Sunteți pe pagina 1din 2

Educaţie interculturală

Seminar nr. 6

Integrarea conţinuturilor educaţionale interculturale în sfera ariilor curriculare le oferă copiilor


oportunitatea unei experienţe de învăţare mai bogate şi mai coerente din perspectiva dezvoltării
lor ca viitori adulţi multiculturali.

Temele centrale ale acestor conţinuturi educaţionale interculturale sunt:


 Identitate şi simţul apartenenţei (IA)
 Asemănări şi deosebiri (AD)
 Drepturile şi responsabilităţile omului (DR)
 Discriminare şi egalitate (DE)
 Pace şi conflict (PC)

Exemple de oportunităţi de educaţie interculturală în sfera ariilor curriculare


Învăţământul primar – Arte vizuale
IA AD DR DE PC
 Folosirea mijloacelor media  Inspiraţie plecând de la  Realizarea de colaje şi  Observarea  Explorarea unor
pentru a crea imagini care costumele naţionale ale structuri care să implice diferenţelor metode eficiente de
să evidenţieze altor ţări. toţi elevii. culturale în a rezolva
conştientizarea propriilor  Examinarea de  Conştientizarea faptului că reprezentarea conflictele care pot
caracteristici fizice. fotografii care ilustrează fiecare are responsabilităţi unor teme apărea în timpul
 Explorarea şi reprezentarea olăritul în alte culturi. specifice în cadrul unui similare. lucrului în echipă.
diversităţii fizice a celorlalţi Inspiraţie pentru proiect şi dreptul de a  Observarea şi  Dezvoltarea
prin intermediul propriile produse. contribui la realizarea lui. demontarea imaginaţiei şi a
mijloacelor media.  Examinaarea unor  Conştientizarea faptului că unor capacităţii de a
diverse stiluri fiecare poate juca un rol reprezentări vizualiza obiectele
arhitecturale şi folosirea important, chiar dacă stereotipice din din perspective
ideilor extrase pentru a activitatea respectivă nu-i manuale, diferite.
crea structuri pune în valoare punctele reclame (în  Conştientizarea
imaginative. Discutarea forte. legatură cu faptului că opinia
originii acestor idei. costumele fiecăruia este
naţionale etc.). valoroasă.
Activităţi şi teme de reflecţie

1. Plecând de la cele patru teme centrale ale conţinuturilor interculturale – Identitate şi simţul
apartenenţei (IA), Asemănări şi deosebiri (AD), Drepturile şi responsabilităţile omului
(DR), Discriminare şi egalitate (DE), Pace şi conflict (PC) – concepeţi o serie de activităţi de
educaţie interculturală care pot fi realizate la alte discipline.

Notă: Activităţile concepute nu trebuie trimise în timpul semestrului! Ele pot fi incluse în
proiectul final – Programul de educaţie interculturală.