Sunteți pe pagina 1din 2

TEMA NR.

STRUCTURI DE ECHILIBRU ALE FONTELOR CENUȘII

Să se efectueze o analiză din punct de vedere metalografic a microstructurilor


categoriilor de aliaje Fe – C delimitate de diagrama sistemului stabil Fe – Grafit (fonte cenușii cu
grafit lamelar, fonte cenușii modificate, fonte cenușii maleabile). Analiza trebuie să fie însoțită și
de punerea în evidență a distribuţiei fazelor și constituenţilor acestor aliaje.
Să se elaboreze o evaluare calitativă și cantitativă a evoluției și diversificării acestor faze
și constituenți metalografici în functie de variația concentrației în carbon și a temperaturii.
De asemenea, să se efectueze și o prezentare a tansformărilor structurale de bază
aferente acestor categorii de fonte cenușii, precum și definirea fazelor și constituenţilor de
echilibru aferenți.

Rezolvare:

Fenomenul de grafitizare este favorizat de urmatorii factori:


 conţinutul ridicat de carbon;
 conţinutul ridicat de siliciu; Si - favorizeaza descompunerea cementitei (0,5…5 %Si);
 -temperatura cât mai înaltă a soluţiei lichide imediat înainte de turnare (peste 15000C) -
se dizolvă cementita şi incluziunile nemetalice, scad centrele de cristalizare şi cantitatea
de C legat;
 viteza de răcire cât mai lentă, pentru ca procesul de descompunere a cementitei sa fie
cat mai complet.
Structura fontelor cenuşii se compune dintr-o masă metalică de bază în care sunt
distribuite incluziuni de grafit. În funcţie de natura masei metalice de bază, se deosebesc
următoarele tipuri de fonte cenuşii: fonte cenuşii perlitice; fonte cenuşii perlito-feritice; fonte
cenuşii feritice.
După forma grafitului (grafit lamelar, nodular sau în cuiburi) şi procedeul de elaborare se
deosebesc următoarele categorii de fonte de turnătorie: fonte cenuşii obişnuite, cu grafit
lamelar; fonte modificate, cu grafit lamelar sau grafit nodular; fonte maleabile, cu grafit în
cuiburi.
 Fontele cenuşii obişnuite sunt fonte cu grafit lamelar care conţin:
 -2,5...3,5 % C,
 -0,5...4,5 % Si,
 -0,4...1 % Mn,
 -0,1...1,0 % P,
 -0,02...0,15 % S.
Matricea metalică a fontelor cenuşii obişnuite poate să fie perlitică, perlito-
feritică sau feritică.
Microstructura fontelor cenuşii perlito-feritice este constituită din zone albe, de ferită,
care înconjoară grafitul lamelar, şi zone de perlită. Fontele cenuşii feritice au structura compusă
din grafit lamelar inclus într-o matrice alcătuită din poliedri de ferită.

Cele mai bune caracteristici mecanice le prezintă fontele cenuşii perlitice cu grafit în
lamele fine şi izolate. Fontele cenuşii perlito-feritice cu grafit lamelar au o rezistenţă ceva
mai redusă iar cele feritice cu grafit lamelar nu se utilizează practic datorită rezistenţei
mecanice prea scăzute.
Pentru mărirea fluidităţii şi îmbunătăţirea rezistenţei la uzură a fontelor cenuşii
obişnuite, în acestea se poate adăuga o anumită cantitate de fosfor.

 I - FONTE ALBE - (perlită + cementită): 0-5mm grosimea peretelui piesei;


 II a - FONTE PERLITO - CEMENTITICE / FONTE PESTRIŢE
- (perlită + cementită + grafit): 5-15mm grosimea peretelui piesei;
 II - FONTE CENUŞII PERLITICE - (perlită + grafit): 15-50mm grosimea peretelui
piesei;
 II b - FONTE CENUŞII PERLITO - FERITICE - (perlită + ferită + grafit): 50-65mm
grosimea peretelui piesei;
 III - FONTE CENUŞII FERITICE - (ferită + grafit): 65-70mm grosimea peretelui
piesei.

S-ar putea să vă placă și