Sunteți pe pagina 1din 26

GHID EDUCAȚIONAL PRIVIND

DEȘEURILE
PENTRU PROFESORI
Introducere
Acest ghid este destinat profesorilor care doresc să includă Educația privind Deșeurilor în programa
școlară. El conține activități interactive destinate să sprijine elevii în explorarea problematicii
deșeurilor și identificarea de soluții. Majoritatea activităților sunt pretabile pentru elevi cu vârsta de
peste 7 ani, unele din activități se pot desfășura în funcție de dificultate cu elevi și mai mari de 11 ani
(aspect specificat în introducerea fiecărui capitol). Ghidul conține 4 capitole ce marchează cele 4
teme principale abordate și sublinitate mai jos

Vedere de ansamblu al cursului

1. De ce ar trebui să ne Activitățile în această secțiune explorează motivele pentru care noi


pese? trebuie să conștientizăm și să ne îngrijorăm ce să facem cu deșeurile
noastre.

2. Concepte importante Această secțiune conține activitățile care prezintă Ierarhizarea


deșeurilor și Economia circulară.

3. Reciclare corectă Activitățile din această secțiune sprijină participanții cum să


colecteze și să recicleze corect.

4. Tehnologii de reciclare Acest capitol explorează ce se întâmplă cu deșeurile noastre odată


ce îl pune în coșul de reciclabile.
Partea 1: De ce ar trebui să ne pese?
Această secțiune explorează importanța pe care trebuie să o acordăm atât consumului de resurse și
materii prime, precum și traseul pe care îl urmează deșeurile noastre pe care le generăm. Aceasta
constă în următoarele activități:

1a. Test privind Un test cu multiple selecții care are scopul de a evidenția principalele
reciclarea statistici legate de deșeuri și reciclarea acestora. Se lucrează în grupuri,
elevii trebuie să ghicească răspunsurile corecte la întrebările
profesorului.
1b. Ce conțin deșeurile? Un joc de memorie ce va ajuta elevii sa înțeleagă gama largă de articole
Joc de memorie aruncate la gunoi sau clasificate pur și simplu ca deșeuri.
Fiecare elev trebuie să numească un obiect deșeu și de asemenea toate
deșeurile spuse de colegii dinainte sa. Această activitate poate fi
desfășurată în locul activității 1c.
1c. Ce conțin deșeurile? O activitate interactivă de creație (brainstorming) în grup poate ajuta
Activitate interactivă elevii să realizeze cantitatea enormă de lucruri aruncate la gunoi sau
de creație clasificate ca și deșeuri.
(Brainstorming) În grupuri, elevii sunt puși să interacționeze creativ și să noteze cât mai
multe lucruri considerate deșeuri pe o hârtie.
Activitatea este legată de punctul 3b și poate înlocui activitatea 1b.
1d. Problema privind O activitate ce explorează problema deșeurilor.
deșeurilor După studierea uneia dintre resursele propuse de cadrul didactic din
caietul său de notițe, elevii sunt rugați să dezbată problemele legate de
deșeuri. Acest gen de activitate este adresat elevilor cu vârsta de peste
11 ani.
1e. Animale, plante, Acest gen de activitate încurajează înțelegerea faptului că tot ceea ce
minerale se produce se realizează cu ajutorul resurselor naturale ale planetei.
Elevii sunt rugați să grupeze elementele în funcție de categoria din care
fac parte resursele și anume animale, plante, minerale
Acest gen de activitate este adresat elevilor cu vârsta de peste 7 ani.
1a. Test de evaluare privind reciclarea deșeurilor
Scopul Evidențierea principalelor statistici și procente cu privire la deșeuri și reciclarea
activității: acestora.

Material Diapozitive, un set de cartoane pe grup (A,B,C,D). Opțional, puteți utiliza aplicația
didactic: Kahoot ( https://create.kahoot.it/details/66f85678-d9cd-42ce-a82e-
d0a784580d22; https://create.kahoot.it/details/bed16484-f3f6-4f0c-984a-
40ec50afd7a0; https://create.kahoot.it/share/deseurile-si-reciclarea/cc6dc6b5-
207f-4224-8043-e33f4c673898)

Durata: 10 minute

Sarcina: În cadrul grupului, elevii vor trebui să ghicească răspunsul corect la întrebările din
cadrul diverselor teste.

Instrucțiuni:

• Aranjați elevii în grupuri și înmânați fiecărui grup câte un pachet de cartonașe.


• Citiți întrebările și variantele de răspuns (A,B,C,D).
• Acordați elevilor 30 de secunde pentru a putea dezbate varianta aleasă.
• Când timpul a expirat, rugați elevii să țină sus cartonașele cu varianta aleasă și pe care o
consideră ei a fi corectă.
1b. Ce conțin deșeurile?
Joc de memorie
Scopul Un joc de memorie care va ajuta elevii să conștientizeze numărul mare de articole
activității: aruncate sau clasificate ca și deșeuri.

Elevii vor fi capabili să descrie numărul mare de articole aruncate sau clasificate
drept deșeuri.

Material: N/A

Durata: 15 minute

Sarcina: Fiecare elev va trebui să numească un articol considerat ca deșeu, dar și pe cel
precizat anterior de către colegii săi.

