Sunteți pe pagina 1din 18

VERITAS

Cursul pentru gradul III

Măiestria Veritas

1. Lineajul Veritas şi acordajele necesare

2. Energii şi entităţi

3. Simbolurile gradului III şi utilizarea lor

4. Acordaje

5. Meditaţii

1. Lineajul Veritas şi acordajele necesare


Lineajul este lanţul sau succesiunea prin care beneficiaţi de un acordaj.
Se trezeşte un individ că are nişte idei măreţe, îşi imaginează un acordaj pe care
eventual îl perfecţionează în timp şi apoi îl transmite succesorului sau
succesorilor sub forma unui ritual, următorii din lanţ efectuând acordajul fără a fi,
în mare parte, conştienţi de mecanismele şi semnificaţia acordajului respectiv. Şi,
de ce să nu fim sinceri, foarte mulţi din fondatorii sistemelor respective n-au
habar ce fac ei acolo, marea parte a acordajului, respectiv a mecanismelor prin
care se modifică structura energetico-informaţională a elevului fiind făcute în mod
incoştient, intuitiv.
Majoritatea fondatorilor de sisteme îşi obţin simbolurile folosite prin
channeling, adică prin canalizarea şi decodificarea informaţiilor primite prin
meditaţie, din propriul subconştient sau de la alte entităţi (persoane reale sau
imaginare). Simbolurile din Veritas au fost adunate la un loc de către Diana Pop.
Primul simbol al sistemului Veritas, Luna, a fost obţinut accidental, de
către Diana Pop, în timpul unei terapii energetice făcute acesteia de către Oana
Z. Nu a fost nimic premeditat, Oana s-a conectat la Sursa de energie din care a
fost creat Universul şi a cerut orice e necesar pentru Diana, iar aceasta s-a
pomenit cu imaginea persistentă a simbolului. Nu se ştie dacă a mai fost utillizat
înainte sau nu, negăsind informaţii despre simbol.
Al doilea simbol, Scrib, a fost obţinut de către Oana Z. prin channeling,
căutând în timpul unui acordaj “ceva” necesar şi personalizat pentru Diana Pop.
Următoarele două simboluri descoperite în ordine cronologică, Issa 1 şi
Issa 2, au fost descoperite prin gândire logică, la sfatul lui Valentin C. Acesta
efectuase măsurători radiestezice prin care a aflat informaţiile: simbolul respectiv
ar trebui să mai aiba două cercuri centrale; Diana Pop va “inventa” un alt sistem
energetic; acest nou sistem energetic va avea 9 simboluri.
Având deja sugestionarea că ar trebui să fie un sistem aparte cu aceste
simboluri şi având deja 4 dintre ele, Diana Pop şi prietenii apropiaţi au început să
le folosească, să experimenteze şi să le descopere utilizările. Accidental, in
timpul unei terapii energetice, când a folosit simbolurile Luna şi Ja Keiou Ma
(Dragonul de apă), suprapunându-le unul peste celălalt, Diana Pop a observat
atât efectele energetice foarte puternice, cât şi forma noului simbol astfel obţinut:
Luna Ma.
An d’La a fost descoperit de Eduard, fiul Dianei. A început să repete
cuvintele, în timp ce asista la o discuţie cu Vlad A. Observând efectele de
energizare foarte rapide, şi-au dat seama că e ceva important şi, în timp, Diana a
reuşit să vadă simbolul care se active prin repetarea mantrei sale.
Trebuie menţionat faptul că până în acest moment, nici unul dintre
simboluri nu avea ataşat un nume, se cunoştea doar forma simbolurilor. Nu s-a
insistat pe această idee, deoarece nici unul dintre cei care au experimentat
simbolurile nu intenţiona să-şi facă o carieră din channeling. Următorul simbol a
fost descoperit de Diana Pop, cu ajutorul unui bărbat necunoscut care îi
transmitea telepatic că e momentul să le găsească câte un nume simbolurilor, iar
apoi îi transmitea pe rand numele fiecărui simbol în parte. Nici până în acest
moment Diana Pop nu este de accord cu numele unora dintre simboluri, dar le
acceptă datorită faptului că mantra lor activează simbolurile. Spre finalul
contactului telepathic, necunoscutul a mai transmis un cuvânt, madras, cât şi
faptul că acesta era foarte important pentru viitorul sistem energetic, dacă era
asociat cu o altă sintagma deja cunoscută. Cum Ja Keiou Ma cheamă un dragon
de apă, a fost doar o chestiune de timp până a descoperit succesiunea cuvintelor
care activau un nou simbol. Problema cu aceste simboluri era faptul că se
activează foarte rapid, fiind dificil de descoperit forma simbolului, diin această
cauză.
Următorul simbol a fost descoperit prin experimentare si gândire logica de
către Diana Pop. Dacă simbolului Luna i s-a putut ataşa Dragonul de apă, Ja
Keiou Ma cheamă dragonul de apă, iar Ja Keiou Madras invocă sfera care
atrage in interiorul ei şerpii energetici, atunci dacă ataşezi simbolului Luna ceva,
să aibă numele Luna Madras… în acel moment s-a activate o altă sferă
energetică, ca un fel de poartă între dimensiuni, prin care era inversat efectul
simbolului Ja Keiou Madras.
După ce Diana Pop a observat fenomenul prin care şerpii energetici pot fi
transformaţi în dragoni, acelaşi bărbat necunoscut a insistat să-I transmită ideea
de a se folosi de Ja Keiou Madras pentru a atrage şerpii şi apoi să-I transforme
