Sunteți pe pagina 1din 4

ROMÂNIA NECLASIFICAT

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE Exemplar unic


U.M.02649
APROB
COMANDANTUL U.M. 02649 BUCUREȘTI
Gl. Lt.
Ioan Dumitru VASILE

Programul Anual de Achiziții Publice pe anul 2021

Nr.crt. Tipul si obiectul contractului de Cod CPV Preț unitar Valoarea Sursa de Procedura Durata estimată Durata estimată Responsabil
achiziţie publică/acordului-cadru estimat fără estimată cu finantare aplicata pentru începerea pentru finalizarea
TVA TVA (art.bug.) procedurii procedurii

(RON) (RON)
1. Tablă inteligentă (Table 30195200-4 56132 66798 Buget Achiziție directă 10.05.2021 25.07.2021 Hariga Daniel
electronice cu posibilitate de
copiere sau accesorii)

2. Echipamente de laborator 38342000-4 579000 683000 Buget Procedură 10.05.2021 25.07.2021 Galan Adrian
(Osciloscop, generator de 34999100-7 simplificată
semnal, multimetru, 38300000-8
breadboard,conectori coaxiali) 31712118-0
31224200-4

AVIZAT ÎNTOCMIT
Șef financiar-contabil Slt.
Lt.Col. Aurelian MANUC
Alexandru ZAHARIA
COMANDANTULUI A/C
RAPORT nr. _____ din_______
Raportează: Șeful Secției Financiar-Contabile și Șeful Biroului Achiziții Publice