Sunteți pe pagina 1din 42

7/18/2019 Comunicare Educationala.

curs

UNIVERSITATEA DIN ORADEA


DPPD

Comunicare educaţională
SUPORT DE CURS

Lect.univ.dr. Claudia POP

1
http://slidepdf.com/reader/full/comunicare-educationalacurs 1/42
7/18/2019 Comunicare Educationala.curs

COMUNICAREA DIDACTICĂ 

1. Comunicarea didactică: definire şi caracteristici.

Definiţiile date concetului de comunicare  !unt nu"eroa!e #i$ ade!eori$


diver%ente. &ntr'o  definire  foarte  curin()toare$  comunicarea    e!te
interumană

 roce!ul  rin care un conţinut co%nitiv !e tran!"ite de la o  er!oan) la alta  rin !e"ne
care  au  aceea#i !e"nificaţie   entru  e"iţ)tor   #i   entru  recetor.  Co"unicarea
curinde  infor"aţii$ i"re!ii$  tr)iri  afective$  *udec)ţi  de  valoare$  co"en(i  etc.  #i  !e
reali(ea()  cu  !coul  de  a !ta+ili(a  un  co"orta"ent  e,i!tent  !au  de  a  roduce
"odific)ri co"orta"entale la indivi(i !au %ruuri.
 Ne vo" ori la definiţia rou!) de So-ie oirand$ care nu"e#te co"unicarea
/!c-i"+ interacţional 0ntre cel uţin doi indivi(i !ituaţi !ocial$ !c-i"+ care !e reali(ea()
 rin utili(area de !e"ne ver+ale #i nonver+ale$ fiecare individ utnd fi$ e rnd !au
e,clu!iv$ roduc)tor !au con!u"ator al "e!a*ului2 3 1445$ .4'156.

Proce!ul de redare'0nv)ţare e!te o for") !ecific) de co"unicare #i ca atare


0ntrune#te toate caracteri!ticile "odelului oferit de teoria co"unic)rii. &n lu!$
co"unicarea didactic) !e articulari(ea() rin anu"ite tr)!)turi date de !coul roriu al
activit)ţii in!tructiv'educative$ de caracteri!ticile !i-o!ociale individuale #i de vr!t) ale
educaţilor #i de conte,tul !i-o!ocial 0n care are loc.
E"iţ)torul #i recetorul 0n !ituaţia #colar) !unt profesorul #i elevul. &ntre !ur!) #i
de!tinatar !e interune canalul de co"unicare ce oate !uferi ertur+)ri. Pentru ca
infor"aţia !) treac) rin canal$ ea tre+uie !) fie redat) 0ntr'o for") at) de tran!"i!ie.
e!a*ul tre+uie !) fie tran!u! 0ntr'un cod 3!e"ne #i re%uli de co"+inare a ace!tora6$
co"un rofe!orului #i elevului. Reertoriul$ ca an!a"+lu de !e"ne #i re%uli lo%ico'
%ra"aticale de folo!ire a ace!tor !e"ne$ tre+uie !) fie arţial co"un e"iţ)torului #i
recetorului. Partea co"un) a reertoriului !e l)r%e#te continuu ca efect al 0nv)ţ)rii.

7
http://slidepdf.com/reader/full/comunicare-educationalacurs 2/42
7/18/2019 Comunicare Educationala.curs

Codul co"un 0n roce!ul co"unic)rii e!te$ 0n "od o+i#nuit li"+a$ 0"reun) cu


"i*loacele nonver+ale de e,re!ie.
Relaţiile de co"unicare con!tituie for"a rincial) a interacţiunii interindividuale #i$ ca
for") !ecific u"an)$ ea e!te ver+al). Relaţiile de co"unicare "i*loce!c toate celelalte
relaţii interer!onale din %ru. Cu a*utorul li"+a*ului !e reali(ea() cunoa#terea
interer!onal) #i autocunoa#terea$ con!tituirea #i dina"ica relaţiilor !i"atetice$
coordonarea acţiunilor de %ru$ i"unerea nor"elor de %ru #i de(voltarea !ocia+ilit)ţii
elevilor.

2. Tipuri de comunicare

Lucr)rile de !ecialitate de!criu nu"eroa!e for"e ale co"unic)rii$date de


diver!itatea criteriilor de cla!ificare. Lu"iniţa Iaco+ 3 Cuco#$ coord.$ 1448$ .7796
enu"er) #a!e criterii de cla!ificare: du) criteriul artenerilor$ ave" comunicare
intrapersonală, interpersonală #i  publică; du) !tatutul interlocutorilor$ deo!e+i"
comunicarea verticală #i cea orizontală; du) codul folo!it$ e,i!t) comunicare verbală$
nonverbală #i  paraverbală; du) finalitatea actului co"unicativ$ o comunicare
accidentală$ una subiectivă #i una instrumentală; du) caacitatea autore%l)rii$ deo!e+i"
comunicarea lateralizată/uniderecţională  nelateralizată
de cea ; du) natura conţinutului$
comunicarea referenţială, operaţional-metodologică #i atitudinală.
 Ne vo" ori doar la cla!ificarea du) codul folo!it$ 0ncercnd !) reci()"
i"ortanţa co"+in)rii celor trei tiuri 3ver+al)$ nonver+al) #i araver+al)6 0n
co"unicarea didactic).

2.1. Comunicarea verbală:


&n ca(ul ace!tui ti de co"unicare in!tru"entul de codificare #i de tran!"itere a
infor"aţiei e!te li"+a*ul natural. E!te cel "ai i"ortant ti de co"unicare interu"an).
E!te !ecific u"an) #i !e re(int) !u+ for") oral) #i<!au !cri!) #i e cale auditiv) #i<!au
vi(ual). Co"unicarea ver+al) nece!it) re!ectarea re%ulilor fonetice$ le,icale$
"orfolo%ice #i !intactice.

=
http://slidepdf.com/reader/full/comunicare-educationalacurs 3/42
7/18/2019 Comunicare Educationala.curs

2.2. Comunicarea nonverbală

&n ca(ul co"unic)rii nonver+ale infor"aţia e!te codificat) #i tran!"i!) rintr'un


!i!te" de !e"ne le%ate de "i"ic)$ %e!turi$ o!tur)$ ro,i"itate$ 0nf)ţi#are #.a. Toate
ace!tea fac co"unicarea "ai +o%at)$ "ai inteli%i+il).
>"+etul$ !ur!ul$ r!ul !unt conduite co"le,e cu o "are utere de e,ri"are a
!t)rilor fi(iolo%ice$ !i-ice$ !irituale rofunde #i rofund nuanţate. >"+etul oate
e,ri"a aro+are$ l)cere$ confort$ !urri()$ +ucurie$ a"a+ilitate$ dar #i di!reţ$
a")r)ciune$ de(%u!t$ tri!teţe$ de(a")%ire$ de(aro+are. Sincer$ el tran!"ite elevului
infor"aţii !ti"ulatoare !au in-i+itorii$ 0i roduce !ati!facţie !au !tare de cula+ilitate$
a*utndu'l !)'#i adate(e co"orta"entul ulterior la atitudinea #i a#tet)rile da!c)lului.
Co"unicarea nonver+al)$ 0"reun) cu cea ver+al)$ e!te e!enţial) entru
co"unicarea afectiv'atitudinal) #i "ai ale! entru di"en!iunea relaţional) a actului
co"unic)rii. Privirea 30n oc-ii elevilor6$ orientarea corului 3er"anent !re elevi$ c-iar 
#i atunci cnd !crie la ta+l) da!c)lul tre+uie !) fie !e"iorientat !re cla!)$ nu nu"ai
 entru a nu acoeri ta+la$ ci #i entru a "enţine contactul cu ei6$ di!tanţa 3"ereu 0n

aroierea +)ncilor$ ct "ai uţin la catedr)6 etc. !unt e!enţiale entru 0nceerea$
!u!ţinerea #i 0ncetarea co"unic)rii. De aceea nu nu"ai ceea ce !une educatorul$ ci tot
ceea ce face el 0n conte,tul educaţional !au e,tra#colar$ dar tan%ent$ e!te receţionat de
elevi #i are influenţ) a!ura lor. De aici decur%e rolul de "odel co"orta"ental att ca
da!c)l$ ct #i ca o" al cadrului didactic.

2.3. Comunicarea araverbală

&n!oţe#te co"unicarea ver+al) #i !e refer) la "odul cu" !unt ro!tite cuvintele$


tran!for"nd dialo%ul o+i#nuit 0n in!tanţ) e,re!iv) "odelatoare 3Cuco#$ C.$ 144?$
 .1=96. Intonaţia$ accentul$ de+itul$ rit"ul$ au(ele intenţionate$ forţa #i !tilul e,ri")rii
au uternice i"licaţii afective. Ace!te articularit)ţi !unt i"ortante entru c) 0n ca(ul

@
http://slidepdf.com/reader/full/comunicare-educationalacurs 4/42
7/18/2019 Comunicare Educationala.curs

unuia #i aceluia#i "e!a* ver+al$ identic codificat$ i"licarea lor 0i "odific) !e"nificaţia$
"e!a*ul aare$ a!tfel$ ca fiind altul faţ) de for"a iniţial).
 Cadrul didactic folo!e#te ace!te "i*loace entru a "i#ca$ a e"oţiona$ a cata 0ntrea%a
fiinţ) a elevului. Nero!tirea$ au(a dintre cuvinte !au fra(e$ accentuarea cuvntului !au
enunţului ot contri+ui la cre#terea intere!ului elevilor$ la tre(irea atenţiei 0n le%)tur) cu
ce va ur"a. T)cerea oate e,ri"a ne"ulţu"ire$ "editaţie$ de(aro+are$ revolt). Sre
deo!e+ire de t)cere$ nero!tirea !au !u!endarea$ 0n do(e +ine ")!urate #i 0n conte,te
 ra%"atice ni"erite$ ot !ori e,re!ivitatea ideilor$ 0ntreţinnd un autentic dialo%2 3
 Ibidem$ .1=96.
e!a*ul infor"aţional urtat de undele !onore !au !e"ne %rafice !e co"letea()
cu un "e!a* afectiv tran!"i! rin %e!turi$ "i"ic)$ o!tur) cororal) #i rin !u+te,tul
e"oţional al vor+irii. Di"en!iunea afectiv) a actului co"unic)rii didactice e!te de
neli!it. Batul c) rofe!orul red) #i elevul 0nvaţ) re!uune o de!c-idere reciroc)$ un
nucleu "otivaţional i"licat 0n rolurile !ecifice ale celor doi ter"eni ai relaţiei:
Profe!orului i !e cere aroiere$ d)ruire$ iar elevului i !e !u%erea() recetare$ !r%uinţ).
B)r) ace!te valori$ co"unicarea devine recar)2 3.Ione!cu$ I.Radu$ 7551$ . @56. &ntre
 er!oanele aflate 0n dialo% tre+uie !) e,i!te o anu"it) atracţie reciroc) #i o atitudine
co"un) faţ) de ceea ce !e co"unic). Atitudinile identice !au aroiate'reţuirea

0nv)ţ)turii$ !r%uinţa etc.' !ore!c de!c-iderea reciroc)$ 0n vre"e ce atitudinile diferite


di!tanţea().
A!tfel$ deduce" i"ortanţa 0n co"unicarea educaţional) a nonver+alului
3"i"ica$ %e!tica$ rivirea$ di!tanţa$ !tarea de +ucurie !au nervo(itate6 #i a araver+alului
3tonul vocii$ ronunţia$ inten!itatea vocii$ de+itul$ au(ele etc6. S) ne a"inti" c) ace!te
infor"aţii tran!"i!e accidental !e decodific) de @'9 ori "ai raid dect ver+alul. i a!ta
"ai ale! 0n co"unicarea unui conţinut afectiv'atitudinal unde onderea i"lic)rii
for"elor de co"unicare e!te: ver+al $ araver+al =8 #i nonver+al 99. Co"unicarea
nu !e reduce la for"ularea conţinuturilor ver+ale entru c) nu tran!"ite" doar 
cuno#tinţe$ ci #i atitudini. A!tfel$ rofe!orul #i elevul otenţea() !au frnea()
co"unicarea$ !ore!c !au anulea() efectele conţinuturilor didactice. Aceea#i lecţie
 redat) la cla!e aralele va duce la efecte diferite. &n ri"ul rnd$ 0nainte de a tran!"ite
lecţia$ rofe!orul anunţ) i"ortanţa ei rin %e!turi$ voce$ afectivitate$ iar elevii vor fi "ai

9
http://slidepdf.com/reader/full/comunicare-educationalacurs 5/42
7/18/2019 Comunicare Educationala.curs

recetivi !au nu. E!te$ deci$ +ine ca elevii !) fie de!tin#i$ nu 0nfrico#aţi #i !tre!aţi 0nainte
de 0nceerea lecţiei. &n al doilea rnd$ ceea ce nu'l intere!ea() #i a!ionea() e rofe!or 
nu are de ce !)'l atra%) "ai "ult e elev. Nu tre+uie redu! elevul la !tatura de recetor 
 a!iv #i deer!onali(at; fiecare dintre ei are o individualitate aarte. Fine0nţele!$ ute"
de!coeri individualitatea fiec)ruia 0n funcţie de ti"ul di!oni+il. In!) tre+uie !)
ur")ri" "ereu dac) !unte" 0nţele#i$ dac) a" fo!t au(iţi$ dac) a" reu#it !) 0i i"lic)"
total$ activ 0n actul co"unic)rii. Cuvintele tre(e!c !enti"ente u"ane$ nu doar i"ri")
idei; ele 0ndea"n) la acţiune.

3. Perturbări în comunicarea didactică

Co"unicarea didactic)$ la fel ca cea %eneral)$ interu"an)$ e!te !uu!) unor ertur+)ri
nu"eroa!e #i variate. O anali() e,tin!) a ace!tora #i o !i!te"ati(are ri%uroa!) a lor ne
ofer) Dorina S)l)v)!tru. Autoarea cla!ific) ace!te ertur+)ri a!tfel: a6 blocaje
determinate de caracteristicile  persoanei angajate în comunicarea didactică 3rofe!orul
 e de o arte$ elevul e de alta6; +6 blocaje determinate de relaţiile social-valorice
existente între participanţii la relaţia de comunicare-didactică; c6 blocaje determinate de
 particularităţile domeniului în care se realizează comunicarea didactică
3D. S)l)v)!tru$
755@$ . 7156.

3.1. !er"urbări #i$olo%ice

&n dru"ul arcur! de "e!a*ul #tiinţific de la er!oana'e"iţ)tor la er!oana


recetor !e roduc "ulte ierderi ale !t)rii iniţiale a ace!tuia. ai 0nti$ reţine" c)
0nţele%erea "e!a*ului de c)tre elevi e!te deendent) de inteli%enţa #i caacitatea de
0nţele%ere a ace!tora$ recu" #i de cultura lor. Elevii cu un nivel de inteli%enta !ca(ut nu
vor utea receţiona$ 0n "od adecvat$ cuno#tinţele care li !e redau$ caacit)ţile lor 
co%nitive "ediocre rere(entnd un factor +locant "anife!tat 0n relaţia de co"unicare cu
 rofe!orul. E,i!t)$ aoi$ elevi care nu au !uficient) 0ncredere 0n caacit)ţile er!onale$
ti"i(i$ indeci#i$ care nu !e ot i"lica 0n !uficient) ")!ur) 0n !arcina didactic). Ace#tia

?
http://slidepdf.com/reader/full/comunicare-educationalacurs 6/42
7/18/2019 Comunicare Educationala.curs

nece!it) o intervenţie lin) de tact eda%o%ic entru cre#terea 0ncrederii 0n ei 0n#i#i.


