Sunteți pe pagina 1din 9

Grădinița 50(strucura 55)

Str.Hațegului nr.32,Oradea
Prof.Ghiuro Natalia/Ruzsa Natalia

RAPORT PRIVIND REZULTATELE OBȚINUTE LA EVALUAREA FINALĂ,


AN ȘCOLAR 2011-2012
GRUPA MIJLOCIE

Evaluare  finală la grupa mijlocie s-a derulat în perioada 11.06-22.06.2012 şi a vizat


verificarea nivelului de cunoştinţe şi deprinderi a celor 26 de copii înscrişi la grupă.
ITEMI PENTRU EVALUAREA FINALĂ LA GRUPA MIJLOCIE
DLC
 Să se exprime corect gramatical, fonetic şi lexical;
 Să formuleze propozitii simple şi dezvoltate cu cuvinte şi expresii noi;
 Să recite poezii invătate un timpul anului cu respectarea intonatiei, ritmului şi a pauzei;
 Să redea fragmente din povesti şi să recunoască personaje, redând şi cafităti ale acestor
personaje;
 Să dramatizeze un ftagment dintr-o poveste la alegere.

 Să sorteze obiectele după un criteriu dat (mărime, culoare);
 Să numere în limitele 1-5 şi să recunoască ciftele;
 Să compare grupele de obiecte prin asociere globală (multe, putine);
 Să identffice pozithle spatiale indicate;
 Să facă corespondenta între cantitate şi cifta corespunzătoare;
 Să recunoască anotimpurile în funcţie de elementele date fenomene specifice;
 Să recunoască obiecte de imbrăcăminte igienă personală;
 Să recunoască plante şi animale, obiecte de uz casnic.
DOS
 Să cunoască norme elementare de convieţuire în grup «ormule de politete,
regulileclasei);

1
 Să rupă şi să mototolească hârtia;
 Să lipească corect folosind tehnici şi instrumente de lucru adecvate;
 Să cunoască tehnica de inşiruire, tăiat pe linie dreaptă;
 Să realizeze activităţi practic-gospodăreşti (aranjarea mesei pentru musafiri, pregătirea
unor prăjituri şi mâncăruri usoare, curătenia în camera mea etc).
DEC
 Să reproducă individual după model şi liber dândfiâu liber imaginaţiei;
 Să interpreteze cântece scurte;
 Să recunoască culorile primare (roşu, galben, albastru) şi culori secundare (portocaliu,
alb, negru, roz, verde, maro etc.);
 Să cunoască şi să utilizeze corect instrumentele de lucru în redarea unei teme.
DPM
 Să execute corect mişcările diferitelor segmente ale corpului;
 Să execute corect deprinderi motrice de baza (mers, alergare, săritură)

Activităţile desfăşurate în perioada de evaluare finală sunt următoarele:


1.DOMENIUL LIMBA SI COMUNICARE
,,Cutiuţa cu surprize’’(joc didactic)
OBIECTIVE OPERATIONALE:
-să participe lactivitatea de grup (de joc) atât în calitate de vorbitor, dar si ca auditor;
-să recunoasca personajul, denumind titlul si autorul povestii din care face parte;
ITEMI/PUNCTAJ:
-recunoaşte poveştile, alege planşele potrivite poveştii indicate-1p
-recunoaşte personajele din poveştile învăţate-1p
-precizează însuşirile specifice , identificând valenţele pozitive-negative ale personajelor-1p
-povesteşte un fragment din poveştile cunoscute-1p
-Aşează planşele în ordinea desfăşurării poveştii-1p
-.Recunoaşte personajul asociindu-l cu elementul corespunzător-1p.
,,Priveste si povesteste’’ (joc didactic)
OBIECTIVE OPERATIONALE:

