Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect dicactic

Data –
Clasa - a VIII-a
Disciplina – Istoria Universală și a Românilor
Tipul lecției- De formare a cunoștințelor noi
Subiectul lecției – Italia
Competențe specifice:
 Înţelegerea și utilizarea adecvată a limbajului de specialitate
 Determinarea relațiilor de cauzalitate și schimbare în istorie
Subcompetențe:
 Respectarea principiului cronologic in descrierea evenimentelor istoriei moderne
 Explicraea termenilor istorici cu referire la epoca moderna
 Explicarea cauzelor si schimbarilor survenite in istoria moderna
Obiective :
 Să cunoască care a fost reformele elaborate dupa unificarea Italia
 Să definească și să opereze cu termeni istorici ca: parlament bicameral, vot cenzitar, neutralitate, etc.
 Sa cunoasca care au fost directiile politicii externe
Strategii didactice:
 forme de activitate – frontală, individuală
 metode și procede - conversația, explicația, analiza hartii
Evocare
Tema pe acasa si notarea
In ce conditii a avut loc unificarea Italiei?
In ce consta necesitatea unificarii Italiei?
Ce personalitati au luptat pt unificarea Italiei?
Realizarea sensului

Enumerate factorii care au stagnat devzoltarea economica a FItaliei


Lecturati textul temei si explicati ce schimbari au intervenit in politica interna a Italiei;
Dupa opinia vostra sunteti adeptii partidului de dreapta sau de stinga?
Care au fost obiectivele politicii interne si externe pe timpul lui Giolliti?
Numiti elementele commune ale politicii externe a Frantei MB, Germaniei si Italiei.

Reflectie

Ex de la rubric reflectati pag. 57

Pe acasa rubrica extindere p 57

S-ar putea să vă placă și