Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

PROFESOR : BRINZI ANDREEA


DATA : 11.11.2019
CLASA : IX T
MODULUL IV: PROESE DE BAZA IN ALIMENTATIE
LECŢIA : OBIECTE DE INVENTAR NECESARE SERVIRII
TIPUL LECŢIEI :MIXTA
DURATA OREI : 50 minute
Unitatea de competenţă : Dotări specifice spaţiilor de servire.
Competenţa individuală :
-exerciţii de identificare după structura meniului a tipurilor de
mise-en-place- utilizate în unităţi de alimentaţie publică
-să cunoasacă şi să complecteze mise-en-place-ul,cu obiecte de
inventar corespunzătoare
Competenţe derivate:
CD1:Prezentarea componentei unui meniu pentru mic dejun simplu
CD2: Desenarea mise-en-place-ului mic dejun – meniu simplu
CD3: Identificarea si descrierea modalitaţilor de asezare a obiectelor de inventar

Strategia didactică :
-Metode şi procedee didactice: conversatia, discuţia colectivă, expunerea, explicaţia,
învatarea prin descoperire, problematizarea, asaltul de idei , observarea dirijată
-Forme de organizare: frontal , pe grupe, individual
-Locul de desfăşurare a activităţii: sala de clasă
-Mijloace de învatămant : fişă de lucru , Mise-en-place mic dejun meniu simplu -
planşa, portofoliile elevilor,
DESFAŞURAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE

Momentul Compete Activitatea profesorului Activitatea Durata Metode Mijloace de Forme de


lecţiei nţe elevului min. didactice învăţare evaluare
Moment - Salută elevii. Face prezenţa şi notează Răspund la salut 1 Conversaţie Frontal
organizatoric absenţii Anunţă elevii
Verifică ţinuta elevilor în vederea absenţi
desfăşurării corespunzătoare a activităţii Remediază
aspectele negative
dacă este cazul

Verificarea - Profesorul ii va intreba pe elevi care Elevii raspund si 10 Conversatie Frontal


cunoştinţelor din sunt obiectele de inventar ce se completeaza
lecţiile anterioare folosesc la servirea mesei. raspunsurile la
Se vor reaminti care sunt obiectele de intrebarile puse de
inventar folosite pentru mise-en –place profesor.
ul de intampinare.

Captarea atenţiei a - Adresează interogaţii frontale : Răspund la 1 Frontal


elevilor -Se face legătura între lecţia întrebări
anterioară ,utilizănd următoarele
întrebării;
„ Care este mesele ce se servesc pe
parcursul unei zile_?
- Cate tipuri de preparate cunoaşteţi  şi
care pot fi cuprinse la masa pentru mic
dejun?
Anunţarea temei şi - Anunţă tema „ Obiecte de invetar Ascultă, notează 1 Expunere Fişa de Frontal
obiectivelor folosite pentru mic dejun şi în caiete documentare
competentele pe care trebuie sa le aibă
elevii la sfârşitul orei
Dirijarea predării Profesorul prezintă sub formă Ascultă, 2 Expunere Frontal
-învăţarii schematică: observă,
CD 1 analizează, Tabla
Componentele micului dejun simplu: răspund la
întrebări, Creta
notează în caiete.
Caiet de
notiţe

CD2 Mise -en-place-ul pentru mic dejun Desenează pe 10 Observaţia Planşa Frontal
simplu  - desen (anexa 1) caiete
Tabla

CD3 Obiectele de inventar pentru Ascultă, 5 Explicaţia Manual Frontal


realizarea mise -en-place-ul pentru observă,
micului dejun simplu - enumerarea analizează,
acestora răspund la Planşa
1= distanţa de la marginea întrebări,
blatului mesei până la farfurie notează în caiete.
2= numărul de masă
3= farfuria suport
4= farfuria adâncă
5= cuţitul pentru preparatul de
bază
6= lingură
7= furculiţa obişnuită
8= linguriţă
9= pahar pentru apă minerală
10= produse de panificaţie
11= şerveţel de pânză
12=farfurioară mică întinsă
pentru pâine –farfurie jour
13= serviciu pentru condimente

Fixarea Anunţa elevii ca vor lucra pe grupe de Elevii vor lucra pe 9 Perechi
cunoştinţelor 3 pentru rezolvarea desenului din perechi şi vor Fise de lucru
anexa fişa de lucru complecta desenul Frontal
-Se va nominaliza 4 elevi ,care vor din fişa de lucru
explica elementele notate pe foia de
lucru ,se va urmări dacă si celelalte
grupe au rezolvat sarcinile date
Anunţarea temei Anunţarea temei de casă : Să se Elevii notează 1 Frontal
pentru acasă deseneze un mise-en-place pentru tema in caiet
dejun ,pe coală A4 ,după modelul din
fişa de lucru

S-ar putea să vă placă și