în dragoni, iar când aceasta era încântată de noile entităţi şi deci mai dispusă să
accepte noi idei de la individ, i-a transmis şi sintagmele folosite ca fază a doua
pentru simbolul Ja Keiou Madras: Master Dragon, respectiv Dragon Master.
Cuprins de entuziasm şi sugestionat mental de alte entităţi, Vlad A. a
încercat să privească în viitor şi să descopere ultimul symbol al sistemului
Veritas: Ka Ma’at. I-a prezentat Dianei forma incertă pe care a vizualizat-o, iar
aceasta, folosindu-se de măsurătorile energetice şi de ajutorul energetic al
entităţii Metatron, a obţinut forma finală a simbolului, numele lui, cât şi numele
sistemului energetic: Veritas.
Până în acest moment, totul părea o joacă de-a bioenergetica şi o glumă
proastă. Diana Pop era obişnuită să verifice informaţiile primte, căutând adevărul
şi voia să afle cât din acest sistem era susţinut din afară şi cât era susţinut de
propria sa ambiţie şi energie. Însă simbolurile funcţionau în forţă, oamenii
acceptau cu entuziasm atât sistemul cât şi numele respective, iar ca efect
secundar al acordajelor s-a observat ulterior că oamenii au tendinţa să spună
adevărul, să nu mai poată minţi cu aceaşi uşurinţă ca înainte de acordaj.
La unul din seminariile maestrului Dragoş Argeşanu s-au experimentat
practice acordajele de Reiki tradiţional. Ca exemplu pentru ceilalţi, Dragoş
Argeşanu efectua acordajul de la acel moment împreună cu maestro care îi
făcea atunci acordajul Dianei Pop, introducând astfel firele energetice ale sale în
structurile energetice ale Dianei Pop. Când Dragoş Argeşanu a insistat să se
introducă în acordaje, pentru fiecare din sală, simbolurile necesare, Diana Pop a
observat cum pornesc de la ea spre ceilalti din sală anumite simboluri, grupate
câte 3 şi se fixează în interiorul acordajelor celor din sală. Astfel, a observat
gruparea simbolurilor pe grade, cât şi faptul că nu se imprima la toţi din sală
totalitatea simbolurilor, ci pe gradele sistemului, în funcţie de structurile fiecăruia.
E impropriu spus, cu atât de multe influenţe din exterior, că Diana Pop
este fondatoarea sistemului. Meritul ei este acela de a le aduna împreună şi a
efectua primele acordaje pentru acest sistem energetic.
Anumite condiţii se impun, care pot fi determinate prin măsurători
radiestezice sau cu pendulul. Mai exact, se poate măsura dimensiunea anumitor
câmpuri energetice, cele interesate fiind: câmpul de emisie, câmpul de recepţie
şi câmpul de contact informaţional cu universul. Este important ca ultimul câmp
sa fie cel mai mare, iar cel de emisie să fie cel mai mic. Se măsoară
dimensiunea acestor câmpuri utilizată în mod obişnuit de către elev, nu cea din
momentul măsurătorii! De ce este important? Un câmp de emisie mai mare
sugerează faptul că elevul proiectează mental în detrimentul celorlaltor persoane
din jur, încercând să-şi impună voinţa de multe ori în contra intereselor celorlaltor
persoane. Este cazul celor dezechilibraţi mental, de cele mai multe ori, sau cum
se spune, cu orgoliul mare, iar un acordaj care să le amplifice puterea de emisie
nu este de dorit în acest caz.
Un câmp de recepţie mai mare înseamnă că elevul este dispus să asculte
pe cei din jur, bazându-şi o parte din informţiile necesare sieşi pe cele colectate
din mentalul colectiv, însă nu este dispus să înveţe mai mult de atât, în
subconştientul său fiind adânc înrădăcinată ideea că restul este nebunie.
Domeniul mental al elevului este unul limitat, orice informaţie parvenita care nu
corespunde stereotipurilor alese este deformată, pentru a intra în tiparele dorite,
chiar dacă nu într-un mod atât de evident ca în cazul anterior. Un sistem
energetic care să implice alte entităţi este o sursă de dezechilibru pentru aceştia,
motiv pentru care Veritas nu este recomandat.
Ultima categorie, a celor cu câmpul de contact informaţional cu universul,
mai mare, sugerează faptul că elevul are o minte deschisă spre nou, spre
învăţare şi îsi poate păstra echilibrul mental în aceste condiţii. Acest tip de elevi
nu se vor ruşina să accepte ajutorul conştient sau inconştient al celor din jur, fiind
de asemenea mai greu de sugestionat de către doritorii de manipulare.
Pentru cei care nu folosesc radiestezia şi nu ştiu să măsoare, se
poate utiliza cu succes un pendul. Se ţine acest pendul în dreptul chakrei a doua
(la aproximativ 2 degete sub buric), la distanţă de corp şi se dă pendulului
comanda mentala de a arăta daca există o legătură de tip maestru-elev între
maestru şi cel care îsi doreşte acordajul. Dacă această conexiune există (ea se
formează în mod automat în momentul interconectării campurilor energetice ale
acestora, dacă sunt compatibili şi elevul are nevoie şi îşi doreşte acordajul),
pendulul va balansa în linie dreaptă între maestru şi elev.
Pentru gradul de maestru Veritas se impun următoarele acordaje: Veritas
gradele 1 şi 2, măiestria Reiki (tradiţional, după metoda lui Mikao Usui), măiestria
Gendai.

