Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de lectie

Profesor: Ene Petre Mircea


Unitatea de invatamant: Scoala Gimnaziala Movila Banului
Clasa: a V-a
Data: 03.12.2019
Disciplina: Religie ortodoxa
Unitatea de invatare: Marile sarbatori crestine
Subiectul lectiei: Nasterea Domnului
Tipul lectiei: mixta
Scopul lectiei: consolidarea cunostintelor despre Nasterea Mantuitorului Iisus Hristos si a trairii bucuriei Craciunului cu
traditii romanesti.

Competente generale:
CG1- Raportarea experienţelor din viaţa de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identităţii şi
diversităţii religioase
CG2-Utilizarea adecvata a limbajului din sfera valorilor religioase in diferite contexte de comunicare.
Comprtente specifice:
- Prezentarea modalităților de celebrare a diferitelor sărbători şi tradiții religioase, în viața personală şi în comunitățile
de apartenență.
- Identificarea mesajului moral-religios din texte sau suporturi expresive date.
- Evidențierea unor elemente definitorii ale propriei identități religioase
- Identificarea unor responsabilități față de sine şi față de comunitate, după repere date, prin raportare la valorile moral-
religioase

1
Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: conversatia, explicatia, exercitiul, ,cantarea, jocul didactic.
2. Mijloace de invatamant: fise de lucru, videoproiector,Biblia, figurine
3. Forme de organizare a activitătilor: activitate individuala, frontala, pe grupe.
Resurse:
1.Oficiale: Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a V-a;
Planificarea calendaristică orientativă, clasa a V-a;
Proiectarea unităţii de învăţare: Marile sarbatori crestine
2.Temporale: număr de lecţii: 1
durata: 50'

3 Bibliografice:
1. Biblia sau Sfanta Scriptura, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucuresti 1982.
2. Cucos, Constantin, Eductia religioasa, Editura „Polirom”, Iasi, 1999.
3. Cucos, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi grade didactice, Editura
„Polirom", Iasi, 1998.
5. Sebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opris, Dorin, Opris, Monica, Metodica predarii religiei, Editura
„Reîntregirea", Alba Iulia, 2000.
6. Muha, Camelia, Caiet de religie crestin-ortodox pentru clasa a IV - a, Editura „Sf. Mina", Iasi, 2009.
7. Opris, Dorin, Opris, Monica, Metode active de predare învatare. Modele şi aplicatii la religie , Editura „Sf. Mina”,
Iasi, 2009.

2
DEMERSUL DIDACTIC

1. Momentul organizatoric.
-Salutul
-Rugăciunea
-Notarea absenţelor; se face prezenţa la Sfânta Biserică în duminica precedentă.
-Pregătirea pentru începerea orei.

2. Pregătirea elevilor pentru receptarea noilor cunoștinţe:


Ce sarbatoare mare se apropie?
Care sunt obiceiurile pe care le fac crestinii in apropierea acestei sarbatori?
Din cine se intrupeaza Iisus Hristos ?
Unde se naste Iisus Hristos?

3. Anunţarea titlului şi a obiectivelor propuse.


Se anunţă și se scrie pe tablă (caiete) titul lecţiei.
Astăzi vom învăţa despre Nasterea Domnului. Vom incerca sa descoperim evenimentele petrecute la Nasterea
Mantuitorului.

4. Comunicarea / însuşirea noilor cunoştinţe.


Elevii vor citi din Sfanta Scriptura pasajele scripturistice care fac referire la Nasterea Domnului. Textul scripturistic
va fi proiectat astfel incat fiecare elev sa poata citi pasajele biblice.
Nasterea Domnului este un moment de bucurie pentru toti crestinii, fiind una dintre cele mai mari sarbatori. Bucuria
aceasta este manifestata prin diferite obiceiuri si traditii pe care crestinii le pastreaza si le indeplinesc an de an. Sfintii
Prooroci au vestit inca din cele mai vechi timpuri Nasterea Mantuitorului iar noi putem fi asemeea lor prin vestirea Nasterii
prin colinde si traditii.

3
Urmarind succesiunea evenimentelor elevii vor alege din piesele si figurinele puse la dispozitie pentru a incerca sa se
refaca scena Nasterii Mantuitorului pe un panou care urmeaza sa fie afisat in clasa.

5. Evaluare si apreciere.

Elevilor le este inmanata cate o fisa pentru a o rezolva, in care vor ordona cronologic evenimentele prezentate.

Profesorul notează elevii care au participat activ şi le apreciază implicarea.

6. Activitatea suplimentară.

Elevii vor canta alaturi de profesor un colind


Li se va cere elevilor să repete si sa înveţe colindul Lerui, Lerui, Lerui.

7. Încheierea activităţii.

- Rugăciunea;

- Salutul

4
AȘEAZĂ ÎN ORDINE CRONOLOGICĂ EVENIMENTELE PETRECUTE LA NAȘTEREA DOMNULUI
NUMEROTEAZĂ DEASUPRA LINIILOR
a)Magii s-au întors pe altă cale în țara lor
b)Intrând în casă magii s-au închinat Pruncului aducându-i ca daruri aur, smirnă și tămâie.
c)Cezarul August a dat poruncă să se facă un recensământ.
d)Magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând: „Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a născut? Căci am văzut la răsărit steaua Lui și am
venit să ne închinăm Lui.” (Matei 2,2)
e)Îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif și i-a spus: „Scoală-te, ia Pruncul și pe mama Lui și fugi în Egipt și stai acolo până ce-ți voi spune,
fiindcă Irod are să caute Pruncul ca să-l ucidă.” (Matei 2,13)
f)Iosif din cetatea Nazaret a mers împreună cu Fecioara Maria la Betleem.
g)Îngerul Gavriil vestește Nașterea Mântuitorului: “Iată, Fecioara va avea în pântece și va naște Fiu și vor chema numele Lui Emanuel, care se
tâlcuiește: Cu noi este Dumnezeu.” (Matei 1,23)
h)Irod auzind cuvintele magilor s-a tulburat și a căutat să afle unde avea să se nască Hristos.
i)Irod văzând că a fost înșelat a dat poruncă să fie uciși toți pruncii mai mici de doi ani.
j)Steaua a călăuzit magii până unde se afla Pruncul.
k)Îngerul Domnului s-a arătat păstorilor și le-a zis: „Nu vă temeți. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul; Că
vi S-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David.” (Luca 2,10-11
l)Irod a chemat magii și i-a trimis să caute Pruncul apoi să-i vesteasca și lui: „ Mergeți și cercetați cu de-amănuntul despre Prunc și, dacă îl veți
afla, vestiți-mi și mie, ca, venind și eu să mă închin Lui.” (Matei 2,8)
m)Mântuitorul s-a născut în Betleem în zilele lui Irod.

S-ar putea să vă placă și