2
-să recunoasca înfăţişarea,marimea si forma prin discriminare;
-să sesizeze deosebirile dintre vietuitoare prin analiza,comparatie logica
ITEMI/PUNCTAJ:
-descriu si compara vietuitoarele din imagini-1p
-isi amintesc povestile si basmele ,poeziile in care le-au mai intalnit;-2p
-initiaza un dialog in care fiecare copil spune care este animalul preferat si argumenteaza
alegerea facuta-2p
2.DOMENIUL ŞTIINŢĂ – ACTIVITATE MATEMATICĂ
   Magazinul de jucării”   (joc didactic)
OBIECTIVE OPERATIONALE:
-  să identifice pozitia spaţială a obiectelor: sus, jos, în, sub, lânga, in fata, în spate etc;
- să ordoneze multimi în sir crescator si descrescator (în limitele 1-5);
-  să numere corect în limitele 1-5, raportând numarul la cantitate si invers. 
ITEMI/PUNCTAJ:
-identifica pozitia spaţială a unui obiect si apreciaza global cantitatea (de elemente) unei multimi
fata de o alta multime (« multe », « putine », « tot atatea »-2p
-compara 2 multimi de obiecte prin corespondenta de unu la unu « formare de perechi »-2p
-numără in limitele 1-5raportand cantitatea la numar si asociaza cifra corespunzatoare -2p
-Recunoaste forma geomatrică’’(joc didactic)
OBIECTIVE OPERATIONALE:
-să recunoasca si să reconstituie forma geomatrică urmand linia punctata ;
-să precizeze cate forme geometrice sunt de acelasi fel;
-să deseneze liber si alte obiecte dupa modelul celor prezentate
ITEMI/PUNCTAJ:
-recunosc si reconstituie forma geomatrică-1p
-numără cate forme sunt de acelasi fel-2p
-deseneaza liber alta obiecte ,dupa modelul celor prezentate-2p
3.DOMENIUL  ŞTIINŢĂ - CUNOAŞTEREA MEDIULUI
Spune cand se intampla?’’(joc didactic)
OBIECTIVE OPERATIONALE:

3
-  să identifice si să denumeasca aspectele caracteristice fiecarui anotimp (toamna, iarna,
primavara, vara);
-  să enumere zilele saptamânii în succesiunea lor ,precum si momentele din timpul unei zile.
ITEMI/PUNCTAJ:
-denumeşte 4 momente ale zilei- 2p
-denumeşte un anotimp reprezentat in imagine -2p;
-identifica cel putin 3 elemente specifice anotimpului prezentat-2p
-,,Asează la locul potrivit’’ -joc didactic-
OBIECTIVE OPERATIONALE:
-să sorteze si să clasifice obiectele dupa un criteriu dat:animale,plante,pasari;
-să descrie înfăţişarea generala despre animale,plante,pasari prezentate;
-să initieze un joc de rol in care vietitoarea să se prezinte celorlalte;
ITEMI/PUNCTAJ:
-identifică obiectele reprezentate prin imagini;-1p
-descriu înfăţişarea generala si spun cateva cuvinte despre cele observate;-1p
-poarta o discutie pe tema modului de hranire si foloasele pe care le aduc;-2p
-initiază un joc  cu animal,planta sau pasare preferata -1p
4.DOMENIUL  ESTETIC SI CREATIV-ACT. ARTISTICO-PLASTICA
-,,Jucăria preferată’’(desen)
OBIECTIVE OPERATIONALE:
-  să redea liber teme plastice specifice desenului;
-  să utilizeze corect instrumentele de lucru – creion, carioca, ceracolor;
ITEMI/PUNCTAJ:
-utilizează corect instrumentele si tehnicile  desenului in contur a picturii - 2p
-finalizeaza corect tema- 2p
-analizează critic si autocritic modul corect de lucru, finalizarea temei, utilizarea culorilor-1p
-respecta pozitia corecta a corpului fată de suportul de lucru pentru o bună coordonare oculo-
motorie-1p
5.DOMENIUL ESTETIC SI CREATIV - EDUCAŢIE MUZICALĂ
-,,E timpul pentru un cantecel”  -karaoke-
OBIECTIVE OPERATIONALE:
4
.- să recunoasca si să denumeasca titlul cântecului audiat;        
.  să execute miscari sugerate de textul cântecului si a jocului muzical interpretat
ITEMI/PUNCTAJ:
-identifica înălţimea sunetelor şi să repete fragmentul ascultat-2p
-  executa mişcări sugerate de text si de linia melodica. 2p
- interpreteaza corect cantecul: linie melodica, text, ritm 2p
-,,Cântă un fragment dintr-un cantecel’’ -tip-top-
OBIECTIVE OPERATIONALE:
-să acompaneze ritmic cantecele invatate
-să asocieze miscarile sugerate din text cu ritmul acestuia
-să exprime prin miscare starea sufleteasca creata  de muzica audiata;
ITEMI/PUNCTAJ:
-acompaniază cantecele cunoscute cu miscari corporale sau obiecte sonore-2p;
-asociază miscarea sugerata de timpi egali ai masurii sau de text-2p;
-exprimă prin miscarea libera sau impusa de caracterul unor cantece pentru
copii,bucurie,satisfactie-1p
6.DOMENIUL  OM SI SOCIETATE
-,,Ne pregătim pentru excursie” (convorbire)
OBIECTIVE OPERATIONALE:
 - să denumească tara, orasul, cartierul in care locuieste si gradinita pe care o frecventeaza;       
.  să respecte regulile de comportare civilizata la gradinita, acasa si pe strada;  
.  să constientizeze consecintele pozitive (negative) ale actelor sale de comport. asupra să si a
celor din jur;
ITEMI/PUNCTAJ:
-denumeşte tara,orasul si strada pe care locuieste-2p;
-foloseşte formulele de politeţe la indicaţia educatoarei şi a colegilor- 2p;
-face diferenţa intre ce e bine si ce e rau-2p;
-,,Coşul cu cireşe’’  -aplicaţie-
OBIECTIVE OPERATIONALE:
-sa-si adapteze comportamentul propriu la cerintele grupului de lucru-grupuri mici;
-să exerseze deprinderi tehnice specifice activitatii manuale in redarea unei teme;
5
-să compună in mod original si personal spatiul plastic.
ITEMI/PUNCTAJ:
-isi recunoaste responsabilitatile in microgrupul din care face parte-1p;
-accepta si ofera sprijin-1p
-pregateste materialul pentru aplicatie, prin rupere, mototolire-2p
-elaborează creatii colective-1p
7.DOMENIUL   PSIHO-MOTRIC:
-,,In excursie’’(traseu aplicativ)
OBIECTIVE OPERATIONALE:
-să-si formeze o tinuta corporala corecta-in pozitia stand si in deplasare;
-să perceapa componentele spatio-temporale-localizare,durata,ritm
ITEMI/PUNCTAJ:
- executa exerciţii de mers, alergare şi săritură, prinderea mingiei, tarare, rostogolire, lovirea
mingiei ritmat, păstrând poziţia corectă;-2p
- percepe componentele spaţio – temporale (ritm, durată, distanţă, localizare). -2p
-participa la jocurile de grup (echipa) -2p
-,,Alunelu,Hora”- Consolidarea dansurilor populare intr-o suita
OBIECTIVE OPERATIONALE:
-să fie apt să utilizeze deprinderile insusite in diferite contexte
ITEMI/PUNCTAJ:
-răspunde motric la o comanda data-1p;
-executa corect miscarile diferitelor segmente ale corpului-brate,picioare-2p;
-îsi coordoneaza miscările in ritmul solicitat de melodie-2p

