Sunteți pe pagina 1din 4

DECLARAŢIA PRIVIND COMPENSAREA Nr.

______

___________________ ____________________
( localitatea) (data, luna, anul)

Conducătorului________________________
(denumirea întreprinderii)

______________________________
(numele, prenumele)

Prin prezenta, în baza art. 651 din Codul Civil al Republicii Moldova, __________________
(denumirea întreprinderii)
IDNO___________________, intervine cu rugămintea de a efectua stingerea reciprocă a

obligaţiei cu creanţa ____________________, IDNO ___________________, îndreptînd suma


( denumirea întreprinderii )

în limită de ______________________________________________a obligaţiei formate pentru

___________________________________________________________________________lei,
( denumirea mărfurilor, lucrărilor, serviciilor etc. şi suma )

conform _____________________________________________________________________,
(denumirea documentului, nr., data)

la stingerea creanţei în sumă totală de ______________________________________________,

formate pentru _________________________________________________________________,


(denumirea mărfurilor, lucrărilor, serviciilor etc. şi suma)

conform _____________________________________________________________________.
(denumirea documentului, nr., data)

Anexe: Actele de verificare a obligaţiilor şi creanţelor la situaţia din ______________________

pe ____ file între participanţii la compensare.

Conducător

______________________ _______________ ____________________


(denumirea întreprinderii) (semnătura) (numele, prenumele)

L.Ş
SCRISOARE DE ACCEPT
LA DECLARAŢIA PRIVIND COMPENSAREA Nr._____

___________________ ______________________
(localitatea) (data,luna, anul)

Conducătorului__________________________________
(denumirea întreprinderii)

________________________________________
(numele, prenumele)

Prin prezenta, sîntem de acord cu propunerea Dvs. din Declaraţia privind compensarea
nr.____din ____________ în vederea efectuării stingerii reciproce a obligaţiei cu creanţă, în
baza art. 651 din Codul civil al Republicii Moldova, îndreptînd suma în limită de____________

___________________________lei a obligaţiei formate pentru __________________________


(denumirea mărfurilor,
_____________________________________________________________________________________________
lucrărilor, serviciilor etc. şi suma)

conform ______________________________________________________________________
(denumirea documentului, nr., data)

la stingerea creanţei în sumă totală de ___________________________________________lei,

formate pentru _________________________________________________________________,


(denumirea mărfurilor, lucrărilor, serviciilor etc. şi suma)

conform ____________________________________________________________________________________.
(denumirea documentului, nr., data)

Conducător
______________________ _______________ ____________________
(denumirea întreprinderii) (semnătura) (numele, prenumele)

L.Ş
Formular nr. AC-1

ACT DE COMPENSARE NR._____

___________________ ______________________
(localitatea) (data,luna, anul)

Prezentul act de compensare este întocmit în baza art. 651 din Codul Civil al Republicii
Moldova, declaraţiei privind compensarea nr. ____ din ___________, scrisorii de accept
nr._____din _____________ şi actelor de verificare a obligaţiilor şi creanţelor la situaţia din
____________ între ____________________________________________________________,
(denumirea întreprinderii şi adresa juridică)
IDNO _____________________, şi ________________________________________________,
(denumirea întreprinderii şi adresa juridică)
IDNO_____________________.

Subsemnaţii au convenit la următoarea înţelegere:


1.___________________________va compensa prin stingerea reciprocă a obligaţiei şi creanţei a
(denumirea întreprinderii)

_______________________________în sumă totală a obligaţiei de ___________________________


(denumirea întreprinderii)

_________________________________lei, formate pentru ___________________________________

_____________________________________________________________________________
(denumirea mărfurilor, lucrărilor, serviciilor etc. şi suma)

conform ____________________________________________________________________________________,
(denumirea documentului, nr., data)

cu creanţa în sumă totală de_____________________________________________________lei

formate pentru ________________________________________________________________,


(denumirea mărfurilor, lucrărilor, serviciilor etc. şi suma)

conform______________________________________________________________________
(denumirea documentului, nr., data)

2. __________________________va compensa prin stingerea reciprocă a obligaţiei şi creanţei a


(denumirea întreprinderii)

_________________________________în sumă totală a obligaţiei de __________________________


(denumirea întreprinderii)

_______________________________________formate pentru _________________________________

______________________________________________________________________,conform
(denumirea mărfurilor, lucrărilor, serviciilor etc. şi suma)

_____________________________________________________cu creanţă în suma totală de__________


(denumirea documentului, nr., data)
_________________________________lei formate pentru ___________________________________

___________________________________________________________________________lei,
(denumirea mărfurilor, lucrărilor, serviciilor etc. şi suma)

conform ______________________________________________________________________.
(denumirea documentului, nr., data)

Anexe :Declaraţia privind compensarea nr. ___ din________________, scrisoarea de accept


nr._____ din____________şi actele de verificare a obligaţiilor şi creanţelor la situaţia din
__________________ pe ____ file.

_______________________ ______________________
(denumirea întreprinderii) (denumirea întreprinderii)

Conducător ______________________ Conducător ______________________


(numele, prenumele) (numele, prenumele)

_________________________ _________________________
(semnătura) (semnătura)

Contabil – şef ____________________ Contabil – şef ____________________


(numele, prenumele) (numele, prenumele)

________________________ ________________________
(semnătura) (semnătura)

L.Ş. L.Ş.

S-ar putea să vă placă și