Sunteți pe pagina 1din 5

 Delegația Uniunii Europene

în Republica Moldova
 Misiunea OSCE în Moldova
 Misiunile diplomatice rezidente
în Republica Moldova
 Asociația Promo-LEX
 Observatorii acreditați pentru monitorizarea
alegerilor parlamentare

de la Gheorghe Cavcaliuc, Președinte al


Partidului „Acasă Construim Europa”, concurent
electoral pentru funcția de deputat în Parlamentul
Republicii Moldova la alegerile parlamentare
anticipate din 11.07.2021, înregistrat prin
hotărârea CEC nr.4855 din 21.05.2021
e-mail:pace.gheorghecavcaliuc@gmail.com

Stimați domni/doamne,

La moment, pe agenda Comisiei Electorale Centrale se află sesizarea Procuraturii


raionului Sîngerei din 28.05.2021, prin care s-a cerut, inter alia, consimțământul autorității
electorale pentru, citez: „...dispunerea aducerii silite și reținerii lui Gheorghe Cavcaliuc
pentru asigurarea prezenței de a-i fi înaintată acuzarea cu aplicarea ulterioară a unei
măsuri preventive neprivative de libertate și efectuării altor acțiuni de urmărire penală cu
participarea acestuia.”
Cu referire la această situație, la invitația Comisiei Electorale Centrale, am depus la
04.06.2021 poziția oficială prin care am solicitat respingerea sesizării procurorilor, anexând
mai multe înscrisuri care demonstrează caracterul eminamente politic al persecutării mele
și a membrilor formațiunii politice pe care o conduc de către reprezentanții Procuraturii,
inclusiv care demonstrează lipsa de imparțialitate și ancheta defectuoasă aflată în derulare.
Cu toate acestea, urmărind scopul informării corecte a opiniei publice și a tuturor
actorilor naționali și internaționali care urmăresc și monitorizează aceste alegeri, precum și
cazul dosarului „Verde de briliant”, prezint următoarea sinteză:
1.Din momentul în care am fost chemat la Procuratura raionului Sîngerei pentru
punerea sub învinuire în procesul penal nr.2021228005, pornit în baza art.art.285 alin.(3) și
287 alin.(2) lit.b) Cod penal, în conformitate cu citația nr.501 din 14.04.2021, m-am
prezentat și am prezentat declarații detaliate, am răspuns la toate întrebările procurorilor,
inclusiv am anexat acte care confirmau neparticiparea mea la comiterea pretinselor fapte
care mi se reproșau.
1.1.Menționez, că deși am fost citat pentru înaintarea învinuirii, la 22.04.2021
procurorii m-au recunoscut în calitate de bănuit și m-au audiat doar în calitate de bănuit.
1.2.Respectiv, în prima fază a procesului penal, având încrederea că procurorii vor
desfășura o anchetă obiectivă, imparțială și efectivă - am colaborat și am executat cerințele
legale ale acestora.
1.3.Cu regret, imediat ce formațiunea politică pe care o conduc și-a reiterat intențiile
1
de participare la alegerile parlamentare anticipate din 11.07.2021, procurorii au început să
se comporte de o manieră neobiectivă.
