Sunteți pe pagina 1din 7

Paralescu Alina

Nicoleta
PIPP II

PARTENERIAT ÎN EDUCAȚIE :
ŞCOALĂ – FAMILIE

„Prezenţa părinţilor poate transforma cultura şcolii”

Argument

Termenul de „parteneriat” este bazat pe principiul că partenerii au un scop comun


de acţiune şi un spirit de inițiativă care le permit să se unească. Astfel, părinţii şi cadrele
didactice pot crea diferite parteneriate , angajându-se în activităţi comune de învăţare,
sprijinindu-se unii pe alţii în îndeplinirea rolurilor cerute, desfăşurând proiecte
colaborative, luand parte împreună la diverse activităţi de luare a unei deciziei.
Întâlnirile cu părinţii nu abordează întotdeauna aceste probleme, oferind acestora
puţine şanse de a cunoaşte cadrele didactice ale elevilor şi problemele şcolii. Astfel,
trebuie pus accent pe activităţi de cunoaştere interpersonală pentru a crea un cadru de
siguranţă şi pe strategii de desfăşurare a acestora cât mai variat şi accesibil.
Acest proiect, îsi propune să dezvolte competenţe de lucru cu familia elevului şi
să răspundă nevoilor de comunicare, relaţionare, construire de echipe, cooperare,
motivare şi implicare.

Scopul proiectului

- Colaborarea optimă dintre şcoală-familie, în aşa fel încât elevii să obţină singuri
succesul.
Obiective
- Realizarea unor cercetări pentru dignosticarea relaţiei şcoală-familie;
- Identificarea instrumentelor de comunicare şcoală-familie;
- Antrenarea părinţilor în activităţi de informare şi formare educaţională;
- Diversificarea modalităţilor de colaborare cu familia;
- Crearea unui cadru de motivare şi implicare a partenerilor;
- Încurajarea voluntariatului ; atragerea părinţilor către activităţi din „lumea şcolii”.

Grupul ţintă

- părinţii clasei I
- elevii clasei I
- învățător

Locul şi perioada de desfăşurare

- Şcoala Gimnazială: Theodor Costescu


- Parcursul anului şcolar 2030-2021

Colaboratori

- conducerea şcolii, profesor documentarist,primărie


Activitati de realizare

Nr Activităţi Forma Responsabil Parteneri Perioada


. (Data)
1 Realizarea pliantului de popularizare a proiectului activ Popescu Com de Parinti sept 2020
interactiva Mioara
2 Părinţii „se întorc” la şcoală. Sedinta cu Popescu Reprezentat Consiliul sept.2020
Alcătuirea Comitetului de Părinţi parintii Mooara de Administratie
3 Discuţii informale asupra Regulamentului de ordine informare director, - oct 2020
interioară şi a documentelor şcolare şedinţă cu ÎNVĂȚĂTOR
părinţii
4 Elaborarea unui chestionar pentru părinţi privind atelier de Popescu Profesor oct 2020
colaborarea şcoală-familie lucru Mioara documentarist
5 Aplicarea chestionarului şi interpretarea rezultatelor chestionar invatator Com de Parinti nov 2020
6 Lectorat „Recompensa si pedeapsa” – prezentare lectorat Popescu Coordonator proiecte decembrie
Power Point Mioara si programe 2020
7 Concurs de recitari din lirica eminesciana concurs Popescu Com de părinți ian 2021
Mioara
8 Violenţa în şcoală şi în familie studii de caz Popescu Părinți feb 2021
cu parintii Mioara
9 „De ziua ta mamico!” serbare Popescu Com rep al parintilor Martie 2021
Mioara
10 „Mână de la mână, ajutam pe cel de langa noi!” activ Popescu Com parinti clasa aprilie 2021
voluntariat Mioara
11 Pe cararile patriei excursie Popescu Com parinti clasa mai 2021
Mioara
12 Lectorat „Stiluri parentale” lectorat Popescu Coordonator proiecte mai 2021
Mioara si programe
13 Modalitati de prezentre individualizata si lectorat Invatatorii - Mai2021
confidentiala a rezultatelor elevilor clasei
14 Realizarea feed-back-ului privind eficienta masa Resp. Com Consiliul de iunie 2021
desfasurarii proiectului rotunda met Administratie
15 Realizarea unui portofoliu de buna practica atelier de Toti - iunie 2021
lucru invatatorii
Materiale

- chestionare
- referate (lectorate)
- materiale informative (Regulament şcolar, broşuri, pliante, afişe etc.)
- program calculator pentru tema „Violenţa în şcoală şi în famile”

Finanţarea activităţilor

- Comitetul de părinţi
- diferiţi sponsori

Popularizarea proiectului

- pliante pentru părinţi, elevi şi profesori

2.Modalități de educație nonformală practicate în școală și în afara ei:


Activitati directe în sprijinul educării elevilor
-serbări școlare
-expozitii școlare
-competiții sportive
Activități indirecte în sprijinul educării
-ședințe cu părinții
-comemorari sau festivități
-consultații pentru părinţi

S-ar putea să vă placă și