Sunteți pe pagina 1din 6

28 MAI 2021

INSPECTORATUL ȘCOALR JUDEȚEAN GORJ


Colegiul Tehnic Mătăsari

CERCUL PROFESORILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT- LICEU


ZONA SUD

REFERAT

Susținător: Prof. Nicolovici Constantin

Conceptul și importanța educației fizice și sportului

Concepția despre educație fizică reprezintă valorificarea conceptului de educație fizică,


prin aplicarea lui la condițiile concrete ale anumitor societăți. Ea ilustrează sistemul de gândire în
care se încadrează conceptul, precum și notele care îi diferențiază conținutul, dar mai ales
finalitățile. În Romania, expresia acestei concepții se materializează în „Legea educației fizice și
sportului”.
Educatia fizica este o componenta importanta a formarii personalitatii, care urmareste să
asigure dezvoltarea armonioasă și sănătoasă a organismului.

1
Maxima latina (Juvcnal) "mens sana in corpore sano" (minte sanatoasa in corp sanatos)
exprima pe deplin importanta educatiei fizice.
Numerosi oameni luminati ai timpului, din Antichitate si pana in zilele noastre, au
sustinut importanta educatiei fizice si sportului in scoala si in viata omului - Fr, Rabelais, M.
Montaigne, J. A. Comenius-Komensky, J. Locke, J. J. Rousseau, I. Creanga, M. Eminescu etc.

Educația fizică este o componentă importantă a educației globale. Prin conținutul și


sarcinile sale specifice, prin influențele sale sistemice asupra individului, atât în plan motric, cât
și fizic, intelectual, afectiv, estetic, etc., ea se constituie într-o cale spre educația generală.

Conceptul de educație fizică reprezintă o abstractizare și o generalizare a experienței


acumulate în acest domeniu, începând din cele mai vechi timpuri și până în zilele noastre.

Conform documentului „Legea educației fizice și sportului”, acestea sunt activități de interes
național, sprijinite de stat, de aceea se precizează că: „prin educație fizică și sport se înțelege
toate formele de activitate fizică menite, printr-o participare organizată sau independentă, să
exprime sau să amelioreze condiția fizică și confortul spiritual, să stabilească relații sociale
civilizate și să conducă la obținerea de rezultate în competiții de orice nivel. Practicarea educației
fizice și sportului este un drept al persoanei, fără nici o discriminare, garantat de stat, iar
autoritățile administrative, instituțiile de învățământ și instituțiile sportive au obligația de a
sprijini educația fizică, sportul pentru toți și sportul de performanță și de a asigura condițiile de
practicare a acestora”. O atenție specială se acordă persoanelor cu deficiențe fizice, senzoriale și
psihice, necesității de recuperare și de (re)inserție socială.

Specificul calitativ al educației fizice nu constă în faptul că se desfășoară o activitate


motrică, ci modul în care se desfășoară această activitate, în obiectivele urmărite și în accentul
pus pe valoarea formativă a conținutului instruirii.

Conceptul de educație fizică trebuie să evidențieze contribuțiile multiple ale acestei


activități la calitatea vieții individului. În viziunea lui Kretchmar (1994), aceste valori create și
promovate de educația fizică sunt reprezentate de: cunoaștere, fitness, deprinderi motrice și
satisfacție (plăcere).

2
În etapa actuală este formarea la elevi a unui sistem de cunoștințe și motivații, care vor
contribui la formarea deprinderilor practicării sistematice a exercițiului fizic pe parcursul vieții.
Conceptul de educație fizică trebuie să sublinieze influențele multiple ale acestei activități asupra
vieții individului:

 educația fizică este un tip de activitate motrică, constituită din acțiuni motrice
sistematizate conform unor criterii specifice subiective;
 educația fizică este o componentă a educației integrale, realizată în cadrul
procesului instructiv-educativ;
 educația fizică se constituie într-un ansamblu de forme de organizare, ce valorifica
sistematic exercițiile fizice în scopul realizării obiectivelor;
 educația fizică este un sistem de instrumente care acționează asupra individului.

Educația fizică și sportivă școlară constituie în concepția actuală una din verigile cele mai
importante ale educației fizice și sportului în țara noastră.

Educația fizică, ca principala activitate de tip motrică e accesibilă tuturor vârstelor, are obiective
generale si diferențiate pentru fiecare subsistem specific ca proces instructiv-educativ, dar și ca
auto educație fizică este o activitate deliberat construită și desfășurată în vederea perfecționării,
dezvoltării fizice și a capacității motrice ale participanților exercițiilor fizice, în funcție de
particularitățile de vârstă, sex și de cerințele de integrare socială.

Educația fizica are un pronunțat caracter formativ, ea beneficiază de un număr foarte mare de
exerciții fizice, diferențiate și adaptate la toate subsistemele și variabilele.

Educația fizică desfășurată în rândul tinerei generații școlare reprezintă subsistemul care este cel
mai bine organizat. La nivelul acestui subsistem există:

 cadre de specialitate în educație fizică, ca o disciplină de învățământ;


 programe școlare;
 obligativitatea participării la forma organizatorică de bază (lecția);
 posibilitatea elevilor de a beneficia de o serie de alte forme bine statuate (gimnastica
zilnnica, momentul de educație fizică, etc.);
 activitatea sportivă și educativă;

3
 evaluarea randamentului subiecților pe baza unor probe și criterii precise.

