Sunteți pe pagina 1din 1

Articolul 163.

LĂSAREA ÎN PRIMEJDIE
(1) Lăsarea, cu bună-ştiinţă, fără ajutor a unei persoane care se află într-o stare periculoasă pentru
viaţă şi este lipsită de posibilitatea de a se salva din cauza vârstei fragede sau înaintate, a bolii sau
a neputinţei, în cazurile când cel vinovat fie că a avut posibilitatea de a acorda ajutor părţii vătămate,
fiind obligat să îi poarte de grijă, fie că el însuşi a pus-o într-o situaţie periculoasă pentru viaţă, se
pedepseşte cu amendă în mărime de până la 200 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până
la 2 ani.
(2) Aceeaşi acţiune care a provocat din imprudenţă:
a) o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
b) decesul victimei se pedepseşte cu închisoare de până la 4 ani.
Obiectul juridic nemijlocit îl constituie relaţiile sociale a căror existenţă şi desfăşurare normală sunt
condiţionate de ocrotirea vieţii sau sănătăţii persoanei.
Latura obiectivă a infracţiunii se realizează prin lăsarea, cu bună-ştiinţă, fără ajutor a unei persoane
care se află într-o stare periculoasă pentru viaţă şi este lipsită de posibilitatea de a se salva din
cauza vârstei fragede sau înaintate, a bolii sau a neputinţei, în cazurile în care cel vinovat fie că a
avut posibilitatea de a acorda ajutor părţii vătămate, fiind obligat să îi poarte de grijă, fie că el însuşi
a pus-o într-o situaţie periculoasă pentru viaţă.
Pentru existenţa infracţiunii este necesar ca victima să se afle într-o stare periculoasă pentru viaţă,
de exemplu – ea este rănită, se îneacă şi nu poate înota, în condiţiile unui cataclism natural sau al
unui accident de producţie şi în alte condiţii care expun victima unor vătămări imediate.
Lăsarea în primejdie este condiţionată de două circumstanţe:
§ făptuitorul era obligat să-i poarte de grijă victimei;
§ vinovatul însuşi a pus victima într-o situaţie periculoasă pentru viaţă.
Obligaţiunea de a îngriji de victimă poate să apară când există legături de rudenie (grija părinţilor de
copiii minori, datoria copiilor maturi de a îngriji de părinţii în vârstă înaintată), îndatoriri profesionale
(ale medicului, pompierului, poliţistului etc.), raporturi contractuale (cu dădaca, călăuza etc.), fapte
concludente (cu şoferul, maşinistul).
Obligaţiunea de a îngriji de victimă apare şi în cazul în care făptuitorul însuşi, prin acţiunile sale, a
pus victima într-o situaţie periculoasă pentru viaţă. Infracţiunea se consumă din momentul părăsirii
cu bună-ştiinţă a persoanei care se află într-o stare periculoasă.
Latura subiectivă se caracterizează numai prin vinovăţie intenţionată.
Subiect al infracţiunii poate fi orice persoană fizică responsabilă, care a împlinit vârsta de 16 ani.
Distribuie acest conţinut prin: