Sunteți pe pagina 1din 13

REPREZENTAREA

Prezentare realizata de prof. FLORICA PODARIU


Colegiul National ”A.T. Laurian” Botosani
1. Definirea și caracterizarea reprezentării
2. Clasificarea reprezentărilor
3. Proprietățile reprezentărilor
4. Rolul reprezentărilor în cunoaștere și
activitate

Prezentare realizată de prof. FLORICA PODARIU, Colegiul Național ”A.T. Laurian” Botoșani
1. Definirea si caracterizarea reprezentarii

Reprezentarea este procesul psihic cognitiv senzorial de


reflectare mijlocită, selectivă și schematică a proprietăților
concrete mai mult sau mai puțin semnificative ale obiectelor și ale
fenomenelor date în experiența perceptivă anterioară a
subiectului.

Calitatea reprezentărilor este influențată de:


 calitatea percepției (acuratețe, precizie, corectitudine);
 contextul în care a avut loc receptarea obiectului dat;
 frecvența contactelor perceptive cu obiectul;
 durata între momentul perceperii și reactualizarea imaginii.

Prezentare realizată de prof. FLORICA PODARIU, Colegiul Național ”A.T. Laurian” Botoșani
Percepții și reprezentări
Asemănări

 sunt fenomene intuitive;


 determină efecte fiziologice;
 sunt legate de mișcare;
 au un înțeles, o anumită semnificație;
 oferă informații despre obiecte și
fenomene;
 sunt procese de cunoaștere;

Prezentare realizată de prof. FLORICA PODARIU, Colegiul Național ”A.T. Laurian” Botoșani
Perceptii si reprezentări
Deosebiri:
PERCEPȚIA REPREZENTAREA
- se produce în - se produce în absența
prezența obiectului; obiectului;
- reflectă clar, precis, - nu este o reproducere
obiectul; fidelă a datelor
perceptive, ci, o
prelucrare a lor;
- imaginea perceptivă - este schematică,
este bogată în cuprinde numai
conținut. însușirile considerate
importante.

Prezentare realizată de prof. FLORICA PODARIU, Colegiul Național ”A.T. Laurian” Botoșani
2. Clasificarea reprezentărilor
1. După prezența elementului de noutate (Jean Piaget):
• reproductive;
• anticiptive.
2. În funcție de predominarea unei modalități
senzoriale:
• vizuale;
• auditive;
• gustative;
• motorii.
 Jean Marin Charcot – trei tipuri de subiecți:
• tipul vizual;
• tipul auditiv;
• tipul verbo-motor.

Prezentare realizată de prof. FLORICA PODARIU, Colegiul Național ”A.T. Laurian” Botoșani
2. Clasificarea reprezentărilor
3. După gradul de generalitate:
a. Individuale
b. generale
4. După gradul de abstractizare:
a. cu un grad moderat de abstractizare;
b. cu un grad înalt de abstractizare.
5. Din perspectiva evoluției ontogenetice:
a. primare (până la vârsa de 3 ani);
b. conceptuale (între 3 și 10 ani);
c. formale (apar în perioada adolescenței).

Prezentare realizată de prof. FLORICA PODARIU, Colegiul Național ”A.T. Laurian” Botoșani
3. Proprietățile reprezentărilor

1. Figurativitatea: reprezentările redau ceea ce este tipic,


sunt portrete rezumative
2. Operativitatea: reprezentarea este o ”reconstrucție
operatorie” (J. Piaget)
 redarea simultană a succesivului (în 2-3 min., un film
întreg);
 transformarea simultanului într-o succesiune (întâi structura
unui roman, apoi scenele, secvențele).
3. Panoramizarea: reconstituirea în plan mintal, apoi
redarea integrală a obiectului (ex. cubul desfășurat)

Prezentare realizată de prof. FLORICA PODARIU, Colegiul Național ”A.T. Laurian” Botoșani
3. Proprietățile reprezentărilor

4. Integrarea: reunirea dimensiunii sensibile cu


cea intelectuală - fiecărei figuri îi corespunde un
sens și fiecărui sens o figură (M. Zlate)
5. Autonomia: reprezentările pot deveni
constrângătoare pentru comportamentul
individului
6. Caracterul social: reprezentările exprimă
întotdeauna un fond cultural comun

Prezentare realizată de prof. FLORICA PODARIU, Colegiul Național ”A.T. Laurian” Botoșani
Rolul reprezentărilor
în cunoastere si activitate
1. permit ”progresul percepției”;
2. constituie ”materia primă” pentru gândire și imaginație;
3. reprezintă un punct de plecare în evoluția gândirii;
4. permit concretizarea gândirii verbal-abstracte;
5. sunt surse de informație importante;
6. sunt instrumente de planificare și reglare a condutei
umane;
7. pot avea o funcție cathartică, de detensionare nervoasă;
8. definesc ceea ce este realitatea pentru subiect;
9. permit orientarea noastră în spațiu (”hărți mintale” sau
”hărți psihologice”).

Prezentare realizată de prof. FLORICA PODARIU, Colegiul Național ”A.T. Laurian” Botoșani
Invitatie la reflectie

Vizionați videoclipul, urmând link-ul de mai jos, și reflectați!


https://www.youtube.com/watch?v=UlYl6lJSsqU
Ce credeți că reprezintă:
• peștera
• întunericul peșterii
• lanțurile
• focul
• umbrele de pe peretele peșterii
• corpurile purtate prin fața focului
• contemplarea lumii din afara peșterii
• Soarele?

Prezentare realizată de prof. FLORICA PODARIU, Colegiul Național ”A.T. Laurian” Botoșani
Resurse:

• Psihologie - Manual pentru clasa a X-a, autori: Elena


Lupşa, Victor Bratu; Editura Corvin, Deva, 2005;
• Imagini de pe Internet
• Mitul pesterii - O adaptare dupa alegoria lui Platon
https://www.youtube.com/watch?v=UlYl6lJSsqU

Prezentare realizată de prof. FLORICA PODARIU, Colegiul Național ”A.T. Laurian” Botoșani
Multumesc pentru atentie!

Prezentare realizată de prof. FLORICA PODARIU, Colegiul Național ”A.T. Laurian” Botoșani

S-ar putea să vă placă și