Instrucțiuni:

• În cadrul grupului, fiecare elev începe prin a spune spre exemplu: “M-am uitat în gunoi și am
văzut o doză de Coca-Cola.”
• Următorul elev continuă prin a repeta fraza celui dintâi la care va adaugă varianta sa. Spre
exemplu : “M-am uitat în gunoi și am văzut o doză de Coca-Cola și niște coji de cartofi.”
• Fiecare elev trebuie să rețină ce s-a spus anterior și să adauge propria completare/variantă.
1c. Ce conțin deșeurile?
Activitate interactivă de grup (Brainstorming)
Scopul O activitate interactivă de grup (brainstorming) care va ajuta elevii să
activității: conștientizeze numărul mare de articole aruncate sau clasificate ca și deșeuri.
Elevii vor fi capabili să descrie numărul mare de articole aruncate sau clasificate ca
și deșeuri.
Material: Notițe adezive (post-it), creioane.

Durata: 15 - 20 minute

Sarcina: În cadrul grupului, elevii sunt rugați să își expună ideile la comun și să scrie cât mai
multe articole (deșeuri) posibile pe notițele autoadezive.

Instrucțiuni

• Grupați elevii în grupuri de până la 5 pe grup.


• Cereți elevilor să adune cât mai multe articole (deșeuri) și să scrie câte un articol pe notiță.
• Lipiți notițele aleatoriu pe tabla/perete.

Aceasta activitate se atașează punctului 3b. Daca aveți în plan să prezentați activitatea 3b, este
necesar să vă asigurați că ați păstrat notițele de la activitatea 1c.
1d. Probleme legate de deșeuri

Scopul Studiul problemelor legate de deșeuri.


activității:

Material: Resurse recomandate:

Povestea lucrurilor (Video) : https://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM

Povestea lucrurilor (Scenariu redactat – în caz că nu poate fi vizionat filmul):


https://storyofstuff.org/wp-
content/uploads/movies/scripts/Story%20of%20Stuff.pdf

Agenția Europeana de Mediu: Deșeurile - O problema sau o resursa?


https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2014/articles/waste-a-problem-or-a-
resource

Durata: 20-40 min

Sarcina: După vizionarea uneia dintre resursele propuse mai sus, elevii sunt rugați să
discute despre problemele legate de deșeuri.

Instrucțiuni

• Alege o resursă din lista celor recomandate mai sus care corespunde grupului tău. Daca veți
alege fie: “Povestea lucrurilor – Scenariu redactat” sau “Agenția Europeană de Mediu:
Deșeurile: Problemă sau resursă?”, va trebui să le cereți elevilor să citească aceste documente
înainte de a desfășura lecția propriu-zisă.
• După ce elevii dumneavoastră au vizionat/citit resursa, îi veți împarți în grupuri și le veți cere
să discute următoarele aspecte:
- Care sunt principalele probleme legate de deșeuri?
- Care sunt soluțiile la aceste probleme?
• Cereți fiecărui grup să argumenteze propriile puncte de vedere.
1e. Animale, plante, minerale
Scopul Aceasta activitate are ca scop încurajarea elevilor să înțeleagă faptul că toate
activității: lucrurile care ne înconjoară sunt produse folosind resursele naturale ale
pământului.
Elevii vor fi capabili sa explice:
• Obiectele/lucrurile care ajung în final deșeuri sunt fabricate folosind
resursele planetei, prin urmare aceasta reprezintă un cost pentru planeta
noastră în ceea ce privește epuizarea resurselor, fenomenele negative și
daunele cauzate de extracția materiilor prime și a energiei folosite pentru
fabricație și transport
• Respectarea celor 3R (Reducere – Refolosire - Reciclare) ajută la
conservarea resurselor planetei, la economisirea energiei și la protecția
mediului înconjurător și a habitatelor naturale.

Material: Cartonașe cu ilustrații despre animale, plante, minerale, opțional se pot folosi
recuzite și decoruri pentru a ilustra diverse elemente

Durata: 30-40 minute

Sarcina: Elevii sunt rugați să grupeze articolele (deșeurile) în funcție de categoria din care
provin (plante, animale, minerale).

Instrucțiuni

• Dacă folosiți cartonașe cu ilustrații: Printați, laminați și tăiați cat mai multe seturi de
cartonașe, cât este nevoie, sau strângeți cât mai multe recuzite de pe lista de cartonașe – cel
puțin unul pe elev.
• Includeți articole ca brânză, lână, bumbac, ceea ce pot elevii identifica. În cazul produselor de
ex. pâine – selectați categoria pe ingrediente ca și făina.
• Aranjează cele 3 secțiuni marcate pe o tablă: Animale, Plante, Minerale
• Explicați faptul că orice este bazat pe o resursă a Pământului, fie de origine animală, vegetală,
minerală.
• Oferă un cartonaș fiecărui elev și cere-i să-l așeze într-o categorie.
• Când toate articolele au fost ierarhizate – întrebați elevii dacă au sesizat vreun articol într-o
categorie greșită și încurajați discuțiile pe acest subiect.
• Parcurgeți fiecare categorie in parte, punând accent pe durabilitate prin învățarea punctelor
de mai jos.
1e Animale, Plante sau Minerale – idei privind studiul sustenabilității

Animale:
Dat fiind agricultura durabilă – nu ar trebui niciodată să rămânem fără produse de origine animală.
Pentru elevii mai mari puteți dezvolta dezbaterea către zona practicilor nedurabile precum pescuitul
excesiv.

