Sunteți pe pagina 1din 4

Influența Apostolului Pavel în Creștinism

Persoana Apostolului Pavel (în continuare AP) este una dintre cele mai notorii atunci când vine vorba
despre dogme, doctrine , învățături sau chiar practici creștine. Nu de puține ori m-am întâlnit cu expresia
„ AP spune în felul următor” sau „ haideți să vedem ce spune AP” asta denotă faptul că acest om are o
importanță deosebită pentru crezul creștin.

Exceptând persoana Domnului Isus Hristos, AP este considerat și recunoscut ca fiind cea mai semnificativă
și influinetă figură spirituală și contribuie la edificarea credinței creștine și de asemenea la edificare
practicilor în biserica creștină. El a scris 13(14) din cele 27 de cărți ale Noului Testament. 

Ales de Dumnezeu pentru a fi un vas pus deoparte pentru lucrarea de propovăduiere a evangheliei în mod
special în rândul neamurilor, scrisul și predicarea AP a încurajat biserica primară și i-au învățat cum să
trăiască o viață centrată pe Dumnezeu într-o lume păgână, imorală și robită de păcat. 

AP a făcut trei călătorii misionare în care a răspândit Evanghelia lui Isus Hristos în lumea antică. În ciuda
încercărilor și necazurilor pe care AP le-a îndurat în timpul vieții sale, el a îndeplinit misiunea pe care
Dumnezeu i-a trimis-o să o facă. El însuși recunoaște în una din scrieri că lupta care a purtat-o a fost una
buna, adică cea la care a fost chemat de însuși Dumnezeu. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit
alergarea, am păzit credinţa.De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în „ziua
aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.(2
Timotei 4:7-8)

Scrierile AP au fost, de asemenea, scrise pentru a aborda probleme delicate și de importanță primordială în
viața bisericii din primul secol, care trebuiau tratate pentru ca bisericile să supraviețuiască, să prospere și
să crească înainte pentru generațiile viitoare. Totuși aceste scrieri inspirate de Duhul lui Dumnezeu rămân
actuale și astăzi pentru că biserica este în continuare alcătuită din oameni care sunt supuși acelorași
slăbiciuni ca și creștinii din primul secol.

Cred că unele din punctele majore prin care a influiențat AP creștinismul timpuri cât și cel actual sunt
Misiunea Sa, Cuvântul Scris, Persecuțiile prin care a trecut, viața trăită prin Duhul lui Dumnezeu cât și
privirea asupra teologiei mântuirii.

Când Dumnezeu l-a chemat pe AP , acesta a fost însărcinat să ducă Evanghelia la Neamuri, dar de obicei în
călătoriile sale ajungea și în sinagogile evreiești, așa că oriunde mergea AP, profita de orice ocazie pentru a
aduce mesajul lui Hristos către cei cu care a intrat în contact. Dumnezeu i-a spus lui Anania să meargă să-l
caute pe Saul (mai târziu Pavel), „Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă Numele

Meu înaintea neamurilor , înaintea împăraţilor şi înaintea fiilor lui Israel” (Fapte 9:15), deci
aceasta a fost misiunea Ap. Pavel a spus: „Şi am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos

nu fusese vestit” (Rom 15:20), ci că „după cum este scris: „Aceia cărora nu li se propovăduise despre El
Îl vor vedea şi cei ce n-auziseră de El Îl vor cunoaşte ”(Rom 15:21). Nu este ca și cum AP ar fi avut de ales
în această privință, pentru că a spus „vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia! ”(1 Corinteni 9: 16b), așa a
fost ca și biserica primară și apostolii au spus:„ căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut şi am
auzit.” ”(Fapte 4:20) ). Apostolul Pavel a spus că Dumnezeu i-a poruncit : „du-te, căci te voi trimite
departe la neamuri” (Fapte 22:21), așa că pentru AP nu a existat un plan B. Această atitudine pentru
misiune, și pentru evanghelizare a motivat secole la întregi, rândurile creștinilor să nu rămână indiferenți
față de oamenii care trăiesc în preajma lor. Cred că noi ca și biserică suntem produsul sau mai bine spus
rodul acestei investiții pentru neamuri. Și ca niște buni ucenici mergem pe urmele AP care a mers pe
Urmele Domnului Isus și în continuare ne implicăm în lucrearea de misiunea mondială, națională, locală
pentru că așa n-ea lăsat scris AP îndrumat de Duhul lui Dumnezeu

