Sunteți pe pagina 1din 18

Conceptul de training se referă la dezvoltarea abilităților și cunoștințelor

individului necesare îndeplinirii mai eficace a unor sarcini sau a procesului de


evoluție personală.
Exemple de formare și training sunt:
1. Școlile de vară: cuprind cursuri suplimentare și activități ce au ca scop
specializarea elevilor sau studenților.
2. E-learning: utilizarea de media electronică și tehnologii informaționale și de
comunicație în educație.
3. Cursuri și activități de training
4. Training educațional:conferințe, simpozioane, congrese și manifestări
științifice.
La fel în cadrul training-urilor sunt utilizate diferite psihotehnici care fac
participanții mai atrași la tema de discuție.
Psihotehnică – ansamblu de tehnici de psihologie experimentală aplicate
problemelor umane. Psihotehnica este utilizată mai ales în industrie, comerţ şi
armată. Ea îşi propune, în esenţă, să definească condiţiile de muncă cele mai
favorabile, adaptarea omului la munca sa şi să-l ajute pe om să se integreze în
grupul profesional. Instrumentele sale privilegiate sunt testele. În armată, ca şi în
industrie, psihotehnica a permis reducerea considerabilă (cu circa o treime) a
duratei învăţării şi a numărului de accidente. Termenul de psihotehnică tinde să fie
înlocuit prin acela de psihologie aplicată.
Pregătirea pentru manipulare
Pentru ca influența asupra altei persoane să fie invizibilă și eficientă, ar trebui să vă
pregătiți pentru acest proces. După alegerea unei tehnici specifice, trebuie să
alegeți o țintă. Se pot distinge următoarele obiecte de influență manipulativă:
Puteți influența o persoană prin obiceiurile, înclinațiile sau interesele sale;
Convingerile și atitudinile politice, precum și viziunea generală asupra lumii, sunt
ținte bune;
Pentru impact, puteți alege un mod de gândire, caracter sau abilități profesionale;
Eficacitatea manipulării depinde și de starea emoțională a unei persoane, atât într-
un anumit moment, cât și în general.
Ținând cont de toți factorii de mai sus, puteți alege obiectul ideal pentru impact.
Dacă alegeți momentul și locul potrivit, atunci rezultatul influenței va fi maxim.
Interlocutorul va fi complet sigur că toate acțiunile sale sunt un impuls al bunei
sale voințe, iar manipulatorul va primi beneficiul dorit.
Ceea ce determină succesul manipulării
Psihologii au stabilit că succesul unei manipulări este determinat de cât de puternic
a fost stabilit contactul între oameni. Pentru a intra în contact strâns și a-l păstra,
puteți utiliza tehnici NLP, atunci când, cu ajutorul ajustării la toate nivelurile, se
creează o zonă confortabilă de interacțiune.
Ca urmare, manipulatorul este credibil. Comunitatea intereselor, a punctelor de
vedere și chiar a gesturilor relaxează obiectul manipulării.
După toate acțiunile pregătitoare și colectarea datelor preliminare, puteți continua
cu tehnicile de manipulare. Unii oameni îl folosesc inconștient în viața de zi cu zi,
dar este important să le cunoaștem caracteristicile psihologice pentru utilizare
conștientă.
Metode de influență și manipulare
Nu toate metodele de influență enumerate trebuie să fie aplicate separat, unele
dintre ele dau rezultate bune atunci când sunt combinate cu alte tehnici, ceea ce
este determinat deja în procesul de comunicare:
Prima recepție - " întrebări false". Această tehnică îl ajută pe manipulator să
schimbe subtil sensul a ceea ce spune interlocutorul în așa fel încât să obțină un
beneficiu. Manipulatorul întreabă din nou, înlocuind cuvintele sau semnificația
generală a enunțului. Când se repetă, rămân doar primele cuvinte și apoi se fac
modificări care sunt benefice persoanei care are un impact. Dacă într-o conversație
interlocutorul denaturează sensul a ceea ce s-a spus atât de mult, trebuie să îl
corectați, contracarând influența;
A doua metodă de expunere este demonstrație de indiferență și neatenție
ostentative... Recepția funcționează bine în litigii. În acel moment, când
interlocutorul încearcă din toate puterile să-l convingă că are dreptate,
manipulatorul pretinde că toate încercările îi sunt indiferente, iar argumentele
evocă melancolie. Ca urmare, este posibil să ne asigurăm că obiectul de
manipulare va oferi toate informațiile, chiar și cele pe care nu a vrut să le comunice
la început;
Schimbarea rapidă a subiectului în timpul unei conversații devine, de asemenea, o
bună manipulare. În timpul conversației, manipulatorul schimbă rapid direcția
conversației, împiedicând cealaltă persoană să protesteze afirmația anterioară sau
să se îndoiască de ea. Ca urmare, aceste informații sunt percepute „ca atare” fără
măsuri evaluative, ceea ce înseamnă că în subconștient este percepută ca un fapt
recunoscut și nu este criticată. Sugestia poate fi utilizată ca parte a unei manipulări
mai complexe cu aplicarea ulterioară într-o altă tehnică de influență;
O modalitate eficientă de manipulare devine citând cuvintele rostite de adversar...
Acest lucru ar trebui făcut în mod neașteptat, cu o ușoară distorsiune a sensului. Ca
urmare, obiectul manipulării se va îndoi de propria sa corectitudine și va deveni
susceptibil la influențe;
O tehnică eficientă pentru organizarea expunerii este aceea persoana prezintă o
slăbiciune ostentativă, „Minte îngustă”. Nu este luat în serios, atenția este oprită și
poți influența fără teamă că manipulatorul va fi suspectat de acțiune intenționată;
Este foarte ușor să manipulezi alți oameni dacă le mărturisești cu simpatie sau
chiar dragoste... De regulă, ei nu vor să rănească sentimentele unui astfel de
admirator și încearcă să compenseze incapacitatea lor de a răspunde la alte
niveluri.
10 moduri de a gestiona masele
Gestionarea comportamentului uman este una dintre sarcinile principale ale
statului. Adevărat, trebuie să înțelegeți că statul este creat de cetățenii săi pentru a-
și coordona propriile interese, dar statul sau politic putere câștigă propriile interese,
iar sarcina sa principală este de a-i gestiona pe cei care au ales-o și o întrețin în
scopul unei autoconservări banale.