Plante:
Dat fiind agricultura durabilă – nu ar trebui niciodată să rămânem fără produse de origine vegetală.
Excepția pe care trebuie sa o menționam aici este hârtia și cartonul. Folosim mari cantități de hârtie și
carton, de cele mai multe ori nu plantam la fel de mulți copaci pe cât defrișam, pentru a obține
produsele din hârtie. De aceea este necesar să reciclăm cât de multă hârtie și carton putem colecta.

Minerale:
Toate resursele minerale sunt extrase din pământ:
• Sticla este fabricata din nisip, silice și calcar
• Plasticul se obține din produsele petroliere
• Conservele de metal se fabrică din minereuri metalice și nemetalice (ex: Fier, Aluminiu).
Odată ce aceste resurse au fost utilizate și epuizate ele nu vor mai putea fi înlocuite.
Mineralele sunt extrase din pământ, astfel că extracția lor cauzează pierderi și pot distruge
mediul înconjurător și ecosistemele existente.
• De asemeni, din data ce material prima devine produs finit, o cantitate considerabila de
energie este utilizata pentru transport si producție.

Prin urmare, reciclarea conduce la conservarea resurselor, protejarea habitatelor naturale și


minimizează consumul de energie.
Totuși reciclarea, ca opțiune, este secundară reducerii consumului de produse și alegerea celor care
au un ciclu de viață mai mult, în special din materiale care pot fi recuperate și refolosite.

Rezumat - Partea 1

Generam o cantitate impresionantă de deseuri! Gestiunea inadecvată a deșeurilor conduce la o serie


de probleme cu implicații sociale și de mediu, ca emisiile de gaze cu efect de seră, degradarea calității
aerului, contaminarea resurselor de apă și prejudiciază ecosistemele, în special pe cele acvatice (râuri,
lacuri, marine, costiere). Suplimentar, trebuie luate în calcul și toate costurile asociate cu gestiune
acestor deșeuri.
Trebuie să regândim modalitatea de a vedea deșeurile, trebuie tratate ca pe o resursă valoroasă și ca
rezultat, reducerea cerinței de resurse naturale. Se va prezenta acest aspect mai în detaliu în partea
următoare.
Partea a 2-a: Concepte relevante (Generic)
Această secțiune detaliază cele două concepte cheie prezentate în partea 1: Ierarhizarea
deșeurilor și Economia circulară.

2a. Ierarhizarea O activitate ce prezintă elevilor principalele 5 strategii de gestionare a


deșeurilor deșeurilor (incluzând și regula celor 3R). Elevilor li se vor cere să
plaseze modurile de reducere a generării deșeurilor/strategiile de
gestionare în locul potrivit, în modelul de ierarhizare a deșeurilor. Acest
gen de activitate este dedicat elevilor cu vârsta de peste 11ani.
2b. Cum putem reduce O activitate interactivă de grup – brainstorming (cu mențiunea de a
sau refolosi deșeurile? aprofunda și a studia informațiile aflate pe internet). Această activitate
le cere elevilor să identifice strategiile de reducere a generării
deșeurilor care pot fi aplicate atât în cazul persoanelor individuale, cât
și al producătorilor din activități economice.
Activitate dedicată elevilor cu vârsta de peste 11 ani.
2c. Reducere / O activitate ce îi ajuta pe elevi sa descopere regula celor 3R
Reutilizare / Reciclare (Reducere/Reutilizare/Reciclare). Elevilor li se vor cere sa plaseze
corect căsuțele corespunzătoare fiecăruia specific celor 3R în modelul
de ierarhizare al deșeurilor.
Activitate dedicată elevilor cu vârsta de peste 7 ani.
2d. Lecția cutiei de O activitate/provocare care va da o șansă elevilor să pună în aplicare
mâncare ceea ce au învățat ei despre prevenirea generării de deșeuri aplicată în
viața reală. Elevilor li se cere să confecționeze sau să aducă într-o cutie
de alimente, produse din care sa nu arunce nimic in pubele.
Activitate dedicată oricărei vârste.
2e. Activitate privind Activitate care prezintă principiile de bază ale Economiei Circulare.
Economia circulară
2a. Ierarhizarea deseurilor
Scopul Prezentarea ierarhizării deșeurilor la nivel de UE.
activității:

Material: Fișă cu ierarhizare a deșeurilor, ce introduce și prezintă strategiile de gestionare /


prevenire a generării deșeurilor.

Durata: 15 minute

Sarcina: Elevii sunt rugați să plaseze strategiile de prevenire și gestionare a deșeurilor în


spațiile corecte conform modelului de ierarhie a deșeurilor.

Instrucțiuni:

• Oferiți fiecărui grup o fișă de ierarhizare a deșeurilor și un pachet cu cartonașe cu opțiuni de


prevenire / gestionare a deșeurilor
• Cereți elevilor să plaseze cartonașele în ordinea pe care ei o consideră corectă
• Cereți elevilor un răspuns de feedback și prezentați-le forma corectă.
• Spuneți elevilor că fiecare dintre noi avem un rol important în ierarhizarea deșeurilor
deoarece putem să Reducem, Reutilizăm și Reciclăm deșeurile proprii.

