Sunteți pe pagina 1din 2

Competența specifică (cod și enunț):Programarea activităților de predare - învățare

Componente (tip și enunț) Săpt./ Data Conținuturi-cheie Strategii Observații

Cunoaștere

Cunoaștere

Cunoaștere

Abilitate/Deprindere

Abilitate/Deprindere

Atitudine

cuvâtul zilei: Aoleu!(Interjecție)


2. Programarea activităților de evaluare (continuă și sintetică)
Categoria Subcategoria Data Componentele Strategii/ Instrumente Observații
de activitate de activitate competenței/conținuturi-cheie

Evaluare
continuă

sintetică

3. Programarea Orelor la dispoziția profesorului (ODP)


Subcategoria Data Componentele competenței Conținuturi-cheie Strategii Observații
de activitate

ameliorare

aprofundare

consolidare

cuvâtul zilei: Aoleu!(Interjecție)