Cealaltă modalitate prin care AP a răspândit creștinismul a fost prin scrisorile sale care ulterior au devenit
canonizate și fac parte din Sfânta Scriptură, în mod specific, parte din Noul Testament. AP are cele mai
multe scrieri din Noult testament ceea ce conferă importanță acestuia, dacă Duhul Domnului a admis ca așa
de multe scrisor să fie canonizate atunci cu siguranță Dumnezeu a dorit să-l folosească pe AP într-un mod
special pentru Creștini. Punctul principal în ceea ce privește scrierile AP cade pe versetul din : „Toată
Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în
neprihănire”(2 Timotei 3:16). Știm cu toții că scriptura este de origine umană , dar cu inspirație divină,
pentru că aceasta a fost scrisă de oameni, cu limbaj diferit, cu puncte de vedere diferite și totuși coordonate
cu rigurozitate și inspirate de unul și același Duh și Dumenzeu. Când AP a rostit Cuvântul lui Dumnezeu,
El a citat deseori Scriptura Vechiului Testament, pentru că asta era tot ce aveau în acea vreme.

Unii spun că ”a afirma că Biblia este un produs al omului este ca și cum ați spune că acest text este
produsul tastaturii mele. ”

Exemplul s-ar părea destul de rezonabil, totuși Dumnezeu a ales să lase mesajul scris prin ființe raționale,
ce aveau capacitea să facă alegeri libere. Nu în zadar avem stiluri diferite de a scrie, subiecte diferite
abordate de diferiți autori, în unele cazuri chiar detalii diferite. A spune că scriptura are influiență
omenească nu diminuază din importața acestea și nu atentează la veridicitatea ei. Pentru că această carte
scrisă î decursul multor ani, nu se contrazice pe sine, rămâne actuală și vrednică de crezut,pentru că în
spatele acestei lucrări a stat Dumnezeu. Prin scrierile sale AP a adus învățături teologice ce au stat și stau la
baza creștinismului, a abordat probleme sociale ce și astăzi sunt actuale (Ex: căsătoria, familia, autoritățile),
a abordat de asemenea subiecte eclesiale ce au ajutat bisericile să devină mai eficiente pentru generația în
acare se află.

În mod ironic, cu cât evreii au încercat mai mult să anuleze creștinismul, au reușit mai mult să-l
răspândească. Este foarte asemănător cu cineva care încearcă să stingă un foc de iarbă, dar, călcându-l, nu
reușește decât să-l răspândească și așa a fost cu creștinismul. De fapt, persecuția a contribuit la răspândirea
Cuvântului lui Dumnezeu în tot Imperiul Roman. La scurt timp după ce Saul ( mai târziu Pavel) a aprobat
moartea lui Ștefan , „s-a pornit o mare prigonire împotriva Bisericii din Ierusalim. Şi toţi, afară de apostoli,
s-au împrăştiat prin părţile Iudeii şi ale Samariei.” ( Faptele Apostolilor 8: 2), deci ce se întâmplă cu acei
creștini care au scăpat și au fost împrăștiați? „Cei ce se împrăştiaseră mergeau din loc în loc şi
propovăduiau Cuvântul.” (Fapte 8: 4). Chiar lucrul pe care conducătorii religioși evrei încercau să-l elimine
persecutându-i și chiar ucigându-i, a făcut ca biserica să se răspândească în toate părțile, așa că AP, înainte
de convertire, a ajutat de fapt evanghelia să se răspândească prin încercarea sa de a o distruge. , dar nu poți
distruge ceea ce a spus Iisus că porțile iadului sau morții nu ar prevala (Matei 16:18). Chiar și astăzi, prin
uciderea și persecutarea creștinilor din întreaga lume, ei o răspândesc, chiar și împotriva propriei voințe.