Dacă oamenii încep să manifeste nemulțumiri față de politica actuală, care provine
din interesele corporative înguste ale elitei conducătoare și ale împuterniciților lor,
atunci pentru a evita violența împotriva poporului, acest lucru poate fi rezistat doar
prin propagandă, instrumentul căruia este mass-media.
Noam Chomsky - Profesor de lingvistică la Massachusetts Institute of Technology,
lingvist, filosof, personalitate publică, autor de cărți și analist politic, a întocmit o
listă cu „10 moduri de manipulare” folosind mass-media.
Metoda numărul 1. Distragerea atenției
Principalul element al managementului social este de a abate atenția oamenilor de
la problemele și deciziile importante luate de cercurile de conducere politice și
economice, prin saturarea constantă a spațiului informațional cu mesaje
nesemnificative.
Tehnica de distragere a atenției este esențială pentru a împiedica cetățenii să
dobândească cunoștințe importante în domeniul mișcărilor filosofice moderne,
științe avansate, economie, psihologie, neurobiologie și cibernetică.
În schimb, spațiul informațional este plin de știri despre sporturi, spectacole,
misticism și alte componente informaționale bazate pe instincte umane relicte de la
erotism la pornografie dură și de la povești de săpun de zi cu zi la moduri
discutabile de profit ușor și rapid.
„... distrag constant atenția cetățenilor de la probleme sociale reale, trecând la
subiecte care nu au nici un sens real. Asigurați-vă că cetățenii sunt ocupați în mod
constant cu ceva și că nu au timp să se gândească; de pe câmp - la curte, ca toate
celelalte animale ... "(Citatul lui N. Chomsky din cartea" Armă tăcută pentru
războaie calme ").
Metoda numărul 2. Creați probleme și apoi sugerați soluții
Această metodă este numită și problemă-răspuns-soluție. Se creează o problemă,
un fel de „situație” calculată pentru a evoca o anumită reacție în rândul populației,
astfel încât ea însăși să solicite adoptarea măsurilor necesare cercurilor
conducătoare. De exemplu, permiteți violenței urbane să spiraleze sau să
organizeze atacuri sângeroase pentru a-i determina pe cetățeni să solicite mai multe
legi și politici de securitate care încalcă libertățile civile.
Sau provoacă un fel de criză economică, teroristă sau provocată de om pentru a
forța oamenii în mintea lor să ia măsuri pentru a elimina consecințele acesteia, deși
cu încălcarea drepturilor lor sociale, ca „rău necesar”. Dar trebuie să înțelegeți că
crizele nu se nasc singure.
Metoda numărul 3. Metoda de aplicare treptată

Pentru a realiza adoptarea oricărei măsuri nepopulare, este suficient să o


introducem treptat, zi de zi, an de an. În acest fel, în anii 80 și 90 ai secolului trecut
s-au impus la nivel global condiții socio-economice noi (neoliberalismul).
Minimizarea funcțiilor statului, privatizare, incertitudine, instabilitate, șomaj
masiv, salarii care nu mai oferă o viață decentă. Dacă toate acestea s-ar întâmpla în
același timp, cu siguranță ar duce la o revoluție.
Metoda numărul 4. Amânarea executării
O altă modalitate de a promova o decizie nepopulară este de a o prezenta ca
„dureroasă și necesară” și de a obține consimțământul cetățenilor în momentul de
față pentru a o implementa în viitor. Este mult mai ușor să accepți orice sacrificiu
în viitor decât în \u200b\u200bprezent.
În primul rând, pentru că nu se va întâmpla imediat. În al doilea rând, pentru că
oamenii din masa lor sunt înclinați întotdeauna să prețuiască speranțe naive că
„mâine totul se va schimba în bine” și că sacrificiile cerute de la ei vor fi evitate.
Acest lucru oferă cetățenilor mai mult timp să se obișnuiască cu ideea schimbării și
să o accepte cu umilință când vine momentul.
Metoda numărul 5. Tratați oamenii ca pe copii mici
Majoritatea discursurilor de propagandă destinate publicului larg folosesc
argumente, personaje, cuvinte și intonație ca și cum ar fi copii de vârstă școlară cu
întârzieri în dezvoltare sau persoane cu dizabilități mintale.
Cu cât cineva încearcă mai intens să-l inducă în eroare pe ascultător, cu atât mai
mult încearcă să folosească viraje infantile. De ce?
Dacă cineva se referă la o persoană ca și cum ar avea 12 ani sau mai puțin, atunci
datorită sugestibilității, ca răspuns sau reacție a acestei persoane, cu un anumit grad
de probabilitate, nu va exista nici o evaluare critică, care este tipică pentru copiii cu
vârsta de 12 ani sau mai puțin ...
În avans, raționamentul naiv și adevărurile comune încorporate în discursurile
politice sunt concepute pentru percepția unui public larg, căruia i se aplică deja
metodele descrise mai sus și mai jos pentru a-i manipula conștiința.
Metoda numărul 6. Accentuați emoțiile mult mai mult decât reflexiile
Influențarea emoțiilor este o tehnică clasică a programării neurolingvistice, menită
să blocheze capacitatea oamenilor de a analiza rațional și, în cele din urmă, de a
înțelege critic ceea ce se întâmplă.
Pe de altă parte, utilizarea factorului emoțional vă permite să deschideți ușa către
subconștient pentru a introduce gânduri, dorințe, frici, frici, constrângeri sau
modele stabile de comportament acolo. Vrajile despre cât de crud este terorismul,
cât de nedrept este guvernul, cum suferă cei flămânzi și umiliți lasă în culise
adevăratele motive pentru ceea ce se întâmplă. Emoțiile sunt dușmanul logicii.
Metoda numărul 7. Menținerea oamenilor ignoranți prin cultivarea
mediocrității
Pentru a se asigura că oamenii devin incapabili să înțeleagă tehnicile și metodele
utilizate pentru a le controla și subordona voinței lor. Calitatea educației oferite
claselor sociale inferioare ar trebui să fie cât mai slabă și mediocru posibil, astfel
încât ignoranța care separă clasele sociale inferioare de clasele superioare să
rămână la un nivel pe care clasele inferioare nu îl pot depăși.
