Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC-lecție de probă

PROPUNĂTOR: Cojocea Alexandra- Cristina


DATA: 14.11.2019
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Primară „Gheorghe Asachi” Iași
CLASA: a IV a B
MENTOR: Silvia Turanschi
ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe
DISCIPLINA: Matematică
UNITATEA TEMATICĂ: Unitatea 3
SUBIECTUL: Înmulțirea cu un număr de două cifre, cu trecere peste ordin
TIPUL LECŢIEI: predare- învățare
SCOPUL LECŢIEI: formarea deprinderilor de a înmulți un număr de două, de trei cifre cu un număr de două cifre, cu trecere peste
ordin;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: să efectueze oral exerciții de înmulțire cu 10, 100, 1000 aplicând tehnica de calcul (adăugarea numărului de zerouri la dreapta
produsului;
O2: să efectueze operaţii de înmulţire a numerelor de trei cifre cu un număr de o cifră în concentrul 0-1000;
O3: să efectueze în scris , aplicând corect algoritmul de calcul, operații de înmulțire a numerelor de două sau trei cifre cu un număr de
două cifre în concentrul 0-1000;
O4: să rezolve probleme ce presupun mai multe operații, aplicând corect algoritmul de calcul;

STRATEGII DIDACTICE
1. Metode şi procedee didactice: conversația, exercițiul, explicația, demonstrația, lucrul cu manualul, învățarea prin descoperire;
2. Mijloace de învățământ: manual, jetoane, scrisoare, surpriza;
3. Forme de organizare: frontal, individual, în perechi
4. Resurse:
Umane: 37 de elevi
Temporale:45 minute
5.Bibliografie:
 Aron, Ioan, Matematica pentru învătător, E.D.P, R.A, Bucureşti, 1996;
 M.E.I., Metodica predării matematicii la clasele I-IV, E.D.P., Bucureşti, 1988.

Strategii didactice Evaluare


Nr. Secvențele activității Ob. Conținut instructiv-educativ Metode, Materiale Forma de
crt. procedee didactice organizare
tehnici
1. Moment Pentru o bună desfășurare a activității se vor asigura
organizatoric următoarele condiții :
- aerisirea sălii de clasă;
- pregătirea materialului didactic;
2. Reactualizarea Verificarea temei cantitativ și calitativ.
cunoștințelor
3. Captarea atenței ”venind spre grădiniță, m-am întâlnit cu o prietenă
dragă mie. ea se numește „curioasa” și mi-a lăsat o Conversația Scrisoare
scrisoare. Sunteți curioși să vedeți condiții are ca să Frontal
defac cutia cu surprize?” Cutia cu
surprize
O1 Scrisoarea are mai multe cerințe și calcul mintal.

4. Comunicarea titlului ”Astăzi, dragilor vom face ceva nou, dar nu foarte
lecției și a diferit de ceea ce am făcut până acum. Vom învăța Conversația
principaleleor să adunăm numere de două sau de trei cifre cu un Frontal
coordonate ale număr de două cifre. Are un algoritm diferit pe care
acesteia îl vom învăța să îl aplicăm și să putem să rezolvăm
mai multe probleme și să facem exerciții. dar la
înainte de a finaliza, ce spuneți dacă facem și un
concurs? ”
5. dirijarea învățării
Copiii sunt rugați să deschidă manualul la pagina 52. Conversație Frontal capacitatea de
Manual a efectua
Se prezintă în scris exercițiile din manual de la „Ce Explicație operaţii de
O2 știm?” și de „La descoperim!” și se explică înmulţire a
algoritmul utilizat. Învățarea prin numerelor de
descoperire trei cifre cu un
număr de o
Pentru înțelegerea algoritmului pe care îl folosesc Demonstrație cifră în
O3
copiii pentru înmulțirea unui număr de două sau trei Individual concentrul 0-
cifre cu un număr de două cifre se dă o activitate Exercițiul Manual 1000;
independentă pentru „Descoperă singur”.
capacitatea de
O4
a efectua în
scris , aplicând
corect
algoritmul de
calcul, operații
. de înmulțire a
numerelor de
două sau trei
cifre cu un
număr de două
cifre în
concentrul 0-
1000;

6. Fixarea noului Pentru fixarea noului conținut se vor rezolva Manual Frontal
conținut primele 2 exerciții de la pagina 53. Exercițiul

7. Obținerea Concurs!
performanței Se dă o fișă cu exerciții și probleme timp de 10 Concurs- În perechi
minute. Exercițiul fișa de lucru
Reguli:
Se lucrează în perechi!
Împărțirea sarcinilor!
8. Asigurarea retenției și Se notează tema pentru acasă. Se explică fiecare conversația frontal Aprecieri
a transferului sarcină primită. Se fac aprecieri despre lecția verbale
desfășurată.