O+o!eala$ diferitele deficienţe 3fi(ice$ !en(oriale etc.6 roduc #i ele ertur+)ri 0n
co"unicarea didactic).
La nivelul er!oanei'recetor 3elevi6 ot a)rea !ituaţii de neatenţie$ aatie$ ru"oare$
feno"ene ertur+atoare care ot fi 0nl)turate rintr'o atitudine fer") din artea
 rofe!orului 3e"iţ)tor6$ dar lin) de atenţie #i re!ect faţ) de elevi 3recetori6 entru c)
altfel$ dac) 0n relaţia de co"unicare rofe!or'elev nu e,i!t)$ cu" !u+linia() Vra+ie$ o
0nc)rc)tur) afectiv) adecvat)2 elevii ot "anife!ta atitudini de retra%ere$ de evitare$
c-iar de oo(iţie 3D.Vra+ie$ 1446.
Alte ertur+)ri !e roduc 0n co"unicarea didactic) datorit) rofe!orului. Se relev)
lacunele 0n redare$ care nu 0ntotdeauna !ati!fac rinciiul acce!i+ilit)ţii. Sunt rofe!ori
care reali(ea() o co"unicare a+!tract)$ in!uficient adatat) la nivelul de 0nţele%ere al
elevilor. Suerficialitatea 0n re%)tirea !arcinilor didactice$ %ra+a$ neatenţia !e
reercutea() ne%ativ a!ura relaţiei de co"unicare. La fel$ tr)!)turile ne%ative de
 er!onalitate$ cu" !unt narci!i!"ul$ 0nc))ţnarea$ aatia$ autoritari!"ul. E!te nece!ar ca
educatorul !) nu !e con!idere autoritatea !ure"). &n cla!) elevii nu tre+uie !) !e !i"t)
ni#te victi"e. E!te corect ca ei !) tr)ia!c) !enti"ente de !ecuritate #i de afecţiune.
Cli"atul afectiv e care 0l creea() 0n cla!) e!te !ti"ulativ entru co"unicare #i entru

"unc) dac) e!te do"inat de !t)ri afective tonice$ #i e!te de"o+ili(ator #i de"orali(ator 
 entru elevi dac) are o tonalitate ne%ativ). &n ace!t din ur") ca($ cli"atul afectiv al cla!ei
e!te !ur!) de ertur+)ri #i di!funcţii 0n activitatea #i conduita elevilor. &n at"o!fera
co"unitar) a cla!ei are loc o co"unicare afectiv) 0ntre elevi$ o tr)ire de c)tre "e"+rii
%ruului$ conco"itent$ a unor !t)ri afective o(itive !au ne%ative$ %eneratoare la rndul
lor de atitudini #i acte core!un()toare$ o(itive !au ne%ative. De aceea$ da!c)lul tre+uie
!) i"ri"e un cli"at afectiv !tenic$ %enerator de +ucurie$ 0ncredere #i re!ect #i !) evite
%enerarea unor !t)ri de tea")$ 0ncordare #i ne0ncredere. Di!tanţa afectiv) "ai "are !au
"ai "ic) 0ntre rofe!or #i elevi facilitea() !au 0"iedic) a!i"ilarea "e!a*ului educativ$
 e de o arte$ #i di"inuea() efectele l)cerii elevilor de a tr)i 0n co"un$ !tn*enind
 roce!ul de !ociali(are a elevilor$ e de alt) arte.
arc-and 3149?6 de!crie a!tfel rofe!orul "odel: El !e rofilea() 0n faţa elevilor ca un
e,e"lu$ nu a+!tract #i i"er!onal$ ci concret$ direct entru fiecare elev. El e!te un


http://slidepdf.com/reader/full/comunicare-educationalacurs 7/42
7/18/2019 Comunicare Educationala.curs

e,e"lu de eroi!" #i cura* entru coilul e care 0l #tie 0nfrico#at #i #ov)ielnic; un


e,e"lu de "ode!tie entru cel care !e arat) rea or%olio!; un e,e"lu de iu+ire
de(intere!at) entru cel e care 0l +)nuie#te laco"; ... e!te un !in%ur #i de ne0nlocuit
e,e"lu. El oate !) adote acea!t) atitudine nu"ai entru c) nutre#te faţ) de elevii !)i
cea "ai delin) dra%o!te$ l)")dit) din a+ne%aţie #i uitare de !ine2 3aud D.'t. S)ucan$
1444$ . 1186

3.2. !er"urbări &e na"ură #ocial'valorică

&n acea!t) cate%orie e!te "enţionat$ 0n ri"ul rnd $ conflictul de autoritate.


Profe!orul e!te con!iderat autoritate ei!te"ic)$  entru c) el !t)ne#te "ai +ine un
do"eniu. Elevul e!te doar cel care +eneficia()  !au nu +eneficia() de autoritatea co%nitiv)
a rofe!orului !)u. Dac) elevii 0l  con!ider) e rofe!or ca autoritate #tiinţific) real) #i
autentic)$ atunci co"unicarea  cu el va fi benefică$ 0i va aroia e elevi de educator 
 entru a afla de la el ct "ai  "ulte infor"aţii 0n le%)tur) cu o ro+le") !au alta. Dac)
0n!)$ rofe!orul re!ectiv va fi con!iderat autoritate e,ce!iv)$ care$ rin caracteri!ticile lui
de er!onalitate$  i"ri") tea")$ datorit) c)reia elevii nu'#i ot er"ite anali(e #i )reri
 rorii$  atunci aare conflictul de autoritate care rovoac) di!tor!iuni 0n co"unicarea

didactic). Se #tie c) atunci cnd elevul re!i"te autoritatea educatorului ca a)!)toare #i


do"inatoare$ va fi cole#it de tr)iri ne%ative$ !e va !i"ţi a"eninţat$ va fi de!cura*at #i va
fi curin! de tea") #i 0n%ri*orare entru !ituaţia lui #colar)$ fiind a!tfel deter"inat !) nu
receţione(e$ 0n "od adecvat$ "e!a*ele tran!"i!e rin co"unicarea didactic). S)l)v)!tru
 re(int) #i o alt) cate%orie de ertur+)ri !au o+!tacole 0n co"unicarea didactic)$ care ţin
de natura relaţiilor valorice ale artenerilor ace!tui ti de co"unicare. A!tfel de ertur+)ri
!au conflicte valorice ot fi le%ate de valorile "orale$ e!tetice !au de cele e,i!tente la
nivelul vieţii 0n co"un. Conflictele de natur) "oral) 0#i au ori%inea 0n "ediul fa"ilial din
care rovine elevul. Dac) rofe!orul nu va reu#i ca 0n decur!ul co"unic)rii !)'i deter"ine
 e elevi !) 0nţelea%) valorile autentice$ atunci "e!a*ele educaţionale vor avea "ult de
!uferit. Tot a!tfel$ #coala$ educaţia !unt oere de diri*are !ocial)$ care un accentul e
acţiunile nor"ate #i e re!ectarea nor"elor. Unii elevi 0n!) re!i"t ace!te cerinţe ca
atentate la li+ert)ţile individului$ ca re!tricţii. Relaţia dialo%ic) rofe!or'elev e!te

8
http://slidepdf.com/reader/full/comunicare-educationalacurs 8/42
7/18/2019 Comunicare Educationala.curs

 rofund afectat) atunci cnd elevul ercee cerinţele #colare ca !trate%ii de con!trn%ere
a individului entru a adota anu"ite co"orta"ente23D. S)l)v)!tru$ 755@$ . 71@6.

3.3. !er"urbări la nivelul canalelor &e "ran#mi#ie

Pertur+)ri la nivelul canalelor de tran!"i!ie ot fi rovocate$ "ai 0nti$ de tot felul
de (%o"ote: alar"e 0n funcţiune ale autoturi!"elor aflate rea aroae de #coal)$
#u#otelile elevilor 0n +)nci$ c)derea unor c)rţi !au rec-i(ite e du#u"ea$ neadecvarea
vocii educatorului 3rea tare$ rea *oa!) etc.6. De a!e"enea$ cu" au ar)tat cercet)rile de
 !i-olo%ie !ocial)$ di!tanţa rea "are a elevilor faţ) de rofe!or 30n !)lile de cla!)
!aţioa!e !au a"fiteatre6 oate o+!trucţiona tran!"i!ia "e!a*ului. Una dintre cele "ai
cuno!cute ertur+)ri ale canalelor de tran!"i!ie o rere(int) ronunţia deficitar) din
 artea rofe!orului care$ 0n cur!ul tran!"iterii !e oate a"lifica. De a!e"enea$ defectele
de au( la unii elevi deter"in) ca tran!"i!ia de la rofe!or !) nu fie recetat) 0n "od
!ati!f)c)tor. Di!tor!iunile la nivelul canalelor de tran!"i!ie 3(%o"ote$ vi+raţii6 ertur+)
fidelitatea tran!"i!iei$ 0ntre "e!a*ul e,ediat #i cel recetat nu !e con!tat) core!ondenţa
nece!ar). Se deteriorea() a!tfel 0nţele!ul cuvintelor$ al roo(iţiilor$ c-iar al !en!ului
celor ce !e co"unic).

3.(. !er"urbări &e"ermina"e &e na"ura &omeniului co%ni"iv

O !erie de ertur+)ri ale co"unic)rii didactice !unt deter"inate de ne!t)nirea 0n


!uficient) ")!ur) a li"+a*ului !au co"unic)rii 0n conte,tul unor di!ciline #colare:
"ate"atic)$ fi(ic)$ +iolo%ie$ filo(ofie etc.$ !ituaţie 0n care entru a 0nţele%e ce li !e
co"unic) e!te nece!ar ca elevii !) 0nţelea%) cuvintele de !ecialitate din do"eniul
re!ectiv. Ei tre+uie !) fie o!e!orii unei co"etenţe cognitive 3entru a 0nţele%e
infor"aţiile #tiinţifice6$ dar #i ai unei co"etenţe lingvistice 3!) cunoa!c) !i!te"ul
re!ectiv de !e"ne care e,ri") conţinutul de idei !eciali(at 3cf. D. S)l)v)!tru$ 755@$ .
71?'716. Evident$ elevii tre+uie !) 0nveţe tretat li"+a*ele re!ective$ iar rofe!orii !)
folo!ea!c) ter"enii e care elevii 0i cuno!c$ entru c) re%ula de +a() a oric)rei

4
http://slidepdf.com/reader/full/comunicare-educationalacurs 9/42
7/18/2019 Comunicare Educationala.curs

co"unic)ri$ inclu!iv2 a celei didactice$ e!te ca interlocutorii !)  folosească acelaşi


limbaj

4. eed!bac"!ul # componentă esenţială a comunicării didactice

 !eed-bac"  Gul e!te un "ecani!" de retur$ de retroacţiune co"arativ) 0ntre


efectele a#tetate #i cele o+ţinute$ cu rol de diri*are continu)$ de 3auto6control$
3auto6re%lare #i a"eliorare. Hraţie efectelor !ale devine o!i+il) o er"anent) verificare a
"odului 0n care !e roduce ac-i(iţia cuno#tinţelor #i o !tudiere etai(at) a ro%re!iei
0nv)ţ)rii #i cunoa#terii2 3u#ata Foco#$ 7557$ . 1546.
I"ortanţa feed-bac"  Gului decur%e din nece!itatea a"+ilor ter"eni ai relaţiei de
co"unicare didactic) de a lua deci(ii 0n ceea ce rive#te continuarea co"unic)rii #i$
re!ectiv$ efectuarea unei !arcini de lucru. Stocarea "e!a*ului nu e!te un !co 0n !ine. El
tre+uie relucrat #i utili(at entru ac-i(iţii infor"aţionale 0n continuare #i entru alicare$
fat ce retinde ca educatorul !) fie er"anent infor"at a!ura efectelor e care le are
"e!a*ul !)u a!ura elevului.
Prin feed-bac" !e ot eli"ina la ti" eventuale ertur+)ri #i<!au di!tor!iuni 0n
recetarea "e!a*elor. Dac) infor"aţia e!te i"ediat) #i autentic)$ acea!ta er"ite luarea
 feed-bac" 
unor ")!uri adecvate de a!i%urare a eficienţei co"unic)rii. A#adar$ funcţiile  G 
ului !unt$ 0n acela#i ti"$ de control #i de re%lare<autore%lare a co"orta"entului 0n
%eneral$ inclu!iv al celui co"unicaţional.  !eed-bac" 'ul !ancţionea() o !tare de fat. El
e,ri") efectul$ o(itiv !au ne%ativ$ al roce!ului de co"unicare didactic). Educatorul ia
act de ceea ce !'a 0nt"lat #i ur"ea() !) corecte(e$ dac) e!te ca(ul$ ceea ce !'a etrecut.
E,i!t) nu"eroa!e tiuri de  feed-bac", deter"inate de "ultitudinea criteriilor de
cla!ificare.
 du) "o"entul 0n care are loc: imediat şi înt#rziat ;
 du) for"a 0n care !e e,ri"): verbal, nonverbal, paraverbal şi mixt ;
 du) conţinut: pozitiv, negativ şi neutru;
 du) continuitate<di!continuitate: periodic, continuu, ocazional ;
 du) !u+iectul recetor: individual şi colectiv;
 du) tiul relaţiei dintre e"iţ)tor #i recetor:  feed-bac" I, feed-bec" II

15
http://slidepdf.com/reader/full/comunicare-educationalacurs 10/42
7/18/2019 Comunicare Educationala.curs

 Ne vo" ori a!ura ulti"ei cate%orii$ care e!te cea "ai curin()toare #i$ 0ntr'un fel$ le
0n!u"ea() e celelalte.
Prin  feed-bac" 'ul  I retroacţiunea e!te de la elev G care 0n ti"ul co"unic)rii
educaţionale a avut !tatutul de recetor de infor"aţii G 0n!re rofe!or G care a fo!t
e"iţ)torul$ cel care a tran!"i! infor"aţiile. Se reali(ea() rin "etode #i te-nici de
inve!ti%are #i evaluare$ care 0i furni(ea() e"iţ)torului infor"aţii cu rivire la efectele
co"unic)rii. Cadrul didactic controlea() a!tfel recetarea "e!a*elor tran!"i!e de elevi #i
0#i adatea() "e!a*ele ur")toare$ !u+ a!ectul conţinutului !au for"ei$ la caracteri!ticile
receţiei$ "ai ale! dac) acea!ta e!te deficitar). El afl) dac) #i 0n ce ")!ur) au fo!t
reali(ate o+iectivele oeraţionale re!ta+ilite$ dac) a avut un co"orta"ent adatat te"ei
#i cla!ei$ dac) !trate%iile roiectate au fo!t eficient valorificate$ dac) elevii au fo!t
activi(aţi 0n ")!ur) core!un()toare$ dac) au fo!t #i 0n o!tura de tran!"iţ)tori de
infor"aţii$ dac) au e,i!tat !ur!e de di!tor!iuni 0n co"unicare$ ce calitate au re(ultatele
 red)rii'0nv)ţ)rii$ ce dificult)ţi au 0nt"inat elevii 0n recetare etc. Ca ur"are a
r)!un!urilor e care #i le d) la ace!te 0ntre+)ri$ 0nv)ţ)torul va lua ")!urile e care le va
con!idera nece!are #i oortune referitoare la "odificarea !trate%iei$ reluarea unor 
!ecvenţe de in!truire !au e,licaţii$ oferirea unor e,e"le "ai ilu!trative etc.
Ble,i+ilitatea rolurilor$ de e"iţ)tor #i de recetor$ face ca  feed-bac"  Gul !) 0ndelinea!c)$

0n %eneral$ o funcţie de re%lare !ocial) facilitnd 0nţele%erea unctului de vedere al


celuilalt$ ")re#te !ati!facţia artenerilor co"unic)rii #i er"ite continuarea ace!teia.
 !eed-bac"-ul II are !en!ul de "i#care de la e"iţ)tor la recetor$ de la rofe!or ca
e"iţ)tor de infor"aţii$ 0n!re elevul care a receţionat infor"aţia. Pe acea!t) cale elevii
o+ţin infor"aţii de!re re(ultatele acţiunii lor de 0nv)ţare$ cu efecte 0n lanul "otivaţiei
 entru 0nv)ţare$ deter"inndu'i !)'#i continue "unca. Profe!orul$ e cale ver+al) !au
nonver+al)$ aro+) !au de(aro+) ceea ce fac elevii$ ceea ce au !e"nali(at ei rin  feed-
bac" I Elevii afl) care !unt re(ultatele eforturilor lor intelectuale$ dac) deţin cuno#tinţele$
caacit)ţile #i a+ilit)ţile nece!are$ dac) ot alica infor"aţiile do+ndite 0n conte,te
diferite etc. Elevii !unt 0ncura*aţi$ oriţi !au direcţionaţi !re alte acţiuni du) acea!t)
reacţie a rofe!orului
Orient)rile "oderne cu rivire la rolul retroacţiunii 0n co"unicare !e 0ndreat) tot "ai
"ult !re o alt) for") a ace!teia$ #i anu"e: feed-for$ard Gul.

