Sunteți pe pagina 1din 6

INTERNETUL.

DEFINIȚI ȘI EXPLICAȚI SERVICIILE OFERITE DE INTERNET


PENTRU PSIHOLOGI.
Autor: Vasiliu (Lupea Vasiliu) Irina, ID, Grupa 4
Rezumat:

Internetul, prescurtat Net, în zilele noastre, este utilizat în fiecare zi de sute de milioane de persoane din
toate țările. Internetul a luat naștere in 1969 din proiectul Arpanet. Atunci începe să funcționeze rețeaua
"ARPANET", inițial cu o rețea între 4 calculatoare. Internetul evoluează continuu și devine cea mai importantă
rețea din lume. Web-ul (World Wide Web) apare la începutul anului 1990 și introduce transferul documentelor
multimedia pe Internet. Posibilitățile tehnologice pe care le oferă Internetul revoluționează multe domenii
printre care si psihologia. Serviciile și aplicațiile oferite de Internet devin instrumente de lucu și cercetare pentru
psihologi. Aceste noi abordări deschid un întreg univers de posibilităti.

Cuvinte cheie: Internet, rețea, Web, servicii, aplicații, psihologie, tehnologie,


comunicare.
1.INTRODUCERE
Internetul poate fi definit ca o imensă rețea de rețele de calculatoare. Această rețea nu
a rezultat datorită efortului susținut al unui singur grup de cercetare, ci a mai multor persoane
care au lucrat independent. Rețeaua oferă o capabilitate de comunicare globală, un mecanism
pentru răspândirea, partajarea informației, precum și un mediu de colaborare și comunicare
între persoane și calculatoarele lor indiferent de locația lor geografică. Evoluția Internetului și
a tehnologiei sunt reflectate semnificativ în psihologie prin trecerea la aplicații pe rețele de
computere.
2.ISTORIA INTERNET-ULUI
Proiectul care a stabilit bazele Internetului a luat naștere în 1969 și era cunoscut ca
ARPANET (Advanced Research Projects Agency Net) - o reţea între mai multe computere
din unele instituţii americane (University of California din Los Angeles (UCLA), University
of California din Santa Ana, University of Utah și Stanford Research Institute (SRI)), ce
lucrau pentru ARPA, un departament de cercetare din cadrul Pentagonului.

Rețeaua ARPANET, 1969

ARPANET folosea conceptul “packet switching” pentru a permite mai multor


calculatoare să comunice într-o singură reţea.  Această tehnologie s-a dezvoltat când Robert
Kahn şi Vinton Cerf au creat TCP – Transmission Control Protocol, un model de comunicare
între calculatoare, care stabilea anumite standarde cu privire la modul în care datele puteau fi
transmise prin rețele multiple. Acest tip de protocol a fost agreat și adoptat rapid de toate
rețelele participante. Astfel a luat naștere rețeaua de internet globală, la care au aderat tot mai
mulți participanți, din cele mai diverse domenii de activitate și interes. ARPANET a preluat
TCP la 1 ianuarie 1983 şi din acel moment cercetătorii au lucrat la crearea “reţelei de reţele”
care mai târziu s-a transformat în internetul pe care îl folosim în zilele noastre. 
Inovația în evoluția Internetului este mobilitatea maximă. Accesul la rețea în orice
punct de pe glob devine o necesitate pentru tot mai mulți oameni. Primii pași în acest sens au
fost laptop-urile, care împreună cu un telefon mobil permiteau o conexiune Internet. În cele
din urmă, prin rețelele wireless, Internetul este disponibil pe telefoanele mobile.

