Sunteți pe pagina 1din 10

Mo d u lu l 1 – Ma r ke tin g o n lin e

1
MODULUL 1: MARKETING ÎN ERA DIGITALĂ –
O VIZIUNE GENERALĂ

Timpul mediu necesar pentru studiu: 60 minute.

Obiective educaţionale
În urma studierii acestui Modul, vei dobândi următoarele competenţe
şi aptitudini:
- înţelegerea beneficiilor pe care Internetul şi tehnologia
informaţională le aduc activităţii de marketing;
- trecerea în revistă a avantajelor marketingului online/digital;
- evidenţierea unor concepte de bază;
- creare cont pe platforma Google Atelierul Digital.

Cuvinte cheie
marketing, marketing online, marketing digital, Atelierul Digital
Google

Cuprinsul Modulului

Modulul 1: Marketing în era digitală – o viziune generală ....................17


Obiective educaţionale ......................................................................17
Cuvinte cheie ....................................................................................17
Cuprinsul Modulului .........................................................................17
1.1 Marketingul online – o viziune generală ............................................19

17
Mo d u lu l 1 – Ma r ke tin g o n lin e

1.2 Concepte esenţiale ................................................................................ 21


1.3 Google Atelierul Digital....................................................................... 22
Subiecte pentru autoevaluare ................................................................... 23
Întrebări de autoevaluare.................................................................. 23
Subiecte pentru evaluare şi control .......................................................... 25
Întrebări de evaluare ........................................................................ 25
Rezumatul acestui Modul.......................................................................... 25
Bibliografie obligatorie.............................................................................. 26
Bibliografie suplimentară (facultativă) ................................................... 26
BIBLIOGRAFIE ....................................................................................... 26

18
Mo d u lu l 1 – Ma r ke tin g o n lin e

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 1

Acest modul îşi propune realizare unei scurte introduceri în ceea


ce înseamnă marketingul în era digitală. Vor fi subliniate aspecte
ce ţin de schimbările pe care Internetul şi tehnologia
informațională şi comunicațională le aduc în sfera activității de marketing.
Cum se schimbă marketingul odată cu intrarea în era digitală? Care sunt
beneficiile pe care tehnologia specifică erei digitale le aduce activităţilor de
marketing? La toate aceste întrebări vom răspunde pe parcursul acestui
modul şi în continuarea studiului acestei discipline.

1.1 MARKETINGUL ONLINE – O VIZIUNE


GENERALĂ

Este dificil să ne imaginăm, în prezent, majoritatea domeniilor de activitate


fără impactul Internetului şi al tehnologiei informaționale şi comunicaționale
asociate acestuia. Fără îndoială, Internetul şi tehnologia informațională
asociată acestuia au meritul de a îmbunătăți în mod substanţial şi activitatea
specialiştilor în marketing, oferindu-le o multitudine de instrumente noi care
să le permită să-şi stabilească obiective noi şi mai îndrăzneţe şi să contribuie
la atingerea obiectivelor într-o manieră mai creativă şi mai eficientă.
Impactul Internetului asupra marketingului este atât de mare încât a dus la
apariția unor noi concepte, precum marketing online, Internet marketing, web
marketing, marketing digital, e-marketing etc.

În prezent, conceptul de marketing online nu este doar un concept foarte la


modă, dar pare a fi şi un concept care, deşi pare destul de facil de înţeles, este
definit în modalităţi diferite şi relativ neclare în literatura de specialitate. Ceea
ce este însă cert este faptul că Internetul are impact major asupra tuturor
domeniilor aferente activităţii de marketing influenţând în mare măsură
modul în care specialiştii abordează activitatea de marketing, modul în care

19
Mo d u lu l 1 – Ma r ke tin g o n lin e

gândesc şi implementează strategiile de marketing.

Specialiştii remarcă o multitudine de avantaje pe care le aduce marketingul


online conceptului clasic de marketing. Dintre acestea, cele mai
reprezentative sunt:

✓ rezultatele activităţii de marketing online sunt măsurabile,


✓ poate fi utilizat pentru a crea relaţii cu clienţii într-un mod mai eficient,
✓ permite ţintirea unor segmente de clienţi ce pot fi definite pe baza unei
game largi de caracteristici,
✓ nu există constrângeri cu privire la localizarea geografică a clienţilor sau
referitor la momentul la care aceştia doresc să intre în contact cu oferta
organizaţiei,
✓ s-a dovedit a fi mai ieftin decât activităţi specifice marketingului clasic,
✓ oferă un număr impresionant de instrumente de marketing online la care
specialiştii pot apela etc.

