italia și Turcia, pe de altă parte, preferă să își poziționeze forțele în
zone mai pașnice ale țării.50

Când noul președinte american, Barack Obama, a preluat presedentia Statelor Unite, la 20
ianuarie 2009, cele 26 de tari ale Alianței atlantice aveau aproximativ 50.000 de militari în
Afganistan51 și, potrivit oficialilor militari de vârf, au fost necesari inca 15.000 până la 30.000
de soldați.52

Se pare că statele membre NATO nu au fost foarte entuziasmate la ideea ca vor trebui sa
contribue cu mai multe trupe. Barack Obama a declarat în primul său discurs că SUA va lăsa
Irakul în viitorul apropiat poporului său și va forța o pace câștigată în Afganistan. În primele
două luni ale președinției sale, Obama a revizuit politica SUA cu privire la Afganistan, iar în
martie 2009 a comandat 17.000 de trupe suplimentare pentru luptă și 4.000 de trupe pentru
instruirea forțelor de securitate afgane. Această desfășurare a ridicat numărul forțelor
americane la 34.000.53

În aprilie 2009, NATO a împlinit șaizeci de ani, iar summitul său aniversar a avut loc la
Strasbourg, Franța și Kiel, Germania. Încă două state - Albania și Croația au primit statutul de
membru NATO care au ridicat numărul de state membre la 28.54

Pe tot parcursul reuniunii, o falie din ce în ce mai mare în cadrul alianței a fost vizibilă,
din cauza situației din Afganistan. Această operațiune Între timp, dezaprobarea popoarelor
europene cu privire la prelungirea misiunii NATO s-a reflectat în manifestațiile violente de la
Strasbourg și Kiel în timpul summitului. A existat o neliniște largă în rândul populației UE
din cauza implicării continue a NATO și a rolului său aparent, azi ca forță de ocupație,
subsecventă proiectelor americane din Afganistan.55

Noul Concept Strategic NATO Lisabona 2010

După cum s-a araătat anterior, în această perioadă NATO a procedat, la aprofundarea şi
extinderea parteneriatele sale şi, în esenţă, la accelerarea transformării sale în vederea
dezvoltării de noi relaţii politice şi capabilităţi puternice operaţionale pentru a răspunde la

50
William J. Kole, “Summit’s big question: Whither NATO?”, USA Today, Martie 3, 2008
51
Alexander Melikishvili, op.cit
52
Dawn, Februarie 13, 2009
53
The Washington Post, Octombrie 13, 2009.
54
Keesing’s Record of World Events, Aprilie 2009, Vol. 55, No. 4, p. 49177
55
Zafar Masud, “Endgame for NATO?”, Dawn, Aprilie 16, 2009.

26
provocările mediului de securitate din ce în ce mai complex. Aceste schimbări radicale
trebuiau să fie reflectate în documentele strategice ale NATO.

Un prim pas în această direcţie s-a produs în noiembrie 2006, când liderii NATO au
aprobat "Ghidul politic global". Acesta stabileşte cadrul şi priorităţile pentru toate problemele
privind

capabilităţile Alianţei, privind planificarea şi activitatea de intelligence pentru următorii 10


până la 15 ani.

Mai târziu, la Summitul de la Strasbourg-Kehl din aprilie 2009, liderii NATO au aprobat
"Declaraţia privind securitatea Alianţei", care, printre altele, solicta dezvoltarea unui nou
Concept Strategic. Acest lucru a provocat o dezbatere aprofundată şi de analiză a problemelor
și a mediului de securitate. De asemenea a prezentat o oportunitate pentru regândirea,
reprioritizarea şi reformarea NATO. Conceptul Strategic 2010 a fost emis la Lisabona.

Alianța iși stabileste înca o data , în cadrul Conceptului Strategic al NATO ( 2010) ,
faptul că pe lângă apărarea colectivă, încă doua sarcini fundamentale sunt de actualitate:
managementul crizelor și securitatea prin cooperare. .

Reiterând scopul de durată al NATO precum şi principalele valori şi principii, Conceptul


Strategic evidenţiază sarcinile de bază ale organizaţiei:

▪ Apărarea colectivă. Membrii NATO se vor ajuta permanent unul pe celălalt împotriva
unor posibile agresiuni, în conformitate cu articolul 5 al Tratatului de la Washington. Acest
angajament rămâne ferm şi obligatoriu. NATO va proceda la descurajarea şi apărarea
împotriva oricărei ameninţări de agresiune, şi împotriva noilor provocări, securitatea
fundamentală a aliaţilor individual sau a Alianţei ca întreg.

▪ Gestionarea crizelor. NATO are un set unic şi robust de capacităţi politice şi militare
pentru a aborda întregul spectru al crizelor - înainte, în timpul şi post conflict. NATO va
angaja în mod activ o combinaţie adecvată a acestor instrumente politice şi militare pentru a
ajuta la gestionarea crizelor în curs de dezvoltare cu potenţial de a afecta securitatea Alianţei,
înainte ca

acestea să degenereze în conflicte, pentru a ajuta la consolidarea stabilităţii în faza post


-conflict în cazul în care contribuie la securitatea zonei euro-atlantice.

27
▪ Cooperarea pentru securitate. Alianţa este afectată de evoluţiile politice şi de securitate
dincolo de graniţele sale. Aceasta se va implica activ pentru a spori securitatea internaţională,
prin

- parteneriat cu ţări relevante şi organizaţii internaţionale,


- contribuind direct în ceea ce privește controlul armelor,
- neproliferarea şi dezarmarea,
- precum şi prin menţinerea politicii uşilor deschise pentru toate democraţiile europene
care îndeplinesc standardele NATO. "56

. Acest program de cooperare în domeniul apărării, presupune antrenarea și a altor state


terțe, pentru dezvoltarea capabilităților de apărare și creșterea rezilienței acestora, dar și cu
prganizații internaționale, în special cu Uniunea Europeana, ONU și Uniunea Africană în
domenii de interes comun. Toate deciziile adoptate la nivelul NATO sunt luate prin consensul
celor 30 de state aliate. Statele aliate contribuie la susținerea acordată de NATO şi oferă
asistenţă cu titlu bilateral ţărilor partenere ale NATO, în domenii precum: reforma sectoarelor
de apărare şi securitate, modernizarea forţelor armate şi a altor instituţii relevante, creșterea
interoperabilității, încurajarea / susținerea participării la operaţii comune, transfer de
expertiză în domeniul managementului crizelor și al planificării răspunsului la urgenţele
civile etc. De asemenea, sunt promovate iniţiativele privind schimburile de expertiză şi
cooperarea practică în domenii de interes reciproc, precum cele referitoare la lupta împotriva
terorismului, securitatea la frontiere, prevenirea proliferării armelor de distrugere în masă,
securitatea energetică şi protecţia împotriva atacurilor cibernetice. Aceasta este strategia de
cooperare NATO cu partenerii. 57

În cele ce urmeaza, se va face referire la câteva concepte strategice NATO și anume:

 Politica de extindere
 Apărarea cibernetică
 Securitatea energetică
 Combaterea amenințărilor hibride

Politica de extindere : Alianţa Nord-Atlantică este deschisă către primirea de noi


membri, în conformitate cu politica „uşilor deschise”. Potrivit acesteia, orice stat european
care poate contribui la promovarea obiectivelor Alianţei, incluse în Tratatul de la

56
http://www.nato.int/cps/en/SID-A44074FE-A2A805A7/natolive/topics_56626.htm?
57
https://www.mae.ro/node/5337

28
Washington, şi la întărirea securităţii în spaţiul euro-atlantic, poate fi invitat să devină
membru al NATO. Principalul instrument destinat pregătirii pentru aderare este Planul de
acţiune în vederea obţinerii calităţii de membru al NATO (Membership Action Plan - MAP),
prin intermediul căruia NATO furnizează asistenţă în pregătirea pentru aderare. Procesul
MAP constă în implementarea planurilor de acţiuni convenite anual de Alianţă cu statele
candidate, în funcţie de nevoile specifice ale acestora, și în evaluarea anuală a rezultatelor
obținute. Participarea la procesul MAP nu presupune automat aderarea la NATO, aceasta
fiind condiţionată de îndeplinirea criteriilor de aderare. În present trei state partenere aspira la
obținerea calității de membru NATO: Bosnia-Herțegovina, Georgia și Ucraina.