Informații suplimentare: Ierarhia deșeurilor la nivel UE


La nivel al Uniunii Europene ierarhia deșeurilor constă în cinci pași ce derivă din Directiva Cadru
privind deșeurile (baza politicii europene în materie de deșeuri). Obiectivul legislației UE privind
deșeurile este de a schimba percepția gestionării deșeurilor în cadrul ierarhiei, evitând eliminarea
acestora și cu accent pe prevenire și reutilizare. Lista de mai jos conturează ierarhia de la opțiunea cea
mai preferată la cea mai puțin dorită de a fi aleasă.
Prevenire: Utilizând proiectarea de produs se poate preveni generarea de deșeuri prin dezvoltarea de
produse de bună calitate cu ambalaje minimale, ideal din material reciclate.
Pregătire pentru reutilizare: Utilizarea repetată a unui produs în același scop pentru care a fost
produs. Exemple de produse care pot fi recondiționate pentru reutilizare includ frigidere, cartușe de
cerneală și imprimante pentru computer.
Reciclarea: Transformarea deșeurilor în materiale și obiecte noi. Prin aceasta se reduce cantitatea de
deșeuri care se transportă la depozitul de deșeuri și astfel se reduce cererea de materii prime atunci
când se produc produse noi.
Recuperare de energie: Generarea de energie electrică și căldură prin arderea deșeurilor în
incineratoare este o soluție de eliminare. Energia produsă poate fi utilizată pentru a alimenta anumite
procese industriale sau sisteme de încălzire locale sau din regiune, însă cu randamente mai scăzute.
Depozitare deșeuri: Un depozit de deșeuri este o suprafață de teren care este folosită pentru a
elimina deșeurile noastre. Deșeurile sunt fie depuse de jos în sus pe un teren în funcție de
geomorfologia acestuia), fie prin umplerea unei gropi nedorite (umplere de pământ). Aceasta este
una dintre cele mai problematice forme de tratare a deșeurilor, deoarece procesul creează emisii de
metan (un gaz cu efect de seră de 28 de ori mai puternic decât dioxidul de carbon), printre alte efecte
negative asupra mediului înconjurător și la nivel social.
Pentru informații suplimentare, accesați:
https://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/WASTE%20BROCHURE.pdf
2b. Cum putem reduce sau reutiliza deșeurile?
Scopul În urma activității 2a, elevii vor puea să identifice strategiile de prevenire /
activității: reducere și reutilizare a deșeurilor.

Material: Hârtie și creioane, hârtie de flip-chart și fișe cu informații cheie utilizate de


profesori

Durata: 15-20 minute pentru activitate de creație - brainstorming (45-60 minute dacă este
inclusă și activitatea opțională)

Sarcina: In grupuri, elevii sunt rugați să identifice și să caute strategii de reducere a


deșeurilor care pot fi adoptate de fiecare individual sau de către producători.

Instrucțiuni:

Alocați câte o categorie pentru fiecare grup și rugați elevii să prezinte modalități de reducere și
reutilizarea a deșeurilor din acele categorii. (Se pot prezenta unele exemple din lista cu informații
cheie ale profesorului).

- Haine/Mobilă
- Gadget-uri
- Mâncare
- Ambalaje (ambalaje de mâncare, cosmetice sau diverse obiecte)

Profesorii pot să se concentreze pe două întrebări cheie:

- Ce se poate face la nivel personal pentru a reutiliza/reduce deșeurile proprii?


- Ce pot face producătorii pentru a reutiliza/reduce deșeurile puse pe piață?

Rugați fiecare grup să scrie pe hârtia de flip-chart și odată ce sunt prezentate, împărțiți ideile cu
fiecare grup.

Opțional: Există multe exemple de companii care încearcă să reducă deșeurile. Dacă este posibil
puteți ruga elevii să caute online și să prezinte studii de caz pentru ceilalți din grup și pentru toţi cei
prezenți. Sprijiniții să reflecteze la următoarele idei:

- Se poate adopta acea idee și de catre alte organizații?


- Care sunt beneficiile și care sunt impedimentele?

Exemple de studii de caz utile:

- Patagonia (Haine)
- Fairphone – telefonul just (Gadgets)
- Banca de alimente (Mâncare)
- Magazinele cu zero deșeuri (Ambalaje)
2c. Reducere, reutilizare, reciclare
Scopul Se prezintă cei 3R (reducere, reutilizare, reciclare)
activității:

Material: Fișe cu ierarhizarea deșeurilor și foi/cartonașe cu deșeuri ce se pot încadra la


“Reducere, reutilizare, reciclare”, hârtie de flip-chart

Durata: 25-30 minute

Sarcina: Elevii sunt rugați să fie plasați corect deșeurile pe foile cu 3R in modelul conform
ierarhiei deșeurilor.