2. Energii şi entităţi
Prin acordajele de tip Reiki(Karuna, Veritas, Shamballa, Seichim, etc.) se
obţine accesul la anumite energii, de la Sursă(Dumnezeu). Aceasta Sursă se
crede a fi energia din care divinitatea a creat întregul Univers. Energiile de la
Sursă se crede a fi neinformate, iar folosind un simbol sau imprimându-le o idee
pe care o dorim să se realizeze aceste energii devin informate.
Energiile utilizate de un anumit iniţiat depinde capacitatea utilizatorului de
a se folosi/accepta aceste energii. Tocmai din acest motiv efectele terapiei
energetice depind în mare măsură de talentele sau înclinaţiile
iniţiatului(terapeutului). Dar să revenim la această capacitate energetică a
iniţiatului. Unii folosesc puţină energie, alţii de sute de ori mai multă.
Vom folosi o comparaţie trivială:
Imaginaţi-vă un ocean format din râuri de lichide diferite din care noi ne
putem alege un anumit lichid sau mai multe, după pofta inimii. Acum imaginaţi-vă
acelaşi lucru înlocuind oceanul cu volumul unui robinet de chiuvetă. În acest
ultim caz e aproape imposibil să poţi separa lichidele după dorinţele tale. Aici
intervine necesitatea simbolurilor, a filtrelor folosite într-un scop anume (închid
robinetele de la toate celelate lichide în afară de cel dorit de noi). Folosindu-ne
de această comparaţie oceanul imens de la început este Sursă, în timp ce
robinetul este capacitatea iniţiatului de a canaliza(utiliza) energia de la Sursă.
Asftel utilizarea energiei unui simbol ne oferă o privire în detaliu, nu în
ansamblu. Ca o consecinţă, aceasta nu înseamnă neapărat calea corectă, voinţa
divină, etc. Dar măreşte influenţa energiei(luminii, în cazul Karuna, Veritas,
Shamballa, Seichim) pentru a manifesta voinţa utilizatorului.
Tocmai de aceea este de dorit ca iniţiatul să descopere mai întâi varianta
cea mai corectă, cea mai armonioasă cu restul Universului cât şi cu persoanele
din jur. Aceste procedee seamănă cu compartimentarea energiilor în diferenţieri
de tipul Yin şi Yang. Contemplarea în sine este utilă doar în prima fază, acţiunea
fiind necesară în faza următoare, având în vedere faptul evident că Universul
este într-o continua mişcare şi transformare. Un sistem fix devine astfel
condamnat extincţiei deoarece nu mai face parte din partea integrantă din
Univers(nu se mai supune Legilor Universului) şi forţează propria expulzare din
cadrul Universului.
Toate acestea sunt paşi spre manifestarea energiei / luminii interioare,
ceea ce implică caracteristica de ”a emite” a acestui tip de energii, sau efecte
după utilizarea simbolurilor din gradul 3 din Veritas. La măestria Veritas se
observă implicarea altor entităţi, indiferent că natura acestora este malefică, cu
şansa de a favoriza evoluţia acestora(şerpi care se transforma în dragoni), sau
benefică, cu şansa de a favoriza evoluţia iniţiatului(maeştrii ascendenţi, îngeri,
etc.).
De remarcat faptul că prin emiterea luminii proprii veţi atrage adepţi,
respectiv oameni care au nevoie de ajutorul vostru, în funcţie de natura şi
intensitatea/volumul energiei emise de iniţiat. Aceasta implică o mare
responsabilitate faţă de cei pe care Divinitatea/Universul îi îndrumă spre
dumneavoastră(pentru echilibrare sau împlinirea Planului Divin), erorile generând
karma(păcate), deoarece aici se iese în afara dimensiunilor energetico-
informaţionale personale, cu alte cuvinte depăşeşte ”drepturile divine” ale
iniţiatului sau ”datoriile karmice” ale celui care cere ajutor.
Nu poţi învinovăţi molia care se arde la flacăra lumânării sau a unui bec
deoarece caută lumina, nici să-i pretinzi plată! E riscul şi responsabilitatea pe
care v-o asumaţi când decideţi s-o folosiţi/emiteţi din lumină proprie!!!
Refacerea şi completarea sufletului implică, de asmenea, emiterea luminii
proprii. De ce? Pentru că atunci când faci ceva „pe sufletul tău” te bucuri, te
entuziasmezi, emiţi energie în jur, influenţând si pe alţi oameni...
Se tot vorbeşte de entităţi, dar nimeni nu ştie exact ce sunt... ele sunt
energii purtătoare de conştiinţă, respectiv proiecţii mentale ale anumitor
componente ale eului individului, care plimbă caracteristicile reprezentării entităţii
respective. Avem exemplul şarpelui, care poate fi imaginea unei entităţi care
„muşcă şi otrăveşte”, sau la fel de bine poate reprezenta imaginea unei corzi
(conexiuni energetice) făcute pe cineva, când ai nevoie urgentă de ajutor şi eşti
necăjit etc. Gândiţi-vă că dacă un om urăşte pe altcineva, el crează o coardă
energetică pe acea persoană, prin care îl va agresa psihoenergetic atâta timp cât
îl urăşte! În tot acest timp, îşi va imagina tot felul de scenarii prin care să facă rău
victimei...iar victima să se vadă / simtă atacata de un şarpe negru... Ce
înseamnă în acest caz transformarea unor astfel de entităţi?! Evident, înseamnă
modificarea programelor energetice induse prin atac (hipnoză / sugestionare la
distanţă) şi folosirea in scopuri utile nouă. Deci entităţile sunt reprezentările
conştiinţei cuiva.
Spiritul este conştiinţa (mental, emoţional şi subconştient) în timp ce
sufletul este energia pe care o primim de la Divinitate pentru a ne manifesta
propria voinţă, pentru a face ce dorim. Cel mai uşor e să faci rău, nu-ţi trebuie
multă minte, motiv pentru care cei care sunt înclinaţi spre agresivitate sunt pe o
treaptă mai joasă de evoluţie. Cu cât reuşim să evoluăm mai mult, să adunăm
mai multă cunoaştere / înţelepciune, găsim noi soluţii, care să nu implice aceaşi
doză de agresiune şi care să fie mai în armonie cu ce se află în jurul nostru,
transformând energiile şi situaţiile negative în unele benefice. Astfel, furiile de la
începuturi sunt urmate de mentalităţi de genul: „tot răul spre bine”, „din lămâi poţi
face limonadă” etc. Deci, transformarea energiei negative în energie pozitivă este
capacitatea iniţiatului de a accepta realitatea (situaţiile neplăcute, lămâile) şi a se
folosi de ele pentru a crea (limonada). Atunci când dorim să transformăm energia
ne folosim de lumina interioară ce provine de la suflet(aceasta o facem în mod
inconştient, în mod normal). Simbolurile gradului III amplifică şi forţează utilizarea
energiilor sufletului, deci e absolut necesar să le folosiţi în scopuri benefice;
altfel, vă cereţi singuri pedeapsa şi-o mai şi puneţi singuri în practică...