Apararea cibernetică: Responsabilitatea fundamentală a NATO în acest domeniu este de


a-și apăra propriile rețele și de a sprijini creșterea rezilienței aliaților în vederea protejării
rețelelor naționale.

La Summit-ul de la Varșovia (2016), aliații au recunoscut spațiul cibernetic ca domeniu


operațional, în care NATO trebuie să fie în măsură să se apere la fel de eficient ca și în spațiul
aerian, terestru și maritim.

La Summit-ul de la Bruxelles din 2018, se stabilește un centru pentru operații în domeniul


apărării cibernetice, ca parte a structurii de comandă adaptată a NATO, pentru a se asigura
coordonarea acțiunilor aliaților în acest domeniu. Ulterior , în anul 2008, are loc înființarea
Centrul de Excelență pentru apărare cibernetică al NATO (”NATO Cooperative Defence
Centre of Excellence”/CCDCOE), la Tallinn, în Estonia. Obiectivele centrului sunt
cercetarea, instruirea și organizarea de exerciții în acest domeniu. 58

La 13 iunie 2019, România a aderat în mod oficial la CCDCOE, alături de Norvegia,


Bulgaria și Danemarca.

Securitatea energetică: Aceasta nu este un domeniu nou de discuţie şi acţiune în


cadrul NATO, însă după Summit-ul de la Riga (2006) a început să fie considerat parte a unei
politici consistente și cuprinzătoare.

În anul 2012 a început activitatea Centrului de excelenţă pentru securitate energetică de la


Vilnius, care și-a propus: să exploreze dimensiunea eficientizării utilizării resurselor
energetice în teatrele de operaţii; dezvoltarea eforturilor privind protecţia infrastructurii

58
 https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_78170.htm.

29
critice energetice; dezvoltarea consultărilor politice şi a cooperării practice cu statele
partenere ale Alianţei.

Declarația Summit-ului de la Bruxelles reia și întărește angajamentele aliate anterioare.


Evidențiază, în contextul invocării rolului important pe care aspectele energetice le au față de
securitatea noastră comună, că o aprovizionare constantă și sigură cu energie, diversificarea
rutelor de import, a furnizorilor și a resurselor energetice, precum și interconectivitatea
rețelelor de energie au o importanță critică și ne sporesc rezistența în fața presiunilor politice
și economice. În acest sens, aliații s-au angajat, la Bruxelles, să rafineze rolul NATO în
domeniul securității energetice în conformitate cu liniile directoare și principiile în vigoare și
să continue să dezvolte capacitatea NATO de a susține autoritățile naționale în asigurarea
protecției infrastructurii critice, inclusiv împotriva activităților maligne de tip hibrid și
cibernetic.59

Combaterea amenințărilor hibride:

Amplificarea recentă a amenințărilor și utilizării metodelor de război hibrid, de natură


militară și non-militară, pe căi deschise sau acoperite, a impus măsuri de adaptare și răspuns
și din partea Alianței Nord Atlantice. Acest fapt a fost inscris și în declarațiile ultimelor trei
summit-uri NATO, Wales (2014), Varșovia (2016) și Bruxelles (2018). NATO, arătându-se
felul în care statele member sau partenere se confruntă cu acțiuni precum dezinformare,
propagandă, atacuri cibernetice, presiuni de natură economică, forțe armate neregulate /
disimulate etc. Aceste tendințe impun o stare crescută de pregătire pentru a preveni,
contracara și răspunde amenințărilor și atacurilor hibride, indiferent de proveniența lor, actor
statal sau nestatal. Ca atare, NATO, a dezvoltat o strategie de apărare comuna ce vizează
rolul în contracararea orcăror amenințări hibride, dar totodata și pe acela de a asista oricare alt
stat aliat.

Strategia aliată conține trei direcții de acțiune: pregătire, descurajare și apărare. Deși
responsabilitatea primară de apărare / răspuns aparține statului vizat, Alianța poate interveni,
printre altele, prin desfășurarea de echipe de sprijin anti-hibrid, care acordă asistență adaptată
necesității imediate, în pregătirea și executarea răspunsului la amenințare.

59
 https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49208.htm

30
Astfel s-a creat Centrul European de Excelență pentru Contracararea Amenințărilor
Hibdride, inaugurat la Helsinki în octombrie 2017, constituie un canal eficient de dialog și
cooperare, ca și centrele NATO de excelență privind apărarea cibernetică (de la Tallinn),
securitatea energetică (de la Vilnius) și comunicarea strategică (de la Riga)60

2.2 Politica externă și de securitate comună

2.2.1 Trasee de politică externă și securitate comună în Europa

La data de 17 martie 1948, la Bruxelles, se semnează „Tratatul asupra colaborării


economice, sociale şi culturale şi privind autoapărarea colectivă", al cărui preambul
prevedea garantarea reciprocă „a securităţii statelor semnatare şi angajamentul ferm al
acestora de a lua toate măsurile necesare în cazul revenirii Germaniei la o politică de
agresiune".61În continuare, la articolul 5 se stipulează că: „statele semnatare se obligă să
acorde tot ajutorul militar şi toată asistenţa ce le stau în putere oricărui stat membru care ar
62
face obiectul unui atac armat în Europa". Acest act, va constitui originea organizației
U.E.O. redenumită astfel, ca urmare a acordurilor de la Paris din 1954.

Semnarea în anul 1951 a Tratatului Atlanticului de Nord, transferă Alianței structurile


operaţionale în plan military şi Statul Major General al Forţelor U.E.O. de la Fontainebleau şi
Versailles.

De fapt, Tratatului de la Bruxelles modificat, confirma opţiunea pentru apropierea


decisivă de N.A.T.O.: „în executarea Tratatului, Înaltele Părţi contractante şi toate
organizaţiile create de ele în cadrul Tratatului vor coopera strâns cu Organizaţia Tratatului
Atlanticului de Nord".63

Deposedată de dreptul de a-şi dezvolta orice fel de structuri militare pentru o lungă
perioadă de timp U.E.O. nu s-a manifestat pe scena europeană. În contextul preocupărilor
Comunităţii Europene de a se concentra asupra unei politici de apărare comune şi

60
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_156338.htm?selectedLocale=en
61
https://www.academia.edu/7065225/POLITICA_EXTERN%C4%82_
%C5%9EI_DE_SECURITATE_COMUN%C4%82
62
https://www.academia.edu/7065225/POLITICA_EXTERN%C4%82_
%C5%9EI_DE_SECURITATE_COMUN%C4%82
63
https://www.academia.edu/7065225/POLITICA_EXTERN%C4%82_
%C5%9EI_DE_SECURITATE_COMUN%C4%82

31
manifestării tendinţei statelor europene de a crea pilonul european în cadrul N.A.T.O., la
începutul anilor 80, U.E.O. începe să-şi dezvolte şi structuri militare.

Prin Declarația de la Roma, adoptata în 1984 de către Consiliul de miniștri, se iterează


încă o dată noile obiective politice şi schimbările structurale ale organizaţiei, precum și
misiunea principală: definirea identităţii europene de securitate şi apărare.

Consiliul U.E.O. a adoptat o „Platformă asupra intereselor europene în materie de


securitate", la Haga în octombrie 1987, în care stipula fără echivocdecizia de a dezvolta
pilonul European NATO, conferind totodată dimensiunea de Securitate și apărare pentru p
Europă integrate. Platforma specific rporturile NATO-UEO, precum și cu terți, de asemenea,
prezintă condiții și modalități de lărgire a UEO, ca forum de dezbatere asupra problemelor de
apărare și Securitate.