Aceasta include propaganda așa-numitei „arte contemporane”, care este aroganța
mediocrității, pretinzând a fi celebră, dar incapabilă să reflecte realitatea prin acele
opere de artă care nu necesită explicații detaliate și agitație pentru „geniul” lor. Cei
care nu recunosc remake-ul sunt declarați înapoi și proști, iar opinia lor nu este
supusă unei publicități largi.
Metoda numărul 8. Încurajați cetățenii să admire mediocritatea
Pentru a insufla populației ideea că este la modă să fii prost, vulgar și prost educat.
Această metodă este inseparabilă de cea anterioară, întrucât totul mediocru în
lumea modernă apare în cantități uriașe în orice sferă socială - de la religie și știință
la artă și politică.
Scandaluri, pagini galbene, vrăjitorie și magie, umor dubios și acțiuni populiste -
totul este bun pentru atingerea unui singur scop - pentru a împiedica oamenii să
aibă ocazia de a-și extinde conștiința către vastele întinderi ale lumii reale.
Metoda numărul 9. Creșteți sentimentele de vinovăție de sine
A face o persoană să creadă că numai el este de vină pentru propriile nenorociri,
care apar din cauza lipsei sale de capacități mentale, abilități sau eforturi.
Drept urmare, în loc să se răzvrătească împotriva sistemului economic, o persoană
începe să se angajeze în deprecierea de sine, învinuindu-se pentru tot ceea ce
cauzează o depresie, ducând, printre altele, la inacțiune. Și fără acțiune, nu se poate
vorbi de vreo revoluție!
Atât politicienii, oamenii de știință (în special psihoterapeuții), cât și liderii
religioși aplică doctrine suficient de eficiente pentru a obține efectul autoflagelării
pacienților și turmelor, pentru a-și gestiona interesele care afirmă viața, dirijând
acțiunile în direcția corectă.
Metoda numărul 10. Aflați mai multe despre oameni decât știu despre ei înșiși
În ultimii 50 de ani, progresele în dezvoltarea științei au condus la formarea unui
decalaj tot mai mare între cunoștințele oamenilor obișnuiți și informațiile pe care
clasele conducătoare le posedă și le folosesc.
Datorită biologiei, neurobiologiei și psihologiei aplicate, „sistemul” a primit la
dispoziția sa cunoștințe avansate despre o persoană, atât în \u200b\u200bdomeniul
fiziologiei, cât și al psihicului.
Sistemul a reușit să afle mai multe despre o persoană obișnuită decât știe despre
sine. Aceasta înseamnă că, în majoritatea cazurilor, sistemul are mai multă putere
și mai mult control asupra oamenilor decât ei înșiși.
Agenții serviciilor secrete, psihologii, politicienii, specialiștii în structuri speciale
de afaceri și, uneori, oamenii obișnuiți folosesc aceste metode de manipulare a
conștiinței pentru a-și atinge obiectivele.
Cel mai adesea, victima nici măcar nu bănuiește că este obiectul influenței. Cei
mai încăpățânați cedează cu ușurință și fac orice vrei să facă.
Am pregătit pentru dvs. o descriere a acestor tehnici, precum și tehnologii de
protecție împotriva fiecărei metode de manipulare. Ai grija! Adăugați-vă pentru a
nu fi prins!
- Metode:
1. manipularea sentimentelor de vinovăție sau resentimente.
Folosirea resentimentului sau a vinovăției este una dintre cele mai sigure
modalități de manipulare a unei persoane dragi. Imaginea victimei nefericite dă
adesea purtătorului său „Dividende” sub formă de puteri secrete și reparații. Se
întâmplă ca o persoană să trăiască în rolul unei victime de ani de zile și să se fi
obișnuit deja cu ea, totuși, în cei din jur nu mai provoacă simpatie și dorința de a
ajuta, ci, dimpotrivă, provoacă iritare și chiar agresiune.
Pentru că, de fapt, oricât de ciudat pare, victima este întotdeauna în vârful
piramidei din sistemul familial. O astfel de persoană îi influențează pe ceilalți prin
sentimentele sale de vinovăție. În timp, oamenii implicați în acest joc încep să
înțeleagă direct sau semi-conștient această manipulare și să reacționeze la aceasta
cu agresivitate.
- Antidot.
Cel mai bine este să dezvolți o regulă familială pentru a uita de ranchiună. Și să nu
ne amintim reciproc de păcatele din trecut în timpul certurilor familiale. Oricum nu
va duce la nimic bun. În cazul în care partenerul dvs. v-a jignit într-un fel, atunci
este mai bine să discutați imediat această problemă. Civilizat și corect, care nu
oferă evaluări nici asupra a ceea ce se întâmplă, nici a partenerului.
Clarificați situația și ajustați regulile de interacțiune pentru a reduce probabilitatea
ca o situație similară să se repete. Să spunem metaforic: scrieți nemulțumiri în
nisip și ciopliti bucurii în marmură și granit. Fă-o normă pentru familia ta și vezi
cât de ușoară și mai fericită devine viața ta.
2. manipularea furiei.
Sunt oameni care își pierd cumpătul pentru a te forța să cedezi în fața lor. Sunt
manipulatori care folosesc ceea ce se numește furie tactică.
- Antidot.
Cel mai rău lucru este să fii condus de o astfel de persoană. La urma urmei, dacă
tehnica sa funcționează, el va continua să facă același lucru cu tine și cu ceilalți în
viitor. Pentru început, aveți nevoie de hotărârea voastră: nu trebuie să cedați sau să
vă permiteți să vă strigați. Doar dacă manipulatorul continuă să țipe, pleacă.
Continuați acest comportament în orice luptă ulterioară atunci când este supărat,
până când adversarul furios învață să se comporte rațional cu dvs.
În ceea ce privește propria furie, la care veți fi deseori provocați, merită să
dezvoltați o poziție conștientă și reguli în avans. Amintiți-vă că, în furie, puteți
chiar să țineți cel mai bun discurs. Dar șansele sunt mari să o regretați mai târziu și
să o regretați toată viața.
