Sunteți pe pagina 1din 7

CAPITOLUL IV: CONTABILITATEA STOCURILOR ȘI PRODUCȚIEI ÎN

CURS DE EXECUȚIE
DEBIT CREDIT
Activ + Activ –
Pasiv - Pasiv +
DEBIT = CREDIT
ACTIV = PASIV

1. O societate achiziționează marfa de la furnizorul Alfa S.R.L., în baza facturii


nr. 324/1.10.2020 cu următoarele date: cantitate – 100 buc, preț unitar 35,80 lei, rabat 2%, scont
de decontare 1%, TVA 19%.
100 buc * 35,80 = 3.580 lei * 19% = 4.260,20 lei
Rabat: 3.580*2% = 71,60 lei
Scont de decontare – discount: 3.580 * 1%= 35,80 lei
Discount+T.V.A. = 35,80*19% = 42,60 lei
a. Primirea mărfurilor
371 A+/D 4426 A+/D 401 A+/C
% = 401 4.296 lei
371 4.260,20
4426 35,80
b. Primirea facturii de reducere
401 P-/D 4426 A-/C 767 Venituri din sconturi obținute P+/C
401 = % 42,60 lei
767 35,80
4426 6,80
c. Înregistrarea rabatului
371 A+/D 378 Diferențe de preț la mărfuri P+/C 371 = 378 71,60 lei
d. Înregistrarea marjei comerciale
371 A+/D 4428 P+/C 371 = 4428 693,80 lei [(3.580 + 71,60)*19%]

1
2. O societate comercială prezintă următoarele informații privind stocul de materii prime
„X” pentru exercițiul N:
- Stoc inițial de materii prime: 250 lei;
- Achiziții de materii prime (conform facturii nr. 1.009 din 10/10/N);
- Preț de cumpărare 1.100 lei;
- Cheltuieli de transport 300 lei;
- Consum de materii prime (bon de consum 123 din 2.11.N) 1.200 lei.
La sfârșitul exercițiului, în urma inventarierii fizice se constată un stoc de 420 lei. Să se
contabilizeze toate operațiunile efectuate de societate.
!!! NU S-A SPECIFICAT VÂNZAREA!!
a. Achiziția materiilor prime
301 A+/D 4426 A+/D 624 Cheltuieli cu transportul A+/D 401 P+/C
% = 401 1.736 lei
301 1.100
624 300
4426 336
b. Consum de materii prime
301 A-/C 601 Cheltuieli cu materii prime A+/C
601 = 301 1.200 lei
c. Plus de inventar
301 A+/D
701 P+/C
Venituri din vânzarea produselor finite, produselor agricole și alte active biologice de
natura stocurilor
301 = 701 420 lei

3. SUBIECT DE EXAMEN Ce înregistrări ar trebui făcute dacă pentru situația din


problema 2, la sfârșitul exercițiului se constată în urma inventarierii un stoc fizic în valoare
de 500 lei? (LA EXAMEN VA FI PUȚIN REFORMULATĂ)
Plus de inventar 301 A+/D
7588 P+/C Alte venituri din exploatare 301 = 7588 500 lei

2
4. O societate prezintă următoarea situație în luna ianuarie 2020:
- Stoc de mărfuri la 1.01.N, evaluat la preț de vânzare inclusiv TVA 152,5 lei;
- Marja comercială aferentă mărfurilor existente în stoc la 1.01.N 5 lei;
- TVA neexigibilă aferentă mărfurilor existente în stoc la 1.01.N 27,5 lei.
În cursul lunii s-au efectuat operațiile:
- Cumpărări de mărfuri: cost de achiziție 500 lei (TVA 19%);
- Vânzări de mărfuri: preț de vânzare, inclusiv TVA 73 lei (TVA 19%).
Întreprinderea practică o marjă comercială de 25% aplicată la costul de achiziție al mărfii.
Stoc inițial de mărfuri 152,50 lei (371)
Adaos comercial (marja comercială - 378) 5 lei
a. Cumpărare mărfuri
371 A+/D 4426 A+/D 401 P+/C
% = 401 595 lei
371 500
4426 95
b. Înregistrarea adaosului comercial
371 A+/D 378 P+/C 4428 P+/C
371 = % 289,75 lei
378 148,75 (25*595)
4428 141 [(148,75+595)*19%]
c. Vânzarea mărfii
411 A+/D 707 Venituri din vânzarea mărfurilor P+/C 4427 P+/C
411 = % 73 lei
707 59,13
4427 13,87
d. Descărcarea din gestiune a mărfurilor conform vânzării
607 A+/D 378 P-/D 4428 P-/D 371 A-/C
% = 371 73 lei
378 18,25 (73*25%)
607 40,88