În contextul abordat de Conceptul strategic NATO di 1991, miniștrii afacerilor


externe ai UE/UEO, reunite la Berlin, au adăugat si dat publicității la 19 iunie 1992,
„Declaraţia de la Petersburg", care pe baza Tratatului de la Maastricht, enunţa liniile
directoare pentru dezvoltarea viitoare a organizaţiei. Membrii U.E.O. se angajează să susţină
acţiunile de prevenire a conflictelor şi de menţinere a păcii, în cooperare cu alte instituţii de
securitate. Cu aceeaşi ocazie, în scopul extinderii cooperării U.E.O. cu ţările din Europa
Centrală şi de Est, Consiliul de Miniştri, a invitat miniştrii Afacerilor Externe şi ai Apărării
din această zonă să formeze un „Forum de Consultare", care s-a reunit pentru prima oară la
Londra pe 14 octombrie 1992.

Realizarea componentei de apărare a UE, s-a făcut cu ocazia odată cu reuniunea la


nivel înalt a Alianţei Atlanticului de Nord, din 1994, de la Bruxelles, când statele N.A.T.O.
şi-au exprimat sprijinul deplin faţă de dezvoltarea unei „Identităţi Europene de Securitate şi
Apărare" (I.E.S.A.) şi faţă de „pilonul european al Alianţei" prin intermediul U.E.O., ca o
componentă a U.E., fiind totodată de acord să pună la dispoziție . infrastructura şi baza
materiala proprie, în special mijloacele de comunicații și cercetare strategică , necesare
desfășurării unor eventuale operațiuni militare exclusiv în spațiul European, sub conducerea
unilaterală a UEO.

Acceptarea I.E.S.A. a indrodus și conceptul de „Forţe Operative Inter-arme


Multinaţionale" (F.O.M.I.), destinat ducerii operațiunilor militare organizate și conduse de

32
UEO, cu folosirea facilităților NATO, cu singura condiție, ca aceste facilități să revină sub
control NATO după utilizare.

Se creează astfel în planul securității europene și euro-atlantice doua concepte


complementare și nu concurențiale: realizarea I.E.S.A. în cadrul NATO și P.E.S.C. în cadrul
U.E. Se va lua de asemenea decizia Consiliului Uniunii de a crea un Comitet Militar cu scopul
de a întări şi clarifica rolul şefilor Statelor Majore ale Armatelor.

Începând cu anul 1992, pentru o perioadă de timp, cele două alianţe militare distincte
– una exclusiv europeană, U.E.O., şi una euroatlantică, N.A.T.O. – vor coexista, vor coopera,
dar nu se pot confunda şi nu au raporturi de subordonare una faţă de alta.

Reuniunea din mai 1994 de la Luxemburg a adoptat „Declaraţia de la Kirchberg" prin


care „Forumul de Consultare" este suspendat, iar celor 9 ţări din Europa Centrală şi de Est li
se acordă statutul de partener asociat. Are loc o structurare pe patru paliere:

 membri (toţi membrii U.E.O. sunt şi membri N.A.T.O. şi ai U.E.);

 membri asociaţi – state membre N.A.T.O. dar care nu sunt şi membre ale U.E.;

 parteneri asociaţi – state care nu sunt membre nici ale N.A.T.O., nici ale U.E.;

 observatori – membrii ai N.A.T.O. şi/sau ai U.E.

„Declaraţia de la Ostend" din 19 noiembrie 1996 ratifică rolul UEO și creează baza
integrării industriilor de apărare din statele membre ale U.E., fapt care a condus la apariţia
unei pieţe de armament unice, cu reglementări legislative standard.

Definitivarea realizării tuturor instrumentelor operaţionale care să-i permită U.E.O.


organizarea şi desfăşurarea de operaţiuni militare sub conducere proprie va fi constatată în
cadrul „Declaraţia de la Rhodos" din mai 1998. Cu toate acestea, se menționează ca :
„Alianţa Atlanticului de Nord continuă să constituie baza unui concept colectiv de securitate
potrivit prevederilor Tratatului de la Washington şi va rămâne forumul principal de
consultaţii între aliaţi, într-un context în care aliaţii europeni îşi asumă responsabilităţi
sporite pentru propria lor securitate şi apărare".64

64
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/defence-security/defence-security-timeline/

33
Summit-ul de la Helsinki din 10-11 decembrie 1999, survine după episodul Kosovo și
afirmă disponibilitatea statelor member de a dezvolta mijloace care le vor permite să facă față
în mod autonomy getiunii militare a crizelor. În raport cu NATO, această forță va opera într-o
totală transparență și concentare, singura și mereu actuala problematică fiind aceea a
subordonării uneia față de celaltă.

Iunie 2000- Feira ( Portugalia) – are loc discutarea unei serii de documentecare ating și
dimensiunea relației de Securitate UE-NATO și conțin propuneri concrete asupra
eventualelor modalități de implicare a țărilor non-membre NATO, respectiv UE în situații de
criză. Ca modalităţi de consultare şi cooperare cu N.A.T.O., Consiliul U.E. a propus crearea a
patru „grupuri de lucru ad-hoc" având ca atribuţii cooperarea cu structurile N.A.T.O. şi
identificarea problemelor privitoare la: securitate, capacităţi militare, modalităţi ce permit
accesul U.E. la bunurile şi capacităţile N.A.T.O. şi definirea aranjamentelor permanente de
consultare U.E.-N.A.T.O.

S-a decis de asemenea, crearea unui „Comitet de Management al Crizelor Civile", după
modelul celui existent deja în cadrul N.A.T.O., înfiinţarea unei structuri permanente politice
şi militare şi reducerea dependenţei actuale faţă de sistemul american de informaţii, prin
construirea unui sistem european de supraveghere prin satelit.

Pe 13 noiembrie 2000 s-a semnat la Marsilia actul de încetare a activităţii U.E.O., care şi-
a cedat prerogativele U.E. Transformarea a fost de durată, încheindu-se în 2001. Statul Major
al UEO a fost dizolvat și înlocuit cu cel al UE. Institutul de Studii Strategice din Paris şi
Centrul de Sateliţi de la Torrejan (Spania) a trecut sub autoritatea U.E.

În acelaşi timp, s-a aprobat crearea a trei organe politico-militare europene permanente: un
comitet politic şi de securitate, un comitet militar şi un stat major. Au fost stabilite de
asemenea, mecanismele de evaluare a forţei comune de reacţie rapidă şi a relaţiilor
permanente pe care le propun Alianţei şi altor 15 ţări europene din estul continentului, pe
baza „principiului fundamental al autonomiei de decizie a U.E.".65

2.2.2. Noul concept NATO și politica externă a UE.

65
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/defence-security/defence-security-timeline/

34
În perioada 24-25 septembrie 2002, la Varșovia, cu ocazia reuniunii informale a
Miniștrilor Apărării ai statelor membre NATO, are loc lansarea inițiativei NATO Response
Force, care viza constituirea unei forțe de reacție rapidă a Alianței, cu un efectiv de
aproximativ 21000 de militari, compusă atât din elemente terestre, aeriene și navale, a caror
capacitate de desfășurare în termen scurt se rezumă la 7 zile, cu suport logistic și informal.
Acest mecanism gândit a fi operaționalizat într-un termen de doi ani, reprezinta instrumentul
de proiecție a forței Alianței dincolo de granițele sale și subliniaza capacitatea de
transformare și adaptabilitate a NATO în fața noilor ameninţări asimetrice ale secolului XXI.

La 13 octombrie 2004, la Poiana Braşov,la reuniunea informală a miniştrilor apărării


din statele NATO, Comandantul SACEUR şi secretarul general al NATO anunţă că Forţa de
Răspuns a NATO este pregătită pentru a putea realiza tot spectrul de misiuni pe care le poate
desfăşura Alianţa Nord-Atlantică, deoarece a atins capacitatea operaţională iniţială. 66
Un amplu exerciţiu Steadfast Jaguar 06 desfăşurat în Insulele Capului Verde în iunie 2006, a
testat capabilitățile NRF, locaţia desfăşurării exerciţiului fiind special aleasă pentru a pune în
evidență acest lucru. Cu prilejul summitului NATO de la Riga, din noiembrie 2006, NRF a
fost declarată pe deplin operaţională.