3. manipularea tăcerii.
Oamenii folosesc tăcerea semnificativă atunci când vor să arate cât de supărați
sunt. În caz contrar, în opinia lor, veți crede că problema nu este importantă pentru
ei. Oamenii care tind să tacă din motive minore creează o atmosferă neplăcută care
poate distruge o relație de muncă. Tăcerea este concepută pentru a te face să te
simți vinovat atunci când îți dai seama cât de supărată este această persoană.
- Antidot.
Încercați să vă abțineți de la a juca împreună cu Inflated, deoarece dacă
funcționează o dată, tăcutul va recurge la această tehnică tot timpul. Dar nu fi dur
cu el; comportă-te de parcă totul este în regulă. Stai, lasă-l să rupă el însuși tăcerea.
În cazul în care ai discuții cu o persoană tăcută, ascultă-l cu mintea deschisă. Într-o
manieră prietenoasă și rezonabilă, explică-i pe ce se bazează punctul tău de vedere.
Chiar dacă interlocutorul tău continuă să se râdă după povestea ta, vei ști că ai
făcut tot posibilul. Nu ai dat înapoi doar pentru a evita tăcerea, al cărei scop era să
te oblige să te predai.
4. manipularea iubirii.
„Dacă iubești, atunci.” Această manipulare este concepută pentru persoanele
apropiate care au o atitudine pozitivă față de manipulator. Teama de a fi respins și
de a pierde iubirea este puternică la oameni încă din copilărie. Mulți părinți au
încercat din greșeală să-și manipuleze copilul, spunând „Dacă nu mă asculți / faci
ceea ce spun, etc., atunci voi înceta să mai comunic cu tine / te iubesc / am grijă de
tine etc.”.
- Antidot.
Dragostea nu este un cip de negociere, ci rezultatul unei relații. Când observați
exploatarea simțurilor, luați în considerare cât de mult aveți nevoie de ea.
5. manipularea speranței.
Promisiunile strălucitoare ascund adesea dorința pentru beneficiul imediat al
autorului lor. Promisiunile fabuloase ale pisicii Basilio și vulpea lui Alice au fost
dictate de dorința lor de a obține aur cât mai curând posibil, sunând în buzunarul
lui Buratino. Adesea, astfel de „Cântece” îi conduc, de asemenea, pe cetățeni mai
cunoscuți să îngroape numerar „în câmpul minunilor din țara nebunilor”.
- Antidot.
Proverbul arab spune: „Cel inteligent speră la propriile sale treburi, iar cel nebun se
bazează pe speranță”. Încredere în fapte, nu în opinii. Luați decizii bazate pe
experiența reală, nu pe poveștile sau presupunerile altcuiva.
6. manipularea vanității.
Cârligele mici care se lipesc strâns de un ego prea umflat pot suna ca un
comentariu inocent. Laudă folosită în calcul pentru a-ți atinge obiectivele: "Ești
excelent la realizarea rapoartelor! Sigur, nimeni nu se poate descurca mai bine
decât tine pe cel pe care vreau să ți-l ofer!" Sau, dimpotrivă, Provoacă cu un
indiciu de incompetență: "dar slab. Probabil că nu ai putea. ”„ Antidot.
Amintiți-vă, ați intenționat să faceți propunerea înainte de a prezenta propunerea
provocatoare? Verificați conformitatea planurilor dvs. cu interesele și capacitățile
dvs.
7. manipularea ironiei sau sarcasmului.
Manipulatorul alege un ton inițial ironic, afirmații critice și remarci, asezonate cu
glume sau comentarii provocatoare.
- Antidot: a te ofensa fără participarea ta este imposibil. Nu credeți - încercați să vă
ofensați așa, indiferent de ce. Doar dacă nu cedați provocărilor manipulatorului,
realizându-vă sau reamintindu-vă cu cine și cu ce aveți de-a face, veți putea
menține claritatea gândirii, acuratețea formulării și echilibrul emoțional.
Ce înseamnă să manipulezi o persoană? Manipularea este diverse metode de
sugestie, care influențează conștiința adversarului prin subconștient. Uneori până la
hipnoză (de exemplu, țigănească, hipnoză psihoterapeutică).
O persoană care știe să gestioneze oamenii este un psiholog subtil din fire. În mod
constant empatizează cu cineva, dar nu se separă deloc de propria personalitate.
Cunoaște acele zone ale psihicului care pot fi folosite pentru a-și juca rolurile,
pentru a introduce gânduri utile. Știe să forțeze fără efort să facă ceea ce
interlocutorul nu face din propria sa voință. Știți cum să citiți informații non-
verbale pentru a manipula oamenii.
Cu manipulări abile, informațiile ajung în sfera motivațională a adversarului într-
un mod giratoriu - ocolind conștiința. Regula de bază a modului de manipulare a
oamenilor este că expresiile sunt prezentate într-o formă neutră sau cu un
acompaniament emoțional care ascunde sensul principal. Trăiește sentimentele de
critică și protest. Alegerea conștientă a cuvintelor, combinația lor schimbă
percepția realității obiective.
sănătos, cu gândire logică dezvoltată; insuflarea oricărui astfel de indivizi nu este
ușor. Au un punct slab: dragostea pentru comoditate, bunăstare, confort și
siguranță. Aceasta este manipularea la nivelul nevoilor;
iubitorii de divertisment sunt o țintă vulnerabilă, raționalitatea și bunul simț nu
sunt prioritatea lor;
materialiștii excesivi cedează rapid ideilor care promit profit;
prea economice: aleg cele mai ieftine și în cantități mari.
narcisiștii cedează manipulării cu complimente și lingușiri;
cu instincte animale bine dezvoltate - sunt doborâți de primitivitatea nevoilor:
dragoste pentru mâncare, somn, sex;
intelectualii conștienți iau partea manipulatorului pentru a-i înțelege punctul de
vedere;
cu un simț al dreptății dezvoltat - este suficient ca manipulatorul să exercite
presiune asupra victimei, concentrându-se asupra conștiinței și a simțului datoriei;
creșterea stimei de sine - este ușor pentru o astfel de persoană să inspire că merită
mai mult;
lacomul cedează ofertelor și promisiunilor ispititoare;
vârstnici - astfel de oameni sunt adesea creduli, deoarece nu sunt adaptați la cadrul
noului timp și trăiesc în circumstanțele condițiilor anterioare, mai deschise.