În prezent, atât în lumea teoreticienilor cât şi a practicienilor, sunt abordate


concepte relativ similare referitor la acest domeniu. Aceste concepte (printre
care online marketing, Internet marketing, digital marketing, e-marketing,
web marketing etc.) nu sunt încă foarte clar definite şi delimitate. Indiferent
de divergenţele de opinii în definirea conceptului de marketing online sau în
descrierea esenţei acestuia, considerăm important de menţionat faptul că se
porneşte de la premisa conform căreia conceptul de marketing online nu îşi
propune să modifice în vreun fel esenţa intrinsecă a conceptului clasic de
marketing.1

Conform uneia dintre definiţiile de referinţă date marketingului de către


prestigioasa organizaţie American Marketing Association (AMA) şi postată

1
Popa, A. L., Ţarcă, N. N., Tarcza, T. M. (2014) The Online Strategy of Romanian Higher
Education Institutions: Present and Future, 15th EBES Conference – Lisbon Proceeding CD,
volume 3, Published by EBES, pp. 1875-1886.

20
Mo d u lu l 1 – Ma r ke tin g o n lin e

pe pagina de Internet a organizaţiei (www.marketingpower.com) în categoria


Definiţii, marketingul este prezentat ca fiind: o funcţie organizaţională şi un
set de procese pentru crearea, comunicarea şi furnizarea valorii destinate
clienţilor şi gestionarea relaţiilor cu clienţii în moduri care să aducă beneficii
atât organizaţiei cât şi grupurilor cointeresate în funcţionarea ei2.

Mai mult decât atât, marketingul online are menirea de a


îmbogăţi conceptul de marketing clasic prin identificarea şi
implementarea unor noi modalităţi prin care organizaţiile să
creeze, furnizeze şi comunice valoare clienţilor şi să gestioneze în moduri
benefice relaţiile cu aceştia.

1.2 CONCEPTE ESENŢIALE

Pentru a crea premisele unei cât mai bune înţelegeri a conceptelor vom începe
prin a le analiza în detaliu.

Aşadar, o primă întrebarea ar fi: Ce înseamnă online?


Conform autorilor Gay, Charlesworth şi Esen3, online este „un termen folosit
pentru timpul când un computer este conectat la Internet. Se foloseşte de
obicei în mod generic, pentru a descrie orice funcţie asociată Internetului”.
Aşadar, ideea de online ne duce cu gândul la Internet. A fi conectat la Internet
înseamnă a fi online, iar a nu fi conectat la Internet înseamnă a fi offline. De
aici şi sinonimia dintre conceptele online marketing şi Internet marketing.
Faptul că o conexiune la Internet presupune utilizarea unor dispozitive
electronice a dus la apariţia conceptului de electronic marketing sau e-
marketing care, însă, în opinia lui El-Gohary4 este un concept mai vast decât

2
American Marketing Association (AMA) –
http://www.marketingpower.com/aboutama/documents/american%20marketing%20associa
tion%20releases%20new%20definition%20for%20marketing.pdf
3
Gay, R., Charlesworth, A., Esen, R. (2007) Online Marketing: A Customer-Led Approach,
Oxford University Press.
4
El-Gohary, H. (2010) E-Marketing – A literature Review from a Small Businesses
perspective, International Journal of Business and Social Science, Vol. 1 No. 1, pp. 214-244.

21
Mo d u lu l 1 – Ma r ke tin g o n lin e

cel de Internet marketing, incluzându-l pe acesta. Şi aşa mai departe au apărut


o multitudine de alte concepte care au un acelaşi nucleu comun, de exemplu
digital marketing şi web marketing. Acesta este motivul pentru care vom
alterna pe parcursul lucrării conceptele online şi digital; recent conceptul de
marketing digital fiind mai popular decât cel de marketing online (vezi
Google Trends).

1.3 GOOGLE ATELIERUL DIGITAL

Companii precum Google au dezvoltat, pe de o parte, instrumente specifice


de marketing online/digital utile specialiştilor în domeniu şi care sunt capabile
să ducă activitatea de marketing la un alt nivel şi, pe de altă parte, au iniţiat
şi dezvoltat la scară mondială programe de studiu complexe precum Google
Atelierul Digital (https://learndigital.withgoogle.com/atelieruldigital).

Acesta este o platformă de studiu al cărei scop este să ofere o multitudine de


cursuri menite să creeze specialişti în marketing online/digital care să
utilizeze cu succes instrumentele de marketing online oferite de Google.

22
Mo d u lu l 1 – Ma r ke tin g o n lin e

Figura 1.1 Google Atelierul Digital


Sursa: https://learndigital.withgoogle.com/atelieruldigital/course/digital-
marketing

Pe parcursul acestui suport de curs se va face adesea trimitere la informaţiile


încărcate pe platforma Google Atelierul Digital, scopul fiind acela de a vă
încuraja să accesaţi şi să utilizaţi informaţiile oferite de acest gen de cursuri
online.

Aşadar, încă de la început este necesară crearea contului pe această platformă


şi accesarea cursului Bazele marketingului digital. Parcurgerea cu succes a
cursului se va finaliza cu obţinerea unui certificat de competenţă.

