Sunteți pe pagina 1din 5

ANALIZE FIZICE LA ULEI

DETERMINAREA DENSITĂŢII RELATIVE

Densitatea se poate determina cu :

 Areometrul, în cazul produselor lichide;

 Balanţa Mohr-Whestphal, în cazul produselor lichide;

 Picnometrul, în cazul produselor lichide, semisolide şi solide.

1.Determinarea densitatii relative cu areometrul:


    APARATURA:

-    Areometre sau termoareometre cu lungime totală de max. 500mm, etalonate


pentru următoarele intervale de densitate:  
                                         0,6100,700
                                         0,6800,770
                                         0,7500,810
                                         0,8200,910
                                         0,8001,000

- Termometre de la 0-50oC

-  Cilindru de sticlă de dimensiuni corelate cu cele ale areometrului utilizat  (în


general 1000 cm2).
PREGATIREA PROBEI:
          Uleiul de analizat se menține la temperatura camerei până ce ajunge la o
temperatură care să nu difere cu mai mult de ±0,5 o C de aceea a mediului ambiant,
apoi se introduce în cilindrul curat și uscat.
MODUL DE LUCRU:  Cilindrul cu uleiul de analizat se aşează pe o placă perfect
orizontală, prevazută cu şuruburi de calare. Spuma eventual formată la suprafaţă se
sparge cu o baghetă încălzită, fără a atinge suprafaţa produsului. Areometrul sau
termoaerometrul, curat şi perfect uscat, ţinut de capătul superior, se introduce cu
grijă în ulei fără a atinge pereţii cilindrului. După ce oscilaţiile au încetat, se
citeşte, la nivelul inferior al meniscului densitatea uleiului la temperatura la care
se face determinarea. Se introduce apoi termometrul pentru citirea temperaturii
uleiului (sau se citeste direct pe termoareometru).
CALCUL:                 

                                

În care:
   
     

.Determinarea densității relative cu balanța Mohr-Westphal:

   APARATURĂ:
 Balanța Mohr-Westphal

   PREGĂTIREA PROBEI:

Se temperează la temperatura ambianţa proba de analizat cilindrul și plutitorul.

MODUL DE LUCRU: 

Plutitorul se cufundă în cilindrul gol, curat şi uscat,iar balanţa se reglează astfel


încat acul pârghiei să coincidăcu acul indicator al suportului. În cilindru de sticlă se
toarnă produsul de analizat,lăsîndu-l să curgă în lungul unei baghete de sticlă,până
la cuprinderea plutitorului cu circa 15mm sub nivelul lichidului. Prin acesta,
echilibrul balanţei se schimbă. Pentru restabilirea echilibrului, se aşează pe braţul
lung a balanţei călăreții, începând cu cel mai mare. Se introduce apoi termometrul
în lichid, se lasă 23 minute şi se citeşte temperatura precum şi gradaţia
corespunzătoare fiecărui calareţ. Ordinea notării este de la călăreţul cel mai mare
spre călăreţul cel mai mic. Dacă unul din călăreţi lipseşte, locul lui se notează cu 0.

Pentru calculul densității relative la 20oC se aplică formula:

                                
Determinarea  vâscozităţii cu vâscozimetrul Engler
PRINCIPIUL METODEI :  vâscozitatea exprimată în grade Engler reprezintă
raportul dintre timpul de scurgere al unui anumit volum de ulei și timpul de
scurgere al aceluiași volum de apă distilată la 200C .

1- Baia de încălzire 2- Rezervor 3- Capacul rezervorului

4- Agitator manual 5- Suportul termometrului 6- Termometre

7-Tub de scurgere 8- Tija de închiere 9-Trepied

10 Arzător 11-Vas de culegere

Vâscozimetrul Engler se compune dintr-un vas cilindric de alamă, aurit în interior,


sau din oţel inoxidabil. Vasul este prevăzut la fund cu un orificiu de scurgere
calibrat. Vasul are un capac prevăzut cu doua orificii. Printr-unul se introduce un
termometru, iar prin celălalt o tijă din lemn sau material plastic, care închide
orificiul de scurgere. Acest vas este aşezat într-un alt vas cu diametru mai mare,
care servește ca termostat, puâand fi umplut cu apă de o anumită temperatură.
Uniformitatea mai rapidă a temperaturii lichidului de termostatare este asigurată de
un agitator. Pentru măsurarea temperaturii și acest vas este prevăzut cu un
termometru. Vâscozimetrul este susținut pe trei picioare, prevăzute cu șuruburi de
calare, cu ajutorul cărora poate fi așezat perfect orizontal. Lichidul ce se scurge din
aparat prin orificiul calibrat, în timpul determinării, se măsoară cu un balon special
din sticlă cu repere la 100 si 200 ml. Timpul se măsoară cu ajutorul unui
cronometru.

MODUL DE LUCRU:

Înaintea de efectuarea determinării, vâscozimetrul, termometrele


şi tija să fie perfect curăţate.  Produsul se filtrează printr-o sită cu ochiuri de
0,3mm şi se încălzeşte la temperatura necesară determinării.Se umple apoi vasul
interior cu lichidul de analizat, până când vârfurile reperelor devin abia vizibile.Se
potriveşte aparatul cu ajutorul şuruburilor de calare, urmărind
că vârfurile reperelor să fie deopotrivă ieşite la suprafaţa lichidului.Vasul
vâscozimetrului se acoperă cu capacul şi se introduc termometrele. Spaţiul dintre
vasul exterior şi interior se umple apa adusă la temperatura necesară
determinării.Pentru a grăbi uniformizarea temperaturii,se agită lichidul din vas,
apăsând uşor pe tija şi rotind capacul. Lichidul de termostatare se agită cu ajutorul
agitatorului.  După ce s-a atins temperatura necesară şi s-a menţinut constantă timp
de 5min, se aşează sub vâscozimetru vasul de culegere şi se începe determinarea.
Se ridică tija şi se porneşte cronometrul.Cele două operaţii trebuie efectuate
simultan. Pentru a evita spumarea, recipientul se aşază în aşa fel încât lichidul ce se
scurge să atingă peretele vasului. Când nivelul lichidului scurs atinge 200ml, se
opreşte cronometrul.

CALCUL:
 Vâscozitatea exprimată în grade Engler ( 0E ) se calculează cu ajutorul
relației:

                                       
  în care: 
      t - timpul de scurgere a 200 ml produs, în sec ;
      C - timpul de scurgere a 200 ml apă distilată la 200C, în sec ;
Valorile lui  C  sunt cuprinse între 50 și 52 sec.

COMPOZIŢIA CHIMICĂ A SEMINŢELOR OLEAGINOASE

Componenţi Floarea Soia Ricin In Rapiţă


soarelui
Umiditate % 9-11 11-15 6-9 9-11 6-8
Ulei % 44-48 16-19 43-52 35-38 36-44
Subst. proteice 18-20 33-36 14-18 25-27 25-28

 Analiza instrumentală
Metode moderne
 Tehnici cromatografice şi spectrometrice

S-ar putea să vă placă și