3. Simbolurile gradului III şi utilizarea lor


ISSA 2

- cauzează emiterea din lumina proprie a utilizatorului

- ajută la descoperirea potenţialului, a căii personale

- pentru transmiterea corectă a mesajului în timpul unui discurs în faţa altor


oameni (la cursuri etc.)

- pentru persoanele cu probleme de tiroidă, aplicat pe gât sau partea


superioară a pieptului, declanşează procesul de eliminare a emoţiilor
stagnante, prin manifestarea lor (plâns, apoi uşurare)

- se foloseşte pentru a atrage spre tine persoanele care rezonează cu tine


sau cu care ai misiune divină

JA KEIOU MADRAS
- în prima etapă, crează o sferă aurie care absoarbe entităţile negative
vizualizate ca şerpi

- nu se face in interiorul cuiva, cauzând durere şi alte probleme de sănătate

- în a doua etapă, se spune: MASTER DRAGON, ceea ce transformă şerpii


în dragoni cu care maestrul este obişnuit, pe care poate să-i controleze.
Atenţie! Dacă se inversează cuvintele şi se spune DRAGON MASTER,
transformă şerpii în dragoni pe care maestrul încă nu îi poate controla şi
trebuie să înveţe să îi controleze (evident, până reuşeşte, să se apere de
influenţa acestora)

- trebuie remarcat faptul că energiile folosite de acest simbol provoacă


evoluţia spirituală a entităţilor, în mod natural, modul şi intensitatea cu
care se petrece aceasta nefiind controlate de către maestru, ci de către
necesităţile entităţilor respective (deci e inutil să-l folosiţi ca să obţineti
doar dragoni albi sau de cristal, de exemplu)

- poate fi folosit dacă sunteţi atacat psi cu dragoni, îpreună cu JA KEIOU


MA, pentru a confisca dragonii atacatorului

LUNA MADRAS
- crează o sferă care emite energie şi împrăştie şerpii din zona respectivă

- util in terapie, împreună cu JA KEIOU MADRAS, folosim LUNA MADRAS


în interiorul pacientului pentru dispersarea entităţilor negative, iar JA
KEIOU MADRAS în exteriorul lui, pentru a capta entităţile negative din
spaţiul apropiat

- poate fi folosit la curăţarea spaţiilor, pentru dispersarea entităţilor negative


si a formelor-gând negative (în special în colţurile camerelor)

