Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare sumativă Nume/prenume____________________________

1. Ordonează cronologic evenimentele: 6p

_____ retragerea aureliană

_____ Decebal rege al dacilor

_____ formarea provinciilor: Dacia Inferior și Dacia Superior

_____ unificarea Daciei pe timpul lui Burebista

_____ inaugurarea Columnei lui Traian

_____ al doilea război daco-roman

2. Stabilește raportul corect dintre definiții și explicații. 4p

I. Biblie a) impunere unei țări a obiceiurilor, culturii și civilizației romane

II. monarhie absolută b) carte sacra a creștinilor

III. Imperiu c) stat monarchic ce are în frunte un împărat

IV. Provincie d) formă de conducere în care regele are putere nelimitată

V. Romanizare e) Teritoriu cucerit de romani și supus legilor și organizării romane.

3. Scrie în dreptul enunțurilor A dacă este adevărat și F dacă este fals. Cele false le transformați în enunțuri
adevărate. 16p

3.1 Al II- lea război daco-roman a fost câștigat de daci. _____

_____________________________________________________________________________________

3.2 Retragerea aureliană a avut loc înaintea de nașterea lui Hristos. _____

_____________________________________________________________________________________

3.3. Dacia a fost romanizată și colonizată după anul 106_____

_____________________________________________________________________________________

3.4 În Dacia învățătura lui Dumnezeu a fost răspândită de Sf. Apostol Andrei. ______

_____________________________________________________________________________________

3.5 Imperiul Roman de Apus a exista mai mult ca Imperiul Roman de Răsărit. _____

_____________________________________________________________________________________

4. Găsește și subliniază intrusul : căsătorii mixte, religia, edictul imperial, dacii liberi, armata, legislația, limba
latină, orașele în stil roman. 1p

Explicație:___________________________________________________________________ 2p
5. Scrieți aportul fiecărei personalități: 15p

Constantin cel Mare_____________________________________________________________________

Theodosius I___________________________________________________________________________

Traian________________________________________________________________________________

Decebal______________________________________________________________________________

Burebista_____________________________________________________________________________

6. Alcătuiește enunțuri cu termenii : migratori, creștinism, colonizare, provincie, limes. 15p

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și