11
http://slidepdf.com/reader/full/comunicare-educationalacurs 11/42
7/18/2019 Comunicare Educationala.curs

 !eed-for$ard Gul !e o+ţine rin inver!area ordinii cla!ice 0n activitatea didactic)$


adic) de la infor"are !re e,erciţii ractice #i !e roduce din!re e,erciţiu !re
infor"are.  !eed-bac"  Gul  II !e aroie 0n "are ")!ur) de  feed-for$ard 0n !en!ul c)
!ti"ulea() iniţiativa elevilor$ "ereu 0ncura*aţi #i 0ndru"aţi a!ura "er!ului activit)ţii lor.
&")rţirea for"elor de retroacţiune 0n  feed-bac" I #i  II #i  feed-for$ard are 0n vedere
direcţia 0n care !e roduce acea!ta: de la recetor la e"iţ)tor !au inver!$ de la e"iţ)tor la
recetor. Practic e!te vor+a de un  feed-bac" şi de un feed-bac" al feed-bac" Gului.
Dac) e,erciţiile !unt a#e(ate 0naintea co"unic)rii$ elevii !unt deter"inaţi !) fac)
de"er!uri de do+ndire a infor"aţiilor nece!are$ !) culea%) date$ !) le 0nre%i!tre(e$ !)
%)!ea!c) !oluţii$ !) for"ule(e iote(e$ !) le verifice$ !) cercete(e$ !) e,eri"ente(e etc.$
adic) !) !e infor"e(e rin efort roriu. Pe arcur!ul re(olv)rii !arcinilor de lucru ei un
0ntre+)ri e"iţ)torului care 0#i va or%ani(a co"unicarea cuno!cnd de ce infor"aţii au
elevii nevoie 0n continuare. Profe!orul$ ver+al !au nonver+al$ aro+) !au de(aro+) ceea
ce fac elevii$ re%lnd din "er! co"unicarea didactic). El controlea() !ecvenţial avan!area
elevului c)tre finalitatea dorit) #i intervine ori de cte ori con!ider) nece!ar$ indiferent
dac) e!te !olicitat !au nu.
 !eed-for$ard  Gul e!te o retroacţiune anticiat)$ care revede$ 0ntr'o oarecare
")!ur) efectul final #i re0nt"in) aariţia erorilor !au di!tor!iunilor$ e!te o "odalitate
 feed-for$ard
 rin care anticiarea finalit)ţii devine cau(alitate. &n alicaţia e!te e ri"ul
loc$ infor"area fiind !u+ordonat) efectulului util$ 0ndelinirea cu !ucce! a !arcinii de
lucru.
Utili(area ace!tei for"e a retroacţiunii re%lea() 0n "are ")!ur) #i evidenţia()
 articularit)ţile co"unic)rii didactice. E"iţ)torul 0#i de)#e#te condiţia de tran!"iţ)tor de
infor"aţii$ devenind 0n "ai "are ")!ur) for"ator$ educator care ur")re#te tran!for"area
recetorului 0ntr'o entitate caa+il) de autofor"are. Recetorul nu e!te doar +eneficiar de
infor"aţii$ ci$ rin c)utarea #i relucrarea de infor"aţii$ el devine caa+il de autofor"are.
Din unct de vedere !i-olo%ic$ ne%li*area feed-for$ard-ului oate duce la ne0ncrederea
elevului 0n forţele rorii$ la fru!trare$ c-iar de(orientare 0n le%)tur) cu ro!tul 0nv)ţ)rii #i
cu er!ectivele de acţiune viitoare. Evidenţierea rolului feed-for$ard-ului nu tre+uie !)
duc) la "ini"ali(area rolului feed-bac"-ului.

17
http://slidepdf.com/reader/full/comunicare-educationalacurs 12/42
7/18/2019 Comunicare Educationala.curs

Di"otriv)$ e nece!ar a !e ota entru o 0"+inare ar"onioa!) 0ntre for"ele #i


tiurile cone,iunii inver!e care !) duc) la cre#terea eficienţei "e!a*ului educativ #i a
actului de 0nv)ţare$ !) a!i%ure un cli"at !ecuri(ant$ att entru entru elevi 3ace#tia
 utndu'#i autocontrola actul de 0nv)ţare e +a(a reerelor oferite de rofe!!or6$ ct #i
 entru rofe!or 3ace!ta utnd cunoa#te er"enent dificult)ţile 0nt"inate de elevi
 entru a'i a*uta #i ul!ul cla!ei$ ca re"i!) a unei relaţii oti"e cu elevii6. Retroacţiunea
are "enirea de a ec-ili+ra #i eficienti(a !tructurile co"unic)rii #i are o di"en!iune
 ronunţat adatativ). Dac)  feed-bac"  Gul intr) 0n acţiune du) atin%erea finalit)ţii$  feed-
 for$ard Gul anticiea() #i 0nle!ne#te acea!t) atin%ere.
Proce!ul de 0nv)ţare curinde dou) activit)ţi cone,e: tran!"iterea<co"unicarea de
infor"aţii #i recetarea<0n!u#irea ace!teia. Profe!orul 0#i d) !ea"a de re(ultatele activit)ţii
de redare$ de "odul de recetare diferit) de c)tre fiecare elev 0n arte$ de dificult)ţile #i
lacunele 0n a!i"ilarea infor"aţiei. La rndul !)u$ elevul are nevoie de validarea a#ilor 
!)i de 0nv)ţare$ de confir"area corectitudinii celor 0nv)ţate$ de corectarea %re#elilor #i
co"letarea %olurilor 0n a!i"ilare. Convin%erea elevilor a!ura validit)ţii cuno#tinţelor 
 rorii nu e!te nici e dearte !uficient). Conţinuturi fi,ate %re#it ot fi con!iderate de
c)tre elev ca fiind corecte. De aici aare nece!itatea cunoa#terii de c)tre elev a
re(ultatelor 0nv)ţ)rii rin ri!"a arecierii lor de c)tre rofe!or$ ca re"i!) entru

0nt)rirea infor"aţiilor corecte #i entru 0"+un)t)ţirea lor rin intervenţii !ecifice.


Conturarea raortului rofe!or'elev oate orni de la definirea !tatutului elevului
ca /ucenic al %ndirii2 ' apprentice in t%in"ing   3Ru%off$ aud Pa"fil$ .7?6. Sinta%"a
!inteti(ea() vi(iunea autorului entru care de(voltarea intelectual) 0n!ea"n) trecere de la
un ri" nivel$ cel al 0nv)ţ)rii %-idate$ !re un nivel !uerior$ cel al 0nv)ţ)rii
indeendente. I"ortant) 0n de(voltarea elevului e!te nu nu"ai %-idarea tacit)$ reali(at)
de rofe!or$ ci #i cola+orarea cu rofe!orul 3!au cu un cole% "ai erfor"ant 0n do"eniu6.
Virtutea ace!tui roce! cola+orativ e!te de a con!trui unţi 0ntre cuno#tinţele #i a+ilit)ţile
 e care elevul le are la un "o"ent dat #i e cale e care ur"ea() !) le do+ndea!c).
Buncţionarea continu) #i !i!te"atic) a cone,iunii inver!e !e i"une de la !ine.

1=
http://slidepdf.com/reader/full/comunicare-educationalacurs 13/42
7/18/2019 Comunicare Educationala.curs

 )i#"emul in*orma+ional ,n ca&rul in#"i"u+iei &e ,nvă+ăm-n" 

Conce"ul i *unc+iile #i#"emului in*orma+ional in ca&rul in#"i"u+iei 

Orice !i!te"$ entru a utea funcţiona$ tre+uie !) 0ndelinea!c) #i condiţia


e,i!tenţei unui !c-i"+ er"anent de infor"aţii 0ntre ele"entele ace!tuia$ recu" #i 0ntre
an!a"+lul re!ectiv #i alte co"onente din "ediul e,terior.
Pornind de la re"i!a c) !i!te"ul infor"aţional e!te o co"onent) a !i!te"ului
de "ana%e"ent al oric)rei in!tituţii$ entit)ţi al)turi de !i!te"ul or%ani(atoric$ !i!te"ul
deci(ional #i !i!te"ul de "etode #i te-nici de conducere$ ace!ta oate fi definit ca
totalitatea datelor$ infor"aţiilor$ circuitelor #i flu,urilor infor"aţionale$ rocedurilor #i
"i*loacelor de tratare a infor"aţiilor e,i!tente 0ntr'o unitate$ avnd ca !co !) a!i%ure
!uortul infor"aţional nece!ar entru !ta+ilirea #i 0ndelinirea o+iectivelor. El e!te o
co"onent) a !i!te"ului de conducere cu un i"act din ce 0n ce "ai "are a!ura
funcţionalit)ţii #i eficienţei activit)ţilor$ rin relucrarea infor"aţiilor e,i!tente
ur")rindu'!e !ati!facerea anu"itor o+iective !ta+ilite de conducerea in!tituţiei.
Si!te"ul infor"aţional re%)te#te #i funda"entea() #tiinţific deci(iile e care
conducerea ur"ea() !) le ia la nivel oerativ$ tactic #i !trate%ic; tre+uie !) er"it)

colectarea$ relucrarea #i tran!unerea infor"aţiilor e !uorţi li(i+ili$ 0n la*a unui ti"


real2$ 0n "od oerativ$ corect #i core!un()tor nivelului ierar-ic entru care au fo!t
 relucrate datele re!ective.
Si!te"ul infor"aţional$ rin funcţiile !ale$ ofer) "ateria ri") infor"aţional)2
cerut) de 0ndelinirea o+iectivelor$ e,ercitarea !arcinilor$ co"etenţelor #i
re!on!a+ilit)ţilor$ att de c)tre conducere$ ct #i de c)tre er!onalul de e,ecuţie$ avnd
 entru in!tituţie acela#i rol ca #i !i!te"ul circulator 0n cadrul corului o"ene!c.
&n e!enţ)$ !i!te"ul infor"atic curinde$ e ln%) te-nica electronic) de calcul$
datele$ infor"aţiile$ flu,urile #i rocedurile infor"aţionale din in!tituţie care +eneficia()
0n "od direct de intervenţia !i!te"elor auto"ate de calcul. De#i inferior !i!te"ului
infor"aţional din unct de vedere cantitativ$ !i!te"ul infor"atic e!te !uerior e lan
calitativ$ dar nu curinde dect arţial infor"aţiile nece!are in!tituţiei.

1@
http://slidepdf.com/reader/full/comunicare-educationalacurs 14/42
7/18/2019 Comunicare Educationala.curs

Si!te"ul infor"atic entru conducere e!te definit ca an!a"+lul or%ani(at de


"etode$ roceduri$ ec-ia"ente de relucrare auto"at) a datelor$ e"iţ)tori #i +eneficiari
de infor"aţii$ rin care !e a!i%ur) colectarea$ ve-icularea$ !tocarea #i relucrarea
infor"aţiilor 0n !coul re%)tirii #i tran!"iterii deci(iilor rivind de!f)#urarea activit)ţilor 
din cadrul unui or%ani!" econo"ico'!ocial$ recu" #i controlul 0ndelinirii ace!tora$ 0n
vederea reali()rii o+iectivelor or%ani!"ului re!ectiv 0n condiţii de eficienţ) "a,i").
Ace!ta are deci ca o+iectiv rincial furni(area infor"aţiilor 0n a#a fel 0nct conducerea !)'
#i oat) funda"enta ct "ai +ine deci(iile.

$tructura de comunicare în clasa de elevi


Un %ru !ocial nu e,i!ta ca %ru dect 0n "a!ura 0n care "e"+rii !ai intra 0n
relatii de co"unicare 0ntre ei. An!a"+lul co"unicatiilor efectiv !c-i"+ate 0ntr'un %ru
for"ea(a !tructura de co"unicare a %ruului. Cel care a u! entru ri"a data ro+le"a
co"unicatiei 0n %ru a fo!t . LeJin. El a aratat ca re(olvarea +loca*elor de co"unicare
duce la cre!terea roductivitatii !i creativitatii 0n %ru.
Atunci cnd co"unicatiile !unt !tructurate !i articulate 0n a!a fel 0nct !a devina
acce!i+ile tutror "e"+rilor !ai ele con!tituie retele de co"unicare. Dua %radul de
or%ani(are a %ruului reteaua va oferi "e"+rilor !ai !i directia entru a !e a*un%e la ei.

Cu ct fiecare "e"+ru al %ruului tre+uie !a arcur%a o di!tanta "ai "ica ana la
ceilalti "e"+ri$ cu att co"unicarea intra%ruala e!te "ai +una. &n le%atura cu tiul de
retea$ reteaua cerc !i reteaua co"leta favori(ea(a conducerea de"ocratica$ iar reteaua
lant$ ra(a !i furca favori(ea(a conducerea centrali(ata.
Cu ct co"unicatiile din interiorul %ruului vor fi "ai de!c-i!e$ "ai o(itive !i
"ai !olidare cu att co"unicatiile %ruului cu alte %ruuri vor avea !an!e "ai "ari de
autenticitate. A.Favela!$ unul dintre di!ciolii lui .LeJin$ a aratat ca roce!ul de
co"unicatie nu e,i!ta dect atunci cnd 0ntre doua !au "ai "ulte er!oane !e !ta+ile!te
un contact !i-olo%ic. Cu ct contactul !i-olo%ic va fi "ai rofund cu att co"unicarea
va avea !an!e "ai "ari de autenticitate. Cu ct e,re!ia eului va fi "ai "ult inte%rata
co"unicarii ver+ale !i non'ver+ale$ cu att !c-i"+urile cu celalalt vor fi "ai autentice.
Cu ct co"unicatia !e va !ta+ili de la o" la o" la!nd la o arte er!ona*ele$ "a!tile$
!tatu!urile !i functiile cu att va fi "ai autentica.