2.1. Utilizarea Internetului


Internetul are o multitudine de întrebuinţări:
-Comunicarea rapidă, între punctele cele mai îndepărtate şi aparent mai puțin
accesibile la nivel global, prin serviciul de poștă electronica (e-mail-ul), grupuri de discuţii în
timp real (chat-ul), portaluri, forumuri, teleconferințe, videoconferinte;
- Comerțul electronic - posibilitatea de a găsi și cumpăra produse de care ai nevoie, la
cel mai mic preț de pe piață sau posiblitatea de a vinde diferite produse;
-Acces la diverse informații și conţinuturi, divertisment: cărți, filme, știri, noutăți în
diverse domenii, jocuri, imagini, muzică, videoclipuri;
-Educație – posibilitatea de a participa la cursuri, în diferite domenii, fie pentru
cultura personală sau pentru acumularea de cunoștinte și obtinerea unei diplome (e-learning,
audio-learning);
-Telefonia prin Internet - numită și Telefonie IP sau Telefonie Internet este procesul
de transmitere a conversațiilor vocale umane prin legături de date de tip IP. Vocea este
descompusă în pachete de date ce se transmit prin rețele IP de la sursă la destinație, unde sunt
puse din nou în ordinea inițială și convertite înapoi în semnale acustice. Avantajul principal
este prețul redus pentru apelurile interurbane și teleconferințe.

3.SERVICII ALE REȚELEI INTERNET


La începutul anilor 70 s-au dezvoltat primele servicii, folosite încă și azi pentru
transferul informației.
- File Transfer Protocol (FTP) - este cea mai folosită metodă pentru transferul
fişierelor de la un calculator la altul, prin intermediul Internetului, indiferent de tipul şi
dimensiunea acestora.;
- Telnet – permite corectarea la alt calculator, prin intermediul Internetului, pentru
accesarea şi folosirea bazelor de date, a bibliotecilor şi a cataloagelor din întreaga lume;
- E-mail – serviciul de poștă electronică, permite comunicarea mesajelor personale
sau a aceluiași mesaj la un grup de persoane.
- Serviciile Gopher și WAIS
Serviciul Gopher oferă o metodă ierarhică, bazată pe meniu pentru a furniza
informații locale pe Internet. Gopher a făcut utilizarea Internet mult mai ușoară. Protocolul
Gopher este considerat precursorul internetului modern. 
Serviciul WAIS (Wide Area Information Server) este un program care poate indexa
cantități enorme de informații. O căutare WAIS pe un anumit subiect, folosind cuvinte cheie,
este mai amănunțită și furnizează mai multe rezultate, pe baza prezenței cuvintelor căutate în
document.
La începutul anilor 1990 a fost introdus termenul de Web (World Wide Web). Cu
acest moment Internetul a evoluat de la trimiterea de mesaje de la un calculator la altul, la
crearea unei colecții de site-uri, ale căror informații să poată fi accesate de utilizatori,
conform intereselor. World Wide Web s-a bazat pe Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) și a
folosit un format numit Hyper Text Markup Language (HTML) pentru proiectarea și livrarea
documentelor. Mulți utilizatori au considerat că navigarea pe web este mult mai prietenoasă
și mai versatilă decât utilizarea Gopher și FTP pentru schimbul de fișiere. [1]
De atunci, în centrul Internetului a fost așezat Web – ul și împreună constituie unele
dintre instrumentele cele mai puternice din secolul XXI.
Frecvent, termenii Internet si Web sunt folosiți și înțeleși ca sinonime. Însă acești
termeni sunt diferiți ca semnificație. Internetul facilitează interconectarea masivă a rețelelor
de calculatoare din întreaga lume. Se referă la conexiunea fizică a căilor între două sau mai
multe computere prin cabluri, sateliți și alte mijloace de conexiuni. WEB reprezintă o
modalitate de a accesa informația disponibilă pe rețeaua Internet.
Internetul este o reţea publică; prin urmare, oricine poate accesa Internetul. Zilnic,
sute de milioane de persoane utilizează Web-ul și alte servicii oferite pe Internet, cum sunt
poşta și forumurile electronice.
Majoritatea utilizatorilor folosesc Internetul cu scopul de a se informa, de a comunica,
pentru cumpărături sau divertisment.
Web-ul conține documente digitale, numite pagini web. Aceste pagini au diferite
tipuri de conținut, inclusiv conținut static, cum ar fi pagini de enciclopedie, dar și conținut
dinamic, cum ar fi site-urile de vânzări, bursele, vremea, știrile și rapoartele de trafic.