4. Acordaje

Pentru acordaje, cel mai indicat este să folosiţi metoda cu care sunteţi
familiarizat şi care vă place cel mai mult, înlocuind simbolurile tradiţionale
cunoscute cu simbolurile din Veritas de la gradele corespunzătoare. Poate fi
folosită metoda de acordaj de la Reiki tradiţional, de la Gendai Reiki, Karuna,
Shamballa MDH etc. De asemenea, acordajele pot fi făcute individualizat, în
funcţie de nevoile elevului, introducând în acordaj şi alte simboluri: Zonar, Rama,
Halu etc. Cel mai important este să vă ascultaţi intuiţia, să vă lăsaţi ghidaţi în
timpul acordajelor de către vocea interioară (ghizii de lumină, îngerii etc.). De
altfel, puteţi face iniţieri-pâlnie, unde cereţi divinităţii toate simbolurile necesare
pentru elev şi le suflaţi în coroana (chakra 7) a acestuia, pentru completarea
acordajului.
Mai jos, aveţi o variantă de acordaje, cu implementarea simbolurilor pe
chakre:

ACORDAJUL VERITAS – GRADUL I

În spatele studentului

1. Maestrul ridică mâinile în sus devenind astfel un simbol al luminii prin care
este conectat cu energia de la Sursă (stă în stâlp de lumină).
2. Ţinând mâinile în Gassho (împreunate ca la rugăciune) spuneţi mental: “Acum
ca maestru Veritas sunt un exponent al existenţei superioare şi voi efectua
acordajul acestui student”; apoi veţi spune tot mental: “Eu sunt Marele Univers,
Marea Viaţă, Marea Lumină”
3. Curăţaţi aura studentului la o distanţă de 10 cm de corpul acestuia (periaţi cu
palmele aerului din apropierea corpului elevului, cu intenţia de a curăţa energiile
negative din câmpurile energetice ale acestuia)
4. Indicele degetelor se ating iar policele stau jos; ţineţi mâinile la 20-30 cm de
charka coroană iar de acolo lăsaţi mâinile să coboare în jos pe coloana
vertebrală şi ramificaţi-le la nivelul coccisului, ţinând palmele paralele cu
podeaua (adică deschideţi aura elevului pentru efectuarea acordajului)
5. Plasaţi o mână deasupra chakrei coroană a studentului iar cealaltă peste
prima la o distanţă de 10 – 20 cm şi trimiteţi energie Veritas minim 20 de
secunde (sau cât simţiţi că este necesar)
6. Plasaţi mâinile cu degetele mari atingându-se la nivelul gâtului (ca şi cum l-aţi
înfăşura) şi trimiteţi energie
7. Desenaţi la nivelul coccisului (chakra 2) simbolul Luna, repetându-i numele de
3 ori şi împingând uşor cu degetele în simbol pentru fixarea acestuia, apoi ţineti
palmele pe zona în care s-a implementat simbolul şi lăsaţi să curgă energia
minim 20 de secunde
8. Desenaţi la nivelul pieptului (chakra 4) simbolul Luna Ma, repetându-i numele
de 3 ori şi împingând uşor cu degetele în simbol pentru fixarea acestuia, apoi
ţineti palmele pe zona în care s-a implementat simbolul şi lăsaţi să curgă energia
minim 20 de secunde
9. Desenaţi la nivelul cefei (chakra 6) simbolul Scrib, repetându-i numele de 3 ori
şi împingând uşor cu degetele în simbol pentru fixarea acestuia, apoi ţineti
palmele pe zona în care s-a implementat simbolul şi lăsaţi să curgă energia
minim 20 de secunde
10. Cereţi Divinităţii, îngerilor şi ghizilor spirituali prezenţi pentru acordaj să
introducă în coroana elevului (chakra 7) toate simbolurile necesare elevului şi să
completeze acordajul, apoi suflaţi în coroana elevului, vizualizând energia care
intră în coroană şi care poartă restul simbolurilor necesare.

În dreapa studentului

1. Plasaţi mâna dreaptă la frunte şi stânga la ceafă lăsând energia Veritas să


curgă minim 20 secunde
2. Plasaţi mâinile pe gâtul elevului şi lăsaţi energia Veritas să curgă minim 20
secunde

În faţa studentului

1. Puneţi palmele deasupra inimii şi trimiteţi energie Veritas minim 20 de


secunde
2. Puneţi genunchiul drept în pământ şi plasaţi ambele mâini pe genunchii
studentului, trimiţând energie Veritas minim 20 de secunde
3. Ridicaţi-vă şi plasaţi mâinile dv în jurul mâinilor studentului, trimiţând energie
minim 20 de secunde
4. Deschideţi mâinile studentului cu palmele în sus şi plasaţi-vă mâinile deasupra
acestora dar fără a le atinge, trimiţând energie Veritas minim 20 de secunde
5. Puneţi mâinile studentului în poziţia Gassho şi duceţi-le în poziţia iniţială

În spatele studentului

1. Duceţi mâinile la nivelul coccisului, cu palmele paralele cu solul şi indicele


unite şi ridicaţi-le în sus deasupra coroanei înapoind astfel energia universului
2. Faceţi câţiva paşi înapoi, efectuaţi Gassho (apropiaţi palmele ca pentru
rugăciune) şi înclinaţi-vă în spatele elevului în semn de respect.