1.4.În acest sens, absolut toate cererile și demersurile formulate de mine și avocații
care-mi reprezintă interesele în procesul penal nr.2021228005, care urmăreau scopul
administrării probatoriului care demonstrau nevinovăția mea de comiterea pretinselor fapte
ce mi se incriminau, au fost respinse atât de procurorul de caz, cât și de către procurorul
ierarhic superior.
1.5.Pentru confirmare, am prezentat Comisiei Electorale Centrale:
a) cererile formulate de apărarea mea în legătură cu numirea de către procurori a
expertizei judiciare medico-legale; ordonanța de respingere a acestor cereri emisă
de procurorul de caz; plângerea formulată pe numele procurorului ierarhic
superior, precum și plângerea formulată pe numele judecătorului de instrucție
(care la moment încă nu a fost examinată);
b) cererile formulate de apărarea mea în legătură cu numirea de către procurori a
expertizei judiciare chimice; ordonanța de respingere a acestor cereri emisă de
procurorul de caz; plângerea formulată pe numele procurorului ierarhic superior;
ordonanța de respingere a plângerii de către procurorul ierarhic superior, precum
și plângerea formulată pe numele judecătorului de instrucție (care la moment
încă nu a fost examinată).
2.Aspectele invocate de mine în paragraful 1 al prezentei sinteze, mi-au întemeiat
convingerea că procurorii în Procuratura raionului Sîngerei nu sunt imparțiali și că aceștia
urmăresc scopul persecutării și hărțuirii mele penale exclusiv pe motive și criterii politice,
în vederea determinării mele să renunț la activitățile pe care le promovez în comun cu
echipa Partidului „Acasă Construim Europa” în campania electorală.
Această convingere m-a determinat, prin intermediul avocatului care mă reprezintă,
să invoc prin cererea oficială depusă la data de 02.06.2021, drepturile de a nu accepta să fiu
audiat în continuare, de a refuza să fac declarații și să particip la careva acțiuni procesuale
din motivul caracterului tendențios al anchetei desfășurate de procurorii în Procuratura
raionului Sîngerei și existenței circumstanțelor prevăzute de art.art.33 alin.(2) pct.6) și 54
alin.(1) pct.1) și alin.(3) Cod de procedură penală 1, care pun la îndoială rezonabilă
imparțialitatea acestora - la care nu am primit nici un răspuns până în prezent.
3.Menționez, că pretinsele „infracțiuni”, participarea la comiterea cărora mi se
reproșează prin ordonanța de recunoaștere în calitate de bănuit, nu fac parte din categoria
infracțiunilor flagrante care ar necesita o anchetă imediată prin acțiuni procesuale care nu
suferă amânare. Dosare de acest gen, de regulă, se prăfuiesc în birourile procurorilor cu
anii, fără a fi expediate în instanța de judecată pentru examinare.
3.1.Respectiv, din aceste considerente, dar și pentru a-mi desfășura activitățile de
agitație electorală în condiții normale pentru realizarea în condiții egale a dreptului

