Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect dicactic

Instituția de învățămînt: gimnaziul “ Vasile Badiu”


Profesor: Carp Lidia
Data –
Clasa - a IX-a
Disciplina – Istoria Universală și a Românilor
Tipul lecției- De formare a cunoștințelor noi
Subiectul lecției – Basarabia 1918-1940
Durata - 45 minute.
Competențe specifice:
 Înţelegerea și utilizarea adecvată a limbajului de specialitate
 Determinarea relațiilor de cauzalitate și schimbare în istorie
 Promovarea valorilor general-umane
Subcompetențe:
 Prezentarea evenimentelor istoriei contemporană în ordine cronologică
 Identificarea legăturii cauză-efect cu referire la evenimentele din epoca contemporană
Obiective :
 Să definească și să opereze cu termeni istorici ca: expropriere, împroprietarire.
 Să cunoască specificul dezvoltarii relațiilor dintre România și Basarabia
Strategii didactice:
 forme de activitate – frontală, individuală
 metode și procede - conversația, explicația, prezentarea orala, metoda Sinelg, asalt de idei
etc.
Evocare

1918- evenimente importante in istorie

Avantajele unirii cu România (paianjen)

Explicarea termenilor noi

Realizarea sensului

Identificarea in text a factorilor ce au determinat evolutia Basarabiei

- legea pt unificarea administrative


- legea ocrotirii muncii
- reforma agrara

identificați care era rolul PȚ . selectați din doc. P 36 ideile ce demionstraeza interesele țărănimii

localizati pe hartă teritoriile alipite României în 1918, numiți vecinii României Mari

Reflectați

Comentați cu ajutorul hărții p. 37 organizarea administrative a Basarabie perioada


interbelică.

S-ar putea să vă placă și