ACORDAJUL VERITAS – GRADUL II

În spatele studentului

1. Maestrul ridică mâinile în sus devenind astfel un simbol al luminii prin care
este conectat cu energia de la Sursă (stă în stâlp de lumină).
2. Ţinând mâinile în Gassho (împreunate ca la rugăciune) spuneţi mental: “Acum
ca maestru Veritas sunt un exponent al existenţei superioare şi voi efectua
acordajul acestui student”; apoi veţi spune tot mental: “Eu sunt Marele Univers,
Marea Viaţă, Marea Lumină”
3. Curăţaţi aura studentului la o distanţă de 10 cm de corpul acestuia (periaţi cu
palmele aerului din apropierea corpului elevului, cu intenţia de a curăţa energiile
negative din câmpurile energetice ale acestuia)
4. Indicele degetelor se ating iar policele stau jos; ţineţi mâinile la 20-30 cm de
charka coroană iar de acolo lăsaţi mâinile să coboare în jos pe coloana
vertebrală şi ramificaţi-le la nivelul coccisului, ţinând palmele paralele cu
podeaua (adică deschideţi aura elevului pentru efectuarea acordajului)
5. Plasaţi o mână deasupra chakrei coroană a studentului iar cealaltă peste
prima la o distanţă de 10 – 20 cm şi trimiteţi energie Veritas minim 20 de
secunde (sau cât simţiţi că este necesar)
6. Plasaţi mâinile cu degetele mari atingându-se la nivelul gâtului (ca şi cum l-aţi
înfăşura) şi trimiteţi energie
7. Desenaţi la nivelul coccisului (chakra 2) simbolul An d’La, repetându-i numele
de 3 ori şi împingând uşor cu degetele în simbol pentru fixarea acestuia, apoi
ţineti palmele pe zona în care s-a implementat simbolul şi lăsaţi să curgă energia
minim 20 de secunde
8. Desenaţi la nivelul pieptului (chakra 4) simbolul Issa 1, repetându-i numele de
3 ori şi împingând uşor cu degetele în simbol pentru fixarea acestuia, apoi ţineti
palmele pe zona în care s-a implementat simbolul şi lăsaţi să curgă energia
minim 20 de secunde
9. Desenaţi la nivelul cefei (chakra 6) simbolul Ka Ma’at, repetându-i numele de 3
ori şi împingând uşor cu degetele în simbol pentru fixarea acestuia, apoi ţineti
palmele pe zona în care s-a implementat simbolul şi lăsaţi să curgă energia
minim 20 de secunde
10. Cereţi Divinităţii, îngerilor şi ghizilor spirituali prezenţi pentru acordaj să
introducă în coroana elevului (chakra 7) toate simbolurile necesare elevului şi să
completeze acordajul, apoi suflaţi în coroana elevului, vizualizând energia care
intră în coroană şi care poartă restul simbolurilor necesare.
Notă: dacă elevul nu are acordajele de la gradul I, implementaţi pe chakre şi
simbolurile Luna, Luna Ma şi Scrib, conform acordajului de gradul I

În dreapa studentului

1. Plasaţi mâna dreaptă la frunte şi stânga la ceafă lăsând energia Veritas să


curgă minim 20 secunde
2. Plasaţi mâinile pe gâtul elevului şi lăsaţi energia Veritas să curgă minim 20
secunde

În faţa studentului
1. Puneţi palmele deasupra inimii şi trimiteţi energie Veritas minim 20 de
secunde
2. Puneţi genunchiul drept în pământ şi plasaţi ambele mâini pe genunchii
studentului, trimiţând energie Veritas minim 20 de secunde
3. Ridicaţi-vă şi plasaţi mâinile dv în jurul mâinilor studentului, trimiţând energie
minim 20 de secunde
4. Deschideţi mâinile studentului cu palmele în sus şi plasaţi-vă mâinile deasupra
acestora dar fără a le atinge, trimiţând energie Veritas minim 20 de secunde
5. Puneţi mâinile studentului în poziţia Gassho şi duceţi-le în poziţia iniţială

În spatele studentului

1. Duceţi mâinile la nivelul coccisului, cu palmele paralele cu solul şi indicele


unite şi ridicaţi-le în sus deasupra coroanei înapoind astfel energia universului
2. Faceţi câţiva paşi înapoi, efectuaţi Gassho (apropiaţi palmele ca pentru
rugăciune) şi înclinaţi-vă în spatele elevului în semn de respect.