Atât misiunile NATO, cât și UE, vor putea folosi aceste forte. Statele candidate la
aderare invitate să participe la această forţă, vor avea dreptul să trimită trupe în cadrul F.R.R.,
însă nu vor putea participa la luarea deciziilor. Se discută în acest sens despre crearea unei
structuri consultative, în care să fie cooptate şi statele candidate. Aceasta structură oferă
premisele unei armate europene, perfect operațională funcţionând acum în cadrul structurii
N.A.T.O., integrată în Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa, sub forma
Corpului de Reacţie Rapidă (C.R.R.), constituit din divizii naţionale, divizii de cooperare şi
divizii multinaţionale.

Creșterea capacității europene de gestionare a crizelor își are baza în nivelul ridicat de
interoperabilitate pe care relațiile UE-NATO l-au stabilit și care a generat realizarea I.E.S.A.

( Identității Europene de Securitate și Apărare) într-un cadru instituțional consolidat de


procesul de constituire a unei politici commune de Securitate și apărare.

Dezvoltarea I.E.S.A. în cadrul N.A.T.O. şi aplicarea principiului creării unei forţe europene
„separabile, dar nu separate", afirmat în iunie 1996 la Consiliul Nord-Atlantic de la Berlin,

66
https://jfcbs.nato.intşi www.nato.int.

35
sunt destinate evitării unor probleme, cum ar fi spre exemplu o dublare a asumării sarcinilor
și alocării resurselor de către NATO și UE .

Aceasta se întemeiază pe următoarele elemente:

 reafirmarea angajamentului de a întări legătura transatlantică, inclusiv starea de


pregătire de luptă, pentru a îndeplini obiectivele de securitate comune, prin
intermediul Alianţei, ori de câte ori va fi nevoie;
 continuarea procesului de întărire a pilonului european al Alianţei, în baza Declaraţiei
de la Bruxelles, din 1994, şi a principiilor convenite la Berlin în 1996 (sunt incluse
aici şi opţiunile referitoare la selectarea unui comandant general european şi a unui
cartier general N.A.T.O., pentru acţiuni controlate de U.E.);
 dezvoltarea sistemului de legătură între cele două organizaţii, inclusiv planificarea,
exerciţiile şi consultarea;
 recunoaşterea faptului că un rol european intensificat va contribui la întărirea Alianţei,
constituind temelia apărării colective a membrilor.

În noul concept strategic al Alianţei Nord-Atlantice se consideră că dezvoltarea unei


politici externe şi de securitate comună, care include elaborarea progresivă a unei politici
comune de apărare aşa cum s-a cerut în Tratatul de la Amsterdam, este compatibilă cu
politica comună de securitate şi apărare, stabilită în cuprinsul Tratatului de la Washington.

Evoluțiile istorice imprevizibile, care ar putea solicita în orice clipă o desfășurare mai rapidă
și cu mult mai amplă de contingente militare- terorismul international, pericolul războiului
asimetric, focarele conflictuale declanșate din ce în ce mai aproape de granițele Alianței, sau
ale Europei, au condus către concluzia adoptată de miniștrii apărării ale statelor membre
NATO, că NRF trebuie să se afle în centrul Iniţiativei Forţelor Conectate pentru a menţine
capacitatea de pregătire şi eficienţă în luptă a Alianţei.
Summitul NATO din Ţara Galilor avea să joace un rol fundamental în ce priveşte
transformarea Forţei de Răspuns a NATO prin stabilirea Forţei Întrunite cu Nivel de Reacţie
Foarte Ridicat (VJTF) în vederea adaptării în fața oricărei provocări ce ar putea apărea.67

Noua varietate de misiuni întreprinse în cadrul proiectelor de securitate și apărare comune


dintre țările membre NATO și UE, a inclus și misiunile din Afganistan , desfășurate în

67
https://www.agerpres.ro/documentare/2018/10/15/documentar-forta-de-reactie-rapida-a-nato-15-ani-de-
la-infiintare--191841

36
teatrele de operațiuni pe parcursul câtorva ani : decembrie 2001- decembrie 2014, prin ceea
ce a însemnat politic, militar, logistic, ISAF.

Începand cu 1 ianuarie 2015, are loc o schimbare atitudinala a NATO în Afganistan, prin
operationalizarea în teatrul de operațiuni afgan, al unui nou fel de misiune, complet diferită
de cea anterioară, Misiunea Resolute Support.

Misiunea ’’RS’’ se baza pe diferite ipoteze, inclusiv reducerea drastică a prezenței


militare în zona de operatiuni.

Obiectivul principal era trecerea de la operațiuni de luptă la instruire, consiliere și


asistență a forțelor de securitate naționale afgane. De asemenea, un rol foarte important i s-a
acordat asistenței consultative și asistenței pentru instituțiile de securitate afgane, în primul
rând la nivel ministerial în Ministerul Apărării, Ministerul de Interne și Direcția Națională a
Securității.

Capacitatea logistică de a sprijini acest tip de operațiune militară este fundamentală


pentru asigurarea succesului misiunii. Rolurile clare pentru toți participanții la lanțul de
aprovizionare au necesitat nu numai suportul internațional necesar, ci și conexiunea logistică
internă. Suportul logistic militar clasic a fost înlocuit cu unele modele, până in momentul
respectiv, mai puțin aplicate. În plus, planul a fost de a crește utilizarea acordurilor logistice
multinaționale, a grupului comun de suport logistic, a contractelor comerciale și a
capacităților de sprijin ale națiunii gazdă. Organizația logistică proiectată în acest fel
reprezenta o provocare majoră pentru implementarea sa în practică.

Conceptul logistic în misiunea RS reprezintă o combinație de soluții naționale, multinaționale


și contractuale, bazat pe rolul Framework Nation (FN), Grupul comun de suport logistic,
celula de operare de bază (BOC) și sprijinul prin capacitatea civilă sau sprijinul civil
contractat.68

O națiune care își asumă responsabilitatea este numită națiunea cadru (Framework
Nation)69. În sensul RS, națiunea cadru își va asuma responsabilitatea generală pentru
coordonarea și punerea în aplicare a gamei convenite de sprijin logistic pentru toate sau o
parte din forțele multinaționale, inclusiv pentru comenzile din anumite regiuni din
Afganistan. ’’Națiunea-cadru’’ are responsabilitatea pentru securitatea sprijinului din viața

68
https://securityanddefence.pl/LOGISTICS-SUPPORT-OF-RESOLUTE-SUPPORT-
MISSION,103312,0,2.html
69
https://www.swp-berlin.org/en/publication/the-framework-nations-concept/

37
reală (RLS) pentru contingenții naționali care operează in locațiile lor specifice. Ca o condiție
prealabilă, este necesar să se încheie acorduri bilaterale și să se rezolve diverse probleme
precum activități legate de finanțe, contracte, proprietate și securitate juridică. Aceste
acorduri tehnice vor reglementa cu exactitate punerea în aplicare a asistenței de viață reală, a
serviciilor și a achizițiilor de bunuri în costurile de operare și finanțare. În general, nivelul
serviciilor prestate nu trebuie să fie mai mic decât cel oferit de națiunea-cadru pentru
propriile forțe. Mai mult, acesta trebuie să fie în conformitate cu acordurile standardizate
existente. Astfel, se anticipează că standardele de calitate încă îndeplinite ar trebui să se
bazeze pe acorduri standardizate existente, cum ar fi STANAG 2034 - proceduri standard
NATO pentru sprijin logistic reciproc.

Celula de operare de bază (BOC) este un element de coordonare care conectează


fiecare locație cu Grupul de suport logistic comun (JLSG). În mod ideal, BOC va gestiona
furnizarea de suport logistic prin activele elementelor naționale de sprijin (NSE), care vor
contribui la reducerea personalului din domeniu.