19
http://slidepdf.com/reader/full/comunicare-educationalacurs 15/42
7/18/2019 Comunicare Educationala.curs

Comunicarea mana%eriala e!te o functie funda"entala a "ana%e"entului educational$


care e!te 0n acela!i ti" o conditie reli"inara a reali(arii tuturor celorlalte functii. S'a
con!tatat ca 5 din ti"ul "ana%erilor e!te folo!it entru co"unicare.
Co"unicarea a fo!t definita ca  procesul de sc%imb !u+!tantial$ ener%etic !i< !au
infor"ational 0ntre ele"entele unui !i!te" !au 0ntre "ai "ulte !i!te"e
3P.P.Neveanu$14?6. Acea!ta definitie e!te referentiala entru !i!te"ul educational$ care
reali(ea(a att !c-i"+uri intra!i!te"ice: "ateriale$ afectiv'"otivationale !i
infor"ationale ct !i !c-i"+uri inter!i!te"ice$ 0ntre !i!te"ul educational !i alte !i!te"e.
Tran!ferul de infor"atie !u+ for"a de cuno!tinte$ ve-icularea de trairi afective !i de
"otivatii$ folo!irea "etodelor !i "i*loacelor didactice !i educationale ca !uorturi
infor"ationale fac arte co"onenta a comunicarii instrumentale !ecifice roce!ului
educational.

Conflictele în mediul şcolar


&efinirea conflictului. Perspective teoretice asupra conflictului

Dearte de a fi un accident$ conflictul con!tituie una dintre cele "ai 0ntlnite


for"e de "anife!tare a e,i!tenţei. Conflictul e!te intrin!ec o+iectelor$ feno"enelor$
 roce!elor$ utnd fi con!iderat e!enţa evoluţiei #i de(volt)rii. De(voltarea 0n!)#i nu e!te
liniar)$ ci re!uune ne%)ri ale !tadiilor anterioare$ !alturi calitative care i"lic) 0n "od
nece!ar conflictul.
La nivel interu"an$ conflictul e!te e,eri"entat ca o ciocnire$ ca o lut) 0ntre
atitudini$ tendinţe$ intere!e ou!e care !unt %reu de reconciliat.
Re(i!tenţa$ nelini#tea$ o!tilitatea !unt !t)ri afective care aar 0n ti"ul unui

conflict #i evaluea() relaţiile anta%oni!te 0ntre er!oanele !au %ruurile aflate 0n relaţii
ten!ionate. Polari(area ne%ativ) a e"oţiilor re!i"ţite 0n ti"ul conflictelor face ca ace!tea
!) fie re!i"ţite ca !t)ri !ociale di!funcţionale$ de#i efectul lor oate fi #i unul o(itiv.
&onflictul este un eveniment obişnuit al existenţei noastre şi poate deveni o importantă
oportunitate de învăţare   Una dintre condițiile nece!are valorific)rii 0n ace!t !en! a
conflictului e!te controlul$ a+ordarea lui rintr'un "ana%e"ent eficient. Iar ri"ul a! ce

1?
http://slidepdf.com/reader/full/comunicare-educationalacurs 16/42
7/18/2019 Comunicare Educationala.curs

!e cere reali(at entru a diri*a conflictul 0ntr'o (on) controla+il) e!te anali(a$ 0nţele%erea
lui. Secvenţa de cur! din cadrul ace!tui caitol v) va oferi er!ectivele teoretice utile
ace!tui de"er!.

&um înt#lnim conflictul în şcoală'


odurile 0n care ni !e re(int) conflictele la nivelul #colii !unt foarte diver!e. Aici
conflictul oate fi 0ntlnit att 0n ti"ul orelor ct #i 0n au(e$ att 0n cla!) ct #i e -oluri$
 e terenul de !ort !au c-iar 0n +iroul directorului$ 0ntre elevi$ 0ntre %ruuri de elevi$ 0ntre
elevi #i %ruuri de elevi$ 0ntre un cadru didactic #i un elev$ 0ntre un cadru didactic #i un
%ru de elevi$ 0ntre cadre didactice #i elevi$ 0ntre cadre didactice #i cadre didactice etc.
 (ceastă realitate evidenţiază responsabilitatea pe care o au cadrele didactice de a

transforma situaţiile conflictuale în oportunităţi de învăţare pentru comunitatea şcolară  

 De*inirea con*lic"ului 
Eti"olo%ic$ ter"enul de conflict e!te raortat fie la ver+ul latin confin%ere2$ care
0n!ea"n) a ciocni$ a ole"i(a$ a luta$ a contraria$ fie la !u+!tantivul latin conflictu!2$
cu !en!ul de lovire 0"reun) cu forţa.
Atunci cnd !e vor+e#te de!re conflict$ !unt u!e 0n di!cuţie ur")toarele co"onente: K
e,i!tenţa "ai "ultor )rţi 3er!oane$ %ruuri$ co"unit)ţi6; K e,i!tenţa unor tre+uinţe$
!couri$ re!ur!e !au caracteri!tici diferite !au inco"ati+ile; K aariţia e"oţiilor 
anterioare$ conco"itente !au ulterioare conflictului care %enerea() ten!iunea ce roduce
conflictul.
Definiţiile date conflictului !unt foarte diver!e$ "er%nd de la a+ord)ri %enerale la anali(e
concrete. Iat) cteva e,e"le:

Conflictul este: 

' o !tare di(ar"onic)2;


' o oo(iţie "utual)2 !au activit)ţi inco"ati+ile2 3Deut!c-$ 14=6;
 ' o lut) e,ri"at)$ care are loc 0ntre cel uţin dou) )rţi interdeendente care au
!couri inco"ati+ile$ re!ur!e uţine #i interferenţe din alte )rţi 0n atin%erea !courilor 
lor2 3ocMer #i il"ot$ 14416;

1
http://slidepdf.com/reader/full/comunicare-educationalacurs 17/42
7/18/2019 Comunicare Educationala.curs

' o !ituaţie 0n care ele"ente 0n aarenţ) inco"ati+ile e,ercit) forţ) 0n oo(iţie !au 0n
direcţii diferite2 3eilter$ 144=6;
' conflictul 0n!ea"n) rocenta*ul din diver%enţa intere!elor !au credinţa c) a!iraţiile
cotidiene ale )rţilor nu ot fi 0ndelinite !i"ultan2 3Ru+in$ Pruitt$ i"$ 144@6;
' conflictul e!te erceut ca o !ur!) de !c-i"+are a individului$ a !i!te"ului 0n care ace!ta
evoluea()2 3Stoica'Con!tantin$ Neculau$ coord.$ 14486.

 !er#ec"ive "eore"ice a#ura con*lic"elor 


Preocu)rile entru a+ordarea conflictelor !'au %ruat$ de'a lun%ul ti"ului$ 0n trei

 er!ective "a*ore: er!ectiva tradiţional)$ er!ectiva relaţiilor u"ane #i er!ectiva


inte%raţioni!t). Diferenţierea celor trei a+ord)ri are ca rincial criteriu con!iderarea
conflictului e a,a +un'r)u.
1.  )erspectiva tradiţională 3care a activat 0n "od do"inant 0n anii =5'@56 e!te
cea care con!idera c) toate conflictele !unt rele rin definiţie #i tre+uie evitate.
Conflictul era a!ociat 0n "od nece!ar cu ter"enii de violenţ)$ di!tru%ere #i
iraţionalitate. Cau(ele conflictului erau !ituate la nivelul co"unic)rii
defectuoa!e$ a li!ei de de!c-idere #i 0ncredere dintre oa"eni #i a incaacit)ţii
liderilor de a r)!unde nevoilor celorlalţi. Re(olvarea conflictelor 0n!e"na$
 entru acea!t) er!ectiv)$ corectarea ace!tor di!funcţionalit)ţi.
7.  )erspectiva relaţiilor umane  3anii @5'56 con!ider) nor"ale conflictele entru
toate or%ani(aţiile #i %ruurile$ deci tre+uie accetate. Confor" ace!tei
 er!ective$ conflictul nu oate fi eli"inat$ ci$ din contr)$ dac) e!te
raţionali(at$ el oate deveni c-iar util entru erfor"anţele %ruului.
=.  )erspectiva interacţionistă  e!te cea care c-iar 0ncura*ea() conflictul$
 re!uunnd c) un %ru rea a#nic$ rea cooerant e!te !u!u! ri!cului de a
deveni !tatic$ ri%id$ re(i!tent la !c-i"+are #i 0"+un)t)ţire. Din acea!t)
 er!ectiv)$ liderii de %ru !unt 0ncura*aţi !) "enţin) un nivel "ini"al al
conflictului a!tfel 0nct !) cree(e un nivel nece!ar al dina"i!"ului$
creativit)ţii #i er!ectivei critice a %ruului.

18
http://slidepdf.com/reader/full/comunicare-educationalacurs 18/42
7/18/2019 Comunicare Educationala.curs

'odele ale conflictului

Cau(ele !i "ecani!"ele !ituațiilor conflictuale au fo!t !urrin!e 0n literatura de


!ecialitate rin ela+orarea unor "odele teoretice ale conflictului. T-o"a! 314?6
con!ider) c) ace!te "odele !e %ruea() 0n dou) cate%orii: "odele care de!criu roce!ul #i
"odele care !e centrea() e !tructura unei !ituaţii conflictuale. odelele !tructurale
define!c condiţiile favori(ante !i de!criu "odul 0n care ace!tea influenţea()
co"orta"entul conflictual. Prin "odelele de roce! !unt identificate eveni"entele ce
caracteri(ea() o !ituaţie conflictual) !i relaţiile de !ucce!iune dintre diferite etae.
• Unul dintre cele "ai cuno!cute modele structurale ale conflictului e!te cel

 rou! de o-an Haltun% 314?46. Ace!t autor roune o !tructur) triun%-iular) a


conflictului$ +a(at) e trei co"onente interdeendente:
C

) (
' con"ra&ic+ia 3C6 G !ituaţia conflictual) ce include inco"ati+ilitatea !courilor;
' a"i"u&inea  3A6 G curinde co"onentele co%nitive 3convin%erile6$ afective
3e"oțiile6 #i conative 3voinţa6. La +a(a atitudinii !tau erceţiile o(itive !au
ne%ative$ corecte !au eronate cu rivire la !ine #i la cel)lalt;
' comor"amen"ul  3F G +e-avior6 G vi(ea() cooerarea !au co"etiţia$ concilierea
!au o!tilitatea ca e,tre"e co"orta"entale.

Confor" ace!tui autor$ cele trei co"onente !tructurale ale conflictului !e "odific) #i !e
influenţea() reciroc 0n "od er"anent

Un alt "odel al conflictului !tructurat e trei co"onente e!te cel rou!
de Fernard aer 375556. Conflictul e!te definit de ace!t autor ca feno"en !i-o!ocial
tridi"en!ional care i"lic) o co"onent) co%nitiv) 3%ndirea$ erceţia !ituaţiei
conflictuale6$ o co"onent) afectiv) 3e"oţiile #i !enti"entele6 #i o co"onent)
co"orta"ental) 3acţiunea$ co"unicarea6.2 3aer$ cf. Stoica'Con!tantin$ 14486

14
http://slidepdf.com/reader/full/comunicare-educationalacurs 19/42
7/18/2019 Comunicare Educationala.curs

1. !erce+ia con*lic"ului  !urrinde "odul 0n care )rţile aflate 0n conflict 0nţele% !au


evaluea() !ituaţia. Nu 0ntotdeauna erceţia e!te o+iectiv)$ reali!t). Ea oate fi
influenţat) de e,erienţa anterioar)$ de di!o(iţie !au de a#tet)ri$ dorinţe ale
 er!oanei care ercee. Caracterul !u+iectiv al erceţiei oate deter"ina aariţia
conflictului i"a%inat ca recur!or al conflictului real. E!te !uficient ca ace!t
conflict i"a%inat !) aar) la una dintre )rţi entru ca el !) oat) deveni real$
i"licnd #i artenerul. Ace!ta din ur") va articia la conflict c-iar dac) nu
0")rt)#e#te erceţia re!ectiv)$ e"oţiile !au cuno#tinţele %eneratoare de
conflict.
2. A*ec"ivi"a"ea  0n conflict 3e"oţii #i !enti"ente6 e!te o co"onent) ce e,ri")
ten!iunea !ecific) re!i"ţit) 0n conflict. E"oţiile din cadrul conflictului ot lua

for"a furiei$ di!er)rii$ urii$ tri!teţii etc. Deten!ionarea oate avea loc fie 0n
interiorul conflictului$ fie 0n e,teriorul ace!tuia. O !ituaţie arado,al) e!te aceea
0n care$ 0n cadrul unor conflicte$ artenerii i"licaţi a*un% !) acţione(e 0"otriva
 roriilor intere!e doar entru a deter"ina deten!ionarea afectiv). &n ace!t !en! !e
face di!tincţia 0ntre conflictul expresiv #i conflictul orientat spre rezultat .
3. Ac+iunea e!te co"onenta care vi(ea() co"orta"entul 0n conflict. anife!t)rile
co"orta"entale ot lua for"e con!tructive$ cooerante !au di!tructive$
co"etitive.

&n cadrul ace!tui "odel$ co"onentele conflictului nu !unt con!iderate interdeendente.


Perceţia$ e"oţia #i acţiunea ot avea inten!it)ţi diferite$ necorelate 0ntre ele. Acea!t)
caracteri!tic) le confer) o autono"ie a "anife!t)rii care face i"revi(i+il #i iraţional
co"orta"entul er!oanelor aflate 0n conflict.
 *odelele procesuale !urrind dina"i!"ul conflictelor #i leac) de la re"i!a confor"
c)reia identificarea !tadiilor de evoluţie a conflictului ofer) o!i+ilitatea 0nţele%erii
"ecani!"elor conflictuale #i er"ite identificarea !trate%iilor de !oluţionare.

Un "odel care a+ordea() conflictul dintr'o er!ectiv) roce!ual) e!te cel
 rou! de autorul . . T-o"a! 3cf. Pni#oar)$ 755=6. Sunt diferenţiate atru !tadii ale
aariţiei conflictului:
1. /ru#"rarea 3conflictul aare atunci cnd o er!oan) devine fru!trat) de acţiunea !au
inacţiunea alteia6;

75
http://slidepdf.com/reader/full/comunicare-educationalacurs 20/42
7/18/2019 Comunicare Educationala.curs

7. Conce"uali0area 3e!te etaa 0n care )rţile 0ncearc) !) !ta+ilea!c) natura ro+le"ei$


caut) o re(olvare$ 0ncearc) !) 0nţelea%) cu" dore#te cealalt) arte !) re(olve
conflictul6;
=. Comor"amen"ul   3felul 0n care er!oanele 0#i e,teriori(ea() "odul de 0nţele%ere a
conflictului a)rut 0n interiorul etaei recedente6;
@.  Ieirile 3e!te ulti"a eta) care oate "er%e de la re(olvarea !ati!f)c)toare entru
 )rţile aflate 0n conflict n) la 0ntoarcerea la a doua eta)$ dac) nu !e a*un%e la o
re(olvare6.