ACORDAJUL VERITAS – MĂIESTRIA

În spatele studentului

1. Maestrul ridică mâinile în sus devenind astfel un simbol al luminii prin care
este conectat cu energia de la Sursă (stă în stâlp de lumină).
2. Ţinând mâinile în Gassho (împreunate ca la rugăciune) spuneţi mental: “Acum
ca maestru Veritas sunt un exponent al existenţei superioare şi voi efectua
acordajul acestui student”; apoi veţi spune tot mental: “Eu sunt Marele Univers,
Marea Viaţă, Marea Lumină”
3. Curăţaţi aura studentului la o distanţă de 10 cm de corpul acestuia (periaţi cu
palmele aerului din apropierea corpului elevului, cu intenţia de a curăţa energiile
negative din câmpurile energetice ale acestuia)
4. Indicele degetelor se ating iar policele stau jos; ţineţi mâinile la 20-30 cm de
charka coroană iar de acolo lăsaţi mâinile să coboare în jos pe coloana
vertebrală şi ramificaţi-le la nivelul coccisului, ţinând palmele paralele cu
podeaua (adică deschideţi aura elevului pentru efectuarea acordajului)
5. Plasaţi o mână deasupra chakrei coroană a studentului iar cealaltă peste
prima la o distanţă de 10 – 20 cm şi trimiteţi energie Veritas minim 20 de
secunde (sau cât simţiţi că este necesar)
6. Plasaţi mâinile cu degetele mari atingându-se la nivelul gâtului (ca şi cum l-aţi
înfăşura) şi trimiteţi energie
7. Desenaţi la nivelul coccisului (chakra 2) simbolul Luna Madras, repetându-i
numele de 3 ori şi împingând uşor cu degetele în simbol pentru fixarea acestuia,
apoi ţineti palmele pe zona în care s-a implementat simbolul şi lăsaţi să curgă
energia minim 20 de secunde
8. Desenaţi la nivelul pieptului (chakra 4) simbolul Issa 2, repetându-i numele de
3 ori şi împingând uşor cu degetele în simbol pentru fixarea acestuia, apoi ţineti
palmele pe zona în care s-a implementat simbolul şi lăsaţi să curgă energia
minim 20 de secunde
9. Desenaţi la nivelul cefei (chakra 6) simbolul Ja Keiou Madras, repetându-i
numele de 3 ori şi împingând uşor cu degetele în simbol pentru fixarea acestuia,
apoi ţineti palmele pe zona în care s-a implementat simbolul şi lăsaţi să curgă
energia minim 20 de secunde
10. Cereţi Divinităţii, îngerilor şi ghizilor spirituali prezenţi pentru acordaj să
introducă în coroana elevului (chakra 7) toate simbolurile necesare elevului şi să
completeze acordajul, apoi suflaţi în coroana elevului, vizualizând energia care
intră în coroană şi care poartă restul simbolurilor necesare.
Notă: dacă elevul nu are acordajele de la gradul I sau II, implementaţi pe chakre
şi simbolurile Luna, An d’La, Luna Ma, Issa 1, Ka Ma’at şi Scrib, conform
acordajelpr de gradul I şi II

În dreapa studentului

1. Plasaţi mâna dreaptă la frunte şi stânga la ceafă lăsând energia Veritas să


curgă minim 20 secunde
2. Plasaţi mâinile pe gâtul elevului şi lăsaţi energia Veritas să curgă minim 20
secunde

În faţa studentului
1. Puneţi palmele deasupra inimii şi trimiteţi energie Veritas minim 20 de
secunde
2. Puneţi genunchiul drept în pământ şi plasaţi ambele mâini pe genunchii
studentului, trimiţând energie Veritas minim 20 de secunde
3. Ridicaţi-vă şi plasaţi mâinile dv în jurul mâinilor studentului, trimiţând energie
minim 20 de secunde
4. Deschideţi mâinile studentului cu palmele în sus şi plasaţi-vă mâinile deasupra
acestora dar fără a le atinge, trimiţând energie Veritas minim 20 de secunde
5. Puneţi mâinile studentului în poziţia Gassho şi duceţi-le în poziţia iniţială

În spatele studentului

1. Duceţi mâinile la nivelul coccisului, cu palmele paralele cu solul şi indicele


unite şi ridicaţi-le în sus deasupra coroanei înapoind astfel energia universului
2. Faceţi câţiva paşi înapoi, efectuaţi Gassho (apropiaţi palmele ca pentru
rugăciune) şi înclinaţi-vă în spatele elevului în semn de respect.