Educația fizică si sportivă școlară are de îndeplinit obiective educativ distractive specifice,
precum subordonarea idealului și funcțiilor general valabile pentru întreg fenomenul de
practicare al exercițiilor fizice. Aceasta nu poate fi realizată decât prin conceperea și
transpunerea în practică a unui proces desfășurat în timp și după anumite reguli bine statornicite
în sistemul de învățământ.

Modernizarea permanentă a activității de educație fizică și sport în școală impune găsirea


unor noi metode, procedee și mijloace prin care să acționeze în practică, precum și perfecționarea
continuă a celor existente, a celor asa zise clasice, tradiționale, în baza noilor obiective ce stau în
fața acestui obiect de învățământ.

In conformitate cu conditiile social-istorice, educatiei fizice i s-a dat o mai mare sau mai mica
importanta. in Antichitate si in Evul Mediu, educatia fizica a avut un loc important in dezvoltarea
personalitatii umane. Desi s-a mentinut locul educatiei fizice, mai ales a sportului profesionist,
educatia fizica a fost uneori considerata in scoala mai mult o dexteritate. in etapa contemporana,
se incearca sa se acorde educatiei fizice un loc corespunzator in scoala. Desigur, importanta ei va
depinde de modul cum se reflecta in planurile de invatamant, de atentia care i se va acorda de
factorii de decizie. Daca dorim sa formam oameni sanatosi, rezistenti, cu capacitate de munca
eficienta si creativa, cu o viata indelungata, atunci educatiei fizice si sportului trebuie sa li se
asigure un loc asemanator cu a celorlalte discipline si activitati instructiv-educative, care isi aduc
contributia la formarea personalitatii.

Obiectivele educatiei fizice

1) Cunoasterea datelor, semnificatiilor si importantei diverselor activitati si forme de educatie


fizica si sport - orele de educatie fizica, gimnastica, ca si a altor genuri de activitati
sportive - fotbalul, handbalul, tenisul, baschetul, oina, atletismul etc, in stransa legatura cu unele
date de anatomie, fiziologie, de medicina si igiena sportiva etc.

2) Dezvoltarea armonioasa si sanatoasa a organismului, formarea unor calitati fizice - forta,


rezistenta, capacitate de efort, finete si suplete in miscari etc, prin formarea unor deprinderi de

4
practicare a unor forme sau genuri (activitati) de educatie fizica si sport necesare vietii si
activitatii fiecarui om.

3) Dezvoltarea aptitudinilor fizice necesare realizarii educatiei fizice si sportului de performanta,


pentru tinerii care au calitati si aptitudini fizice deosebite. Avem nevoie de profesionisti de
valoare pentru a iesi cu adevarat in Europa si in lume - baza fiind selectia si posibilitatile fizice,
dorinta de afirmare si reusita, neprecupetind eforturile pentru obtinerea succesului. Este nevoie
de o selectie dupa valoare si apoi de foarte multa munca. De aici performante, bucurii, succese.

4) Sporirea, mentinerea sau refacerea calitatilor fizice si a sanatatii - dupa caz, prin gimnastica de
productie, gimnastica medicala sau prin forme adecvate de odihna activa si de petrecere
corespunzatoare a timpului liber.

5) Dezvoltarea unor calitati morale, cerute de practicarea educatiei fizice si sportului de calitate
(civilizat, in spirit de fair-play) - ca spiritul de echipa si competitie loiala, de efort sustinut, de
curaj si daruire, de disciplina si stapanire de sine, de spirit patriotic etc.

Conținutul (formele) educației fizice

Formele sunt: orele de educatie fizica din orar; exercitiile fizice; jocurile si competitiile sportive
diverse - fotbal, tenis, handbal, baschet etc; educatia fizica profesionala si medicala; folosirea
rationala a factorilor naturali -aerul, apa si soarele etc.

Cerințe ale educației fizice și sportului

Cerintele sunt: antrenarea elevilor la un numar rational de activitati de educatie fizica; evitarea
activitatilor periculoase; masuri de protectie; asigurarea conditiilor de timp, materiale si
didactice; intelegerea de catre factorii de decizie si de catre tineret a importantei practicarii
educatiei fizice si sportului; imbinarea rationala a educatiei fizice si sportului cu invatatura si
respectiv cu munca, evitand neglijarea invataturii - pentru tineretul studios; luarea in considerare
a posibilitatilor si preferintelor reale ale tinerilor si imbinarea rationala a efortului fizic cu
odihna, evitandu-se suprasolicitarile si, ca atare, imbolnavirile.

Desigur, pentru sportul profesionist exista cerinte si reguli speciale, care sunt stabilite de
reglementari speciale, care tin seama si de exigentele economiei libere de piata. Printre acestea:

5
eforturi sustinute loiale de a invinge, evitand atat ingamfarea (automultumirea), cat si
demobilizarea, respectand, fara rezerve, principiul etic al ,fair-play-ului", evitandu-se orice fel de
violente.

UNESCO acorda o importanta deosebita educatiei fizice si sportului, subliniind, printre altele:
efectul benefic asupra solutionarii unor probleme sociale, politice si economice, fiind si un
mijloc de diminuare a delincventei, violentei, criminalitatii si toxicomaniei; contributia la
integrarea sociala, inclusiv a persoanelor dezavantajate fizic; contributia la sporirea
productivitatii muncii, prin imbunatatirea formei fizice si a sanatatii; contributia la prelungirea
varstei active de munca, a pensionarii, ca si la ameliorarea vietii persoanelor in varsta si a
handicapatilor s.a.

S-ar putea să vă placă și