Sunteți pe pagina 1din 5
COMISIA ELECTORALA CENTRALA A REPUBLICII MOLDOVA ‘ir Vasile Alsesandri nr. 119, MD 2012 Ching, Republi tel, (4373 22) 251-451, fax (4373 22) 284-047 worw.cecmd, e-mail: info@dece md Moldova Nr.CEC8_YOLE din £Y _/eue/'C 204 Guvernul Republicii Moldova Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene In scopul realizarii activititilor de organizare si desfasurare a alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 si in conformitate cu prevederile art, 31 alin, (3) din Codul electoral 1381/1997, vi remitem spre avizare lista sect i strainatate. ‘Totodatd, solicitim respectuos Ministerului Afacerilor Externe si Integririi Europene si ne fie prezentate informatiile cu referire la: 1. Lista nominala a statelor si locatiilor pentru care a fost dat acordul deschiderii sectiilor de votare in contextul desfisuririi alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, cu anexarea documentelor confirmative (in seopul executarii prevederilor art. 31 alin. (3) din Codul electoral); locatia exact a sectiilor de votare pentru care MAEIE poate desemna presedinji ai birourilor electorale din randul functionarilor diplomatici calificati (in scopul executirii prevederilor art. 31 alin, (5) din Codul electoral); 3. Dac au fost alocate din Fondul de rezerva a Guvernului mijloace necesare pentru organizarea seetiilor de votare care urmeazi a fi deschise in straindtate, in corespundere cu prevederile art. 31 alin. (6) din Codul electoral Suplimentar, atragem atenfia ca localurile unde urmeaza a fi deschise sectiile de votare pentru alegdtorii care in ziua votarii se vor afla in strdindtate urmeaza sa corespunda conditiilor tehnice prevaizute in Instructiunea cu privire la asigurarea infrastructurii sectiilor de votare, aprobat prin hotardrea CEC nr, 2625 din 12 august 2014, cu modificarile ulterioare. 1 de votare care urmeazii a fii des Anexd: conform textului (4 f) Pregedintele Comisiei Electorale Centrale Dr. Dorin CIMIL Ex: Andrei Gasive Democratia conteaz la scrisoarea nr. C Anexa din 4 iunie 2021 aa Misiunea / Statul Localitatea eee T_| Republica Austria or. Viena (Sediul misiunii) 1 2_| Republica Azerbaidjan or. Baku (sediul misiunii) 1 3_| Republica Belarus or. Minsk (sediul misiunii) 1 4 | Regatul Belgiei or. Bruxelles (sediul misiunii) 2 5_| Republica Bulgari or. Sofia (sediul misiunii) 1 or. Ottawa, ON (sediul mi 1 or. Calgary, AB 1 or. Montreal, QC 1 4 | Some or. Toronto, ON 1 or. Vancouver, BC I Total] 5 7_| Republica Ceha or. Praga (sediul misi 1 8_ | Republica Populara Chinez | or. Beijing (sediul misiunii) 1 9. | Republica Cipru or. Limassol i 10 | Regatul Danemarcei or. Copenhaga 1 or. Atena (sediul misiunii) 1 ; or. Rodos 1 11 | Republica Elena aTeRTae 5 4 OE 12 | Confederatia Elvetian’ or. Geneva (sediul misiuni 1 13 | Emiratele Arabe Unite or. Abu Dhabi (Sediul misiunii) 1 14 | Republica Estonia or. Tallinn (sediul misiunii) 1 or. Moscova (sediul misiuniiy regiunea Moscova | 7 or. Sankt-Petersburg — 3 or. Kostroma 1 | or. Kursk I 15 | Federatia Rus a apt or. Rezani 1 or. Soci/Krasnodar I or. Surgut/Hanti-Mansiisk 1 or. Tula 1 Total| 17 ‘or. Paris (sediul misiunii) 3 or, Strasbourg (sediul misiunii) 1 or. Bordeaux, L 5 . or. Lyon 1 16 | Republica Francezi Ea a or. Nice 1 or. Villeneuve-Saint-Georges 2 Total) 1 7 Republica Federala Germania or. Berlin (sediul misiunii) or. Frankfurt pe Main (sediul misiunii) or. Hamburg (consulatul onorific) or. Kassel (consulatul onorific) or. Miinchen (consulatul onorific) or. Stuttgart (consulatul onorific) or. Leipzig or. Hanovra or. Nimberg. sce faa so ecm | el Total 18 Irlanda or. Dublin (sediul misiunii) or. Cork or. Limerick Total 19 Israel or. Tel-Aviv (sediul misiunii) or. Agdod Total 20 Republica Italiana or. Roma (sediul misiunii) or. Milano (sectia consulara) or, Padova (seetia consular) or. Ancona or. Bergamo (o. Bologna or. Bolzano or. Brescia or. Ferrara or. Firenze or. Genova or. Mantova or. Mestre or. Modena or. Napoli or. Parma. or. Perugia or. Pesaro or. Ravena| or, Reggio Calabria or, Reggio Emilia or. Torino or. Trento or. Treviso or. Udine or. Verona or, Vicenza, wnt ins mf] fl a lf a sf fi Ha ear ns || | | eh | es Pe] Total 21 Japonia or. Tokyo (sediul misiunii) 22 Republica Letonia or. Riga (sediul misiunii) 23 Republica Lituania or. Vilnius (sediul misiunii) 24 Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord or. Londra (sediul misiunii) or. Birmingham or. Glasgow or. Manchester or. Northampton Total 25 Regatul Norvegi or. Oslo 26 Republica Polonez or. Varsovia (sediul misiunii) 27 Republica Portughez or, Lisabona (sediul misiunii) or. Portimao or. Porto or. Setubal Total 28 Regatul Tarilor de Jos or. Haga (sediul misiunii) 29 Romania or. Bucuresti (sediul misiunii si sectia consulara) or. Iasi (seetia consulara) or. Bacau or. Brasov or. Cluj-Napoca or. Constanta or. Craiova or. Galati or. Oradea or. Sibiu or. Suceava | or. Timisoara Total 30 Regatul Spaniei or. Madrid (sediul misiunii) or. Barcelona or. Castello de la Plana or. Malaga or or. Valencia Total 31 Statele Unite ale Americii or. Washington, DC (sediul misiunii) or. New York, NY (sediul misiunii) or. Asheville, NC or. Atlanta, GA or. Boston, MA. or. Chicago, IL or. Dallas, TX or. Denver, CO 1 or, Florida, FL. 1 or. Minneapolis, MN 1 31 | Statele Unite ale Americii _[ or. Orlando, FL. 1 or, Sacramento, CA, L or, Seattle, WA 1 Total| 13 32_| Statul Qatar or. Doha (sediu! mis 1 33_| Regatul Suediei or. Stockholm (sediul misiunii) 1 or. Ankara (sediuil misiunii) 1 34 | Republica Turcia or. Istanbul (sectia consular) 1 Total| 2 or. Kiev (sediul misiunii) 1 35 | Ueraina or. Odessa (secfia consular) 1 Total | 2 36 | Republica Ungara or, Budapesta (sediul misiunii) 1 37_| Marele Ducat de Luxemburg _| or. Luxemburg 1 38 | Republica Finlanda or. Helsinki 1 TOTAL | 162