5. Meditaţii

5.1 Vizualizarea dragonilor

Vă aşezaţi într-o poziţie comodă, eventual închideţi ochii. Vă relaxaţi,


respiraţi adânc, respiraţiile sunt naturale şi egale. Vizualizaţi o uşă în faţa
voastră, o deschideţi şi intraţi într-o cameră complet roşie: pereţii, tavanul,
podeaua, mobilierul, totul este de culoare roşie. Pe aceaşi uşă, intră după voi
dragonul vostru personal. Observaţi-i forma, culoarea, atitudinea faţă de voi.
Observaţi o altă uşă în faţa voastră, o deschideţi şi intraţi într-o cameră complet
portocalie: pereţii, tavanul, podeaua, mobilierul, totul este de culoare portocalie.
Dragonul vostru vă însoţeşte. Petreceţi puţin timp aici, apoi observaţi o uşă în
faţa voastră, o deschideţi şi intraţi într-o cameră complet galbenă: pereţii,
tavanul, podeaua, mobilierul, totul este de culoare galbenă. Dragonul vostru vă
urmează în cameră şi petreceţi puţin timp în această cameră.
Observaţi o altă uşă în faţa voastră, o deschideţi şi intraţi într-o cameră
complet verde: pereţii, tavanul, podeaua, mobilierul, totul este de culoare verde.
Dragonul vostru vă însoţeşte. Petreceţi puţin timp aici, apoi observaţi o altă uşă
în faţa voastră, o deschideţi şi intraţi într-o cameră complet albastră: pereţii,
tavanul, podeaua, mobilierul, totul este de culoare albastră. Dragonul vostru vă
însoţeşte. Petreceţi puţin timp aici, apoi observaţi o altă uşă în faţa voastră, o
deschideţi şi intraţi într-o cameră complet indigo: pereţii, tavanul, podeaua,
mobilierul, totul este de culoare indigo. Dragonul vostru vă însoţeşte. Petreceţi
puţin timp aici, apoi observaţi o altă uşă în faţa voastră, o deschideţi şi intraţi într-
o cameră complet violet: pereţii, tavanul, podeaua, mobilierul, totul este de
culoare violetă. Dragonul vostru vă însoţeşte. Petreceţi puţin timp aici.
Observaţi o altă uşă în faţa voastră, o deschideţi şi intraţi într-o cameră
complet albă: pereţii, tavanul, podeaua, mobilierul, totul este de culoare albă.
Dragonul vostru vă însoţeşte. Vă opriţi şi vă jucaţi cu dragonul vostru, discutaţi cu
el. Observaţi-l cum arată şi comportamentul lui. Mulţumiţi-i pentru ajutorul pe
care vi-l oferă şi rugaţi-l să vă arate cum e el în poziţie de atac. Oservaţi cum i se
modifică culoarea, solzii, ghearele etc. Îi mulţumiţi şi apoi îl rugaţi să vă arate
cum este el când e mulţumit şi prietenos. Observaţi diferenţele. Petreceţi un timp
discutând cu el, mulţumiţi-i şi, dacă doriţi, îl puteţi ruga frumos să vă ajute într-o
problemă anume. Când vă simţiţi pregătiţi, deschideţi ochii.

5.2 Evoluţia dragonilor

Vă aşezaţi într-o poziţie comodă, eventual închideţi ochii. Vă relaxaţi,


respiraţi adânc, respiraţiile sunt naturale şi egale. Vă conectaţi la Sursă.
Vizualizaţi unul dintre şerpii dumneavoastră, sau dacă nu aveţi, căutaţi unul din
jur. Îl observaţi cum arată, ce culoare are, cât rău poate să producă cuiva etc.
Puteţi folosi simbolul Ja Keiou Madras, pentru a atrage şerpii din jur într-o sferă
energetică accesibilă vouă. Apoi vă imaginaţi că puneţi mâna pe şarpe şi îi daţi
energie, orice fel de energie şi în orice cantitate îi este necesară pentru a evolua
la forma energetică superioară următoare. Veţi observa cum acesta începe să
crească, să îi apară aripile şi membrele, modificările pe care le suferă pe măsură
ce îi daţi energie. Îi mulţumiţi dacă vrea să stea la voi şi să vă ajute şi îi propuneţi
să stea în apărarea voastră. Astfel, el va înţelege că are un sens existenţa lui,
cât şi faptul că nu aveţi intenţii negative la adresa lui şi îl consideraţi prieten de
încredere. Deschideţi ochii.

5.3 Modificarea culorii dragonilor

Vă aşezaţi într-o poziţie comodă, eventual închideţi ochii. Vă relaxaţi,


respiraţi adânc, respiraţiile sunt naturale şi egale. Vă conectaţi la Sursă.
Vizualizaţi unul dintre dragonii dumneavoastră. Îl observaţi cum arată, ce culoare
are, câte capete etc.; vă decideţi asupra noii culori pe care doriţi să o aibă. Apoi
vă imaginaţi că puneţi mâna pe el şi îi trimiteţi energie, orice fel de energie îi este
necesară pentru a evolua şi a-şi schimba culoarea, aşa cum doriţi. Veţi observa
cum culoarea sa se modifică treptat, până când ajunge la culoarea dorită de voi.
Îi mulţumiţi, îl binecuvântaţi şi îi transmiteţi recunoştinţa voastră, pentru că v-a
acceptat şi v-a îngăduit să exersaţi cu el. Deschideţi ochii.

5.4. Meditaţia cu copacul vieţii

Vă aşezaţi într-o poziţie comodă, eventual închideţi ochii. Vă relaxaţi,


respiraţi adânc, respiraţiile sunt naturale şi egale. Vizualizaţi spiritul vostru
suprem ca pe o pădure, mai mică sau mai mare. Fiecare copac reprezintă o
extensie a acestui spirit în lumea noastră şi este copacul vieţii al acelui om, care
trăieşte, ca şi voi, pe această planetă. Unul dintre acei copaci este copacul vieţii
voastre. Studiaţi-l şi gândiţi-vă că odată ce urcaţi in sus pe el, trăiţi viaţa
corespunzătoare acelui copac al vieţii. Coboraâţi în jos pe copac, pe rădăcină şi,
plimbându-vă pe rădăcina comună a spiritului, vă apropiaţi de alt copac şi urcaţi
încet în sus pe el. Priviţi în jur, observaţi persoana lângă care sunteţi. Îi mulţumiţi,
îl binecuvântaţi şi îi transmiteţi recunoştinţa voastră, pentru că v-a acceptat şi v-a
îngăduit să exersaţi cu el. Vă întoarceţi înapoi pe acelaşi traseu. Deschideţi ochii.