Instrucțiuni

• Furnizați fiecărui grup o fisă cu Ierarhizarea Deșeurilor și un pachet cu foi/cartonașe cu


deșeuri ce se pot încadra la “Reducere, reutilizare, reciclare”
• Rugați elevii să plaseze foile/cartonașele așa cum consider ca este corect
• Rugați elevii să prezinte răspunsurile lor și verificați ordonarea lor dacă este corectă.
• Urmare a acestei activități rugați elevii să creeze și să realizeze ei strategii de reducere si
reutilizare astfel:
- Fiecare grup să creeze/dezvolte și să împărtășească ideile lor cu alte grupuri.
Notați fiecare idee pe hârtia de flip-chart.
- Fiecare grup să realizeze o pictură-desen cu ideile lor și să prezinte și celorlalte
grupuri.
2d. Provocarea cutiei de prânz
Scopul Aceasta activitate va oferi elevilor șansa de a pune în aplicare ceea ce au învățat ei
activității: despre reducerea cantității de deșeuri pe care o generam aplicabil în viața reală.
Elevii vor fi capabili sa explice :

• În ce mod fiecare este responsabil pentru deșeurile generate

• Faptul că toată lumea ia decizii care influențează direct cantitatea de


deșeuri pe care o produce

• Modurile prin care putem reduce cantitatea de deșeuri pe care o generam

Material: Diverse produse pentru mâncare (sandwich, salată, fructe etc.)

Durata: 20-30 minute

Sarcina: Realizarea sau prezentarea unui pachet de prânz care nu generează deșeuri.

Instrucțiuni:

Lansați elevilor o provocare prin care la prânz să aducă un pachețel de mâncare din care numărul total
de deșeuri generate în containerul de deșeuri menajere sa fie zero.

Exemplu: Folosirea unei cutii de sandwich-uri si a unui recipient de suc reciclabile. Daca sandwich-
urile necesită împachetare – aceasta să se realizeze cu folie de aluminiu sau hârtie ce poate fi
refolosită la altceva, în timp ce folia de plastic nu. Trebuie considerat că un prânz trebuie să conțină :

• Un fel principal
• O gustare
• Fructe.
O băutură răcoritoare (suc, apa, ceai, etc.).
2e. Economia circulară
Scopul activității: Această activitate introduce conceptul de Economie Circulară și importanța de
a depăși abordarea specifică economiei liniare bazată pe „produci- consumi -
arunci”.

Copiilor li se va aloca un obiect și li se va cere să facă un brainstorming cum ar


putea deveni acest obiect cu un ciclu de viață mai circular utilizând modele din
sisteme naturale, ca exemplu.

Material: Ce este economia circulară – Informații utile pentru profesori

Fisă cu Economia liniară și cu Economia circulară

Durata: 30 - 45 minute

Sarcina: Elevii împărțiți pe grupuri sunt rugați să prezinte corect schematic diferite
obiecte din perspectiva economiei liniare sau circulare.

Instrucțiuni:

1. Urmăriți filmul ‘Ciclul de viață al unui tricou’ (6:03mins)


https://www.youtube.com/watch?v=BiSYoeqb_VY
2. Atribuiți fiecărui grup un obiect pentru studiu (tricou, blugi, recipient de plastic, telefon
mobil) și arătațile fișa cu ‘Economia liniară’. Cereți elevilor să studieze despre ciclul de
viață al obiectului lor și să noteze pe fișă fiecare etapă a economiei liniare.
3. Urmăriți filmul ‘Regândirea progresului – Economia circulară’ video (3:38mins)
https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvDyyHmI
4. Oferiți fiecărui grup fișa ‘Economie circulară’ și rugați elevii să studieze și să analizeze
cum obiectul lor poate avea un ciclu de viață circular.
5. Fiecare grup va prezenta ceea ce au studiat și identificat pentru obiectul lor.
Economia Circulară – Informații utile pentru profesori

Ce este Economia Circulară?

În acest moment ne bazăm pe un sistem în economia noastră care generează lucruri prin
utilizarea resurselor, pe care apoi le aruncăm. Această este economia liniară.

Economia circulară propune să se elimine deșeurile din sistem prin:

• Proiectarea fără deșeuri și poluare


• Păstrarea produselor și materialelor în uz (reparații, reutilizare sau reciclare)
• Regenerarea sistemelor naturale (compostare și digestie anaerobă - biogaz)

Există o gamă largă de oportunități pentru companii pentru regândirea și reproiectarea


modalităților de a produce lucruri printr-un design de produs care să:

- reziste
- fie ușor de reparat
- fie ușor de reciclat.

Sunt de asemenea multe oportunități de a gândi cum folosim lucrurile, noi consumatorii.
Cum putem noi contribui personal la economia circular?
Putem face următoarele:

- Alegerea folosirii și cumpărării de produse care sunt din materiale reciclabile sau
reutilizabile.
- Reducerea consumului de produse de unică folosință.
- Colectarea separată și reciclarea pe cât mai mult posibil.
- Repararea, refolosirea sau re-utilizarea alternativă.

Economia circulară necesită a fi adoptă efectiv la orice nivel, de la afaceri mari la cele mai mici,
de la organizații la fiecare persoană, la nivel global sau local.

Economia circular este un model care prezintă soluții pe termen lung, asigură oportunități
pentru afaceri și economie și oferă beneficii societății și mediului.

