Sunteți pe pagina 1din 1

Teme pentru examen

1. Caracteristici ale comunicării didactice. Interpretaţi schema procesului de comunicare înlocuind cu


termenii specifici specialităţii dvs. şi elaboraţi o altă schemă.

2. Demonstraţi cum veţi stimula dorinţa de comunicare a unui copil timid.

3. Scrieţi o scrisoare unui copil din clasa dvs. prin care îl motivaţi să participe la un concurs.

4. Identificați câteva bariere în comunicarea didactică

5. Analizați dimensiunile competenţei de comunicare didactică

6. Specificul strategiilor şi procedurilor discursive (descrierea, explicarea, argumentarea, definirea,


ilustrarea, exemplificarea, explicaţia, demonstraţia) şi de propus audienţei un conţinut didactic
favorizînd un schimb informaţional

7. Elaborați FORMULE VERBALE specifice limbajului interpersonal utilizate de cadrul didactic (la
specialitatea dvs.)

8.Identificați ce fel de profesor sunteți după abilitățile de comunicare predominante

9. Descrieți elementele comunicării didactice

10. Îmbunătățirea comunicării verbale prin mesaje de tip EU

11. Exemplificați stilurile de comunicare pe cale le folosiți în predarea disciplinei (disciplinelor) la clasa.

12. Ce cuprinde, în viziunea d-voastră, arta comunicării eficiente la materia pe care o predați?
Ex.:ascultare activă, tăcere, mimică, gestică etc). Faceți o ierarhie, de la cel mai important la cel mai
puțin important.

13. Scrie ce poți face ca profesor pentru a avea un comportament și o comunicare asertivă la clasa.

14. Alege un tip de comunicare (verbală,non-verbală, paraverbală) și descrie modul în care o folosești la
clasă.

15. Descrieți cele patru zone de comunicare (Edward Hall), menționând pe care o folosiți cel mai des în
practica d-voastră educațională.