Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie

„NICOLAE TESTEMIȚANU”
pag. 1/2
CALENDAR ACADEMIC
APROBAT
proces - verbal al ședinței Biroului
SenatuluiUSMF „Nicolae Testemițanu”
nr. din 26 august 2020
ANUL UNIVERSITAR 2020-2021
STUDII SUPERIOARE INTEGRATE
PROGRAMUL DE STUDII 0911.1 STOMATOLOGIE

ANII 1-3 DE STUDII


Activități
Sem. I 01.09.2020-24.12.2020 Sem. II 01.02.2021-04.06.2021
didactice
Sesiuni de
Iarna 11.01.2021- 29.01.2021 Vara 07.06.2021-30.06.2021
examene
Sesiunea de 1.14.09.2020-25.09.2020 1. 08.02.2021-19.02.2021
Sem. I Sem. II
recuperare 2.05.10.2020-16.10.2020 2. 01.03.2021-12.03.2021
Anul I - 05.07.2021-16.07.2021
Stagii de
Anii II - 05.07.2021-30.07.2021
practică
Anul III – 05.07.2021-30.07.2021 și pe parcursul semestrului V
Primă-
Vacanțe Iarna 25.12.2020-10.01.2021 01.05.2021-10.05.2021
vara
Vacanța de Anul I - 17.07.2021-31.08.2021
vară Anii II, III - 31.07.2021-31.08.2021
Atestări (decizii
1. 19.10.2020-30.10.2020 1. 15.03.2021-26.03.2021
despre Sem. I Sem. II
2. 14.12.2020-24.12.2020 2. 17.05.2021-28.05.2021
exmatriculare)
ANUL 4 DE STUDII Programul de studii 0911.1 STOMATOLOGIE
Activități 01.09.2020-24.12.2020
01.02.2021-18.06.2021
didactice 11.01.2021-29.01. 2021
Sesiuni de
Iarna După fiecare modul Vara După fiecare modul
examene
Sesiunea de 1. 14.09.2020-25.09.2020 1. 08.02.2021-19.02.2021
Sem. I Sem. II
recuperare 2. 05.10.2020-16.10.2020 2. 01.03.2021-12.03.2021
Stagii de
21.06.2021-30.07.2021 și pe parcursul semestrului VIII
practică
Vacanțe Iarna 25.12.2020-10.01.2021 Primavara 01.05.2021-10.05.2021
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
„NICOLAE TESTEMIȚANU”
pag. 2/2
CALENDAR ACADEMIC

Vacanța de
31.07.2021-31.08.2021
vară
Atestări (decizii
1. 19.10.2020-30.10.2020 1. 15.03.2020-26.03.2021
despre Sem. I Sem. II
2. 14.12.2020-24.12.2020 2. 17.05.2020-28.05.2021
exmatriculare)
ANUL 5 DE STUDII Programul de studii 0911.1 STOMATOLOGIE
Activități Sem. 01.09.2020-24.12.2020
Sem. II 01.02.2021-21.05.2021
didactice I 11.01.2021-29.01.2021
Stagii de
pe parcursul semestrului IX
practică
Sesiuni de Examen de
Iarna După fiecare modul 24.05.2021-11.06.2021
examene absolvire
Sesiunea de 1. 14.09.2020-25.09.2020 1. 15.02.2021-26.02.2021
Sem. I Sem. II
recuperare 2. 05.10.2020-16.10.2020 2. 09.03.2021-19.03.2021
Vacanțe Iarna 25.12.2020-10.01.2021 Primăvara 01.05.2021-10.05.2021

S-ar putea să vă placă și