Pentru mai multe informații se pot studia următoarele resurse:


Ce este economia circulară prezentată de Fundația Ellen MacArthur:
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept
https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvDyyHmI
Alte informații: Companii care contribuie la modelul de economie circulară

https://www.weforum.org/agenda/2019/02/companies-leading-way-to-circular-economy/
https://www.greenbiz.com/article/7-companies-offering-circular-economy-service
JOHNSON CONTROLS (baterii reciclate) https://www.youtube.com/watch?v=PWl3hbUuigM
https://www.recyclingmybattery.com/en-us
Timberland- https://www.timberland.com/blog/archive/timberland-tires.html
Close the loop (închiderea buclei) https://www.closetheloop.com.au/
Adidas () - https://www.adidas.co.uk/parley
Raw for the ocean- https://www.youtube.com/watch?v=fN9x5hbqBzI
VIGGA (Îmbrăcăminte pentru bebeluși ajustabilă pentru vârste diferite)-
https://stateofgreen.com/en/partners/vigga/
Go more (Modalitate de a împărți mașina mai multi călători)-
https://stateofgreen.com/en/partners/gomore/
“Gamle Mursten” (“Old Bricks”) - http://en.gamlemursten.dk/
Winnow (o soluție de a măsura și urmări deșeurile) - https://www.winnowsolutions.com/
Steelcase (producția de oțel) -
https://www.steelcase.com/discover/steelcase/sustainability/#sustainability-at-
steelcase_vision
Terracycle (activități de educare și sprijinire pentru colectare selectivă în vederea reciclării) -
https://www.terracycle.com/en-GB/about-
terracycle?utm_campaign=admittance&utm_medium=menu&utm_source=www.terracycle.c
om
Compostare:
https://www.recyclenow.com/reduce-waste/composting
https://recycleforgreatermanchester.com/education-and-learning/learning-resources/garden-
food-waste/
Digestie anaerobă (biogaz) pentru deșeurile de mâncare:
https://www.recyclenow.com/recycling-knowledge/how-is-it-recycled/food-waste
Rezumat capitolul 2:

Când ne gândim la cele mai bune modalități de a ne preocupa de deșeuri deseori


abordăm doar reciclarea, dar așa cum am prezentat în acest capitol, trebuie să luăm în
considerare cum să reducem și reutilizăm produsele înainte a de fi trimise la reciclare.
Un alt aspect important este reorientarea de la o economie liniară (în care noi consumăm
– producem – utilizăm - aruncăm) către o economie circulară în care reducerea producerii
de deșeuri este inclusă în tot ciclul de viată al unui produs.
Partea a 3-a: Reciclarea corectă
Așa cum am menționat în partea a doua, odată ce am reușit sa reducem și să refolosim
deșeurile generate, acum este timpul să ne îndreptam atenția către procesul de reciclare.
Totuși, de multe ori se dovedește a fi dificil să distingem corespondența dintre deșeuri si
pubelele aferente acestora. Scopul acestui capitol este de a învăța elevii cum să recicleze
corect.
3a. Ce și unde se O activitate ce întărește ideea de reciclare corectă. Elevii sunt
colectează? încurajați să așeze cartonașele cu deșeuri în dreptul pubelelor
(Cartonașe cu imagini)
corespunzătoare acestora.
3b. Ce si unde se Aceasta activitate poate fi folosită în schimbul celei de la punctul
colectează ? 3a și va fi atașată punctului 1c.
(Notițe auto-adezive)
O activitate ce vine să întărească ideea de reciclare corectă. Elevii
sunt rugați să folosească notițele de la punctul 1c privind
categoria corectă de reciclare.
3a. Ce și unde se duce?
(Varianta cartonașelor)
Scopul Scopul acestei activități este de a confirma ceea ce se poate și ceea ce nu se poate
activității: arunca în pubelele/containerele casnice și apoi să vedem cum putem reduce
cantitățile de deșeuri din pubela casnica de deșeuri (menajere nereciclabile) prin
alegeri alternative.

Material: Trebuie- să:

• Printezi, să laminezi și să tai un set de cartonașe cu imagini cu inscripția


“MICSOREAZĂ-ȚI CONTAINERUL” pentru fiecare grup de elevi
• Printezi un set de cartonașe personalizate cu imaginile pubelelor de
deșeuri specifice orașului tău, pentru fiecare grup de elevi
• Printezi un set de cartonase cu imagini cu inscripția “SOLUTII
ALTERNATIVE” (Magazine de caritate, centre de reciclare a deșeurilor
menajere și poze cu deșeuri compostabile) pentru fiecare grup de elevi

Este nevoie de foi cu răspunsuri specifice pentru: ”Micșorează-ți containerul”

Durata: 30-45 minute

Sarcina: Elevii sunt rugați să plaseze corect cartonașele în dreptul fiecărei pubele specifice.

Instrucțiuni:

Puteți începe această activitate cu o discuție pe tema importanței reciclării corecte. Nu uitați să faceți
referire la “Secțiunea 3 – Fișa practică – Importanța reciclării corecte” pentru informații suplimentare
legate de acest subiect.

