Sunteți pe pagina 1din 3

Nr. …….. din…….

PROIECT EDUCATIV

ZIUA EUROPEI ÎN ANUL CENTENARULUI MARII UNIRI

1. Nivel: școală
2. Domeniu: Educaţie inter si multiculturală
3. Perioada: mai 2018
4. Instituţia coordonatoare: Colegiul Național “Nicu Gane” Fălticeni
5. Parteneri/colaboratori: Asociația de părinți
6. Echipa de implementare a proiectului: prof.
7. Grup ţintă/beneficiari: elevii din clasele V-XII din școală
8. Scop: Dezvoltarea universului cultural al elevilor prin implicarea în activități dedicate
Zilei Europei
9. Obiective:
 prezentarea unor informații generale despre Uniunea Europeană;
 conștientizarea rolului pe care România îl are în marea familie europeană;
 familiarizarea cu valorile europene și naționale;
 educarea elevilor în spiritul respectului față de specificul național al țărilor
europene;
 exersarea abilităților artistice, de comunicare și cooperare prin implicarea în
activitățile derulate
10. Argument: Ziua de 9 mai 1950 a reprezentat primul pas către crearea a ceea ce este astăzi
Uniunea Europeană. În acea zi, la Paris, Ministrul de Externe al Franţei, Robert
Schuman, a citit presei internaţionale o declaraţie prin care chema Franţa, Germania şi
celelalte popoare ale Europei să îşi unească producţiile de oţel şi cărbune, ca prima
fundaţie concretă a unei federaţii europene. În 1985, când proiectul construcţiei europene
era deja clar conturat, cele zece state membre care formau la acea dată Comunitatea
Europeană, au hotărât ca ziua de 9 mai să devină Ziua Europei.

1
Întrucât Colegiul Național Nicu Gane este candidat la titlul de Școală-ambasador a
Parlamentului European în România, activitățile din cadrul acestui proiect vin în completarea
acelora care s-au derulat deja pe parcursul anului școlar.

11. Resurse umane: 250 de elevi din clasele V-XII; ambasadorii seniori și juniori
12. Resurse materiale: afișe, panou tematic, video-proiector, laptop, plinte, broșuri, materiale
video
13. Resurse de timp: 4 zile

14. Activităţi:

Nr. Denumirea activității Loc Perioadă Responsabili


crt.

1. Ziua Europei – panou tematic În școală 4 mai 2018 Prof.


coordonatori-
ambasadorii
juniori

2. Ce știu despre Uniunea Europeană? - În școală 7 mai 2018 Profesorii


chestionar coordonatori

3. Valori europene-valori naționale – În școală 7 mai 2018 Prof.


dezbatere coordonatori-

ambasadorii
juniori

4. Să redescoperim Europa! – concurs În școală 8 mai 2018 Profesorii


de cultură generală coordonatori

5. Noi și marea familie europeană – În școală 9 mai Profesorii


prezentare ppt, materiale video coordonatori

6. Călătorie gastronomică prin țările În școală 9 mai Profesorii


Uniunii Europene coordonatori

15. Impact: Proiectul are un impact puternic asupra elevilor, profesorilor și părinților care s-
au implicat sau au susținut derularea activităților
16. Evaluare: prin fișe de autoevaluare
17. Mediatizare: pe site-ul școlii, în presa locală

2
18. Diseminare: în cadrul comisiei de consiliere și orientare

Director, Consilier educativ,

S-ar putea să vă placă și