Manipularea oamenilor ar trebui înțeleasă ca un întreg complex de tehnici pentru
influențarea conștiinței altor oameni. De fapt, aceasta este o artă întreagă,
presupunând că o persoană manipulatoare (manipulatoare), înțelegând
complexitățile psihicului uman, găsește o abordare individuală a oricărei persoane.
În același timp, el își formează în mod constant o nouă imagine despre sine pentru
a-și atinge obiectivele. Mulți oameni, din păcate, nici măcar nu se gândesc la ce
este o cantitate mare tehnici și metode de manipulare și că cu ajutorul lor sunt
„controlate” aproape zilnic. Acest lucru se datorează faptului că manipularea tinde
să fie furtună. Puțini oameni sunt capabili să stăpânească toate metodele, dar chiar
și câteva sunt suficiente pentru a direcționa acțiunile unei anumite persoane în
direcția corectă.
Manipulatorul trebuie să aibă o idee despre tipurile de personalitate, să fie sensibil
la starea de spirit și starea emoțională a oamenilor. Oricare dintre noi poate cădea
sub influența unei astfel de persoane. Dar diferența de sugestibilitate (mai mult sau
mai puțin cedăm influenței) depinde de caracteristicile individuale. Există chiar și
cei care pur și simplu nu pot fi manipulați. Cel mai adesea acestea sunt naturi
foarte puternice și perceptive cu proprietăți mentale specifice. Și manipulatorii
încearcă să nu se implice cu ei, pentru că toate intențiile lor ascunse devin imediat
clare.
Orice manipulator într-o anumită măsură este psiholog, deoarece el determină
„potențialul” victimei, punctele slabe ale acesteia, avantajele și dezavantajele
caracterului și temperamentului. Și imediat ce este găsit un punct slab, el începe
să-l influențeze. Un astfel de punct poate fi o stare emoțională, o stare de dragoste,
afecțiune, resentimente, interes sau credință. Sarcina principală a manipulatorului
este de a determina exact ce este un punct. Mass-media (manipulare în masă),
personalități publice, politicieni și alți oficiali de rang înalt care acționează din
interese egoiste sunt ghidate de principii similare în activitățile lor.
Apropo, Tatyana Vasilyeva, un antrenor al companiei Equator, povestește într-o
formă foarte accesibilă despre ce este manipularea. Urmăriți videoclipul, după care
vom vorbi despre ceea ce ne spune psihologia despre manipularea umană.
Bazele psihologiei manipulării. Metode psihologice de manipulare a conștiinței
mentale a unei persoane și a maselor
Arta de a manipula oamenii. Cum să înveți să manipulezi oamenii
Unii indivizi au darul manipulării încă de la o vârstă fragedă - în copilărie,
majoritatea dintre noi o fac inconștient, de-a lungul timpului fie uitând de astfel de
abilități, fie dezvoltându-le și îmbunătățindu-le. Ce înseamnă să manipulezi o
persoană? Literal, aceasta înseamnă influență directă sau indirectă, forțând o
persoană să acționeze conform planului manipulatorului.
Merită să învățați să faceți acest lucru? Cu siguranta da. Tehnica pătrunderii în
subconștientul uman vă permite să inspirați oamenii cu ceea ce doriți, în timp ce nu
utilizați altceva decât comunicarea. În plus, cunoașterea posibilelor tehnici de acest
fel protejează împotriva supunerii inconștiente față de alte persoane. Arta de a
manipula oamenii este ușoară pentru cineva, dar este destul de dificilă pentru
cineva, totul depinde de calitățile individuale ale caracterului unui potențial
manipulator.
Metode, tehnici și metode de manipulare. (Manipularea psihotehnologiei moderne)
Contramăsurile pot fi diferite, în funcție de abilitățile obiectului de manipulare. De
exemplu, ca urmare a „ajustării” (așa-numita calibrare în NLP), puteți pune în
scenă mai întâi o stare de spirit similară cu cea a unui manipulator, iar după
calmare, liniștiți-l pe manipulator. Sau, de exemplu, poți să-ți arăți calmul și
indiferența absolută față de furia manipulatorului, confuzându-l astfel și lipsindu-l
de avantajul său manipulator. Puteți crește brusc ritmul propriei agresivități
utilizând tehnici de vorbire simultan cu o atingere ușoară a manipulatorului (mâna,
umărul, brațul ...) și un impact vizual suplimentar, adică în acest caz, interceptăm
inițiativa și, prin influențarea simultană a manipulatorului cu ajutorul unui stimul
vizual, auditiv și kinestezic, îl introducem într-o stare de transă și, prin urmare,
dependența de tine, deoarece în această stare, manipulatorul însuși devine obiectul
influenței noastre, iar noi putem introduce anumite atitudini în subconștientul său,
pentru că se știe că într-o stare de furie, orice persoană este supusă codării (psiho-
programare). Puteți utiliza și alte contramăsuri. Trebuie amintit că, într-o stare de
furie, o persoană este mai ușor de râs. Ar trebui să știți despre o astfel de
caracteristică a psihicului și să o folosiți la timp.
Manipularea este o tehnică psihologică ascunsă cu ajutorul căreia poți forța orice
persoană, subliniez, oricine, să efectueze acțiunile de care ai nevoie împotriva
voinței și intereselor sale.
Dar aceasta este definiția standard a manipulării. Să oferim acestei abilități o
definiție mai largă și mai practică. Manipularea este o armă psihologică care oferă
unei persoane același (și chiar mai mult) avantaj față de alte persoane ca și alte
tipuri de arme. Cu această armă, poți ataca și captura și poți apăra și apăra. Te ajută
să supraviețuiești și să reușești. Un bun manipulator, adică o persoană care
stăpânește cu pricepere tehnicile psihologice ascunse, este mult mai puternică decât
o persoană înarmată până la dinți.
De ce? Pentru că poate induce o varietate de oameni la acțiunile de care are nevoie
și astfel să rezolve orice probleme și sarcini. Și ce probleme și sarcini poate rezolva
o persoană înarmată cu arme familiare în înțelegerea noastră? Doar câteva, nu?