Puneți pe fiecare masă un set de cartonase cu imagini ale pubelelor din orașul dumneavoastră.
Spuneți grupurilor de elevi că acestea sunt containerele furnizate de consiliul local pentru a vă ajuta
să scăpați de deșeuri. Daca nu ați parcurs aceasta etapa încă, amintiți grupului/grupurilor, care este
containerul corespunzător fiecărui tip de deșeu:

• Reciclare comună
• Deșeuri de gradină/ Deșeuri alimentare (după caz)
• Deșeuri de hârtie și carton
• Deșeuri reziduale sau nereciclabile.
Apoi plasați pe fiecare masă un set de cartonașe cu inscripția “SOLUTII ALTERNATIVE”. Informați
grupul ca în afară de pubelele furnizate de consiliul local, există și alternative și soluții suplimentare
pentru articolele nedorite :

• Donații de caritate
• Compostare casnică (Grădinăritul organic)
• Centru de colectare al deșeurilor casnice

Rugați grupul sau elevii să își împartă cartonașe cu inscripția “MICȘOREAZĂ-ȚI CONTAINERUL” cu cei
care stau în aceeași bancă. Cereți elevilor să analizeze fiecare cartonaș în parte și să decidă care articol
corespunde cărui container. Așezați cartonașele pe imaginile corecte.

Când toate cartonașele au fost aranjate, le puteți da răspunsurile corecte cu ajutorul foilor cu titlul “
MICȘOREAZĂ-ȚI CONTAINERUL”. Cel mai bun mod de a face asta este de a parcurge pe rând fiecare
container/imagine. Daca elevii le vor potrivi, le pot pune pe verso (asemeni jocului de Bingo). Ei pot
striga în cazul în care au rămas articole nesortate. Acestea sunt articolele care le aduc, de regulă, o
stare de confuzie când vine vorba despre timpul petrecut în discuția despre un articol și repartiția lui
într-un anumit container.
Centre de studiu (Versiunea Manchester)
După parcurgerea acestei activități, elevii vor deveni mult mai conștienți și mai atenți cu
privire la metodele de depozitare ale articolelor nedorite. Este necesar ca ei să înțeleagă
asocierea dintre deșeuri si pubelele destinate fiecărui tip de deșeu și mai ales de ce este
necesară aceasta procedură.
Reciclarea amestecata (la comun) va trebui sa conțină doar articolele cerute de către
consiliul local al orașului. Asta se datorează faptului că toate aceste articole sunt sortate de
către o mașina numita instalație de recuperare a materialelor. Aceasta operațiune folosește
mașini special care sortează fiecare tip de material: otel, aluminiu, sticla, recipient de plastic
transparent/colorat/opac/ și PET-uri. Orice alt articol poate compromite procesul de reciclare
si poate cauza probleme in procesul de sortare.
Deșeurile de gradina și cele alimentare trebuie sa conțină doar materiale organice. Este vital
ca orice urmă de deșeu alimentar să fie așezată în saci de material compostabil și nu în saci
de plastic, altfel nu se vor putea descompune în cadrul procesului de compostare.
Hârtia și cartonul pot include și recipiente de băuturi carbogazoase din carton. Oamenii nu ar
trebui sa depoziteze hârtia și cartonul în pungi de plastic și apoi să le pună în containerele de
hârtie-carton.
Exista și soluții alternative pentru articolele nedorite precum:
• Donațiile caritabile – care pot conținea articole de mobilă din lemn masiv aflate în
condiții bune
• Centrul de reciclare al deșeurilor casnice – unde se pot lua tot felul de articole și care
se vor recicla în condiții de siguranță (ex: frigidere, covoare, jucării defecte etc.)
• Compostarea casnica – unde poți recicla materialele organice și le poți transforma în
produse utile pentru grădina ta.
Containerul pentru deșeuri reziduale ar trebui să conțină doar articole ce nu pot fi reciclate,
compostate sau donate. Deșeurile reziduale vor fi trimise fie la stația de tratare mecanico-
biologică (ex: compostare, digestie anaeroba, etc), fie la o stație de producere energie din
deșeuri (de obicei incinerare), fie către depozitul de deșeuri. Elevii trebuie să înțeleagă că ei
trebuie să reducă pe cât mai mult posibil generarea de deșeuri menajere.
De asemeni, poate urma o discuție despre cum poate fi redusă cantitatea de deșeuri (a se
consulta ideea 3C - containere din Programul de Sortare al Deșeurilor).
3b. Ce și unde se duce?
(Versiunea cu notițe post-it)
Scopul Scopul activității este de a cunoaște ce se poate pune și ce nu în containerele
activității: casnice și apoi să analizăm cum putem reduce cantitatea de deșeuri din pubela de
deșeuri menajere prin alegerea unor soluții alternative

Material: Notițe post-it de la activitatea 1c.

Cartonașe cu următoarele notări:

• Container de deșeuri amestecate


• Container de hârtie și carton
• Deșeurile de grădină și cele alimentare
• Container cu deșeuri menajere.

Foi cu răspunsuri pentru profesori.

Durata: 20 -30 minute

Sarcina: Elevii sunt rugați să pună notițele din activitatea 1c in categoriile de reciclare
corecte.

Instrucțiuni:

Aceasta activitate este o continuare a punctului 1c.

Puteți începe această acțiune cu o discuție legată de reciclarea corectă. Vă rugăm să faceți referire la
fișa din secțiunea 3 – “Importanta reciclării corecte” pentru informații suplimentare.

Puneți cartonașele pe perete sau pe table și apoi le veți împarți pe următoarele categorii:

• Container de deșeuri amestecate


• Container de hârtie și carton
• Deșeurile de grădină și cele alimentare
• Container cu deșeuri menajere.