1
Articolul 33. Incompatibilitatea judecătorului
(2) Judecătorul nu poate participa la judecarea cauzei şi urmează a fi recuzat: 6) dacă există alte circumstanţe
care pun la îndoială rezonabilă imparţialitatea judecătorului.
Articolul 54. Abţinerea sau recuzarea procurorului
(1) Procurorul nu poate participa la desfăşurarea procesului în cauza penală: 1) dacă există cel puţin una din
circumstanţele indicate în art.33, care se aplică în mod corespunzător;
(3) În cazul în care există motivele prevăzute în alin.(1), procurorul este obligat să facă declaraţie de abţinere de
la participare în cauza respectivă.
(4) Pentru aceleaşi motive, procurorul poate fi recuzat şi de către ceilalţi participanţi la proces în cauza
respectivă, învestiţi cu asemenea drept prin prezentul cod.
2
constituțional de a fi ales, prin cererea oficială a avocaților care-mi reprezintă interesele am
solicitat la 14.05.2021 procurorilor amânarea acțiunilor procesuale cu participarea mea
după terminarea campaniei electorale aflate în derulare la moment.
3.2.În pofida celor menționate, procurorii au derulat o amplă campanie mediatică,
făcând afirmații false despre faptul că urmărirea penală în procesul nr.2021228005 ar fi fost
deja terminată și că eu refuz să mă prezint pentru a-mi fi înaintată acuzarea și a lua
cunoștință de materialele dosarului penal care urmează a fi expediat în judecată 2.
3.3.Cu referire la aceste alegații, menționez că la moment încă nu este finalizată
expertiza judiciară chimică, iar pentru data de 8 și 9 iunie 2021 sunt citați oficial pentru
audiere în calitate de martori - 5 membri ai Partidului „Acasă Construim Europa”.
Chiar și din aceste activități programate pentru viitor, este evident că procurorii încă
nu administrase suficiente probe care ar fi întemeiat emiterea la 06.05.2021 a unei pretinse
ordonanțe de punere sub învinuire a subsemnatului, așa cum cere imperativ art.281 Cod de
procedură penală3, dar și că afirmația lor, mediatizată, despre faptul că ancheta deja ar fi
finalizată - este arbitrară.
3.4.Mai mult, prin astfel de acțiuni, procurorii se implică direct, încercând să
perturbe procesul campaniei electorale desfășurate de echipa Partidului „Acasă Construim
Europa”, prin metoda „târârii” lor neîntemeiate la acțiuni de audiere și excludere de la
activitățile de agitație electorală.
4.În paralel, pentru ași justifica activitățile de persecutare și hărțuire politică a
subsemnatului și a altor concurenți electorali, membri ai Partidului „Acasă Construim
Europa”, Procuratura raionului Sîngerei a folosit tendențios și unilateral poziția expusă de
Președintele Comisiei Electorale Centrale în răspunsul nr.CEC-8/3953 din 20.05.2021.
4.1.Astfel, utilizând anumite sintagme rupte din context, consemnate în răspunsul
Președintelui Comisiei Electorale Centrale nr.CEC-8/3953 din 20.05.2021, Procuratura a
mediatizat poziția prin care a informat societatea despre faptul că, citez: „Prin urmare,
ieri, 20 mai, CEC a decis că pentru finalizarea urmăririi penale pe acest caz nu este
nevoie de consimțământul CEC deoarece activitățile procesuale au fost realizate până la
înregistrarea partidului PACE și a listei candidaților la CEC.”
4.2.Anume din considerentul că Procuratura a considerat răspunsul Președintelui
Comisiei Electorale Centrale nr.CEC-8/3953 din 20.05.2021 ca și un act administrativ și un
consimțământ emis colegial de autoritatea electorală, am fost pus în situație să-l contest în
ordinea prevăzută de Codul electoral și Codul administrativ la Curtea de apel Chișinău.
4.3.Prin încheierea emisă de Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ
al Curții de apel Chișinău la 01.06.2021 în dosarul nr.3-67/21; (2-21080300-02-3-
28052021), contestația a fost declarată inadmisibilă din motivul că, citez: „prin răspunsul
Președintelui Comisiei Electorale Centrale nr.CEC-8/3953 din 20.05.2021 nu a fost
soluționat demersul Procuraturii raionului Sîngerei, ci doar s-a explicat circumstanțele
existente la momentul eliberării răspunsului - 20 mai 2021, și anume că: „până la
adoptarea hotărârii privind înregistrarea listei candidaților, Partidul Politic „Acasă
Construim Europa ” nu are calitate de concurent electoral la alegerile parlamentare în
sensul art. 1 din Codul electoral și, respectiv, candidații pe care i-a desemnat nu se află
2
https://newsmaker.md/ro/procuratura-sangerei-a-finalizat-urmarirea-penala-in-dosarul-verde-de-
briliant-cavcaliuc-citat-pentru-a-fi-pus-sub-invinuire/
3
Articolul 281. Punerea sub învinuire