Puterea armei are limitele sale. Dar nu există restricții asupra manipulărilor. Puteți
manipula toți oamenii fără excepție, atât cei mai obișnuiți, cât și cei mai puternici
și dominatori. Singura limitare o reprezintă propriile abilități. Cu cât abilitățile tale
de manipulare sunt mai perfecte, cu atât poți manipula mai mulți oameni.
Manipulările în sine nu au restricții - orice persoană poate fi manipulată.
Cel care posedă arta manipulării deține lumea. Orice agent de informații,
politician, personalitate media sau psiholog vă va spune despre acest lucru. Și dacă
există cei care studiază și folosesc manipularea pentru a influența conștiința
maselor și a controla psihicul indivizilor la nivel profesional, atunci trebuie să
existe și cei care sunt fluenti în arta de a rezista manipulatorilor sofisticați. Mai jos
sunt 5 moduri deosebit de complicate de a manipula oamenii și cum să le
contracarați. Aceste tehnici sunt adesea folosite de servicii speciale, mass-media,
politicieni, structuri de afaceri, agenți de publicitate, figuri de afaceri din
spectacole sau oameni obișnuiți care au încetat să mai fie astfel când au ajuns la
nivelul lui Dumnezeu în manipulare.
Metoda 1. Contaminarea emoțională
Această tehnică este adesea utilizată de politicieni, oameni de afaceri, actori,
oameni de televiziune. Este conceput pentru a ocoli cenzura psihicului uman, care
construiește bariere în calea pătrunderii în conștiință a informațiilor nedorite,
irelevante sau inutile. În acest caz, influența manipulativă este îndreptată către
sentimente prin contaminare emoțională. Oferind informațiilor emoții vii, se poate
ajunge cu ușurință la inima unei persoane, poate pune presiune asupra reflexelor și
instinctelor sale și, astfel, poate face din experiența „experimentală” furtuna
pasiunilor necesare manipulatorului. Puteți observa această tehnică în acțiune în
publicitate, emisiuni de realitate, campanii electorale, comerț și alte situații care
necesită entuziasm emoțional al oamenilor.
Anti-manipulare: Fii conștient și conștient de ce obiective sunt urmărite de
persoanele care te învârt pe emoții. Păstrați întotdeauna propriul obiectiv în minte
și, dacă serviciul propus, produsul, divertismentul, promisiunea îl satisface cu
siguranță, considerați că contaminarea emoțională este un bonus plăcut. Dacă
acțiunile presupușilor manipulatori te îndepărtează de adevărata ta intenție,
manipulatorii sunt reali. Opriți-vă și faceți o pauză pentru a lua o decizie fără să vă
grăbiți.
Metoda 2. Comenzi ascunse pentru acțiune
Manipularii deștepți își ascund comanda în cerere, permițând persoanei să creadă
că deține situația. O pildă budistă zen este un bun exemplu.
PROFESORUL ZEN BANKEI, CU CONVERSAȚII ÎNȚELEPTE, A ATRAS
ADEPȚII DIFERITELOR SECTE ÎN CERCUL ADEPȚILOR SĂI, FĂCÂNDU-I
ASCULTĂTORI SINCERI ȘI CONSTANȚI. NEMULȚUMIT DE ACEASTĂ
ÎMPREJURARE, PREOTUL SECTEI NICHIREN A VENIT ODATĂ LA
BANKEYI ÎN TIMPUL UNEI CONVERSAȚII CU DISCIPOLII SĂI ȘI A SPUS
CU UN RÂS:
- BANKEI! NUMAI CEI CARE TE RESPECTĂ TE ASCULTĂ ȘI ÎȚI
ASCULTĂ CUVINTELE. ȘI NU TE RESPECT! FĂ-MĂ SĂ TE ASCULT!
- BUN! VINO MAI APROAPE ȘI ÎȚI VOI ARĂTA CĂ O POT FACE CU
UȘURINȚĂ.
NICHIREN A UMBLAT CU TRUFAȘ PRIN MULȚIMEA DE STUDENȚI ȘI A
STAT ÎN STÂNGA, AȘA CUM A INDICAT PROFESORUL ZEN CU MÂNA.
- NU, ÎNSĂ, SE CORECTĂ BANKEI. - STAI ÎN DREAPTA. DECI, PUTEȚI
VEDEA MAI BINE ESENȚA A CEEA CE SE ÎNTÂMPLĂ.
PREOTUL S-A SUPUS CU ACEEAȘI AROGANȚĂ.
- VEDEA? - BANKEI I S-A ADRESAT DIN NOU. - MĂ ASCULTAȚI ȘI NICI
MĂCAR NU AM ÎNCEPUT SĂ-MI EXPUN ARGUMENTELE. SUNT SIGUR
CĂ EȘTI O PERSOANĂ SUBTILĂ ȘI PROFUNDĂ. STAI ÎN CERCUL
ELEVILOR MEI ȘI ASCULTĂ.
Anti-manipulare: trebuie să aveți propriul „cadru de referință” clar pe care să vă
puteți baza chiar și în luarea deciziilor inconștiente. Principiile stabilite,
convingerile și credo-ul de viață vă vor oferi „coloana vertebrală” cu o tijă, pe care
manipulatorii își vor rupe dinții.
Metoda 3. Tactici pentru a evita discuțiile
Această tehnică de manipulare a armelor psihologice folosește resentimentul sau
vina. Scopul principal este de a întrerupe discuția, care dobândește un rezultat
nedorit pentru manipulator. El provoacă un conflict pentru a-l supăra pe
interlocutor, a trezi emoții distructive în el și a transforma discuția într-o ceartă,
îndepărtându-se de subiectul în discuție. Manipulatorul poate folosi astfel de
trucuri: întreruperea grosolană a discursului adversarului, tonul crescut,
desconsiderarea, lipsa de dorință de a asculta, lipsa de respect. Frazele sale
provocatoare pot suna astfel: „Este imposibil să ai conversații constructive cu tine -
te auzi doar pe tine însuți!”, „Comportamentul tău demonstrativ face imposibilă
continuarea conversației noastre!”, „Aș intra într-un duel intelectual cu tine, dar se
pare că ești neînarmat ! "," Nu intenționez să vă prețuiesc complexele! Calmează-ți
nervii - hai să continuăm conversația! "
Anti-manipulare: arma principală este calmul emoțional. Răspundeți la orice
atacuri cu calm, amintindu-vă că pot fi provocări. Manipulatorul va rămâne „cu
nasul” dacă îi lăsați discursul atent gândit și repetat fără reacție (fără răspuns,
scuze, necazuri etc.)