Cereți elevilor să așeze notițele sub secțiunea corectă. Este posibil ca unele articole să nu poată fi
încadrate în niciunul dintre aceste containere – discutați ce se poate face cu acestea.

Opțional: În funcție de timpul pe care îl aveți la dispoziție, vârsta elevilor și măsura în care ați parcurs
capitolul “Ierarhizarea deșeurilor” și “Economia circulară” discutați următoarele aspecte:

- Cum puteți preveni de la bun început ca articolele să devină deșeuri?


- Cum poate producătorul să aplice principiile economiei circulare la aceste articole/bunuri
materiale?
Partea a 4-a: Tehnologii de reciclare
Această secțiune se concentrează pe ceea ce se întâmplă cu deșeurile noastre odată ce le-
am pus corect în containerele de colectare separată.

4.a Tehnologii de Proiect de cercetare în care elevii sunt însărcinați să studieze


reciclare tehnologiile de reciclare actuale folosite în țara lor și să observe
diferențe dintre tehnologiile folosite de ei comparativ cu alte state din
Europa.
Această activitate este potrivită pentru elevi care înțeleg engleza.
4.b Tehnologii de Similar ca la 4a. această activitate prezintă tehnologiile de reciclare, dar
reciclare și reutilizare suplimentar se iau în calcul tehnologii de reutilizare.
4a. Tehnologii de reciclare
Scopul Se compară și se prezintă diferențele între diferite tehnologii de cercetare privind
activității: reciclarea utilizate prin Europa.

Material: Biblioteca de filme prezentate mai jos.

Site-uri ale autorităților locale sau alți actori implicați în gestiunea deșeurilor.

Durata: -

Sarcina: Un proiect de studiu/cercetare prin care elevii sunt însărcinați să exploreze


tehnologiile curente de reciclare folosite în țara și de a identifica diferențele între
aceste tehnologii utilizate în alte țări europene.

Instrucțiuni

Separați elevii în grupuri; Alocați un tip de deșeu pe fiecare grup (deșeuri alimentare reciclabile
mixte, deșeuri reziduale).

Rugați fiecare grup să cerceteze cum materialele sunt reciclate sau tratate în țară și comparați
aceasta cum se realizează în alte țări europene vizionând filmele prezentate mai jos.

Care sunt diferențele și care sunt similitudinile la aceste tehnologii?

Fiecare grup poate pregăti o prezentare și să o prezinte celorlalți din clasă.

Documentare - filme

Deșeuri alimentare:

Proiect urban de biogaz https://www.youtube.com/watch?v=9G6UnS7MGao

Compostarea în container: https://www.youtube.com/watch?v=Ez3zrpuvXGw

Reciclabile mixte (Hârtie, doze/cutii, aluminiu, sticlă)

De la deșeu la resursă: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=TskNUft_w-U

Stația de Sortare și Recuperare a Materialelor: https://www.youtube.com/watch?v=pFhiBVRdGEo

Deșeuri reziduale amestecate:

Stația de tratare mecano-biologică: https://youtu.be/zwALdw7AQs0


4b. Tehnologii de re-proiectare, reciclare și reutilizare
Scopul Identificați lucruri (în special din plastic, produse vechi) și căutați tehnologii de
activității: reutilizare și de reproiectare ce sunt abordate în Europa și mai ales în țară.

Material: Videos: Zero waste 3D Printing (Fabricare aditivă pe principiul zero deșeuri)
3D printing – PET recycling (Reciclarea PET prin 3D printing)
Reusable cup from ground coffee (Căni reutilizabile din zaț de cafea)
Re-design home decor (Re-proiectarea decorului în casă)
Recycling ideas (Idei de reciclare)
Circular classroom (Ora de „gândire circulară”)
Durata: 2-3 Module de 30 minute

Sarcina: Un proiect de cercetare/studiu în care elevii sunt însărcinați să caute tehnologiile


curente de re-proiectare și reutilizare a materialelor care sunt abordate în țara lor
și să le compare cu cele din alte țări europene.

Activitățile includ:

1. Cercetare/studiu privind idei inspiraționale.

2. Colectarea unor lucruri specifice care pot fi re-proiectate/reutilizate/reciclate

3. Brainstorming privind subiecte care abordează diferite tehnologii de re-


proiectate, reutilizate, reciclate din perspectiva economiei circulare

4. Noi concepte ce sunt dezvoltate de grupurile de elevi, inspirați de filme și de


alte materiale informative.

Instrucțiuni:

Separați elevii în grupuri: Oferiți fiecărui grup un material la alegere (ex. hârtie, plastic, aluminiu, sticlă
etc.), iar apoi propuneți ca fiecare grup să studieze și să identifice cum poate fi acel material
transformat prin re-proiectare, reutilizare, reciclare în oraș/țară sau comparativ cu tehnologii din alte
țări europene.

Fiecare grup poate pregăti o prezentare/proiect care va fi susținut întregii clase.

Fiecare grup poate dezvolta concepte noi privind re-proiectarea, reutilizarea, reciclarea materialelor
utilizând noțiuni din arte, matematică, științe, IT și tehnologia comunicațiilor pentru a genera produse
și servicii innovative bazate pe concepte de economia circulară.

S-ar putea să vă placă și