COMPORTAMENTE MASURABILE:
5-6 itemi-Comportament însuşît - Î
3-4 itemi- Comportament în dezvoltare - D
2- itemi- Comportamet absent - A
Analizând şi interpretând datele obţinute raportate la obiectivele propuse şi comparate
totodată cu cele obţinute la începutul etapei de instruire am tras următoarele concluzii:
1. Domeniul Limbă si Comunicare — Educarea limbajului
6
Referitor la educarea limbajului, copiii au realizat progrese în ce priveşte atât volumul
vocabularului, cât şi exprimarea. Sunt şi unii copii care prezintă o exprimare uşor deformată din
punct de vedere fonetic şi gramatical, prezintă deficienţe de pronunţie şi exprimare; aceste
excepţii deja au apelat la ajutor din partea specialiştilor — logopedul.
Măsuri ameliorative:
Copiii care se exprimă mai greu în propoziţii vor fi antrenaţi şi activaţi într-un pro-gram de
recuperare şi exersare a comunicării orale în activităţile alese, de repovestire după imagini,
pentru reactualizarea conţinuturilor poveştilor cunoscute şi pentru antrenarea tuturor copiilor în
repovestiri. Ceilalţi copii vor fi antrenaţi în activităţi pentru dezvoltarea limbajului oral şi a
comunicării orale, fiind solicitaţi în rezolvarea unor sarcini mai complicate, cu grad de dificultate
mai ridicat.
2.Domeniul Stiintă — Activitate matematică
La toţi copiii am observat un progres în ceea ce priveşte cunoştinţele şi reprezentările
matematice. Toţi copiii formează şi denumesc corect mulțimi după diferite criterii; numără
corect în limitele 1-3 şi, de asemenea, majoritatea recunosc numerele în limita 1-5 şi pun în
corespondenţă cantitatea cu numărul. Majoritatea recunosc şi descriu corect formele geometrice
invăţate şi identifică corect poziţiile spaţiale ale obiectelor. Cu toate acestea, putem spune că am
observat şi o durată scurtă de concentrare a atenţiei la unii copii.
Măsuri ameliorative.•
Copiii se vor juca mai mult în cadrul activităţilor de la aria Ştiintă şi în activităţile
recuperatorii. De asemenea, vom încerca să folosim softurile educaţionale matematice pentru a
atrage mai mult copiii în activităţi pentru fixarea cunoştinţelor matematice.
3.Domeniul Ştiintă — Cunoaşterea mediului
În urma evaluării am constatat că majoritatea copiilor au însuşite cunoştinţele referitoare la
mediul înconjurător. Ei descriu, enumeră, clasifică elemente componente ale mediului (plante,
animale, obiecte...), însă nu toţi adresează întrebări în legătură cu cele observate; denumesc
corect anotimpurile, însă, ca excepţii, există şi copii care nu asociază corect imaginea cu
anotimpul cerut, nu respectă ordinea efectuării operaţiilor din sarcina didactică.
Măsuri ameliorative.
Se va lucra diferenţiat cu copiii care au întâmpinat dificultăţi, atât la activităţile comune cât şi la
jocurile desfăşurate la sectorul Ştiintă. Fiecare copil va fi ajutat ca prin joc să-şi consolideze şi
7
sistematizeze cunoştinţele referitoare la anotimpuri şi la caracte-risticile acestora. Se vor
organiza vizite şi excursii, urmărindu-se formarea unor atitudini ecologice faţă de mediul
înconjurător.
4.Domeniul Om Si Societate — Educatie pentru societate
Majoritatea copiilor acceptă şi respectă regulile de convieţuire în grup, însă există şi unii copiii
care dovedesc un comportament necivilizat în relaţiile cu cei din jur. Unii copii colaborează în
grup pentru realizarea unei sarcini, pe când alţii, preferă lucrul (jocul) individual. Am constatat