Dezvoltarea operațiunilor operaționale NATO și necesitatea utilizării cât mai bine a


resurselor logistice limitate, împreună cu participarea sporită a țărilor partenere la
operațiunile NATO au dus la dezvoltarea diferitelor concepte de sprijin. Aici, se pune
accentul substanțial pe o abordare multinațională a organizării și implementării logisticii.
Conceptul NATO de implementare a operațiunii a indicat în mod clar rolul noilor elemente
ale sprijinului logistic. Accentul este pe planificarea, coordonarea și executarea suportului
logistic al națiunilor care participă la operațiune. Astfel, Forța de Răspuns NATO (NRF), pe
lângă unitățile organice logistice, are de asemenea planificat și structurat un JLSG pentru a
coordona elementele logistice multinaționale. NATO KFOR (Forțele Kosovo) a instituit
comanda JLSG care, pe lângă organizarea personalului, are elemente de unități
multinaționale.70

Noul concept JLSG al NATO a fost testat în aprilie 2012 în timpul pregătirii Corpului
comun german-olandez. S-a acordat atenție în special capacității de îmbinare a soldaților,
echipamentelor și continuării mișcării. În loc să formeze unități după sosirea lor în baze
internaționale individuale, a fost discutată opțiunea de a îmbina soldații și echipamentele lor
în forțele desfășurate imediat după sosirea lor în aeroporturi și porturi, urmată de deplasarea
lor către bazele de operare. Ideea principală a exercițiului logistic multinațional „Logistician

https://securityanddefence.pl/LOGISTICS-SUPPORT-OF-RESOLUTE-SUPPORT-
70

MISSION,103312,0,2.html

38
capabil” desfășurat în 2013 în Republica Slovacă a fost planificarea sprijinului logistic și a
instruirii interoperabilității prin mai multe funcții logistice.

Funcția JLSG este stabilită și testată în condiții de teren. În conformitate cu doctrina


NATO, JLSG HQ va fi dislocat în zona de operare comună pentru a planifica, coordona și
facilita executarea suportului logistic multinațional în coordonare cu elementele naționale de
sprijin. JLSG HQ va folosi o combinație de capacități naționale, civile și națiuni gazdă
atribuite pentru a oferi nivelul necesar de sprijin multinațional în zona de operare comună.

Rolul fundamental al JLSG implică coordonarea și executarea sprijinului logistic


multinațional în conformitate cu planurile și liniile directoare ale Comandamentului Forțelor
comune, folosind resursele alocate.

Sarcinile JLSG includ următoarele:

- Oferă asistență și consiliere personalului Comitetului comun al forțelor de lucru


(JTF HQ) în timpul procesului de planificare operațională, inclusiv dezvoltarea conceptului
de operare logistică

- Asigură personalul care completează echipa de legătură și recunoaștere în operațiuni

- În cooperare cu personalul din elementul de asistență al personalului (DCOS SPT),


identifică opțiunile pentru suportul logistic multinațional

- Coordonează și execută sprijinul logistic al zonei operaționale comune, în


conformitate cu planul logistic JTF HQ și în cooperare cu națiunile (primirea, îmbinarea
soldaților și echipamente, continuarea mișcării, aprovizionarea cu combustibil, stocul și
serviciile comune etc.)

- Comandă și coordonează resursele naționale, comerciale și naționale gazdă alocate -


antrenează și integrează personalul planificat să completeze sediul JLSG pentru operațiuni și
exerciții

- Stabilește sprijinul și facilitățile necesare pentru a asigura primirea eficientă și,


îmbinarea soldaților și echipamentelor și continuarea mișcării

- Coordonează sprijinul logistic în strânsă cooperare cu națiunile

- Coordonează sprijinul logistic al națiunii gazdă

- Gestionează operațiunile de transport în operațiunea comună zona

39
- Coordonează și execută contracte finanțate de NATO

- Coordonează procesul de contractare cu Agenția de Sprijin NATO (NSPA), țara


gazdă și națiuni

- Planifică, pregătește și organizează mărirea sediului JLSG

- Asigură ofițerii de legătură pentru comanda corespunzătoare

- Primește și susține ofițeri de legătură din sediile respective și elemente de asistență


naționale

- Ajută în ceea ce privește instruirea și îndrumarea părții asociate a JLSG HQ

- Ajută la certificarea părții asociate a sediului JLSG

- Oferă consultanță personalului din comanda superioară a JLSG capabilități și


operațiuni, dacă sunt solicitate

- Menține informații despre logistica NATO atribuite sisteme de ormație și date


logistice conexe

- Contribuie la dezvoltarea doctrinei și conceptelor logistice NATO

- Contribuie la dezvoltarea sistemului informatic și a software-ului logistic NATO

- Contribuie la modificările procedurii standard de operare (POS) pentru JQ JG

- Contribuie la crearea , dezvoltarea și punerea în aplicare a noilor capacități logistice


NATO

- Oferă personalului pentru a sprijini instruirea și exercițiile în Centrul comun de


război (JWC), dacă este solicitat

- Oferă personal pentru sprijinirea cursurilor logistice la Școala NATO din


Oberammergau71

- Contribuie la sarcinile de cooperare și sprijin militar a programelor NATO pentru


evaluare

71
https://en.wikipedia.org/wiki/NATO_School

40
- Contribuie la antrenamentele și exercițiile cu partenerii, dacă este nevoie de
comandă la nivel superior.72

Structura JLSG este îndreptată spre misiunea și implementarea operațiunilor comune


mici sau majore (SJO
 Operațiuni comune mici; MJO - Operațiuni comune .( Câteva orientări de
bază pot fi menționate aici (AJP-4.6 (B), Doctrină comună aliată pentru
Grupul de suport logistic comun, proiectul de studiu, 2011)
 JLSG este pregătit să îndeplinească o sarcină pe care părțile componente o
confirmă și ele, de ex. Recepție, deplasare în avans (RSOM), mișcare și
transport, cursuri de materiale și altele.
 Flexibilitate în ceea ce privește planificarea, coordonarea, comanda și
execuția
 Implementarea în zona de operații
 Structura convenită cu națiunile în timpul procesului de planificare
operațională
 Dimensiunile multinaționale și comerciale JLSG poate fi stabilit ca element
organizatoric al sistemului C2.
La Summit-ul de la Bruxelles din iulie 2018, Aliații s-au angajat să susțină misiunea
până când condițiile indică o schimbare adecvată relaxarii situatiei din zona. NATO salută
anunțul, la 29 februarie 2020, despre primii pași importanți în realizarea unei soluționări
pașnice, deschizând calea pentru negocierile intra-afgane între o echipă națională afgană
complet incluzivă și talibanii pentru a ajunge la un acord de pace global. În acest context, se
vor face ajustări bazate pe condiții pentru misiunea de sprijinire a rezolvării, inclusiv o
prezență militară redusă.

Generalul de brigadă Dorin Toma fost, timp de un an (2019-2020), locțiitor al


adjunctului pentru operații al șefului de stat major al Misiunii NATO Resolute Support din
Afganistan mențíona într-un interviu că după cinci ani de misiune, “este greu de tras o
concluzie. Sunt zone unde s-au obținut succese și sunt realizări vizibile în zona forțelor
pentru operații speciale, forțelor aeriene afgane; iar în alte zone, în ceea ce privește armata
națională afgană sau poliția națională, progresele poate nu sunt la fel de vizibile sau de mari,
dar trendul este pozitiv. Atunci când vorbim de leadership, de nivelul de instruire, de

https://securityanddefence.pl/LOGISTICS-SUPPORT-OF-RESOLUTE-SUPPORT-
72

MISSION,103312,0,2.html

41
capacitatea de sprijin logistic sau de a planifica și conduce operații sunt aspecte pozitive.
Poate nu întotdeauna la nivelul așteptărilor noastre, dar tendința este pozitivă și în unele zone
progresele sunt mai evidente decât în altele.”73