• Ro++in! 314486 re(int) un "odel dina"ic ce curinde cinci !tadii ale


 roce!ului conflictual:
1. Oo0i+ia o"en+ială #au incoma"ibili"a"ea  e!te etaa 0n care !e creea() condiţiile
 entru ca un conflict !) i(+ucnea!c). Autorul "enţionea() la ace!t nivel trei tiuri
de condiţii: co"unicarea defectuoa!) 3care rin dificult)ţi !e"antice$ !c-i"+
in!uficient de infor"aţii #i (%o"otul2 din canalele de co"unicare oate %enera
 erceţii defor"ate ale )rţilor #i devin antecedente entru conflicte6$ !tructura
%ruului !au a or%ani(aţiei 3")ri"ea %ruului$ !eciali(area activit)ţilor %ruului$
diver!itatea o+iectivelor "e"+rilor %ruului$ !urave%-erea rea !trict) a
"e"+rilor !au 0ncrederea rea "are acordat) ace!tora$ !i!te"ele defectuoa!e de
acordare a reco"en!elor !unt "enţionate ca !ur!e otenţiale de conflict6 #i
varia+ilele er!onale 3care includ ele"ente cu" ar fi !i!te"ul de valori al
 er!oanei$ re*udec)ţile$ convin%erile #i caracteri!ticile de er!onalitate ce ot
%enera inco"ati+ilit)ţi %eneratoare de conflict6;
7. Cunoa"erea i er#onali0area  !urrinde "o"entul definirii o+iectului
conflictului. De "odul 0n care e!te erceut$ 0nţele! conflictul de c)tre )rţi
deinde "odul 0n care ace!ta !e va de(volta #i !oluţiona. Conflictul va ur"a tra!ee
diferite dac) )rţile 0l erce confor" er!ectivei c#ti%'c#ti%2$ c#ti%'
 ierdere2 !au ierdere'ierdere2. odul 0n care )rţile 0#i define!c conflictul
!ta+ile#te 0n ce direcţie va evolua conflictul. Cunoa#terea #i er!onali(area
conflictului deinde #i de e"oţiile cu care artici) )rţile. A!tfel$ e"oţiile
ne%ative duc la o !ura!i"lificare a lucrurilor$ la o interretare ne%ativ) a
co"orta"entului celeilalte )rţi #i la !c)derea 0ncrederii. E"oţiile o(itive
 redi!un !re nuanţarea er!ectivelor #i de!c-iderea !re !oluţii inovative.

71
http://slidepdf.com/reader/full/comunicare-educationalacurs 21/42
7/18/2019 Comunicare Educationala.curs

=.  In"en+iile &e abor&are a con*lic"ului   !unt cele care intervin 0ntre erceţiile
a!ura conflictului #i co"orta"ent. Autorul "enţionea() cinci intenţii "a*ore
 re(ente 0n a+ordarea conflictelor: a+ordarea 0ndatoritoare 3accetarea
o+iectivelor celuilalt #i renunţarea la cele rorii6$ a+ordarea ocolitoare
30ncercarea de evitare a conflictului$ nu"it) #i !oluţia !truţului26$ a+ordarea
co"etitiv) 30n cadrul c)reia !e "a,i"i(ea() intere!ul roriu #i !e "ini"i(ea()
intere!ul celuilalt6$ a+ordarea conce!iv) 3ce i"lic) recur%erea la co"ro"i!uri
de c)tre a"+ele )rţi$ ace!tea fiind di!u!e !) accete !oluţii care le acoer) doar 
 arţial intere!ele6 #i a+ordarea cola+orativ) 30n care )rţile i"licate 0ncearc) !)
!ati!fac) inte%ral o+iectivele a"+elor )rţi6.
@. Comor"amen"ul  vi(ea() !tadiul 0n care )rţile 0#i e,un intere!ele #i o+iectivele

 rin inter"ediul acţiunilor$ declaraţiilor #i reacţiilor concrete. Ace!tea ot fi o


continuare a intenţiilor !au ot fi noi #i !urrin()toare$ con!truite 0n ur"a
reevalu)rilor de e arcur!. Co"orta"entul conflictual oate "er%e de la
de(acorduri "inore !au ne0nţele%eri$ de la conte!tarea #i !fidarea celeilalte )rţi
 n) la a"eninţ)ri #i ulti"atu"uri$ atacuri fi(ice a%re!ive #i eforturi declarate de
di!tru%ere a celeilalte )rţi 3ulti"ele trei tiuri de co"orta"ente fiind !ecifice
conflictelor e,tre" de di!funcţionale6.
9.  Re0ul"a"ele core!und !tadiului 0n care !unt evidenţiate con!ecinţele conflictului

a!ura )rţilor. Ace!tea !unt funcţionale dac) re!uun o cre#tere a


 erfor"anţelor #i di!funcţionale dac) relev) o !c)dere a ace!tora.

+ Cau0e ale aari+iei con*lic"elor: a"i"u&ini  și erceț ii care o"
con&uce la con*lic" 

Hoodall r 314456 identific) un nu")r de (ece tiuri de conflicte avnd ca !ur!e 0ece


cau0e care ot deter"ina declan#area unui conflict:
1. conflictele care aar din diferenţele de opinii a!ura ro+le"aticii aflate 0n di!cuţie;
7. conflictele la nivelul diferenţelor de valori care afectea() re(ultatele %ruului$
!arcina !au acce!ul la re(ultate !au !arcin);
=. conflictele atri+uite dezacordurilor privind calitatea dovezilor utilizate în luarea
deciziilor  !au re(olvarea ro+le"elor;

77
http://slidepdf.com/reader/full/comunicare-educationalacurs 22/42
7/18/2019 Comunicare Educationala.curs

@. conflictele atri+uite loialităţii personale sau prieteniei  care afectea() deci(iile luate
0n cadrul %ruului;
9. conflictele care 0și au ori%inea 0n neînţelegerea intenţiilor, obiectivelor sau
 scopurilor  ne%ociate de "e"+rii %ruului;
?. conflicte rovenind din înc%iderea la perceperea recompenselor  0n ur"a
 artici)rii la activitatea de %ru;
. conflictele !ituate 0n  prejudecăț i personale !au alte ro+le"e care nu rive!c
!arcina %ruului;
8. conflicte cu ori%inea în ambiţia, motivaţia !au conducerea unuia !au "ai "ultor
"e"+ri ai %ruului$ ele"ente erceute de c)tre alţi "e"+ri ai %ruului ca o
 otenţial) a"eninţare;
4. conflictele deter"inate de înfățișarea fizică !au atractivitatea unei persoane şi
 favorurile oferite de c)tre "e"+ri ai %ruului;
15. conflicte atri+uite stilului personal  3!til de viaţ)$ !til de co"unicare$ !til de
conducere6.

@.7. Tipolo%ia conflictelor şcolare

&ncadrarea conflictelor 0n tiuri e!te o a+ordare deo!e+it de util)$ care er"ite 0nţele%erea
#i direcţionarea lui !re o a+ordare con!tructiv). Sur!ele conflictului !unt !trn!

relaţionate cu tiolo%iile$ ceea ce !u%erea() nece!itatea unei a+ord)ri unitare a celor dou)
a!ecte.
• &n funcţie de nivelul la care aare$ !e ot evidenţia: K conflictul intrapersonal 
3care !e oate roduce 0n !inea unui individ6; K conflictul interpersonal  30ntre doi
!au "ai "ulţi indivi(i6; K conflictul intragrupal   30n cadrul unui %ru$ or%ani(aţii$
in!tituţii$ !au culturi$ naţiuni6; K intergrupal   30ntre dou) !au "ai "ulte %ruuri$
or%ani(aţii$ in!tituţii !au culturi$ naţiuni6. Conflictul !e oate roduce #i 0n 0ntre un
individ #i o in!tituţie. Unul #i acela#i conflict oate fi cau(at$ influenţat #i
e,ri"at la "ai "ulte nivele.
• Deut!c- 314=6 ofer) o tiolo%ie a conflictelor care include #a!e cate%orii entru
fiecare oferind 0ntre+)ri utile entru anali(area conflictului:
1. Veridic: Conflictul e,i!t) 0n "od o+iectivQ E!te uţin ro+a+il !) fie
u#or re(olvatQ

7=
http://slidepdf.com/reader/full/comunicare-educationalacurs 23/42
7/18/2019 Comunicare Educationala.curs

7. Contin%ent: Conflictul deinde de circu"!tanţe care ot fi !c-i"+ate cu


u#urinţ)Q
=. Dela!at: Conflictul e,ri"at e!te diferit de cel centralQ
@. Hre#it atri+uit: Conflictul !e de!f)#oar) 0ntre )rţi %re#iteQ
9. Latent: Conflictul e!te afundat$ nu !e 0nt"l) 0nc)Q
?. Bal!: Conflictul !e +a(ea() e ne0nţele%ere !au e o erceţie
defectuoa!)Q
• &n funcţie de o+iectul conflictului$ Cri!to-er oore 3148?6 !u%erea() c) a"
 utea cla!ifica conflictele 0n ur")toarele cate%orii: conflicte ce !e refer) la relaţii$
valori$ infor"aţii$ intere!e$ !au !tructuri.
• Pornind de la un cadru !i-olo%ic de cate%ori(are a conflictelor$ Sc-ru"f$

CraJford$ #i U!adel 314416 roun atru nevoi !i-olo%ice 0n cla!ificarea


conflictelor: nevoia de aartenenţ)$ nevoia de utere$ nevoia de li+ertate #i nevoia
de u"or 3Sc-ru"f$ CraJford$ U!adel$ 1441$ Hla!!er$ 148@6.
• all 314896 identific) trei cate%orii "a*ore: conflicte care 0#i au !ur!a 0n
interdeendenţ)$ conflicte care rovin de la diferenţa de !couri$ #i conflicte care
 rovin din diferenţe ale erceţiei.
• Tic- 3148=6 roune trei tiuri de conflicte: te-nice 3conflictul referitor la "odul
0n care indivi(ii$ %ruurile$ or%ani(aţiile %e!tionea() re!ur!ele$ oa"enii #i
te-nolo%ia entru a roduce +unuri6$ olitice 3conflictul 0n le%)tur) cu
reco"en!ele #i ede!ele6 #i culturale 3conflictele din cau(a nor"elor #i a
valorilor a#tetate6.
• Pni#oar) 3755=6 accentuea() i"ortanţa diferenţierii 0n "ediul #colar a atru
tiuri de conflict: conflictul'!co 3aare atunci cnd finalit)ţile rou!e de o
 er!oan) difer) de cele e care le au celelalte er!oane6$ conflictul co%nitiv 3+a(at
 e contra(icerea unei idei !au oinii ale altora cu rivire la un anu"it feno"en6$
conflictul afectiv 3%enerat de inco"ati+ilitatea !enti"entelor !au e"oţiilor 
anu"itor er!oane6$ conflictul co"orta"ental 3a)rut atunci cnd o er!oan)
acţionea() 0ntr'un "od de neaccetat entru ceilalţi6.
• O for") !ecial) e care o oate lua conflictul 0n #coal) e!te conflictul 
 sociocognitiv. Autorii ace!tei er!ective 3. Doi!e$ H. u%n$ .Cl. De!c-a"$
14446 con!ider) c) o "are arte din cunoa#tere e!te re(ultatul confrunt)rii

7@
http://slidepdf.com/reader/full/comunicare-educationalacurs 24/42
7/18/2019 Comunicare Educationala.curs

acţiunilor !au ideilor 0ntre indivi(i. Conflictul !ocioco%nitiv re!uune reali(area


unei interacţiuni care co"+in) dou) conflicte:
' un conflict interindividual 3!ocial6$ deter"inat de diver%enţa
r)!un!urilor$ a unctelor de vedere 3de e,e"lu$ 0n ca(ul a doi coii
a#e(aţi erendicular faţ) de un ta+el aar conflicte deter"inate de
!u!ţinerea o(iţion)rii diferite a ele"entelor la!ate 0n ta+el6;
' un conflict intraindividual$ de natur) co%nitiv)$ care aare ca
ur"are a con#tienti()rii diferenţei dintre r)!un!ul roriu #i r)!un!ul
celorlalţi 3fiecare dintre cei doi coii 0#i d) !ea"a c)$ dac) ar fi 0n locul
celuilalt$ ar !u!ţine alt unct de vedere$ deci$ entru a a*un%e la o !oluţie
 +un) tre+uie inte%rate cele dou) er!ective6.
Pro%re!ul co%nitiv aare atunci cnd$ 0n ur"a conflictului !ocioco%nitiv$ aar 
re!tructur)ri co%nitive rofunde rin coordonarea unctelor de vedere$ a)rnd
!oluţii noi ce nu uteau fi de!coerite dac) lucrurile ar fi fo!t rivite dintr'un
!in%ur unct de vedere. Diver%enţa unctelor de vedere e!te cea care roduce
 ro%re!ul.

Din cate%ori(area conflictelor ot re(ulta infor"aţii foarte utile 0n le%)tur) cu


co"le,itatea ace!tora$ o!i+ile uncte de intervenţie$ !trate%ii #i "etode adatate de
a+ordare a ace!tora.
@.=. uncţii ale conflictului în mediul şcolar

/unc+iile con*lic"ului:
1. de a preveni stagnarea: conflictul nu e!te doar o !tare inevita+il)$ ci #i o !tare
nece!ar) entru de)#irea a!ectelor vec-i$ ri%ide$ inadecvate. B)r) conflict evoluţia
nu ar fi o!i+il);
7. de a genera sc%imbări la nivelul persoanei şi grupului : conflictul re!tructurea()$
tran!for")$ devenind a!tfel o oortunitate entru de(voltare$ entru evoluţie.
Trecerea de la o for") de e,i!tenţ) la alta$ de la o eta) la alta nu e!te una liniar)$ ci
e!te conflictual)$ 0n!oţit) de !alturi calitative care aar 0n ur"a unor acu"ul)ri
cantitative ;

79
http://slidepdf.com/reader/full/comunicare-educationalacurs 25/42
7/18/2019 Comunicare Educationala.curs

=. de a da fr#u liber anumitor capacităţi, de a elibera energiile : !tarea de nelini#te !au


ten!iune deter"inat) de aariţia conflictului "o+ili(ea() re!ur!ele !i-ice ale
 er!oanei$ 0l une 0n !tarea de /lut)2$ activndu'i otenţialul;
@. de a stimula interesul şi curiozitatea: orice conflict e!te 0n!oţit de o !tare afectiv)$
nu e,i!t) conflicte neutre. O+iectul conflictului e!te uternic inve!tit afectiv$
devenind !ur!) de ener%ie #i reer orientativ entru activitatea !i-ic);
9. de a semnala dezec%ilibre, crize : aariţia unui conflict la nivelul unui %ru oate
avea o valoare dia%no!tic) foarte i"ortant) entru !tarea %ruului;
?. de a oferi prilejul unor .trăiri. intense : li!a unor eveni"ente care !) %enere(e
e"oţii creea() o !tare de !u+!olicitare afectiv). Aariţia unui conflict 3care oerea()
0n (ona de oti" e"oţional6 creea() oortunitatea tr)irilor afective care 0"r)#tie
"onotonia #i "o+ili(ea() re!ur!ele ener%etice ale er!oanei.