Metoda 4. „Aikido” psihologic
Această tehnică se află în centrul principiului contrastului perceptiv. Manipulatorul
oferă informațiile necesare cu privire la contrastul evenimentelor, căutând să
schimbe convingerile adversarului și reacția sa pozitivă la circumstanțe. Un
exemplu perfect este scrisoarea publicată de psihologul Robert Cialdini în
Psihologia influenței.
ESTE UN TIP MINUNAT, NE-AM ÎNDRĂGOSTIT ȘI URMEAZĂ SĂ NE
CĂSĂTORIM. NU AM STABILIT ÎNCĂ O DATĂ EXACTĂ, DAR NUNTA
VA AVEA LOC ÎNAINTE CA SARCINA MEA SĂ FIE OBSERVATĂ. DA,
MAMĂ ȘI TATĂ, SUNT ÎNSĂRCINATĂ. MOTIVUL ÎNTÂRZIERII
CĂSĂTORIEI NOASTRE ESTE CĂ PRIETENUL MEU A CONTRACTAT O
INFECȚIE MINORĂ CARE INTERFEREAZĂ CU TESTELE DE SÂNGE
PREMARITALE ȘI, DIN GREȘEALĂ, AM CONTRACTAT-O
\U200B\U200BDE LA EL ...
ACUM, DUPĂ CE ȚI-AM POVESTIT CE S-A ÎNTÂMPLAT, VREAU SĂ-ȚI
SPUN CĂ NU A FOST NICIUN INCENDIU ÎN CĂMIN, NU AM FOST ÎN
SPITAL, NU SUNT ÎNSĂRCINATĂ, NU SUNT LOGODITĂ, NU SUNT
INFECTATĂ ȘI NU AM LOGODNIC. CU TOATE ACESTEA, OBȚIN NOTE
SCĂZUTE ÎN ISTORIA AMERICANĂ ȘI NOTE SLABE LA CHIMIE ȘI
VREAU SĂ PRIVEȘTI ACESTE NOTE CU ÎNȚELEPCIUNE ȘI
CONDESCENDENȚĂ. FIICA TA IUBITOARE SHARON. "
Anti-manipulare: "Cel care nu are critici nu are cap!" - spune înțelepciunea
engleză. Învață să fii critic în legătură cu orice. În acest caz, va fi mult mai dificil și
periculos să te influențeze. Amintiți-vă sistemul de valori, pozițiile alese,
prioritățile pe termen lung și corelați-le întotdeauna cu informațiile obținute sub
influența manipulatorilor.
Metoda 5. Instinctul de turmă
Scopul principal al manipulatorului care a ales această metodă este de a forța
adversarul să adere la opinia maselor. El poate duce la aceasta cu astfel de fraze:
„Toți oamenii normali fac asta!”, „Nici o persoană sănătoasă nu se va certa cu
asta!”, „De ce ești mai bun decât alții?!” Astfel, agresorul influențează instinctul de
turmă inerent fiecărei persoane la nivel genetic. Supraviețuirea în turmă este mult
mai ușoară, iar adversarul începe instinctiv să se simtă mai încrezător atunci când
acționează ca majoritatea oamenilor din comunitatea socială căreia îi aparține. Este
ușor de manipulat pe cei care doresc să trăiască „ca toți oamenii normali”.
Anti-manipulare: nu este nimic mai rău decât să fii ca toți ceilalți. Cei cărora le
este frică să iasă din mulțime, au propria lor opinie, devin o „oaie neagră” sau o
personalitate strălucitoare, viața este medie. De data asta. Doi - un semnal de la el
sub forma unor cuvinte generalizatoare va ajuta să nu deveniți victima unui
manipulator: totul, nimeni, nimeni, întotdeauna, niciodată, pretutindeni.
Manipulare video a oamenilor
Cum să manipulezi oamenii? Mulți oameni își pun această întrebare, dar nu toată
lumea știe răspunsul.
Așa că acum voi încerca să răspund:

Vreau să vă avertizez imediat: pentru a manipula oamenii, trebuie să vizualizați


ceea ce este scris, adică pentru a înțelege cum să manipulați oamenii, va fi mai bine
dacă urmăriți videoclipul pe canalul utube despre psihologie: (apropo, un canal util
despre psihologia umană)
Manipularea altor persoane este o modalitate excelentă de a obține ceea ce aveți
nevoie: o promoție sau o aventură romantică de la celălalt semnificativ. Indiferent
de scopul și scopul dvs., va trebui să vă perfecționați abilitățile de manipulare, să
încercați diferite tehnici de manipulare și să învățați cum să manipulați oamenii în
diferite situații de viață. Dacă nu doriți să amânați învățarea acestei minunate
ambarcațiuni chiar și pentru o clipă, atunci fixați-vă centurile de siguranță și
mergeți în călătoria în lumea manipulării prezentată mai jos.
1. Vizualizare corectă
Există o privire specială care îi face pe oameni să ia în calcul cu tine, să te
recunoască ca un adversar puternic la nivel subconștient.
Acest aspect poate fi util în orice situație controversată atunci când doriți să
declarați că ar trebui să vă țineți cont și că luați deciziile.
Este necesar să privim în ochi, dar nu spre suprafața ochiului, ci parcă prin el,
privind în suflet. Se dovedește un aspect pătrunzător care vă declară atitudinea
decisivă. Și oamenii o simt.
2. Rupere de energie
Pentru a obține ceea ce doresc, oamenii folosesc uneori metoda de interogare fără
tact în jurul altor persoane. În privat, nu ați ezita să răspundeți sau să răspundeți
negativ, dar în public sunteți confuz și puteți fi de acord sau să răspundeți pentru a
nu părea lacom, secret și așa mai departe.
