Sunteți pe pagina 1din 5

CHESTIONAR HOMESCHOOLING ÎN ROMÂNIA

Acest chestionar a fost elaborat în cadrul cerectării de licență cu titlul: Homeschooling în


România.(Școala acasă) Vă asigurăm că datele dumneavoastră furnizate prin acest chestionar sunt
confidențiale și vor fi folosite doar în scopul acestei cerecetări.
Chestionarul se adresează părinților care practică Homeschooling.
Timpul de completare al acestui chestionar este de aproximativ 15 minute.
Vă mulțumesc!

Vă rugăm să încercuiți răspunsul care vă caracterizează.


 Vârsta
a) 18 – 30 ani
b) 31 -50 ani
c) Peste 50 ani
 Tipul de familie
a) Monoparentala
b) Biparentala
 Mediul de reședință
a) Urban
b) Rural
 Nivelul de studii absolvite
a) Gimnazial
b) Liceal
c) Superior
 Numărul de copii
a) Nu am copii
b) Un singur copil
c) Doi copii
d) Trei copii
e) Mai mult de trei copii
 Venituri lunare ale familiei
a) Nu am venituri lunare
b) Mai putin de 1 000
c) Între 1000 – 2 000
d) Între 2 000 – 4 000
e) Mai mult de 4 000
 Situația profesională
a) Lucrez part-time
b) Lucrez full-time
c) Altă situație
________________________________________________________________
1. De cât timp practicați Homeschooling-ul?
________________________________________________________________________

2. Cum ați aflat de acestă alternativă educațională?


________________________________________________________________________

3. Care au fost motivele pentru care ați decis să vă educați copilul acasă? (precizați cel puțin
trei dintre acestea)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Care este cadrul legal în care practicați Homeschoolingul?


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Care este atitudinea persoanelor apropiate față de decizia pe care ați luat-o?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6. Au fost implicați copiii în luarea deciziei? Care a fost poziția lor?


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

7. Cum relaționează copiii dumneavoastră cu cei care frecventează școala publică?


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
8. Cum socializează copiii dumneavosatră?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

9. Credeți că legalizarea Homeschooling-ului în România reprezintă o portiță de scăpare


pentru părinții care nu își doresc cu adevărat să își școlarizeze copiii?
a) Da
b) Nu

10. Credeți că în România există părinți/viitori părinți care nu cunosc această alternativă
educațională?
a) Nu, nu cred
b) Da, cred că sunt puțini
c) Da, cred că sunt mulți
d) Altă
variantă_________________________________________________________________

11. Cine e “dascălul”?


a) Unul din părinți
b) Ambii părinții
c) Altă variantă (vă rugăm să specificați)
_____________________________________________

12. Aveți o pregătire pedagogică/psihopedagogică?


a) Da
b) Nu

13. Considerați necesară pregătirea pedagogică pentru cei care școlarizează copiii acasă?
a) Da
b) Nu
14. Cui cereți ajutor didactic/ științific?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
15. Descrieți succinct programul dintr-o zi.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________
16. Aveți spațiu special amenajat pentru “ școoală”?
a) Da
b) Nu
c) Altă variantă
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
17. Dacă DA, cum ați amenajat acest spațiu?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
18. Până la ce vârstă intenționați să practicați acest sistem cu copilul/ copiii dumneavoastră?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
19. Ce își dorește copilul/copiii dumneavoastră să facă/ ce perspective de viitor au?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

20. Sunteți înscriși la o Școală Umbrelă?


a) Da
b) Nu

21. Care este numele școlii Umbrelă la care sunteți înscris? Din ce țară?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
22. Care sunt motivele care v-au determinat să vă înscrieți copilul la acestă școală umbrelă?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
23. Ce vă oferă școala umbrelă la care v-ați înscris copilul?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
24. Care sunt avantajele practicării Homeschooling-ului atât pentru copil/copii cât și pentru
dumneavoastră?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
25. Care sunt dezavantajele practicării homeschooling-ului atât pentru copiil/copii cât și
pentru dumneavoastră?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________
26. Există în România o comunitate/asociație a familiilor care practică Homeschooling-ul?
a) Da, există
b) Nu
c) Nu știu să existe

27. Colaborați cu alte familii care practică homeschooling-ul?


a) Da, colaborez
b) Da, colaborez și fac parte dintr-o comunitate a părinților care practică
homeschooling-ul
c) Nu

28. Ce nevoi aveți? De ce sprijin aveți nevoie? Cu ce dificultăți vă confruntați?


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

29. Credeți că nivelul financiar scăzut reprezintă o piedică pentru anumiți părinți în alegerea
de a-și școlariza copiii acasă?
a) Da
b) Nu
c) Altă
variantă______________________________________________________________
30. Dacă ar fi să recomandați Homeschooling-ul, care ar fi prinicipalele trei argument pentru
care l-ați promova?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________