@.@. *fecte po+itive şi ne%ative ale conflictului şcolar

O frecvent) cla!ificare a conflictelor orne#te de la con!ecinţele con!tructive !au


di!tructive e care le au ace!tea a!ura erfor"anţelor %ruului. Unele conflicte
deter"in) cre#terea erfor"anţelor G conflictele funcţionale$ eficiente$ iar altele
 +loc-ea() erfor"anțele G conflictele di!funcționale$ di!tructive.
Deutc- 314=6$ ocMer #i il"ot 314896 au identificat ur")toarele efecte care deter"in)
a!ectul di!tructiv al conflictelor:
'  procese competitive 3!e intr) 0n co"etiţie deoarece !e con!ider) c) o+iectivele
!unt 0n oo(iţie #i c) nu ot fi atin!e 0"reun)6;
'  percepţii greşite şi părtinitoare 3e arcur!ul conflictului erceţiile devin din ce
0n ce "ai di!tor!ionate. Lucrurile !unt rivite doar din er!ectiva )rţii c)reia
aarţin$ oa"enii #i eveni"entele !unt 0")rţite ca fiind / cu noi !au 0"otriva
noa!tr)2$ %ndirea devine !tereoti) #i )rtinitoare6;
' emoţionalitatea  3conflictele devin 0nc)rcate e"oţional cnd )rţile devin

nelini#tite$ nervoa!e$ iritate$ furioa!e !au fru!trate. E"oţiile do"in) %ndirea iar 
 )rţile devin din ce 0n ce "ai iraţionale6;
' comunicare scăzută 3co"unicarea !e di"inuea() !au !e reduce la 0ncercarea de a
de!fiinţa$ de!con!idera !au li!i de coerenţ) ar%u"entele )rţii adver!e$ aducnd
%reutate roriilor ar%u"ente. Se co"unic) uţin cu cei cu care nu !unt de acord
#i "ult cu cei care aro+) ar%u"entele6;

7?
http://slidepdf.com/reader/full/comunicare-educationalacurs 26/42
7/18/2019 Comunicare Educationala.curs

'  poziţii confuze 3ro+le"ele centrale aflate 0n di!ut) tind !) devin) neclare #i din
ce 0n ce
"ai uţin definite. Aar ro+le"e noi$ neo+!ervate iniţial$ colaterale$ f)r) le%)tur)
cu cau(a conflictului. ai "ult$ )rţile devin din ce 0n ce "ai uţin clare cu
 rivire la "odul 0n care a i(+ucnit conflictul !au la "odul 0n care !e oate
!oluţiona conflictul6;
' angajamente rigide 3)rţile devin din ce 0n ce "ai 0nc-i!e 0n roriile o(iţii #i
 uncte de vedere$ a!tfel 0nct a*un% !) vad) ro+le"ele ca fiind "ai de%ra+)
!i"le !au de tiul /!au'!au2 dect ca fiind co"le,e #i "ultidi"en!ionale.
' diferenţe exagerate şi similarităţi diminuate  3o dat) ri%iditatea an%a*a"entelor #i
confu(ia o(iţiilor$ )rţile tind !) !e vad) ca fiind !ituate ireconcilia+il la oli

ou#i. Tot ceea ce 0i di!tin%e #i !ear) de ceilalţi e!te !u+liniat #i !u!ţinut$ 0n ti"
ce tot ceea ce 0i face !i"ilari #i unitari ca uncte de vedere e!te "ini"i(at #i
!i"lificat.
' escaladarea conflictului 3ca ur"are a a!ectelor "enţionate "ai !u! a"+ele )rţi
0ncearc) !) c#ti%e rin cre#terea an%a*a"entului faţ) de roria o(iţie$ cre!cnd
re!ur!ele #i ")rindu'#i tenacitatea entru a forţa cealalt) arte !) caitule(e !au !)
accete 0nfrn%erea. Acea!t) -ot)rre de a 0nvin%e$ oate 0n!)$ deter"ina
di!tru%erea a+ilit)ţii de a re(olva di!uta !au de a "ai utea cola+ora vreodat) cu

cealalt) arte.

Conflictele ot avea$ 0n!)$ #i efecte +enefice$ con!tructive a!ura erfor"anţelor. O


enu"erare a +eneficiilor conflictelor e!te reali(at) #i de autorul D. T*o!vold 3148?$ cf.
LeJicMi$ 14446:
' di!cutarea conflictului deter"in) conştientizarea problemelor interne ale grupului
#i de(volt) caacitatea de re(olvare a lor;
' conflictul creea() oportunităţi de sc%imbare or%ani(aţional) #i adatare;
'' conflictul
conflictul ro"ovea() conştiinţa de sine #işiridic)
întăreşte relaţiile intragrupale "oralul;
de ceilalţi 3conflictul oate fi un +un
 rile* de autocunoa#tere 0n !ituaţii noi #i de cunoa#tere a celorlalţi 0n io!ta(e la
care nu ave" acce! 0n afara conflictului6;

7
http://slidepdf.com/reader/full/comunicare-educationalacurs 27/42
7/18/2019 Comunicare Educationala.curs

' conflictul !ti"ulea() evoluţia personală  3datorit) autocunoa#terii #i


intercunoa#terii$ fiecare arte are acce! la infor"aţii care ot fi valorificate entru
0"+un)t)ţirea erfor"anţelor6;
' conflictul !ti"ulea() dezvoltarea psi%ologică personală  3conflictul oate
deter"ina de)#irea tendinţei de a vedea lucrurile dintr'un !in%ur unct de vedere
#i ot duce la "odificarea convin%erilor er!oanelor i"licate 0n !en!ul
!enti"entului de control a!ura roriei vieţi6;
' conflictul oate fi  stimulativ şi distractiv  3e arcur!ul conflictului$ er!oanele
i"licate !e !i"t !ti"ulate$ activate$ re(ente6.
Ble"in% 314486 identific) cinci o!i+ile efecte o(itive ale conflictului:
' conflictele !ti"ulea() apariţia de idei noi$ de !oluţii eficiente;
' conflictele ot conduce la îmbunătăţirea lucrului în ec%ipă;
' furni(ea() cadrul entru
oate fi o "odalitate anu"ite discuţii,
de exprimare dezvoltare,
a sentimentelor intercunoaştere
reprimate ; ;
' !ti"ulea() oa"enii în g#ndire şi acţiune.
reildler 3148@6 roune atru avanta*e ale conflictelor:
' revin !ta%narea;
' !ti"ulea() re(olvarea creativ) a ro+le"elor;
' !ti"ulea() !c-i"+)ri 3er!onale$ or%ani(aționale$ !ociale6;
' contri+uie la autoevaluarea !i te!tarea a+ilitaților.

&nc-eie" acea!t) !ecvenţ) teoretic) dedicat) conflictului !u+liniind fatul c) aariţia unui
conflict oate oferi "ultile oortunit)ţi entru de(voltare 0n conte,tul 0n care +eneficie"
de lentila otrivit) rin care ace!ta oate fi 0nţele! #i a+ordat. Controlul conflictului$ 0n
!en!ul di"inu)rii a!ectului !)u di!tructiv #i valorific)rii a!ectelor con!tructive$ 0ncee
 rintr'o corect) 0ncadrare 0n %rila teoretic) rin care 0l ute" a#e(a e calea !oluţion)rii
oti"e.

3. 'edierea conflictelor şcolare

C-iar dac) un cadru didactic utili(ea() 0n activitatea de la cla!) !trate%ii de


 revenire a conflictelor$ uneori$ aariţia ace!tora e!te inevita+il). De cele "ai "ulte ori$
conflictele !ontane !au rovocate i"un intervenţia unei terţe er!oane care are

78
http://slidepdf.com/reader/full/comunicare-educationalacurs 28/42
7/18/2019 Comunicare Educationala.curs

a+ilitatea de a !oluţiona ro+le"a rin "ediere$ ar+itra*$ con!iliere. Ne vo" ori 0n ace!t
caitol a!ura rolului e care "edierea 0l are 0n !oluţionarea conflictului #colar.

3.1. Ce este medierea,

edierea re!uune intervenţia terţei )rţi$ neutr) 0n raort cu )rţile aflate 0n


conflict$ 0n re(olvarea conflictului rin facilitarea co"unic)rii #i oferirea de !u%e!tii
3er!$ 14456.
A "edia 0n!ea"n) a interveni 0ntre )rţile o!tile #i a le conduce !re !c-i"+area
atitudinii #i a erceţiei celeilalte )rţi din oonent 0n artener #i !re re(olvarea
conflictului2. 3Stoica'Con!tantin$A.$ 755@6.
ediatorul nu oate i"une )rţilor o !oluţie cu rivire la conflictul !uu!
"edierii. Ace!ta nu tre+uie confundat cu ne%ociatorul. El rere(int) a treia arte$ neutr)
i"artiala #i f)r) utere de deci(ie$ a*ut) )rţile !) a*un%) 0"reun) la o 0nţele%ere
"utual accetat)$ 0n vederea 0nc-eierii conflictului. ediatorul oate fi o er!oan)
calificat) 0n ace!t !co$ dar #i "ana%er$ director$ )rinte$ rofe!or$ !au c-iar elev.
P)rţile care intr) 0n conflict de cele "ei "ulte ori con!ider) c) intere!ele lor !unt
dia"etral ou!e$ iar c0#ti%ul uneia 0n!ea"n) ierderea celeilalte. E!te cuno!cut fatul c)

e,i!t) "ulte alte alternative$ care rin "ediere$ !au ne%ociere ot a*un%e fie la un
co"ro"i!$ fie la o !oluţie de c#ti% entru a"+ele )rţi.

Con&i+iile me&ierii 
 Nu toate !ituaţiile conflictuale ot fi !uu!e unui roce! de "ediere. Acea!ta e!te
reco"andat) cnd:
• 0ntre )rţi a !urvenit o rutur)
• o!tilitatea e!te att de uternic) 0nct face i"o!i+il) cola+orarea
•  )rţile nu reu#e!c !) eli"ine diver%enţele
• co"le,itatea ro+le"ei de)#e#te caacitatea de "ana%e"ent de care di!un
 )rţile
•  er!oanele<)rţile i"licate !e cuno!c

74
http://slidepdf.com/reader/full/comunicare-educationalacurs 29/42
7/18/2019 Comunicare Educationala.curs

• "enţinerea relaţiei 0ntre cele dou) )rţi e!te i"ortant)


• ele lucrea() !au locuie!c 0"reun) #i nu ot evita !) interacţione(e
•  ro+le"a e!te activat) de un uternic ele"ent e"oţional

 er!oanele<)rţile i"licate dore!c !) di!cute de!re conflict
• e!te nevoie de o re(olvare !au de o deci(ie raid)
E foarte i"ortant de #tiut c) intervenţia terţilor tre+uie evitat) atta vre"e ct )rţile
reu#e!c !)'#i di!ute$ 0n "od direct$ 0ntr'o "anier) con!tructiv)$ ro+le"ele a)rute. De
cele "ai "ulte ori$ intervenţia terţilor e!te dorit) de a"+ele )rţi$ 0n!) ea oate fi i"u!)
 rin re%uli$ le%i$ o+li%aţii !ta+ilite 0ntr'o or%ani(aţie 3"ai ale! 0n ca(ul conflictelor din
"ediul #colar6.

Daniel S-airo !ta+ile#te a+ilit)ţile de care tre+uie !) dea dovad) "ediatorul:


•  )ă nu u&ece.  ediatorii !unt i"arţiali$ c-iar dac) ei cred c) una dintre )rţi are
dretate #i una %re#e#te.
•  )ă nu &ea #*a"uri.  Uneori "ediatorii !e ot %ndi la !oluţii ale conflictului$ dar ei
nu tre+uie !) le !u%ere(e celor i"licaţi; e conflictul lor$ #i e +ine !) fie l)!aţi !)
#i'l re(olve !in%uri a#a cu" dore!c. Doar atunci !e vor !i"ţi cu adev)rat
re!on!a+ili.
•  )ă *ie ,n mo& e%al ema"ic.  Un "ediator e"atic 0ncearc) !) 0nţelea%) ce !i"t cei
doi i"licaţi 0n conflict$ i"a%inndu'!e 0n locul fiec)ruia$ 0nţele%nd lucrurile din
 er!ectiva lui. I"ortant e !) 0ncerce !) 0nţelea%) cu" vede fiecare ro+le"a$
dar !) evite a trece de artea unuia !au a altuia.
•  )ă ă#"re0e con*i&en+iali"a"ea. Oa"enii !e !i"t "ai +ine cnd vor+e!c de!re
!enti"entele #i ro+le"ele lor$ dac) #tiu c) "ediatorii nu vor !une ni")nui
de!re conflictul lor.
•  )ă ara"e că ,i a#ă. ediatorii ţin cont de roce!ul de "ediere #i de oa"eni. Ei
fac tot o!i+ilul !)'i a*ute e ceilalţi !) !e 0nţelea%) #i !)'#i re(olve conflictele.
Dac) "ediatorii re!ect) roce!ul de "ediere$ ceilalţi vor avea 0ncredere 0n roce!
 entru a'#i re(olva ro+le"a.