“De asemenea, explică ce înseamnă pentru contingentul românesc prezența într-o


astfel de misiune: Activitatea contingentului românesc este foarte complexă, pentru că, pe de
o parte, militarii români își desfășoară activitatea pe tot teritoriul Afganistanului, iar pe de
altă parte, misiunile pe care le desfășoară, responsabilitățile acestora sunt foarte diverse.
Avem echipe de consilieri care execută activitatea de instruire și asistență, esența misiunii,
pentru militarii afgani din forțele terestre, forțele aeriene, forțele speciale afgane sau poliția
afgană, alături de militari americani, italieni, germani, britanici etc. Apoi avem personal de
stat major care își desfășoară activitatea în diverse comandamente ale Coaliției, dar avem și
militari care asigură securitatea bazelor unde își desfășoară activitatea militarii Coaliției sau
militari care asigură protecția forței pentru consilierii NATO care acționează în afara bazelor.
Imaginea asupra modului cum își îndeplinesc militarii români misiunea este pozitivă, iar
contribuția majoră a Armatei României la efortul misiunii Resolute Support este apreciată.
Suntem un partener de încredere pentru toți cei alături de care lucrăm și angajamentul de a
continua misiunea este ferm, atât cât va fi nevoie pentru ca obiectivele stabilite la nivelul
NATO să poată fi îndeplinite.”74

În concluzie, pe termen mediu, un număr mai redus al militarilor implicați în procesul


de consiliere și instruire a militarilor afgani se va suplini printr-o mai mare mobilitate, un
caracter expediționar ridicat, astfel încât să se intervină acolo unde este nevoie atunci când
este nevoie. În urma evaluărilor periodice privind stadiul îndeplinirii obiectivelor,
flexibilitatea și adaptabilitatea de la nivelul Coaliției, permite găsirea soluțiilor optime de
îndeplinire a misiunii în cele mai bune condiții. Se produc modificări, ajustări, adaptări în
ceea ce privește structura de forțe, modalitatea practică de executare a sarcinilor esențiale, cel
puțin o data pe an. Se învață permanent, iar lecțiile identificate sunt aplicate astfel încât
eficiența să fie cât mai mare în îndeplinirea obiectivelor.

73
http://presamil.ro/contributia-majora-armatei-romaniei-la-efortul-misiunii-resolute-support-este-apreciata/
74
http://presamil.ro/contributia-majora-armatei-romaniei-la-efortul-misiunii-resolute-support-este-apreciata/

42
Capitolul 3: Studiu de caz- România, vârf de lance NATO, în lupta

împotriva razboiului asimetric

Dinamica mediului internațional de securitate, marcat de instabilitate, riscuri și

amenințări multiple, confruntări și manifestări violente, generează schimbări de paradigmă în

abordarea noilor forme de conflict. Acţiunile hibride devin o caracteristică frecventă a

mediului de securitate contemporan şi urmăresc exploatarea vulnerabilităţilor naţionale în

plan politic, militar, economic, social, informaţional şi infrastructură.

43
Chiar dacă, noţiunea de „război hibrid” nu a întrunit consensul internaţional în planul
teoriei artei militare, „... toată lumea, inclusiv NATO şi Uniunea Europeană, este de acord că
reprezintă o problemă.., iar concluzia unanimă este că, războiul hibrid implică utilizarea
sincronizată a mijloacelor militare şi non-militare împotriva vulnerabilităţilor specifice
pentru a crea efecte asupra adversarului”75

Noua provocare NATO, vine din partea Rusiei, odată cu nedorita prezență a acesteia
în Ucraina.

Robert G. Bell, reprezentantul civil al Secretarului Apărării Chuck Hagel în Europa şi


consilier al Misiunii SUA la NATO,spunea: "Cu Ucraina, începem un nou ciclu în ce priveşte
politica de apărare a NATO. Baza acestui ciclu este un document despre liniile politice, care
stabileşte ce este pregătit NATO să facă, care este nivelul său de ambiţie, care sunt aşteptările
despre ţintele de alocare a resurselor. Primul pas este deci să ajungem la un acord politic.
Imediat ce summitul din Ţara Galilor se termină şi se ajunge la un consens politic, vom trece
la actualizarea acestor linii politice, care au fost ultima oară stabilite în primăvara anului
2011, iar de atunci lumea s-a schimbat mult. După summitul de la Lisabona, din 2010, a
existat un consens politic, vizibil chiar la întâlnirea dintre Obama şi preşedintele rus de
atunci, Medvedev, că se poate dezvolta o colaborare strategică cu Rusia, că NATO nu
priveşte nicio ţară ca pe un adversar. Adaptarea acestor linii politice acum, la 6-7 luni de la
începutul crizei din Ucraina, va fi o muncă majoră".

Domnia sa mai menționează că ceea ce se desfășura la acea data în Ucraina, era un


nou model de agresiune neatribuită, un model militar asimetric, guvernat de atacuri
cibernetice, oameni în verde fără însemne militare,sprijin ascuns, cu forte surogat, la care se
adaugă campanii de propaganda, presiuni economice, politice, fără a mai aminti și presiunea
militară deschisă la frontieră, acțiuni folosite în transmiterea mesajului.

Diego Ruiz Palmer rezumă obiectivele Rusiei de a obține "rezultate decisive din punct
de vedere politic, dacă este posibil, printr-o utilizare limitată și evidentă a forței militare, insă
fiind totuși pregătite să acționeze militar, cu efect devastator la nivel operațional ... pentru a
atinge un obiectiv major". Se poate observa, însă, ca principalul avantaj obținut din războiul
hibrid este faptul că, conflictul, va fi tot timpul menținut sub limita declanșării unui conflict
armat direct.

75
MCDC Countering Hybrid Warfare Project: Understanding hybrid warfare (2017)

44
Se poate observa că jocul pe care îl face Rusia în Ucraina, nu diferă cu nimic de
imixtiunile văzute în Georgia și Transnistria.

Caracteristicile amenințărilor hibride sunt incluse în definițiile elaborate atât la nivelul


NATO (NATO Capstone Concept for the Military Contribution to Countering Hybrid Threats
– 2011), cât și la nivelul Uniunii Europene (EU Joint Framework to Counter Hybrid Threats –
2016).

Modelul hibrid reprezintă o interacțiune dinamică între elemente de hard power


(consolidarea forțelor militare, dispunerea de forțe și capabilități militare în zone de conflict,
finanțarea unor mișcări separatiste, activități de destabilizare și subminare a securității unui
stat sau regiuni) și soft power (menținerea unei dependențe economice sau energetice,
aplicarea de sancțiuni economice, derularea unor campanii de propagandă, dezinformare și
influențare, derulare de atacuri cibernetice, etc.).76

Revenind la concretul momentului Ucraina, se poate spune că acest tip de atacuri au


fost lansate asupra infrastructurii energetice a țării, determinând întreruperea energiei
electrice, paralizând astfel industria localăși afectând populația civilă. Ceea ce reprezinta
totusi o noutate, este relevanța imediată pentru securitatea Europei. Actorii hibrizi din Est și
de Sud amenință în mod direct interesele de securitate europene și chiar se pare că pun sub
semnul întrebării întrega ordine de securitate euro-atlantică. Structura de putere a lui
Vladimir Putin este incompatibilă cu principiile și structura valorii instituțiilor europene de
securitate mult superioare. Cu toate acestea, în ceea ce privește guvernul rus, metodele
stabilite în relațiile internaționale, inclusiv dimensiunile lor militare, sunt o amenințare
pentru securitatea continentului.

România este unul dintre principalii susținători ai consolidării sprijinului NATO


pentru statele partenere din vecinătatea estică (Georgia, Ucraina, Republica Moldova). Astfel,
ca urmare a demersurilor României, la Summit-ului de la Varșovia pentru prima data,este
inclus un paragraf special cu privire la Republica Moldova, care reflectă angajamentul NATO
de cooperare cu această țară în vederea asigurării unui viitor stabil, sigur și prosper al
acesteia.

76
https://intelligence.sri.ro/razboi-hibrid-si-atacuri-cibernetice/

45
Pachetul substantial de măsuri în sprijinul Georgiei are de asemenea contribuția
României, aceasta asumându-și rolul de coorodnator (lead-nation) pentru gestionarea
fondului voluntar de asistență NATO pentru Ucraina privind apărarea cibernetică, atacurile
din 2015, fiind considerate un exemplu de folosire a atacurilor cibernetice ca parte a
războiului hibrid, având în vedere că au însoțit un conflict militar și au cauzat pagube
substanțiale unei infrastructuri critice.

