Sunteți pe pagina 1din 2

DATA: 16.02.

2017
CLASA: a IX-a
DISCIPLINA DE INVĂ ŢĂMÂ NT: Istorie
PROFESOR : Carp Lidia
TIPUL LECTIEI: Mixtă
TEMA: Ppopoarele Asiei, Africii si Americii Latine în perioada postbelică
COMPETENȚE: Înțelegerea și reprezentarea timpului și a spațiului istoric
SUBCOMPETENȚE: Prezentarea evenimentelor din epoca contemporană în ordine
cronologică
Comentarea schimbărilor survenite pe parcursul istoriei contemporane cu ajutorul
hărților istorice
STRATEGII DIDACTICE: 
METODE: conversaţia, brainstorming, lucrul pe grupe, învă ţarea
prindescoperire, pânza de păianjen , metoda chirchinelui; 
MIJLOACE : manualul, harta ,fotografii, axa
OBIECTIVE:
Elevii sa:
1. localizeze pe hartă ță rile comuniste europene, apoi de pe alte continente
2. descopere, cu ajutorul documentelor si al imaginilor, factorii care au
favorizat triumful comunismului
3. compare trasaturile regimurilor comuniste postbelica cu alte regimuri
politice

S-ar putea să vă placă și