=5
http://slidepdf.com/reader/full/comunicare-educationalacurs 30/42
7/18/2019 Comunicare Educationala.curs

3.2. *tapele procesului de mediere

Proce!ul de "ediere 0ncee cu unerea celor dou) )rţi faţ) 0n faţ)$ dac)
o!tilitatea e!te !c)(ut) 3 contactul direct6$ !au dac) e vor+a de un conflict de a"loare !e
 oate utili(a contactul !earat al "ediatorului cu fiecare dintre )rţi 3contactul indirect6.
$paţiul ales entru roce!ul de "ediere tre+uie !) fie neutru$ !) nu ofere avanta*
niciuneia dintre )rţi. O atenţie deo!e+it) tre+uie !) !e acorde di!unerii 0n !aţiu a
"ediatorului #i a )rţilor i"licate 0n conflict: la di!tanţe e%ale$ "ediatorul fiind a#e(at
0ntre )rţile i"licate; indicat e!te ca !caunele !) fie a#e(ate 0n cerc. At"o!fera tre+uie !)
fie una rela,ant)$ f)r) factori ertur+atori 3lu"ina rea uternic)$ c)ldur) cole#itoare$
(%o"ot etc.6.
Dac) "edierea are loc 0n !aţiul de *oac)$ e nece!ar !) fie creat un !aţiu retra!
0ntr'un colţ al curţii entru a a!i%ura confidenţialitatea #i !i%uranţa de!f)#ur)rii
 roce!ului.
ediatorul ar tre+ui !) ai+) la di!o(iţie o tablă$ !au un flip!c-art in!tru"ente
nece!are entru a con!e"na cele "ai i"ortante a!ecte ale ro+le"ei. I.O.Pni#oar)
vor+e#te de!re i"ortanţa vi(uali()rii 0n re(olvarea conflictului 3755?$ .75?6.
Se!iunea de "ediere are o durată determinată$ orarul de lucru$ rocedeele #i

re%ulile de +a() !unt !ta+ilite de la 0nceut. Deli"itarea 0n ti" a "edierii !ti"ulea()


 articianţii !) !e concentre(e e roce!ul de re(olvare a ro+le"ei 0ntr'un cadru li"itat
de ti". Daca e nevoie de ti" !uli"entar$ oate fi ro%ra"at) o alt) #edinţ).
Ur"ea() verificarea de c)tre "ediator a 0nţele%erii de c)tre cei i"licaţi a
nece!it)ţii respectării de către toată lumea a re%ulilor stabilite  3re%uli de oliteţe$
re!ectarea ordinii 0n vor+ire$ one!titatea$ re!ectarea confidenţialit)ţii celor di!cutate$
a+!enţa co"orta"entelor violente$ artciarea roactiv) etc.6
&n ace!t "o"ent "ediatorul oate facilita procesul de începere a discuţiilor $
invitnd elevii !) vor+ea!c). Particianţii relatea() e rnd fatele etrecute. ediatorul
refor"ulea() cele !u!e de elevi #i une 0ntre+)ri de clarificare a ro+le"ei. Aoi
for"ulea() e!enţa conflictului #i face !inte(a celor di!cutate n) acu".
Ur"ea() etapa de clarificare şi validare a diferenţelor finali+/ndu!se cu
e0primarea nevoilor de fiecare parte.  Du) ce a aflat care a fo!t !ituaţia conflictual)$

=1
http://slidepdf.com/reader/full/comunicare-educationalacurs 31/42
7/18/2019 Comunicare Educationala.curs

"ediatorul !ti"ulea() elevii i"licaţi !) !eare ro+le"a de er!oan)$ !) !e adre!e(e


unul celuilalt$ !) refor"ule(e ceea ce a !u! cel)lalt$ !) 0nţelea%) unctul de vedere al
celuilalt. Rolul "ediatorului 0n acea!t) eta) e!te de a a 0ncura*a )rţile i"licate 0n a'#i
e,ri"a unul faţ) de cel)lalt !enti"entele a)rute 0n ti"ul !ituaţiei conflictuale. Du)
e,ri"area !enti"entelor reciroce$ "ediatorul 0i 0ncura*ea() !)'#i e,ri"e nevoile
<a#tet)rile unul faţ) de cel)lalt.
Binali(area roce!ului de "ediere re!une %)!irea$ 0"reun)$ a !oluţiilor 
3reali!te #i ec-ili+rate6 entru 0ndelinirea nevoilor de a"+ele )rţi.

3.3. Peer mediation ! medierea conflictelor între elevi de către elevi

Peer "ediation e!te un concet relativ nou 0n Ro"nia$ dar valorificat cu !ucce!
0n co"unit)ţile #colare din alte ţ)ri. &n #colile noa!tre$ cel "ai ade!ea$ !oluţionarea
conflictelor e!te reali(at) tradiţional$ de c)tre cadrul didactic !au director$ centrat) cel "ai
ade!ea e !enti"entul de vinov)ţie. &n ace!te !ituaţii$ celor i"licaţi 0n conflict nu li !e

 er"ite !) vor+ea!c) unul cu cel)lalt 0ntr'un cadru !ecific roce!ului de "ediere$ deci
nici !) %)!ea!c) 0"reun) !oluţii a%reate de a"+ele )rţi.
E!te un rocedeu reco"andat de Indiana Univer!it'Center for Adole!cent
Studie! 3&f  Allen$ T..6. )rile 0n care eer "edierea e!te valorificat) cu !ucce! !unt SUA
#i area Fritanie$ unde$ rintr'un ro%ra" !ecial$ !unt re%)tiţi elevi "ediatori 0nc) din
#coala ri"ar) !au %i"na(iu. Ace#tia au rolul de a !ri*ini elevii aflaţi 0n de(acord !) !e
a!culte unul e altul$ !) 0ncerce !) 0nţelea%) unctul de vedere diver%ent #i !) a*un%) la un
acord a!ura !oluţion)rii conflictului. O eer "ediere la ciclul ri"ar$ 0n %eneral$ durea()
doar cteva "inute$ e cnd la elevii "ai "ari ot e,i!ta c-iar "ai "ulte !e!iuni entru a
!e a*un%e la un acord.
&n cadrul ace!tui ti de "ediere elevii nu i"un ni"ic ni")nui #i nici nu
 ede!e!c. ai "ult$ nu anunţ) rofe!orii !au directorul de!re ro+le"a a)rut).
Atunci cnd !ituaţia conflictual) nu e!te %rav)$ dar nici nu oate fi i%norat) 3entru c) !'

=7
http://slidepdf.com/reader/full/comunicare-educationalacurs 32/42
7/18/2019 Comunicare Educationala.curs

ar utea a%rava #i atunci !'ar utea a*un%e la fate re%reta+ile6$ elevii "ediatori intervin$
0ncercnd !) re(olve "a*oritatea ro+le"elor de natur) interer!onal) 0ntre ei$ f)r)
i"licarea adulţilor #i f)r) a avea neca(uri "ai "ari. &n unele ca(uri$ elevii "ediatori
intervin ur")rind ni#te roceduri !i"le$ co"letea() un for"ular confidenţial e care 0l
0n"nea() coordonatorului %ruului de "ediere$ care e!te un adult.
 Nu orice ro+le") e!te otrivit) entru ace!t ti de "ediere; de e,e"lu$ +)taia
!au alte activit)ţi infracţionale %rave nu ot fi rearti(ate ro%ra"ului de "ediere al
#colii. Situaţii o+i#nuite 3in!ultele$ %)l)%ia$ 0"+rncirea cole%ilor e -oluri etc. au fo!t
re(olvate cu !ucce! rin "edierea reali(at) de c)tre cole%i6.
edierea cole%ilor nu'#i roune !) de!coere cine are dretate #i cine %re#e#te;
elevii !unt 0ncura*aţi !) !e concentre(e e ceea ce !'a 0nt"lat 0nainte de conflict #i !)
0nveţe cu" !) "ear%) "ai dearte 0"reun)$ ceea ce con!tituie o derindere i"ortant)
0n lu"ea de a!t)(i 3Stan$. E.$ 75546.

2. Prevenirea vs. stimularea conflictelor în mediul şcolar


2.1. Comunicarea # miloc de prevenire a conflictului

Cea "ai u(ual) for") interu"an) de interacţiune !ocial) e!te co"unicarea. Din

nefericire$ "odelele de co"unicare e,i!tente la un "o"ent dat 0n !ocietate nu !unt


0ntotdeauna o(itive; ade!ea e!te vor+a de!re !c-i"+uri redicti+ile #i inefective de
conţinuturi ver+ale2 3FilliMof$ 755@$ apud   ilcu$ 7558$ .96$ adic) de co"unicare
aarent)$ uneori c-iar 0n "od deli+erat fal!).
O co"unicare deficitar) oate deter"ina aariţia conflictului. &n!)$ la fel de
adev)rat e!te c) #i o co"unicare e,ten!iv)$ +o%at) con!tituie o !ur!) de ne0nţele%eri #i
de(acorduri$ ceea ce duce$ 0n "od !i"ilar$ la conflict 3all #i Ro+ert!'Calli!ter$ 1449$
apud $ ilcu$ .96.
Se une ro+le"a rolului e care co"unicarea 0l are 0n declan#area$ derularea #i
re(olvarea conflictului.
Deut!c- #i rau!! 314?5$ 14?76 au for"ulat ur")toarele conclu(ii:
o &n ca(ul 0n care nu e,i!t) nici o a"eninţare$ co"unicarea e!te o condiţie nece!ar)$
dar nu #i !uficient) entru !c-i"+area atitudinilor o!tile ale articianţilor.

==
http://slidepdf.com/reader/full/comunicare-educationalacurs 33/42
7/18/2019 Comunicare Educationala.curs

o &n ca(ul a"eninţ)rii +ilaterale$ co"unicarea nu are nici un efect o(itiv.


Particianţii utili(ea() canalele de co"unicare u!e la di!o(iţie e,clu!iv 0n
!coul de a !e a"eninţa reciroc$ cli"atul fiind "ult rea ten!ionat. E!te !ituaţia
ce caracteri(ea()$ rin e,celenţ)$ relaţiile conflictuale.
o &n !ituaţia de a"eninţare unilateral)$ co"unicarea o+li%atorie are !) avanta*e(e
 articiantul care o!ed) a"eninţarea$ cel)lalt avnd tendinţa de a ceda "ai
raid. E vor+a de un raort inec-ita+il de utere.

ilcu 37558$ .46$ ornind de la anali(a !i-o!ocial) a conflictului din unctul de


vedere al lanului co"unic)rii$ relev) ur")toarele a!ecte caracter!tice:
o Co"unicarea$ 0n ace!t ca($ e!te uternic re!trn!)$ 0n ceea ce rive#te nu")rul
canalelor utili(ate #i al "e!a*elor$ a*un%ndu'!e frecvent la a+!enţa total) a
"e!a*elor;
o Conţinutul co"unic)rii tinde !)'#i iard) caracterul redorent co%nitiv; e
canalele de co"unicare aflate la di!o(iţie !e tran!"it cu rioritate a"eninţ)ri #i
"ai uţin infor"aţii;
o &n !ituaţiile 3foarte rare$ de altfel6 0n care articianţii tri"it totu#i infor"aţii e
canalele di!oni+ile$ ace!tea !unt 0n "od intenţionat denaturate$ fal!e;
o
Infor"aţiile devin re!ur!e rare$ e,tre" de valori(ate #i c)utate de a"+ii
 articianţi;
o Intere!ul articianţilor !e centrea() e e,loatarea "a,i"al) a infor"aţiilor 
di!oni+ile; deţinerea e,clu!iv) a infor"aţiilor e!te du+lat) de ve-icularea unor 
a"eninţ)ri !au c-iar a%re!iuni e canalele de co"unicare o!i+ile;
o A!ectele nonver+ale ale co"unic)rii dintre cei doi articianţi !unt "ult "ai
evidente$ de)#indu'le ca !e"nificaţie #i cantitate e cele de ordin ver+al;
o

Aar diferenţe con!idera+ile 0ntre articianţii favori(aţi #i cei defavori(aţi de


raortul uterii di!oni+ile 0n ceea ce rive#te natura #i conţinutul co"unic)rii.
A!tfel$ actorii !ociali ela+orea() #i utili(ea() !trate%ii de co"unicare radical
diferite.

 !rinciii ale comunicării ,n mana%emen"ul con*lic"elor 

=@
http://slidepdf.com/reader/full/comunicare-educationalacurs 34/42
7/18/2019 Comunicare Educationala.curs

1. enţinerea unei relaţii o(itive e erioada conflictului rin: a!cultare activ)$


utili(area 0ntre+)rilor de!c-i!e entru clarificarea "e!a*elor.
7. Diferenţierea dintre eveni"ente$ co"orta"ent #i interretarea lor$ evaluarea
diferitelor oţiuni.
=. Bocali(area e ro+le")$ nu e er!oane$ folo!irea unor ter"eni concreţi$ !ecifici$
co"orta"entali 0n de!crierea !ituaţiei #i nu %enerali$ utili(area unui li"+a* adecvat
3/A a)rut o ro+le")2 nu /u ai creat o ro+le") 26.
@. Utili(area co"unic)rii directe$ f)r) a reacţiona cu roriile ar%u"ente$ clarificarea
0ntre+)rilor$ !olicitarea infor"aţiilor entru 0nţele%erea !ituaţiei$ evitarea 0nvinov)ţirii
#i etic-et)rii interlocutorului$ evaluarea i"actului conflictului a!ura relaţiei !au
%ruului.
9. Identificarea +arierelor 0n re(olvarea conflictului. Ace!tea ot fi: *udecarea er!oanei
#i nu evaluarea "e!a*ului$ c)utarea de contraar%u"ente$ reacţia re"atur)$ a!cultarea
interlocutorul entru a identifica %re#elile #i nu entru a 0nţele%e "e!a*ul$ convin%erea
c) nu"ai el <ea are dretate.
?. Utili(area derinderilor de re(olvare de ro+le"e 0n a+ordarea conflictului.

Comunicarea a#er"ivă a#ivă a%re#ivă

Biecare er!oan) tre+uie !) ai+) retenţia c) 0l oate a!culta e cel)lalt$ dar #i c)$
f)r) !) fie a%re!iv$ oate !) 0#i e,ri"e roriul unct de vedere$ !au c-iar roriul
intere!. &#i "anife!t) a!tfel re!ectul #i faţ) de !ine #i faţ) de cel)lalt. &n ace!t conte,t$
eficienţa roce!ului de co"unicare e!te a!i%urat) de "anife!tarea ur")toarelor a+ilit)ţi
3Le"eni$ iclea$ 755@6:

ascultarea activă G caacitatea de a !urrinde att conţinutul "e!a*ului$ ct #i


e"oţiile interlocutorului$ entru a a!i%ura 0nţele%erea ct "ai acurat) a "e!a*ului;
• transmiterea asertivă a mesajului;

• identificarea surselor de conflict  #i utili(area !trate%iilor !ecifice de !oluţionare a


ace!tuia;

=9
http://slidepdf.com/reader/full/comunicare-educationalacurs 35/42
7/18/2019 Comunicare Educationala.curs

• utili(area ace!tor a+ilit)ţi 0n diferite contxte de comunicare 3dialo%$ co"unicare de


%ru$ co"unicare direct) !au "ediat)6.