În acest context, este imperios necesară crearea și dezvoltarea unei culturi de


securitate cibernetică, atât la nivelul societății civile, cât și la nivelul decidenților politici și
instituțiilor publice, prin derularea de parteneriate public-private, programe educaționale,
exerciții comune, conferințe, seminarii, dezbateri și prezentări publice pe tema amenințării
cibernetice, ca parte a amenințărilor de tip hibrid. Asigurarea securității ciberneticeîn fața
unei amenințări fără frontier, reprezintă o preocupare majoră în actiunile pe care NATO le
întreprinde.

România este un punct activ pe axa luptelor cibernetice. SRI, a descoperit că zilnic,
zeci de mii de atacuri sunt îndreptate către ţara noastră. Hackerii folosesc pentru a-și masca
intervențiile, chiar computerele românilor. Liniile de acțiune, urmăresc infectarea prin email,
pentru ca apoi, aceste calculatoare să poată fi utilizate în atacuri orchestrate către SUA,
atacuri bine orchestrate ale căror principale ținte au fost instituţii guvernamentale, firme de
telecomunicații şi companii aeronautice.

Implicarea României în operațiunile NATO, cuprinde și găzduirea la Oradea a Centrul


de Excelenţă NATO HUMINT, instituţie unică în cadrul Alianţei, prin intermediul căreia se
acordă sprijin pentru dezvoltarea capabilităţilor operaţionale şi a politicilor NATO în
domeniul capacităţilor human intelligence (HUMINT).

3.1. Amenințări în zona Mării Negre

Ucraina este cel mai mare vecin al României, iar compromiterea suveranității și
integrității sale teritoriale reprezintă o amenințare pentru independența și suveranitatea țării
noastre. Dar, în ciuda unor semnale pozitive, cum ar fi asistența oferită de România în
domeniul cybersecurity sau deschiderea unui nou punct de trecere al frontierei, pe Dunăre, la
Isaccea, relația bilaterală româno-ucraineană rămâne nefructificată. În momentul de față, cea
mai mare piedică în privința cooperării dintre cele două state este reprezentată de adoptarea
legii privind utilizarea limbii ucrainene.

46
În provocările de politică externă a României, cea de-a doua, este fără doar și poate,
amenințarea de Securitate la Marea Neagră. Aici, țara noastră se confruntă cu lipsa
consensului în felul în care este percepută poziția rusă în regiune. Bulgaria și Turcia au
viziubni diferite asupra politicii Rusiei la Marea Neagră. Sofia nu dorește o prezență NATO
mai puternică și mai vizibilă în Marea Neagră, iar Ankara a trecut în cinci ani de la rivalitate
în raport cu Moscova la cooperare în domeniul military . Achiziția de sisteme antiaeriene S-
400 de către Ankara este simultan un semnal către Occident și o poliță de asigurare a lui
Recep Tayyip Erdoğan împotriva unei noi lovituri de stat.

În cazul Sofiei, situația e mai simplă decât în cazul Ankarei. Din rațiuni istorice și
culturale, Bulgaria nu consideră Federația Rusă o amenințare la Marea Neagră. De fapt,
bulgarii se tem mai mult de sporirea puterii Turciei în regiune decât de cea a Rusiei.
Dependent din punct de vedere energetic de Rusia, Bulgaria, desi membru NATO, pare să fie
interesată doar de acest aspect, ignorând cu desăvârșire amenințarea militară. Cu toate
acestea, România recunoaște pericolul pe care presiunea rusă exercitată cu diverse ocazii în
regiunea Mării Negre este un pericol real, fapt care s-a evidențiat și prin prezența mai puțin
sau uneori deloc anunțată a armatei ruse în zonă, cu ozazia desfășurării unor programe de
aplicații comune NATO.

Presiunea rusă asupra NATO, se manifestă încă din septembrie 2014, când Ministrul
canadian al Apararii, Rob Nicholson, afirma că un avion militar rus a survolat zona în care se
afla fregata canadiana HMCS Toronto, care lua parte la exerciții navale, alături de NATO și
Ucraina, in Marea Neagra. Menționa de asemeni că "actiunile sale au fost o amenintare
inutila, ce poate duce la escaladarea tensiunilor" in regiune. Evident ca autoritățile ruse au
negat orice acțiune de intimidare, avioanele implicate, nefacând altceva decât să participle la
zboruri plănuite anterior.

În martie 2015, alte prezențe ruse în Marea Neagră, executau fara dubiu exercitii de
respingere a unor atacurilor aeriene din partea avioanelor NATO, menționa Sputnik. Potrivit
unei surse din baza navală din Crimeea, exercițiile includ patru crucisatoare anti-nava și vase
anti-racheta, scrie Sputnik. În timpul antrenamentelor, un avion multirol Su-30 va simula
zborul unei rachete de croaziera. La sfarșitul lui octombrie 2014, dintr-o sursă militară a
apărut știrea că Rusia a creat un sistem de apărare anti-aeriană in Crimeea, iar forța aeriană
staționată în peninsula, este capabila sa raspunda rapid si eficient potentialelor atacuri
aeriene.

47
Ca urmare a acestor tipuri de acțiuni, secretarul general NATO Jens Stoltenberg anunța
planurile de sporire a prezentei blocului militar in Estul Europei, ceea ce presupune și
creșterea numărului de vase de razboi in Marea Neagra.

Tensiunile in regiunea Marii Negre puternice din cauza conflictului separatist din
estul Ucrainei, determină NATO, să trimită în martie 2015, o flotilla în Marea Neagră.
"NATO desfășoară în mod regulat nave în Marea Neagră pentru exerciții. Aceasta
desfășurare programată, având în vedere agresivitatea continuă a Rusiei, poartă un mesaj
suplimentar de natură să-i liniștească pe aliații din regiune", declara un oficial al NATO citat
de Reuters.

În martie 2015, în timpul desfășurării unei serii de exerciții militare de rutină NATO,
mai exact când navele grupului NATO (SNMG-2) se aflau în largul Portului Constanta, zona
a fost survolată de un avion militar rus. Ministrul român al Apararii, de la acel moment,
Mircea Dușa, care a luat și el parte la exerciții, spunea că este normal ca aeronave de
supraveghere să culeagă informații. În paralel, avioane de vanatoare NATO au incerceptat,
pentru prima data anul acesta, opt avioane militare ruse de tip Suhoi Su-27 si Su-34 deasupra
Marii Baltice, in spatiul aerian international.în consecință, NATO a somat Rusia sa nu mai
lanseze manevre militare neprevazute. "Alianta Nord-Atlantica exprima o profunda
preocupare privind exercitiile neprevazute organizate de Rusia. Moscova a efectuat cel putin
12 exercitii militare inopinate in ultimii doi ani, in timp ce Alianta Nord-Atlantica nu a mai
efectuat astfel de mavevre militare din timpul Razboiului Rece", a declarat un oficial NATO
pentru agentia TASS.

Presiunea Rusiei în zonă, continuă și în 2016, în mai multe contexte, exercițiile


NATO fiind atent supravegheate, de către avioane rusești, ( Fregata Regina Maria a efectuat
acțiuni în comun cu fregata Jean Bart, aparținând Marinei Naționale Franceze, în scopul
perfecționării tacticilor și procedurilor de lucru în comun cu structuri NATO). "De când am
intrat în Marea Neagră a fost o prezență rusească. Acest lucru nu ne-a afectat și nu ne-a
îngreunat operațiunea", declara atunci comandantul navei canadiene HMCS Fredericton,
Trevor MacLean, care preciza că supravegherea a fost realizată atât cu ajutorul navelor
rusești, dar și cu avioane- aprilie 2016. Militarii români spun că sunt obișnuiți cu asemenea
practici.