3
4428 13,87

5. SUBIECT DE EXAMEN În luna decembrie 2019 valoarea mărfurilor sosite fără


factură a fost de 1.000 lei; în ianuarie 2020 se primește factura în valoare totală de 1.050 lei.
a. Înregistrarea mărfurilor fără factură (408 – Furnizori – facturi nesosite)
371 A+/D 408 P+/C 371 = 408 1.000 lei
b. Primirea facturii (401)
371 A+/D 401 P+/C 371 = 401 1.050 lei
c. Închiderea contului 408
408 P-/D 401 P+/C 408 = 401 1.000 lei

6. O societate achiziționează în luna decembrie 2019 mărfuri fără factură în valoare de


80.000 lei, TVA 19%; în ianuarie 2020 se primește factura în valoare de 90.000 lei, TVA 19%.
Contabilizați operațiunile, folosind metoda inventarului permanent.
(LA ÎNCEPUT SE FOLOSEȘTE TVA NEEXIGIBIL)
a. Primirea mărfurilor fără factură
371 A+/D 408 P+/C 4428 A+/D
% = 408 80.000 lei
371 64.800
4428 15.200
b. Primirea facturii
371 A+/D 4426 A+/D 401 P+/C
% = 401 90.000 lei
371 72.900
4426 17.100
c. Închiderea contului 408 408 P-/D 401 P+/C 408 = 401 80.000 lei
7. Să se calculeze costul de achiziție pentru un import cu următoarele caracteristici:
- Prețul de cumpărare facturat de furnizor 4.000 lei;
- Taxele vamale achitate în vamă 800 lei;
- TVA achitată în vamă 912 lei;
- Cheltuieli de transport intern 150 lei;

4
- Cheltuieli de manipulare 50 lei;
- Reducere comercială acordată de furnizor 100 lei;
- Diferență nefavorabilă de curs valutar calculată la plata furnizorului extern efectuată
înainte de vânzarea mărfurilor 21 lei.
371 A+/D 401 P+/C 371 = 401 5.833 lei (∑cheltuielilor înregistrate)

8. SUBIECT DE EXAMEN O societate prezintă următoarea situație a stocurilor de


produse finite „modul birou”:
- Stoc inițial de produse finite 200 lei;
- Produse finite obținute în cursul exercițiului 2.500 lei;
- Vânzări de produse finite, la preț de vânzare 2.000 lei (TVA 19%);
- Costul de producție al produselor finite vândute 1.800 lei;
- Stoc final de produse, determinat la inventarul fizic 850 lei.
a. Obținerea produselor finite
345 A+/D
701 Venituri din vânzarea produselor finite, produselor agricole și alte active biologice
de natura stocurilor P+/C
345 = 701 2.500 lei
b. Înregistrarea diferenței de preț (348)
(Valoarea produselor obținute – Costul de producție al produselor finite vândute
► 2.500 – 1.800 = 700 lei)
701 P-/D 348 P+/C 701 = 348 700 lei
c. Vânzarea produselor finite
411 A+/D 701 P+/C 4427 P+/C
411 = % 2.380 lei
701 2.000
4427 380
d. Plus de inventar
Plus de inventar 345 A+/D 7588 P+/C Alte venituri din exploatare
345 = 7588 850 lei