Comunicarea asertivă !'a de(voltat ca o "odalitate de adatare eficient) la


!ituaţii conflictuale interer!onale 3Ree!$ S-an$ 14416. Li!a a!ertivit)ţii e!te una dintre
cele "ai i"ortante !ur!e de inadecvare !ocial). A!ertivitatea e!te re(ultatul unui !et de
atitudini #i co"orta"ente 0nv)ţate care au dret con!ecinţe e ter"en lun%
0"+un)t)ţirea relaţiilor !ociale$ de(voltarea 0ncrederii 0n !ine$ re!ectarea dreturilor 
 er!onale$ for"area unui !til de viaţ) !)n)to!$ 0"+un)t)ţirea a+ilit)ţilor de luare de deci(ii
re!on!a+ile$ de(voltarea a+ilit)ţilor de "ana%e"ent al conflictelor 3RaMo!$ 14416.
A!ertivitatea e!te a+ilitatea de a ne e,ri"a e"oţiile #i convin%erile f)r) a afecta
#i ataca dreturile celorlalţi. E!te o co"unicare direct)$ de!c-i!) #i one!t)$ care ne face !)
ave" 0ncredere 0n noi #i !) c#ti%)" re!ectul rietenilor #i cole%ilor.
Co"orta"entul a!ertiv contri+uie la de(voltarea identit)ţii er!onale #i !ociale$ a
adat)rii eficiente #i a 3re6%)!irii ec-ili+rului !i-ic$ fi(ic #i e"oţional. Totodat)$
 ro"ovea() #i "enţine relaţiile interer!onale o(itive rin oferirea unui !uort entru
re(olvarea con!tructiv) a conflictelor 3Le"eni$ iclea$ 755@6.
A!ertivitatea contra!tea() cu pasivitatea #i  a%resivitatea. Pa!ivitatea e!te un

co"orta"ent care oate fi de!cri! ca r)!un!ul unei er!oane care 0ncearc) !) evite
confrunt)rile$ conflictele$ 0#i dore#te ca toat) lu"ea !) fie "ulţu"it)$ f)r) 0n!) a ţine cont
de dreturile !au dorinţele !ale er!onale; "anife!tare a unei er!oane care nu face cereri$
nu !olicit) ceva anu"e$ nu !e i"lic) 0n c#ti%area unor dreturi er!onale$ !au 0n
a)rarea unor oinii. Ace!te er!oane !e !i"t r)nite$ fru!trate$ iritate$ f)r) 0n!) a 0ncerca
!)'#i e,ri"e ne"ulţu"irile faţ) de ceilalţi. otivele entru care anu"ite er!oane
adot) co"orta"ente a!ive:
• au convin%erea c) dac) oa"enii vor cunoa#te dorinţele !au !enti"entele lor nu vor 
"ai fi areciaţi #i accetaţi;
• cred c) e!te "ai +ine !) evite conflictele #i c) e!te i"ortant !) "enţii +una
0nţele%ere cu orice "i*loace;
• con!ider) a!ivitatea lor ca fiind oliteţe !au +un)tate;
• con!ider) c) a nu fi a!iv 0n!ea"n) a fi aro%ant !au a%re!iv;

=?
http://slidepdf.com/reader/full/comunicare-educationalacurs 36/42
7/18/2019 Comunicare Educationala.curs

• nu au 0ncredere 0n roriile valori #i oinii #i nu cred c) ceea ce e,ri") e!te


valoro!.
A%re!ivitatea e!te o reacţie co"orta"ental) rin care 0l +la"e(i #i 0l acu(i e
cel)lalt$ 0ncalci re%ulile i"u!e de autorit)ţi 3)rinţi$ rofe!ori$ oliţie6$ e#ti in!en!i+il la
!enti"entele celorlalţi$ nu'ţi re!ecţi cole%ii$ con!ideri c) tu ai 0ntotdeauna dretate$
re(olvi ro+le"ele rin violenţ)$ con!ideri c) cei din *urul t)u 3)rinţi$ cole%i$ rofe!ori6
!unt ade!ea nedreţi cu tine$ e#ti !arca!tic #i utili(e(i ade!ea critica 0n co"unicare$
con!ideri c) dreturile tale !unt "ai i"ortante dect ale altora$ e#ti o!til #i furio!.

2.2. $trate%ii de prevenire a conflictelor în mediul şcolar


Se #tie c) e e "ult "ai eficient !) revii un conflict dect !)'l de(a"or!e(i
ulterior. Steer! 314886 !u%erea() 0"+inarea !trate%iilor de revenire a conflictului cu
!trate%ii de reducere a conflictului 3dac) ace!ta nu a utut fi revenit6.
Strate%iile de revenire a conflictului ot conţine 3Pni#oar)$ I.O.$755?6:
• focali(area e o+iective; elevilor le e!te "ai u#or dac) v)d 0ntre%ul ta+lou al
activit)ţii #i "unce!c 0"reun) entru a'l reali(a;
• reali(area unor !arcini !ta+ile$ !tructurate #i accetate de 0ntre%ul %ru;
• facilitatarea co"unic)rii;

evitarea !ituaţiilor c#ti%'ierdere;
• utili(area de c)tre cadrul didactic a unor ele"ente aarţinnd !trate%iilor de
"oderare a activit)ţii.
ennet- oore !i!te"ati(ea() "ai "ulte te-nici de revenire a conflictelor #colare
3apud  Stan$ E.$ 7554$ .154'1976:
a 'odelul Canter.
Scoul "odelului Canter e!te de a'i a*uta e da!c)li !) fie o(itivi$ !)'#i a!u"e

re!on!a+ilit)ţi 0n !ala de cla!)$ !) 0i 0nveţe !) fie cal"i$ dar ener%ici cu elevii. Un cadru
didactic o(itiv e!te acela care co"unic) elevilor clar #i fer" cerinţele !ale$ care d) cur!
unor acţiuni adecvate$ r)!unde elevilor 0n a#a fel 0nct !) "a,i"i(e(e acordul cu ei.
Profe!orul tre+uie !) "anife!te$ 0nc) de la 0nceut$ intoleranţ) faţ) de co"orta"entul

=
http://slidepdf.com/reader/full/comunicare-educationalacurs 37/42
7/18/2019 Comunicare Educationala.curs

inde(ira+il$ !) !ta+ilea!c) re%uli de co"orta"ent$ dar #i con!ecinţe$ att entru


co"ora"entul con!iderat adecvat$ ct #i entru cel con!iderat inde(ira+il.
odelul Canter a fo!t ela+orat e +a(a a "ii de ore de o+!ervaţie$ care au du! la
for"ularea ur")toarelor rinciii:
•  rofe!orii tre+uie !) !olicite elevilor un co"orta"ent re!on!a+il;
• e#ecul rofe!orului !e datorea() unui control !la+ al cla!ei: el nu oate reda$ iar 
elevii nu utili(ea() oortunitatea de a 0nv)ţa;
• controlul fer" al cla!ei i"u! 0ntr'o "ainer) u"an) de c)tre rofe!or;
• for"ularea de re%uli #i a#tet)ri clare;
• i"le"entarea unui !i!te" de a!erţiuni o(itive.

b 'odelul red ones.


De(volt) #i ro"ovea() roceduri entru 0"+un)t)ţirea eficienţei da!c)lilor$ #i i"licit$
de revenire a conflictului. Accentul !e une e "otivaţia elevului #i e co"orta"entul
ace!tuia 0n !ala de cla!). Pentru a !e a*un%e la eficienţ)$ tre+uie !) !e ai+) 0n vedere
ur")toarele !ituaţii:
• o "are arte din ti"ul lecţiei !e ierde din cau(a co"orta"entului ertur+ator 
al elevilor 3vor+itul f)r) er"i!une$ vi!atul cu oc-ii de!c-i#i$ roducerea de
(%o"ote$ )r)!irea locului roriu etc.6. Se oate evita acea!ta dac) rofe!orul
u(ea() !i!te"atic li"+a*ul truului 3ele"entul nonver+al al co"unic)rii6$ a
!i!te"ului de !ti"ulente #i a unui a*utor individual eficient. A!tfel$ 0n "o"entul
0n care elevul are un co"orta"ent inde(ira+il rofe!orul oate re(olva totul
valorificnd eficient doar li"+a*ul truului: contactul din riviri 3fi,area cu
 rivirea6$ e,re!ie facial) 3cal"$ rivire neutr)6$ o(iţia corului 3un a! 0nainte6$
!e"nale #i %e!turi$ aroiere fi(ic).

e,i!tenţa unui !i!te" de !ti"ulente "otivea() elevii 0n de!f)#urarea activit)ţilor 
!olicitate$ 0i "enţine e ace#tia concentraţi a!ura te"ei lecţiei re!ective #i 0i
deter"in) !) ai+) un co"orta"ent adecvat 3!teluţe decuate din -rtie colorat)$
e,unerea lucr)rii la afi#ier$ notele "ari etc. 6.

=8
http://slidepdf.com/reader/full/comunicare-educationalacurs 38/42
7/18/2019 Comunicare Educationala.curs

• !ri*inul in!trucţional o(itiv oate "otiva cu adev)rat elevii 0n a re(olva te"ele


0n cla!); doar c)$ entru acea!ta$ cadrul didactic tre+uie !) !e dela!e(e de la unul
la altul$ l)udndu'i$ atenţionndu'i$ 0nde"nndu'i.

c 'odelul ounin.
Se concentrea() e di!cilina reventiv)$ adic) re!uune utili(area unor te-nici #i
!trate%ii ate !) revin) aariţia ro+le"elor de co"orta"ent. Confor" ace!tui "odel$
un "ana%e"ent al cla!ei deinde de "ana%e"entul lecţiei. Ideile'c-eie ale lui ounin !e
refer) la:
• efectul und) G !urvine atunci cnd rofe!orul corectea() co"orta"entul %re#it
al unui elev$ iar ace!t lucru influenţea() 0n "od o(itiv co"orta"entul celorlalţi
elevi
• atenţia di!tri+utiv) G de!e"nea() caacitatea cadrului didactic de a o+!erva tot
ceea ce !e 0nt"l) 0n !ala lui de cla!)
• controlul !i"ultan G re!uune i"licarea 0n dou) !au "ai "ulte eveni"ente 0n
acela#i ti" 3de e,e"lu$ cadrul didactic oate corecta lucrarea unui elev$
adre!nd$ 0n acela#i ti"$ un cuvnt de 0ncura*are celor care lucrea() 0n alt) arte
a cla!ei6.

concentrarea elevilor 
• "enţinerea intere!ului #i a i"lic)rii ace!tora

d 'odelul 5lasser.
Reco"and) terapia realităţii ca "i*loc de a in!titui di!cilina. Elevul tre+uie orientat
c)tre realitate$ adic) !ri*init 0n roce!ul devenirii lui ca individ re!on!a+il. Hla!!er e!te
convin! c) dect !) fie l)!aţi !) fac) ale%eri roa!te$ ei tre+uie !) fie !ri*iniţi 0n a face

ceea ce e!te +ine. i e!te de datoria cadrului didactic !) 0i !ri*ine 0n ace!t !en!.
Re!on!a+ilitatea elevului tre+uie !u+liniat) 0n "od continuu$ iar elevii tre+uie o+li%aţi !)
fie con#tienţi de roriul co"orta"ent #i !) e"it) *udec)ţi de valoare 0n ceea ce 0i
 rive#te.

=4
http://slidepdf.com/reader/full/comunicare-educationalacurs 39/42
7/18/2019 Comunicare Educationala.curs

e 'odelul consecinţelor lo%ice


Ace!t "odel a fo!t iniţiat de Rudolf DreiMur!. Punerea 0n ractic) a con!ecinţelor lo%ice
ale co"orta"entelor elevilor 0i 0nvaţ) e ace#tia !) evalue(e !ituaţii$ !) 0nveţe din
e,erienţ) #i !) fac) ale%eri re!on!a+ile. C-eia corect)rii co"orta"entului inderi(a+il
!t) 0n identificarea !coului %re#it #i 0n a'l face e elev !) 0nţelea%) c) e!te vor+a de o
 ro+le") de co"orta"ent.

2.3. $trate%ii de stimulare a conflictelor în mediul şcolar

&n caitolul anterior au fo!t re(entate efectele o(itive ale conflictelor$ #i


i"licit$ utilitatea a+ord)rii con!tructive a conflictului. Se #tie c) !oluţiile cele "ai +une$
re(olv)rile alternative din orice do"eniu au la +a() un !c-i"+ con!tructiv de idei
contrare. E cuno!cut rover+ul c-ine(ilor: Conflictul e!te +a(a tuturor lucrurilor2. Din
acea!t) er!ectiv) a+ord)" ter"enul de !ti"ulare2$ rivind conflictul ca o oortunitate$
un "od de a incita intere!ul elevilor c)tre re(olvarea ro+le"elor$ ca o interacţiune
 o(itiv) rin inter"ediul c)reia relaţiile dintre ei ot fi 0"+un)t)ţite.
Strate%iile de !ti"ulare a conflictelor educaţionale !unt diver!e$ #i vi(ea()$ cu

 rec)dere$ utili(area anu"itor "etode$ rocedee$ !au a anu"itor te-nici de co"unicare.


Dintre ace!tea a"inti":
• folo!irea unor ele"ente de conţinut care ot fi a+ordate din uncte de vedere
diferite
• !ituarea elevilor 0n %ruuri diferite 3e,. %ruarea 0n funcţie de atitudine: ro$
contra$ indeci#i$ neutri #.a.6$ de(voltndu'!e a!tfel o(iţii faţ) 0n faţ)
3concurenţiale6
• valorificarea *ocului de rol 0n tratarea unui conflict de natur) interer!onal)
• valorificarea "uncii rin cooerare
• !ti"ularea conflictului !ocioco%nitiv etc.
Efectele +enefice ale !trate%iilor de !ti"ulare a conflictelor a!ura at"o!ferei din cla!a de
elevi:

@5
http://slidepdf.com/reader/full/comunicare-educationalacurs 40/42
7/18/2019 Comunicare Educationala.curs

• Cooerare G elevii 0nvaţ) !) lucre(e 0"reun)$ !) ai+) 0ncredere unii 0n ceilalţi #i


!)'#i 0")rt)#ea!c) reocu)rile
• Co"unicare G elevii 0nvaţ) !) o+!erve atent$ !) co"unice cu acurateţe ceea ce au
de !u!$ !)'i a!culte atent e ceilalţi
• Toleranţ) G elevii 0nvaţ) !) re!ecte #i !) valori(e(e diferenţele dintre oa"eni$
!)'#i 0nţelea%) roriile re*udec)ţi #i "odul 0n care ace!tea acţionea()
• E,re!ie e"oţional) o(itiv) G elevii 0nvaţ) !) 0#i e,ri"e !enti"entele$ 0n
!ecial !u)rarea !au ne"ulţu"irea$ 0n "odalit)ţi nea%re!ive #i nedi!tructive$
0nvaţ) !) !e autocontrole(e
• Re(olvarea conflictelor G elevii derind de a+ilitatea de a reacţiona 0n "od
creativ 0ntr'o !ituaţie conflictuala.

FIFLIOHRABIE RECOANDAT

Do+re!cu$ . E.$ 0ociologia comunicării$ Editura Victor$ Fucure#ti$ 1448


Dr)%an$ I.$ )aradigme ale comunicării în masă$ Ca!a de Editur) #i Pre!) an!a2 S.R.L.$
Fucure#ti$ 144?;
ariuc$ C.$ )si%ologia comunicării$ Editura Licorna$ Fucure#ti$ 7557
Pni#oar)$ I.O.$ &omunicarea eficientă$ Editura Poliro"$ Ia#i$ 755?
Iaco+$ D.$ 1ela2iile )ublice 3ficien2ă în comunicare$ Editura Co"unicare.ro$ Fucure!ti$
755=
endall$ R.$ )ublic 1elations &ampaign 0trategies4 )lanning for Implementation$ NeJ
orM$ arer Collin! Pu+li!-er!$ 1447
Poe!cu$ D.$ (rta de a comunica, Editura Econo"ic)$ Fucure#ti$ 1448;
Prutianu$ .$ (ntrenamentul abilită2ilor de comunicare$ vol.1$ Editura Poliro"$ Ia#i$ 755@
Prutianu$ .$ (ntrenamentul abilită2ilor de comunicare 5imbaje ascunse$ vol.7$ Editura
Poliro"$ Ia#i$ 7559
Rotaru$ I. &omunicarea educa2ională 6 aspecte teoretice şi demersuri aplicative$ Editura
Fru"ar$ Ti"i#oara$ 7558
oitu$ L.$ )edagogia comunicării, Editura In!titutului Euroean$ Ia#i$ 7551

@1
http://slidepdf.com/reader/full/comunicare-educationalacurs 41/42
7/18/2019 Comunicare Educationala.curs

http://slidepdf.com/reader/full/comunicare-educationalacurs 42/42

S-ar putea să vă placă și