3.1. Tipuri de servicii furnizate de Internet


Noile tehnologii au schimbat modul în care relaționăm între noi și astăzi trăim în era
informațională, unde progresele tehnologice din secolul trecut ne-au permis să stabilim
contactul cu oricine și să obținem diferite tipuri de informații de pe computerul nostru sau de
pe telefonul nostru mobil. În acest context, Internetul conține și furnizează o varietate de
mijloace și servicii psihologice.
Psihologia descoperă acum marile oportunități inerente acestui mediu, cum ar fi
utilizarea rețelei pentru abordarea mai ușoară a oamenilor pentru a iniția schimbări sociale,
consultarea tinerilor și adulților, oferirea de consiliere școlară, instruirea și promovarea luării
deciziilor în echipă, educația sexuală și, în general, contribuie la îngrijirea sănătății mintale
prin consultare și supraveghere. [6]

World Wide Web (WWW) - este un serviciu de informare prin acces la documente
organizate în pagini aflate pe calculatoarele din întreaga lume. Între paginile cu informații
există legături care fac posibilă înlănțuirea rapidă.
Serviciul de e-mail (poștă electronică) – utilizatorii de Internet din întreaga lume au
posibilitatea să comunice prin schimb de mesaje (corespondență). Fiecare utilizator are o
căsuță și o adresă poștală. Adresa de email este indispensabilă în expedierea și recepționarea
mesajelor prin posta electronica. Unui mesaj de e-mail pot fi atașate fișiere (fișiere document,
fișiere imagini, fișiere audio, video).Acest serviciu dă posibilitatea psihologului de a oferi
consiliere și terapie prin e-mail.
Servicii de chat (conversație în timp real, sincron) - prin intermediul serviciului
chat se pot transmite și recepționa mesaje, în timp real. Două sau mai multe persoane, aflate
la distanță, pot conversa simultan în cadrul unei camere virtuale, numită cameră de
conversație (chat room). Datorită accesabilității sale, astăzi chat-ul, este folosit pentru
consiliere și supervizare.
Portalul – serviciu complex de informare, prezentare, comunicare, colaborare.
Informațiile sunt organizate, ușor de actualizat și de consultat. Poate oferi sesiuni de lucru în
echipă, în timp real, prin discuții (chat) sau prin dezbateri (forum), liste de discuții și
comentarii.
Forumurile - permit utilizatorilor de internet să se întâlnească virtual într-un spațiu
unde pot crea, reacționa sau pur și simplu citi diferite articole și păreri (sunt împărțite pe
subiecte de discuție). Pentru a avea acces la un forum, utilizatorul trebuie își facă un cont
special pentru acel forum.
Newsgroups – cercuri de discuție tematice în care fiecare utilizator cu drept de acces
poate consulta articole, știri, își poate exprima părerea printr-un răspuns personal sau poate
trimite un articol public în cercul de discuții.
Voice Over the Internet Protocol (VOIP) - permite efectuarea apelurilor telefonice
prin internet.
Conferințe voce și video - permit comunicarea audio și video între două sau mai
multe dispozitive electronice. Datorită accesabilității sale, astăzi este folosită pentru a oferi
supervizare și formare în aproape toate orientările și cadrele terapeutice, incluzându-i pe
studenți, absolvenți aflați in formare și profesioniști care practică în domeniu. Utilizarea
videoconferințelor le-a permis clinicienilor să fie formați de experți din diverse zone.
Serviciul e-learning - promovează învățământul electronic, iar conținutul cursurilor
și materialele necesare studiului pot fi accesate de pe site-uri specializate.

3.2. Aplicații psihologice


Pe lângă serviciile care stau la baza Internetului și serviciile pentru comunicare și
informare oferite de Internet, au fost elaborate diverse aplicații psihologice (pe Internet).
Aceste aplicații au fost create pentru a ajuta la învățare, studiu și la practica profesională. Prin
urmare, aplicațiile oferă utilitate și cunoștințe atât studenților, cât și absolvenților psihologi
dar și adevăraților savanți din domeniu.

