Sunteți pe pagina 1din 1

SCOALA GIMNAZIALA CIUPERCENI

COM. CIUPERCENI, JUD. GORJ


Nr. ............ din ..........................

AVIZAT APROBAT
Contabil, Director,
Diaconescu Ion Prof. Cobianu Marcel

REFERAT DE NECESITATE

Subsemnatul/a ……………………………………………..................., angajat/a al/a


scolii în funcţia de ……………………………………..........................................., la
compartimentul ……………………………………, prin prezentul solicit să întreprindeţi cele
legale pentru: achiziţionarea produselor/ prestarea serviciilor/executarea lucrărilor descrise
în tabelul de mai jos:

Nr. Denumire
U/M Cantitate
Crt. produse / servicii / lucrări

Semnătura solicitantului,