Sunteți pe pagina 1din 3

Subiectele la examen

Fundamente teoretice și practice ale consilierii educaționale

1. Principii și abordări ale consilierii.


a) Delimitări ale noțiunilor de consiliere și terapie.
b) Descrieți principiile de bază ale consilierii.
c) Descrieți principalele abordări ale procesului de consiliere.
2. Profilul psihologic al consilierii.
a) Aspectele psihologice ale procesului de consiliere.
b) Analizați consilierea din perspectiva relației conselier – conseliat. Descrieți consilierea
ca o influență socială.
3. Abordările comportamentale în consiliere.
a) Enumerați diversitatea abordărilor comportamentale în consiliere.
b) Descrieți obiectivele de bază ale consilierii comportamentale.
c) Analizați tehnici/metode de consiliere comportamentală.
4. Abordări experențiale ale consilierii.
a) Enumarați diversitatea modelelor experențiale.
b) Descrieți obiectivele de bază a modelelor experențiale.
c) Analizați tehnici/metode de modele experențiale.
5. Strategii și metode de consiliere.
a) Enumerați strategiile de consiliere educațională.
b) Indicați deosebirile dintre obiectivele strategice și cele tactice în procesul de consiliere.
c) Descrieți principalele grupe de metode de consiliere.
6. Proiectarea activității de consiliere.
a) Etapele procesului de consiliere.
b) Elaborarea algoritmului algoritmului în procesul de consiliere.
c) Analizarea eventualelor obstacolelor.
7. Consilierea individuală și de grup.
a) Identificați deosebirile dintre consiliere de grup și consiliere individuală.
b) Analizați particularitățile specifice ale consilierii individuale.
c) Analizați particularitățile specifice ale consilierii de grup.
8. Consilirea în procesul de autocunoaștere și edificierea imaginii de sine.
a) Analizați elementele consecutive ale conceptului de sine.
b) Descrieți procesul de consiliere în cazul persoanelor cu subapreciere.
c) Descrieți procesul de consiliere în cazul persoanelor cu suprapreciere.
9. Rolul comunicării în procesul de consiliere.
a) Comunicarea: relație și conținut.
b) Analizați avantajele comunicării active.
c) Descrieți avantajele comunicării pasive.
10. Conflictul și managementul conflictului.
a) Analizați diverse tipuri de conflicte.
b) Treceți în revistă modalități de soluționare a conflictelor interpersonale.
c) Argumentați ideia organizării unor conflicte socicognitive.
11. Consilierea copiilor abuzați emoțional și fizic.
a) Definiți noțiunea de abuz fizic și abuz emoțional.
b) Principii și metode de lucru cu copilul abuzat.
c) Consilierea familiei în cazut copilului abuzat.
12. Consilierea elevului cu nevoi speciale.
a) Descrieți copii cu nevoi speciale.
b) Strategii de incluziune a copiilor cu CES.
c) Abordați modalități de implicare a parinților în consilierea copiilor cu CES.
13. Consilierea elevilor cu abilități înalte.
a) Definirea conceptului de copil supradotat.
b) Metodele de consiliere în soluționarea problemelor copiilor supradotați.
c) Descrieți strategiile de consiliere a copiilor cu abilități înalte.
14. Consilierea actorilor educaționali.
a) Definiți conceptul de consilierea actorilor educaționali.
b) Obiectivele consilierii actorilor educaționali.
c) Strategii optime de consiliere a actorilor educaționali.
15. Consilierea și orientarea în carieră.
a) Odiectivele consilierii în carieră.
b) Metode și tehnici de consiliere vocațională.
c) Factorii decizionali în alegerea carierei.
16. Tehnici de conseliere în școală.
a) Enumerați tipuri de consilieri în școală.
b) Specificul consilierii în școală.
c) Indicați avantajele și dezavantajele consilierii individuale și de grup în școală.
17. Nevoile copilului preșcolar. Consilierea copilului.
a) Examinați nevoile de bază a copilului preșcolar.
b) Indicați metodele și tehnicile de consiliere a preșcolarului.
c) Abordați modalitățile de implicare a părinților în consilierea preșcolarului.
18. Nevoile școlarului mic. Consilierea elevului.
a) Examinați nevoile de bază a școlarului mic.
b) Indicați metodele și tehnicile de consiliere a școlarului mic.
c) Abordați modalitățile de implicare a părinților în consilierea școlarului mic.
19. Nevoile preadolescentului. Consilierea elevului.
a) Examinați nevoile de bază a preadolescentului.
b) Indicați metodele și tehnicile de consiliere a preadolescentului.
c) Abordați modalitățile de implicare a parinților în consilierea preadolescentului.
20. Nevoile adolescentului. Consilierea adolescentului.
a) Examinați nevoile de bază a adolescentului.
b) Indicați metodele și tehnicile de consiliere a adolescentului.
c) Abordați modalitățile de implicare a părinților în consilierea adolescentului.