3.2.1. Resurse informaționale privind conceptele și problemele psihologice


Informațiile și resursele psihologice de pe Web sunt tot mai frecvent utilizate de
psihologi și profesioniști din domeniile conexe. Aceste informații sunt cumulate sub forma
materialelor de studiu, arhivate și înmagazinate în bănci de date spre a oferi informații pe cele
mai variate teme psihologice (simptome, boli, concepte).Materialele nu sunt doar sub formă
de texte descriptive ci oferă și imagini, grafice, secvențe de film însoțite de sunet. De
asemenea sunt furnizate și link-uri selectate către diverse site-uri web cu conținut psihologic.
Băncile de informație și resursele psihologice pe Web se pot clasifica astfel :
-Generalitate versus specificacitate – Site-uri web care conțin informații diverse și
bibliografie privind numeroase concepte psihologice (similare unei enciclopedii), și site-uri
care se referă la un singur concept sau la un grup de concepte dintr-o anumită zonă
psihologică;
-Nivelul profesional așteptat al utilizatorilor - Unele resurse sunt extrem de
profesionale și presupun pregătire anterioară (și chiar educație profesională sau academică) în
psihologie sau o anumită zonă psihologică, în timp ce altele vizează publicul larg (studenții,
amatorii);
-Actualizarea - Unele resurse informaţionale sunt actualizate în mod regulat, altele
sunt lăsate relativ neschimbate atâta timp cât nu apar informaţii noi. Acest lucru presupune o
problemă în ceea ce privește acuratețea și credibilitatea informațiilor furnizate iar utilizatorii
sunt nevoiți să decidă singuri asupra validității informației oferite pe site;
-Orientarea teoretică și disciplina – Conceptele pot fi descrise și analizate din
perspective diferite, având la bază școala psihologică și/sau filosofică cu care scriitorul se
identifica;
-Rigurozitatea prezentării – Informațiile oferite de unele site-uri pot fi minime sau
succinte spre deosebire de alte site-uri care oferă informații amănunțite și complete;
-Hipertextualitatea - Internetul permite o legătură rapidă și o conexiune imediată cu
alte referințe, iar resursele informaționale se leagă în mod regulat de conceptele conexe
incluse în orice descriere dată, în aceeași pagină web sau din pagini diferite;
-Utilizarea multimedia - Multimedia se folosește în special pentru revizuirea
conceptelor, discutarea subiectelor sau explicarea unui fenomen, precum termeni fiziologici,
hipnoză și descrieri ale anumitor experimente psihologice. Aplicațiile web multimedia sunt
considerate instrumente excelente în scopuri educaționale.
Resursele de informații web sunt o sursă nu numai pentru informații valoroase, ci și
pentru informații greșite, părtinitoare, distorsionate, vechi sau false.
Această situație poate fi deosebit de problematică pentru utilizatorii tineri sau naivi,
care ar putea fi mai puțin selectivi în ceea ce privește conținutul informațional. Este o
problemă acută care caracterizează în general internetul, deoarece numeroase materialele sunt
publicate individual și nu sunt analizate sau preselectate profesional. Această problemă poate
fi ameliorată și redusă printr-o educație adecvată utilizării resurselor Internetului, prin
stabilirea și implementarea unor standarde pentru publicațiile web, cât şi prin instituirea unui
cod specific de conduită.
3.2.2. Predarea și învățarea psihologiei pe web
În contextul dinamicii actuale din spațiul comunicării cunoașterii și a nevoilor tot mai
complexe de (auto)cunoaștere și competență, procesul de predare-învățare-evaluare se
redefinește într-un ritm tot mai alert. Înglobând teorii și aplicații consacrate, dar și practici noi
și flexibile, educația online se prezintă ca un proces complex și dinamic, care încearcă să
răspundă cât mai eficient nevoilor de învățare ale studenților în psihologie sau pentru oricine
este interesat de psihologie.
Spre exemplu:
History of Psychology - Acest site oferă materiale pentru cursul de istoria psihologiei.
http://www.unb.ca/web/units/psych/likely/psyc4053.htm [2]
Sport Psychology Online-Un curs online care examinează aplicarea principiilor
psihologiei în sport
http://www.mc.maricopa.edu/users/estabrook/html/sport_psychology.html
Yale University – Oferă un curs online – Introduction to Psychology. Acest studiu
urmărește să explice multe dintre activitățile procesului de gândire. http://www.yale.edu/