Octombrie 2016, aduce în prim plan o nouă inițiativă de contracarare a acțiunilor de


intimidare prestate de Rusia și anume înființarea la Craiova, a Brigăzii Multinaționale,

48
precum și înființarea unei flote NATO la Marea Neagră. Despre toate acestea, Valeri
Kuzmin, ambasadorul Rusiei la București declara la acea vreme: "Daca ați înființa o astfel de
flotă - nu e un secret din ce înțeleg că va fi o flotă NATO - ar provoca tensiuni suplimentare
și inutile în această regiune din mai multe motive, precum convențiile care limitează prezenta
straina din regiune, cum ar fi Convenția de la Montreux" iar brigada multinationala de la
Craiova este un "pretext" pentru dislocarea unor forte puternice ale Aliantei in vecinatatea
Rusiei.

Anul 2017, crește amploarea exercitiilor NATO în Marea Neagră. Marinarii militari
români participă, la un exercițiu în Marea Neagră, alături de militari din Ucraina și din șapte
țări membre NATO, printre care și Statele Unite. Exercițiul multinațional, avea să se
numească "Sea Shield 17" și este primul dintre cele peste 50 programate în anul 2017, se
arăta pe site-ul Forțelor Navale Române.

Forțele Navale Române au organizat, în perioada 5-13 aprilie 2019, cel mai mare
exercițiu multinațional naval, în apele teritoriale ale României și în apele internaționale ale
Mării Negre.

În contextul exercițiului NATO "Scut Maritim" ("Sea Shield"), desfășurat în 2019,


Rusia a efectuat deasupra Marii Negre, manevre cu bombardiere strategice Tupolev 160 si cu
avioane multirol Sukhoi-27SM.

"Avioane de vanatoare (...) au escortat bombardiere strategice Tupolev-160 si au


exersat interceptarea tintelor aeriene", a transmis Comandamentul districtului militar sudic al
armatei ruse, citat de agentia de presa Tass. Acesta a mai precizat "Manevrele au avut loc in
timpul Exercitiului naval NATO Scut maritim (Sea Shield 2019), care a oferit Flotei ruse a
Marii Negre si Fortelor Aeriene posibilitatea de a exersa sarcini de lupta in conditii reale".

După cum se poate observa, prezența rusă este din ce în ce mai activă în spațiul
regional al Mării Negre, încercând insidios plasarea pe cât mai multe paliere acționale,
folosindu-se frecvent de caracteristicile și metodele a ceea ce defineam mai devreme ca fiind
războiul asimetric.

România , ca stat membru NATO și UE își menține poziția de aliat de nadejde, fiind
vârful de lance al pozițiilor NATO la granița estică, participând la misiunile comune, menite
să asigure stabilitatea politico-militară regională și să zădărnicească eforturile Rusiei de a se
infiltra tot mai asiduu în zonă.

49
Concluzii

Prezenta lucrare își propune realizarea unei sinteze obiective și bine documentate
asupra a ceea ce începand cu încheierea Razboiului rece, înseamna Noul concept strategic
NATO.

Pe parcursul lucrarii se punctează latura evolutivă a conceptului, adaptabilitatea la


cerințele de securitate și apărare ivite în contextul evenimentelor marcante apărute.

Se observă atitudinea permeabilă a Alianței în ceea ce privește politica “ ușilor


deschise”, privind extinderea sa prin aderarea de noi state la principiile și structurile Nord-
Atlantice.

50
De asemenea este evident procesul de transformare prin care trece Alianta, adecvat
noilor tipuri de misiuni, odată cu lupta împotriva terorismului, precum și restructurarea
misiunilor de la cele exclusive militare, la cele cu valențe mult mai variate, care vizează
misiuni umanitare, de supraveghere, de consultant, de implementare.

Din parcursul lucrării transpare influența Alianței în modelarea strategiilor de


Securitate si apărare din cadrul UE, precum și noul concept NATO , după 2010, care dă
posibilitatea abordării acestei problematici din punct de vedere al cooperarii în apărare, prin
crearea misiunilor comune de menținere a pacii, de consolidare a structurilor politice,
economice, militare în teatrele de operațiuni, prin folosirea unei forte flexibile, ușor
dislocabile, cu mai puțini militari, dar mult mai eficientă ca instruire și logistică, având ca
trăsătură de bază standardizarea unică asupra armamentului, instruirea și pregătirea cadrelor
facându-se de asemenea unitar.

În concluzie, se poate spune că indifferent de cursul istoric, de situațiile imprevizibile


apărute în plan politic, strategic-militar, economic NATO, rămâne singurul garant al
integrității teritoriale pentru statele member și partenere, al menținerii siguranței și securității
regionale, precum și a democrației, nu în ultimă instanță.

BIBLIOGRAFIE

1.Paul Dănuţ Duţă, op.cit.,

2.Paul Dănuţ Duţă ș.a. (eds.), NATO la 60 de ani de la înfiinţare. Perspective româneşti,
Editura Tehnomedia, Colecţia Politică şi apărare naţională nr. 35, Sibiu, 2009, pp. 5-12.

3.https://intelligence.sri.ro/razboi-hibrid-si-atacuri-cibernetice

4.MCDC Countering Hybrid Warfare Project: Understanding hybrid warfare (2017)

5.http://presamil.ro/contributia-majora-armatei-romaniei-la-efortul-misiunii-resolute-support-
este-apreciata/

51
6. https://en.wikipedia.org/wiki/NATO_School

7.https://securityanddefence.pl/LOGISTICS-SUPPORT-OF-RESOLUTE-SUPPORT-
MISSION,103312,0,2.html

8. https://www.agerpres.ro/documentare/2018/10/15/documentar-forta-de-reactie-rapida-a-
nato-15-ani-de-la-infiintare--191841

9. https://jfcbs.nato.intşi www.nato.int.

10.https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/defence-security/defence-security-timeline/

11.https://www.academia.edu/7065225/POLITICA_EXTERN%C4%82_
%C5%9EI_DE_SECURITATE_COMUN%C4%82

 12.https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49208.htm

13.https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_78170.htm.

14.https://www.mae.ro/node/5337

15.http://www.nato.int/cps/en/SID-A44074FE-A2A805A7/natolive/topics_56626.htm?

16.The Washington Post, Octombrie 13, 2009.

17.Keesing’s Record of World Events, Aprilie 2009, Vol. 55, No. 4, p. 49177

18.Zafar Masud, “Endgame for NATO?”, Dawn, Aprilie 16, 2009.

19.Fazlur Rahim Muzaffary, op.cit., p. 39.

20.Eric S. Margolis, op.cit.

21.William J. Kole, “Summit’s big question: Whither NATO?”, USA Today, Martie 3, 2008

22.Alexander Melikishvili, op.cit

23.Dawn, Februarie 13, 2009

23.Nursin Atesoglu Guney, Contentious Issues of Security and the Future of Turkey,
Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 2007, p. 182.

24.Daily Times (Karachi), August 14, 2003.

25.Keesing’s Record of World Events, News Digest for December 2001, Volume 47,
Number 12, p. 44504

52
26.www.nato.int/issues/afghan/040628-factsheet.htm.

27.Foanne Wright, “International Organizations, the UN, NATO and the EU”, in Mary
Bucley and Rick Fawn (eds.), op.cit., p. 259.

28.Foanne Wright, “International Organizations, the UN, NATO and the EU”, in Mary
Bucley and Rick Fawn (eds.), op.cit., p. 259

29.Paul Wilkinson, “Implications of the Attacks of 9/11 for the Future of Terrorism”, in Mary
Buckley and Rick Fawn (eds.), Ibid, p. 53

30.Jessica Fugata, op.cit.

31. “Introduction”, Mary Buckley and Rick Fawn (eds.), op.cit., p. 1.

32.The UN Charter provides for peacekeeping operations, the imposition of international


sanctions, and military action authorized by United Nations Security Council Resolutions.
33.http://www.afghangovernment.com/AfghanAgreementBonn.htm.

34.Thomas George Weiss, Military–Civilian Interactions: Humanitarian Crisis and


Responsibility, Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2005, p. 163.

35.Mutual Assured Destruction; Col. Alan J. Parrington, USAF, Mutually Assured


Destruction Revisited, Strategic Doctrine in Question, Airpower Journal, Winter 1997

36.https://ro.wikipedia.org/wiki/Distrugere_reciproc%C4%83_asigurat%C4%83

53