5
9. SUBIECT DE EXAMEN O societate deține în stoc produse finite de 15.000 lei,
stocuri de produse finite fabricate și depozitate în cursul perioadei în valoare de 25.000 lei
evaluate la cost de producție, stocuri constatate la inventariere la finele perioadei în valoare
de 20.000 lei.
a. Înregistrarea în cursul perioadei
345 A+/D 701 P+/C 345 = 701 25.000 lei
b. Înregistrarea la finele perioadei (inventarierea la sfârșitul perioadei de gestiune)
701 P-/D 345 A-/C 701 = 345 20.000 lei

10. Pentru fabricarea a 40 de bucăți produs „X”*, în cursul lunii decembrie 2019 s-au efectuat
următoarele cheltuieli:
- Cheltuieli directe 800 lei;
- Cheltuieli indirecte de producție, din care 500 lei sunt împărțite astfel:
- Cheltuieli variabile 200 lei;
- Cheltuieli fixe 300 lei.
Capacitatea normală de producție este de 100 buc.
Să se calculeze costul de producție și să se contabilizeze operațiunile aferente.
* Produse finite (345)
Cheltuieli indirecte fixe recunoscute drept cheltuială se vor calcula astfel:
CHELTUIALA FIXĂ * (1 – CAPACITATEA REALĂ DE PRODUCȚIE/CAPACITATEA
NORMALĂ DE PRODUCȚIE)
300 * [1 – (500-100)/100] = 300 * (1- 400/100) = 300 * (1-0,40) = 300 * 0,60 = 180 lei (1)
Cheltuiala indirectă alocată produselor fabricate: Cheltuiala fixă – (1) = 300 – 180 = 120 lei (2)
COSTUL PRODUSELOR FINITE: ∑Cheltuieli directe+cheltuieli indirecte+cheltuieli fixe=
800+200+120 (2) = 1.120 lei
Obținerea produselor finite:
345 A+/D 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de producție P+/C
345 = 711 1.120 lei

6
11. O societate importă marfă din China cu următoarele caracteristici:
- Valoare factură 4.000 €;
- Transport extern 1.000 €;
- Taxă vamală (10%);
- Comision vamal 0,5%.
Curs euro la data întocmirii DVI 4.5 lei. Să se calculeze costul de achiziție în vamă, taxa
vamală, comisionul vamal și TVA aferent și să se contabilizeze operațiunile aferente importului.
Valoare factură 4.000 € * 4,5 lei = 18.000 lei (1)
Transport extern 1.000 € * 4,5 lei = 4.500 lei (2)
Taxa vamală 180 lei (10%*18.000 lei) 1.890 lei (3)
Comision vamal 90 lei (0,5%*18.000 lei) Taxa vamală + comision vamal
Cost de achiziție în vamă ∑(1)+(2)+(3)= 18.000+4.500+1.890 = 24.390 lei (4)
TVA Deductibilă (4426) 24.390 * 19% = 4.634 lei (5)
∑(4)+(5)= 24.390 + 4.634 = 29.024 lei (6)
a. Înregistrarea valorii facturii (1)
371 A+/D 401 P+/C 371 = 401 18.000 lei (1)
b. Înregistrarea transportului extern (2)
371 A+/D 401 P+/C 371 = 401 4.500 lei (2)
c. Înregistrarea costului total (6)
371 A+/D 401 P+/C 4426 A+/D
% = 401 29.024 lei
371 24.390
4426 4.634

12. În condițiile problemei 11, societatea vinde unor clienți interni întreaga marfă importată
la un preț de vânzare de 25.000 lei (TVA 19%).
411 A+/D 707 Venituri din vânzarea mărfurilor P+/C 4427 P+/C
411 = % 30.890 lei
707 25.000
4427 5.890

S-ar putea să vă placă și