că majoritatea copiilor se implică să ia atitudine în anumite situaţii problemă, conştientizează
consecinţele pozitive şi negative ale actelor de comportament asupra celorlalţi, îşi adaptează
comportamentul la diferite situaţii.
Totuşi, deşi majoritatea cunosc regulile şi le aplică, unii copii sunt mai rezervaţi, nu au iniţiativă,
dar răspund bine provocărilor.
Măsuri ameliorative:
Copiii vor fi antrenaţi în jocuri şi exerciţii atractive pentru a-şi dezvolta capacităţile de a lua
iniţiativă într-o situaţie oarecare. Totodată, vom desfăşura majoritatea jocurilor şi activităţilor pe
grupuri pentru a le dezvolta abilităţile de lucru în echipă.
V. Domeniul Om si Societate —Activităti practice
Copiii cunosc materialele şi uneltele folosite în cadrul activităţilor practice, utilizându-le corect
în cadrul diferitelor tehnici însuşite, realizând în general lucrări practice estetice.
Nu toţi copiii finalizează lucrările, lipsindu-le puterea de concentrare şi nu au formate
deprinderile de a asambla întregul din părţile lui componente.
Măsuri ameliorative:
Copiii vor fi încurajaţi, stimulaţi şi ajutaţi în finalizarea lucrărilor. Vom desfăşura activităţi
pentru a le dezvolta abilităţile practice de lucru în echipă.
VI. Domeniul Estetic si Creativ — Activităti artistico-plastice
În urma evaluării am constatat mari progrese în ceea ce priveşte mânuirea corectă a
instrumentelor de lucru (creion, pensulă, cretă); modelează plastilina realizând forme de
dimensiuni şi culori diferite utilizând tehnici specifice.
Sunt unele probleme în ceea ce priveşte aranjarea şi încadrarea în pagină, respectarea
proporţiilor; rigiditatea mâinilor.
Măsuri ameliorative:
8
Copiii vor fi incurajaţi să acopere tot spaţiul de lucru, să respecte proporţiiie, să realizeze lucrări
îngrijite, să-şi exprime opinia faţă de propria lucrare sau a altora şi mai ales să-şi motiveze
părerea.
Vll. Domeniul Estetic si Creativ — Educatie muzicală
Am constatat că majoritatea copiilor respectă linia melodică şi textul cântecului, audiază cu
atenţie un fragment dintr-un cântec cunoscut, unii recunoscând cu uşurina cântecul şi denumind
titlul.
Măsuri ameliorative:
Vom învăţa şi vom repeta în cadrul activităţilor (de joc, alese), unele cântece ritmate la care se
folosesc bătăi din palme, observaţii sonore.
VIll. Domeniul PsihoMotric — Educatie fizică
În urma activităţilor de evaluare am constatat că preşcolarii execută corect deprinderile motrice
invăţate şi reuşesc să le utilizeze corect în diferite contexte, de asemenea execută mişcări care
necesită orientare spaţială şi temporală. Unii copii întâmpină dificultăţi în perceperea schemei
corporale, în păstrarea rândului, nu execută alergarea cu gura închisă, pe vârfuri etc.
Măsuri ameliorative:
Se va face repetarea aşezării în formaţie şi în cadrul altor activităţi; se va insista asupra exersării
individuale pentru a-şi însuşi corect cunoştinţele referitoare la propria schemă corporală; copiii
vor fi antrenaţi în activităţi sportive şi ajutaţi să-şi perfecţioneze deprinderile motrice.
Constatările prezentate mai sus evidenţiază progresul realizat de copii în ceea ce priveşte nivelul
de cunoştinţe, priceperi, deprinderi şi abilităţi însuşite pe parcursul anului şcolar şi deci o evoluţie în
ce priveştedezvoltarea
priveşte dezvoltareaintectuală,
intelectuală,psiho-fizică
psiho-fizică şi
şi socio-afectivă
socio-afectivăa copiilo
a copiilor, astfel încât toţi
preşcolarii grupei pot urma cu succes grupa mare.

S-ar putea să vă placă și