(1) Dacă, după examinarea raportului organului de urmărire penală şi a materialelor cauzei, procurorul
consideră că probele acumulate sînt concludente şi suficiente, el emite o ordonanţă de punere sub învinuire a
persoanei.
3
sub garanțiile stabilite de art.51 alin. (4) din Codul electoral””
4.4.Nefiind de acord cu soluția Curții de apel, la 03.06.2021 am contestat-o cu recurs
la Curtea Supremă de Justiție, la moment nefiind emisă o decizie finală.
4.5.Sunt pus în situație să constat că dacă prin primul demers adresat CEC la
17.05.2021, Procuratura a solicitat consimțământul pentru, citez: „...înaintarea
acuzării, ...”, în demersul din 28.05.2021 Procuratura a solicitat acordul autorității
electorale doar pentru, citez: „dispunerea și aducerea silită, reținerea învinuitului
Cavcaliuc Gheorghe...”.
4.6.Analiza conținutului solicitărilor procurorilor din cele 2 demersuri nominalizate
demonstrează faptul că Procuratura a considerat răspunsul Președintelui Comisiei
Electorale Centrale nr.CEC-8/3953 din 20.05.2021 ca și o hotărâre a Comisiei Electorale
Centrale prin care a fost dat consimțământul pentru tragerea subsemnatului la răspundere
penală și că al doilea demers a fost înaintat doar pentru obținerea consimțământului pentru
dispunerea și aducerea silită, inclusiv reținerea învinuitului Cavcaliuc Gheorghe.
4.7.Aceasta demonstrează că procurorii încearcă să trișeze și să evite procedurile de
solicitare a consimțământului autorității electorale pentru tragerea subsemnatului la
răspundere penală, așa cum cere expres art.51 alin.(4) Cod electoral și inclusiv din aceste
considerente am invocat nulitatea încercării de a mă pune sub învinuire prin plângerea
formulată în fața judecătorului de instrucție la 27.05.2021, care nu este încă examinată.
4.8.Respectiv, în situația în care nu există la moment o hotărâre oficială (act
administrativ) a autorității electorale, prin care s-ar fi examinat, în conformitate cu
prevederile Codului electoral, demersul Procuraturii raionului Sîngerei din 17.05.2017 de
solicitare a consimțământului pentru tragerea mea la răspundere penală - este inoportună și
lipsită de sens examinarea demersului din 28.05.2021 prin care se solicită doar
„...dispunerea aducerii silite și reținerii lui Gheorghe Cavcaliuc pentru asigurarea
prezenței de a-i fi înaintată acuzarea cu aplicarea ulterioară a unei măsuri preventive
neprivative de libertate și efectuării altor acțiuni de urmărire penală cu participarea
acestuia.”
5.În temeiul celor menționate, luând în considerare:
 caracterul vădit tendențios, neobiectiv și neimparțial al activităților de
urmărire penală desfășurate de Procuratura raionului Sîngerei în raport cu
subsemnatul Cavcaliuc Gheorghe și membrii formațiunii Partidului „Acasă
Construim Europa”;
 caracterul arbitrar și bazat exclusiv pe criterii politice al acuzațiilor care îmi
sunt reproșate în procesul penal nr.2021228005, pornit în baza art.art.285 alin.
(3) și 287 alin.(2) lit.b) Cod penal;
 necesitatea asigurării drepturilor subsemnatului, în calitate de concurent
electoral la funcția de deputat în Parlament din partea Partidului „Acasă
Construim Europa” la alegerile parlamentare din 11.07.2021, de a face o
campanie electorală în condiții egale cu ceilalți concurenți electorali, fără
imixtiune, persecutare și hărțuire din partea organelor procuraturii;
 faptul că incidentul produs la 06.04.2021 (stropirea cu verde de briliant a
cet.Tutunaru în or.Sîngerei) - nu reprezintă o infracțiune flagrantă, care ar
necesita o anchetă imediată prin acțiuni procesuale care nu suferă amânare;
 faptul că la moment, nu există o hotărâre oficială (act administrativ) a
Comisiei Electorale Centrale, prin care s-ar fi examinat, în conformitate cu
prevederile Codului electoral, demersul Procuraturii raionului Sîngerei din

4
17.05.2017 de solicitare a consimțământului pentru tragerea mea la
răspundere penală, -
solicit respectuos să luați atitudine vis-a-vis de modul în care sunt persecutați, intimidați și
hărțuiți de către Procuratură, prin mecanisme penale, concurenții electorali pentru funcția
de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, înregistrați pe listele Partidului „Acasă
Construim Europa” la alegerile parlamentare anticipate din 11.07.2021.

Cu respect,

__________ Gheorghe Cavcaliuc


Președinte al Partidului „Acasă Construim
Europa”, concurent electoral pentru funcția
de deputat în Parlamentul Republicii
Moldova la alegerile parlamentare
anticipate din 11.07.2021, înregistrat prin
hotărârea CEC nr.4855 din 21.05.2021