Pentru a nu cădea în această momeală, puteți folosi metoda pauzei de energie.
Priviți persoana în ochi de parcă sunteți pe cale să răspundeți. Se pregătește să
accepte răspunsul tău, dar tu nu răspunzi.
Îl tot privești, dar nu spui nimic. Se uită departe confuz, iar apoi începi să vorbești
despre altceva. După un astfel de incident, el nu va mai încerca să te oblige să
răspunzi în public.
3. Pauză și încurajare
Uneori oamenii încearcă să ceară ceva bazându-se exclusiv pe intensitatea cererii
lor. Adică, o persoană înțelege practic că cererea sa este neîntemeiată și tu înțelegi
asta.
Cu toate acestea, el cere activ și foarte emoțional ceva, sperând că vei ceda,
temându-te de conflict. Dacă îi susții tonul sau începi să obiectezi, conflictul va
avea loc.
În schimb, faceți o pauză și încurajați-o cu amabilitate pe persoana respectivă să
continue conversația. Simțind sprijin, persoana nu va mai încânta, va începe să
vorbească mai calm.
Dar nici după aceea, nu rupeți tăcerea, nu dați din cap și încurajați-l să vorbească
mai departe. Persoana va începe să explice, apoi - să-și facă scuze și, în cele din
urmă, să-și ceară scuze.
4. Protecție împotriva privirii
Desigur, unele tehnici sunt folosite nu numai de dvs. și nu numai conștient. Se
întâmplă ca oamenii să simtă inconștient cum să acționeze pentru a realiza ceea ce
își doresc și să se comporte așa.
Dacă observați privirea intenționată a interlocutorului, acesta vă poate aplica un fel
de influență psihologică, nu contează, în mod conștient sau nu.
Amintiți-vă, nu trebuie să jucați peepers cu el acceptând regulile jocului său. Uită-
te în ochii lui, zâmbește, clarificând faptul că i-ai observat privirea și nu-ți pasă, și
privește alte obiecte.
5. Depășește antipatia
Viața ne confruntă adesea cu persoane neplăcute cu care pur și simplu trebuie să
comunicăm și să menținem relații bune.
Pentru a menține o comunicare normală sau pentru a obține ceva de la această
persoană, trebuie să depășești cu adevărat antipatia pentru el. Și nu doar un zâmbet
fals, ci impregnat de simpatie și bunătate.
Cum să faceți acest lucru dacă aveți un tip de scandal scandalos?
Imaginați-l ca pe un copil mic. Dacă copilul se comportă urât, atunci este supărat,
nefericit sau răsfățat. În orice caz, mediul este de vină.
În principiu, acest lucru este adevărat, deci nici măcar nu vă glumeți. Când vedeți
această persoană ca un copil, nu veți putea fi supărați pe ea, dar oamenii simt
întotdeauna bunătate și compasiune, iar acest lucru îi dezarmează.
6. Presiunea
Mulți oameni pun presiune pe angajații lor, rudele și prietenii pentru a obține ceea
ce își doresc. Cum arată din exterior: repetarea repetată a acelorași cerințe - uneori
moale, alteori dură, alteori persistentă și emoțională, alteori discretă.
Scopul principal al presiunii este să vă lipsească de speranța că o cerere sau o
cerere poate fi evitată.
Persoana te face să înțelegi că pur și simplu nu o poți face diferit, va rămâne pe
pământ până la capăt.
Ce poți face în legătură cu asta? Ajută foarte mult să numim lucrurile după numele
lor proprii. De exemplu, puteți întreba imediat o persoană: „Mă presați?” De
regulă, persoana respectivă este apoi pierdută. La fel de importantă este și
capacitatea de a spune ferm nu.
7. Capacitatea de a spune „nu”
Trebuie să înveți să spui nu, acest lucru va fi foarte util în lupta împotriva tipuri
diferite manipulatori, care pot include nu numai parteneri obsesivi, ci și prietenii
sau familia.
Trebuie să înveți să spui exact acest cuvânt - „nu”. Nu „nu va funcționa” sau „nu
știu” sau „vom vedea”, ci un „nu” ferm.
8. Nu explica refuzul tău
Aceasta este, de asemenea, o mare abilitate care se dobândește cu experiență. Dacă
ai refuzat pe cineva, ai spus că firma ta „nu”, reușește să facă fără explicații și cu
atât mai mult fără scuze.
În același timp, nu ar trebui să vă simțiți vinovați pentru faptul că refuzați fără
explicații. Oamenii simt o atitudine interioară și, dacă ezitați în interiorul vostru,
atunci vor primi comentarii de la dvs. și, poate, chiar vor convinge.
Și din nou, nu este întotdeauna necesar să refuzi fără explicații, dar sunt momente
când este necesar.
9. Poziție fără dovezi
Dovezile joacă adesea un rol negativ în negocieri. Corectitudinea este o stare care
se transmite la nivelul senzațiilor. Te simți bine și alte persoane sunt de acord cu
tine.
Dacă începeți să vă demonstrați poziția cu argumente, acest lucru vă poate distruge
încrederea în corectitudine.
Să presupunem că dați un argument, iar interlocutorul dvs. îl respinge. Dacă după
aceea dați al doilea argument, atunci sunteți de acord că primul nu a avut succes,
iar aceasta este pierderea pozițiilor voastre și credința de neclintit în neprihănirea
voastră.
10. Asumă noul rol
Dacă introduceți un nou rol - șef de departament, căpitan de echipă sau altul -
trebuie să îl remediați imediat, indicându-vă puterile. Cât mai curând posibil, faceți
în noul dvs. rol ceea ce nu ați fi putut face în cel vechi.
Dați o anumită ordine, luați o decizie, cereți un răspuns subordonaților etc. Cu cât
aștepți mai mult pentru a intra într-un rol nou, cu atât mai mult pot fi reduse
drepturile tale.
Aceste modalități de a gestiona oamenii și de a nu se permite manipulării sunt doar
o mică parte a tuturor tehnicilor de artă de management care schimbă nu numai
stilul tău de comunicare, ci și viziunea ta asupra lumii. Și îl puteți obține învățând
de la profesioniști.

S-ar putea să vă placă și