Sunteți pe pagina 1din 1

2 febr Axion la Întîmpinarea Domnului, glas 3

eN
Macarie ierom.
1

N1~\1!S2a! }`\0)DOSY
ă \ !
S 1";!S\2!SS\0
scă ă toa re e e e e de e Du u u u u

!S0
um ne a)
e 1PS
d ze e U
e S ]0 ): 1`X
e eu d nă ă \1!S
ă ă\2)s
de ej_
dea a1
tu ";!
u S1
u

`1!D
u tu u `\1!S
u u u\0)D
ro oO
o S\
\ 0!S
o o0 ]_
o or creşa1
ti a1i '!i !)
ni i 1
di

`Xi 1
i `X
i \1!S
i iOi S]@ ): nCd 0x
lo or a 3
co `003k
o pe re a &)a 1'
d a !a @

01k
ră pă ăk)DO
ă SY
\ ze S@
e 2s
eş 0
te k)e 1k
d e )e 1`X
d pe e \1!S
e e\1)s
ce e _
ei ce a

1"
nă ;!
ă S1
ă `1!D
ă dă ă `\1!S
ă ă ăj\0)D
du uO
u S\
\ 0!S
u u0
u y
] ie esc
!
S 1aspre

1'
ti !i !) d i `Xi 1
i i1 i `X
i \1!S
i iOi S]@ e DnC
ne ):

Î 1jO@0OS!US!!)sOS! }1a1a1"s!`0a,<V
n Le ge în u um bră ă şi i î în Scrip tu u u u ră

!X
în1chi 1O'
pu i !i !US
i re !
e \!!S
ve e 1
e O'
de ! !\0!:
e em no oSoo s!
oi Se
cre z!e

!\0!PYS
e di i in cio \0!S
o o\0!\0!:
o o şi i vV t)
toa !
tăq!!S tea a
pa a ar0

\1!S
bă ă Oă S!
] ă!US
ăr bă !
ă O'
tea !
a !\0!:
as că ă vV 11OS
ce des chi !i !`1"
de e pî ;

!Sî 1î os
în U
te !
S e _!S
e ce e 1
e 1a
le \2!S
Sfî î 1 '!@a
î înt lui 0
Du ao
u s1
um

US
ne \0!S
e e \0!S
ze e O
eu SU
] e S!e )se 1
e "s!
es0a
te o
e s1
deci #a
pe ! vî !:î S
CuA\0

os
î O
în S@
tu a1
u "s! ! US
ul cel ma !
ai !`0`P!:
na a i i in te!e S" P
nă S!ă!S
ăs\0
cu

!:
utvV O
Fi S!i }1a
ul O
Ta S !
a !S
a1 tă `PS
ă ă \0!S
ă ă0lui ,
a <V 2
Ce !Se1e '_
e lu a

1"
u s!
u!uiUS
fă !
ăr !`0`P!:
de e î î în ce!eS" \0!\0!K
e e pu ut vV 3`
Ce el
www.stavropoleos.ro