Una dintre contribuțiile majore ale AP la creștinism este „justificarea prin credință”, descrisă și ca „numai
credință” , „sola fide”. Mai degrabă credința decât faptele bune au devenit o temă proeminentă în timpul lui
Martin Luther. Atât de mult încât a condus în cele din urmă la ceea ce noi cunoaștem drept formarea
reformei protestante și ruperea de Biserica Romano-Catolică. Scrierile AP din cartea Romani au alimentat
și au influențat gândirea lui Martin Luther, care a schimbat cursul istoriei spirituale a omenirii.  

Epistola către Romani este probabil cea mai puternică lucrare a AP, iar această carte a ajuns la milioane de
oameni în ultimii 2.000 de ani, așa că AP a contribuit la influențarea răspândirii creștinismului așa cum n-a
făcut-o nimeni (în afară de Isus Hristos Însuși). Dumnezeu l-a folosit pe AP pentru a influența cultura și
mai târziu lumea, prin numeroasele cărți pe care le-a scris în Noul Testament, trimise ca scrisori, numite
ulterior cărți, și toate scrise sub inspirația Duhului Sfânt.

AP nu ar fi putut face nimic fără Hristos și Duhul Său (Ioan 15: 5), așa că, dacă Duhul lui Dumnezeu nu ar
fi mutat poporul lui Dumnezeu să înțeleagă Cuvântul lui Dumnezeu, nu ar exista copii ai lui Dumnezeu.
Apostolul știa că Cuvântul lui Dumnezeu avea putere așa cum a scris: „Căci mie nu mi-e ruşine de
Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a
iudeului, apoi a grecului; (Rom 1: 16), „Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe
calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu.” (1 Cor 1:18), și
astfel ceea ce AP a scris este similar cu ceea ce Isaia a scris: „tot aşa şi Cuvântul Meu care iese din gura
Mea nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele”(Isaia 55:11).

Dumnezeu răspândește Evanghelia prin intermediul celor care duc o viață evlavioasă, dar și a celor care
lasă lumina lor să strălucească înaintea altora, astfel încât să-L poată slăvi pe Dumnezeu și să vadă Lumina
Lumii pe Domnul Isus Hristos. AP a influențat creștinismul într-un mod imens, poate mai mult decât orice
altă ființă umană care a trăit. Numai Hristos, Care este Însuși Cuvântul și Care este și Capul Bisericii, a
făcut mai mult pentru creștinism, deoarece El este autorul și desăvârșirea credinței noastre (Evrei 12: 2).
Ceea ce Anania i-a spus lui Saul înainte ca numele lui să fie Pavel, a spus „‘Dumnezeul părinţilor noştri te-
a ales să cunoşti voia Lui, să vezi pe Cel Neprihănit şi să auzi cuvinte din gura Lui; căci Îi vei fi martor
faţă de toţi oamenii, pentru lucrurile pe care le-ai văzut şi auzit.”(Fapte 22: 14-15), și astfel AP a influențat
creștinismul prin plantarea bisericilor, prin lucrarea sa misionară, prin cuvântul său scris (epistole sau
scrisori) ) și chiar și astăzi el ajunge încă la mii și mii de oameni prin ceea ce a lăsat în urmă în cărțile
Noului Testament pe care le-a scris. Pavel a fost ținut prizonier la Roma în ultimele sale zile de pe pământ.

Mai multe surse consemnează că AP a fost decapitat în timpul lui Nero. El a fost ultimul apostol
martirizat. Acest om l-a Iubit pe Domul Isus, l-a urmat cu toată dăruirea i-a urmat exemplul și și-a arătat
pînă în ultima clipă devotamentul față de cel care l-a chemat în lucrare.