3.2.3. Cercetarea psihologică şi socială


Ca mediu interactiv uman, internetul poate fi folosit pentru diverse tipuri de cercetare
psihologică și socială. Inițial, rețeaua a fost utilizată în acest domeniu ca mijloc de a solicita
participanții pentru cercetare sau de a efectua sondaje; apoi a devenit gradual și un cadru
pentru studii de laborator. Internetul oferă un mediu favorabil cercetării prin modul de
operare eficient, obiectivitate, posibilitatea comodă de manipulare, control şi monitorizare,
continuitatea, standardizarea și costul relativ scăzut. Un număr tot mai mare de experimente
au loc online. Progresul în tehnologia web creează noi oportunități de cercetare inovatoare,
cum ar fi aplicații JavaScript, multimedia şi programele Common Gateway Interface (CGI).
Prin intermediul reţelei Internet si a Web-ului sunt puse la dispoziția cititorului nenumărate
cercetări, experimente și studii.

3.2.4. Informații despre serviciile psihologice specifice

Cabinete, clinici, institute și alte instituţii care oferă servicii psihologice îşi fac
reclama pe site-urile lor. Aici sunt publicate detalii tehnice, cum ar fi adresa, telefoanele,
adresa de e-mail, orele de lucru, detalii privind serviciile oferite si date despre personal. Pot
include informaţii privind procedura clinica și chiar un chestionar de evaluare.

4.CONCLUZII
1.Internet-ul a pornit de la o idee simplă: conectarea tuturor calculatoarelor din lume
pentru a face oamenii să comunice.
2.Începutul secolului XXI este profund marcat de goana după informțaie, care
determină dezvoltarea de echipamente din ce în ce mai performante.
3.Internetul este astăzi o infrastructură informațională larg răspândită. Istoria sa este
complexă și implică multe aspecte – de la comunicare, cultură, divertisment până la
educație,comerț și informare generală.
4.Web-ul susține și acompaniază din ce în ce mai mult manifestările și acțiunile
sociale reușind să colecteze și să transmită o cantitate uriașă de informații. Fără el
dispozitivele ar avea o importanță limitată și multe aplicații nu și-ar găsi utilitatea.
5.Serviciile oferite de rețeaua Internet sunt în plină ascensiune. Din ce în ce mai multe
informații sunt accesibile și din ce în ce mai mulți specialiști din psihologie și domenii
conexe pot fi ”online” împărtășind concepte și idei, contribuind împreună la o îmbunătățire
rapidă și majoră a evoluției psihologiei.

Bibliografie:

1. Titi Paraschiv, Viorel I. Tănase, Cristian Manea, Informatică psihologică, Ed. Hamangiu, 2014;

2. Titi Paraschiv,2005, Informatică în Psihologie - Concepte, Modele și Aplicații;

3. Wallace. P, The Psychology of the Internet. New York: Cambridge University Press, 1999;

4. Haim Weinberg, Arnon Rolnick, Psihoterapia online. Teorie și practică, Ed. Trei, 2020;

5. Brief History of The Internet - https://www.internetsociety.org/internet/history-internet/brief-history-internet/;

6. A. Barak, 1999, Psychological applications on the internet: A discipline on the threshold of a new
millennium;

7. Card, S.K., Moran, T.P., and Newell, A. The Psychology of Human-Computer Interaction. Lawrence
Erlbaum Associates, Hillsdale, 1983.

S-ar putea să vă placă și