Subiecte pentru autoevaluare

Întrebări de autoevaluare
1. Care sunt principalele avantaje ale marketingului online faţă de

23
Mo d u lu l 1 – Ma r ke tin g o n lin e

marketingul tradițional?
Scrie răspunsul tău aici:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Răspunsul corect la întrebarea de mai sus este:
✓ rezultatele activităţii de marketing online sunt măsurabile,
✓ poate fi utilizat pentru a crea relaţii cu clienţii într-un mod mai eficient,
✓ permite ţintirea unor segmente de clienţi ce pot fi definite pe baza unei
game largi de caracteristici,
✓ nu există constrângeri cu privire la localizarea geografică a clienţilor sau
referitor la momentul la care aceştia doresc să intre în contact cu oferta
organizaţiei,
✓ s-a dovedit a fi mai ieftin decât activităţi specifice marketingului clasic,
✓ oferă un număr mare de instrumente de marketing online la care
specialiştii pot apela etc.

Dacă aţi terminat de răspuns la întrebările de mai sus, verificaţi-vă


răspunsurile date confruntându-le cu materialul teoretic prezentat în
acest Modul.
Nu aţi răspuns corect la toate întrebările? Nu fiţi dezamăgiţi,
căci vă recomandăm să reparcurgeţi materialul teoretic şi cu
siguranţă veţi putea răspunde acestor întrebări. E simplu! Puteţi de
asemenea, să vă notaţi eventualele nelămuriri, pentru a le clarifica
în cadrul Activităţii tutoriale (AT).
Aţi răspuns corect la toate întrebările? FELICITĂRI!!!
Continuaţi parcurgerea acestui Modul pentru a vă pregăti
corespunzător în vederea atingerii obiectivelor stabilite pentru
acest Modul.

24
Mo d u lu l 1 – Ma r ke tin g o n lin e

Subiecte pentru evaluare şi control

Întrebări de evaluare
1. Accesaţi pe platforma Google Atelierul Digital cursul Bazele
marketingului digital la următoarea adresă:
https://learndigital.withgoogle.com/atelieruldigital/course/digital-
marketing. Folosiţi funcţia PrintScreen pentru a realiza o captură de
ecran care să demonstreze crearea contului.
Enumerați titlurile celor 26 de module pe care le include acest curs.

Termen pentru postare: sfârşitul săptămânii 1.

Rezumatul acestui Modul

Pe parcursul acestui modul aţi reuşit să faceţi primii paşi în a înţelege modul
în care activitatea de marketing se schimbă odată cu intrarea în era digitală.
Aţi identificat o multitudine de concepte frecvent utilizate în lumea
specialiștilor în marketing: marketing online, Internet marketing, web
marketing, marketing digital, e-marketing. Aţi analizat în ce măsură aceste
concepte sunt sinonime, însă, mai important, aţi analizat care sunt avantajele
pe care le aduce marketingul online conceptului clasic de marketing.
Interacţiunea cu platforma Google Atelierul Digital vă oferă posibilitatea de
a trece în revistă conceptele cheie de marketing online/digital incluse de
compania Google în cursul oferit gratuit pe această platformă.

25
Mo d u lu l 1 – Ma r ke tin g o n lin e

Bibliografie obligatorie

1. Popa, A. L. (2015) A classic framework of online marketing tools,


The Annals of the University of Oradea. Economic Sciences, Tom
XXIV, 1st issue / July pp. 1269-1277. -
https://ideas.repec.org/a/ora/journl/v1y2015i1p1269-1277.html
2. Popa, A. L., Ţarcă, N. N., Tarcza, T. M. (2014) The Online Strategy
of Romanian Higher Education Institutions: Present and Future, 15th
EBES Conference – Lisbon Proceeding CD, volume 3, Published by
EBES, pp. 1875-1886 - http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-
3-319-27570-3_32
3. Popa, A. L., Tarca, N. N., Sasu, D. V. (2016) An experiment on using
online marketing tools for promoting higher education services - The
Annals of the University of Oradea. Economic Sciences, Tom XXV -
2016, Editura Universităţii din Oradea, pp. 588-593,
http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2008/v4-management-
marketing/218.pdf
4. Google Atelierul Digital
https://learndigital.withgoogle.com/atelieruldigital/course/digital-
marketing

Bibliografie suplimentară (facultativă)

1. *** - American Marketing Association (AMA) –


http://www.marketingpower.com/aboutama/documents/american%2
0marketing%20association%20releases%20new%20definition%20f
or%20marketing.pdf

BIBLIOGRAFIE

1. El-Gohary, H. (2010) E-Marketing - A literature Review from a Small


Businesses perspective, International Journal of Business and Social
Science, Vol. 1 No. 1, pp. 214-244.
2. Gay, R., Charlesworth, A., Esen, R. (2007) Online Marketing: A
Customer-Led Approach, Oxford University Press.

26

S-ar putea să vă placă și