Sunteți pe pagina 1din 6

ACTIVITATE INTEGRATA DE O ZI

TURTIȚA

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP) :

Întâlnirea de dimineaţă: ”Personajele ne spun să fii hărnicuț și bun!” - salutul, prezenţa,


calendarul naturii, activitatea de grup, noutatea zilei
Rutine: Primirea copiilor/ micul dejun;
Suntem harnici! - exersarea unor deprinderi de ordine;
Deşi sunt mic, eu pot mai mult! - exersarea unor deprinderi igienico-sanitare;
Mă pregătesc pentru activități! - exersarea unor deprinderi de autoservire
Tranziții :- Câte unul,câte doi,mergem toți în pas vioi;
- Cântecul turtiței
ALA I : 1. Biblioteca : Selectează peronajele din poveste;
Colorează personajul preferat din poveste
* fișă de lucru,creioane colorate
Copilul cu deficiențe auditive(hipoacuzie ușoară spre medie) va juca jocul
Ghicește
*tablă magnetică, panou, jetoane magnetice cu imagini cu animale
2. Joc de rol : Bucătarii pricepuți
*șorturi,băsmăluțe,aluat,,mac,susan,jucării de bucătărie
3. Artă: Ursul – pictură
* pensule, foi, palate pentru vopsele, tempera
4.Știință :
Alege și grupează –animalele si puii lor;
Copilul cu deficiență de văz(ochelari cu dioptrii mari) :
Animalele și hrana lor(potrivire de jetoane mari);și
Animalele și hrana lor-puzzle cu piese mărite
* jetoane; jetoane mărite; puzzle cu piese mărite
DLC: - Educarea limbajului - Turtița – povestirea educatoarei
DOS:– Activitate practică : Turtița și personajul preferat- lipire
ALA II : Jocuri de mișcare :
Ștafeta ursuleților;
Vulpea și iepurașii;
Joc de mișcare cu text și cânt: Ursul doarme
Alte jocuri distractive

1
SCENARIUL ZILEI
Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineață ,în cadrul căreia se respectă toate
etapele specifice desfășurării acesteia : salutul, prezența, calendarul naturii, împărtășirea cu
ceilalți, activitatea de grup și noutatea zilei. Se anuntă tema și se trece la desfășurarea primei
activități pe domenii experiențiale, DLC- « Turtița »  povestea educatoarei. Se efectuează un
scurt moment de tranziție și se trece la centrele de interes, unde copiii vor lucra sub îndrumarea
educatoarei.După realizarea temelor propuse , copiii se vor întoarce la locul în care s-a desfășurat
întâlnirea de dimineață, unde, prin vizionare ppt, se vor fixa conținuturile învățate. Printr-un
scurt moment de tranziție, se va trece la măsuțe unde se va desfășura cea de-a II-a activitate pe
domenii experiențiale , DOS- activitate practică-« Turtița și personajul preferat »-lipire.
Activitățile liber alese II ,care vor încheia ziua,oferă copiilor prilejul de destindere .
Copiii sunt așezați în semicerc astfel încât fiecare să aibă contact vizual cu toți membrii
grupei. În această parte a zilei la ’’ întâlnirea de dimineața’’, copiii se vor saluta între ei , se va
face prezența, apoi se va completa calendarul naturii :„ce zi este?”, „cum este vremea afară?”,
după care fiecare va împărtăși celorlalți care este animalul preferat.
Apoi intră în clasă o fetiță deghizată în vulpiță și recită următoarele versuri:
,,M-aţi aşteptat? Iată, am sosit şi eu./Sunt vulpea cea vicleană şi şireată/Dacă aş putea aş păcăli şi
lumea toată./ Stăteam în tufiş la pândă,/Costelivă şi flămândă,/m-am gândit că pentru masă
N-ar strica o turtă grasă...,,
„Vulpița” îi roagă pe copii să asculte o poveste minunată despre cum a păcălit ea o turtiță .
După încheierea poveștii , Vulpița le transmite un mesaj educativ copiilor:
,,Prin viclenie nimeni nu o să reuşească
Pe cineva să păcălească
Chiar dacă la început va reuşi,
Mai târziu, totul, se va descoperi!
Chiar el, se va împotmoli !
E adrevărat, copii !,,
Tranziție :recitativ ritmic
ALA I:
1. La sectorul Bibliotecă vor selecta personajele din poveste și vor colora personajele
preferate motivând alegerea făcută . Cu ajutorul meu vom formula chiar și propoziții
scurte acolo unde imaginea permite.
Copilul cu deficiențe auditive(hipoacuzie ușoară spre medie) va juca jocul Ghicește
2. La sectorul Joc de rol copiii își vor pune șorțulețe și bonete și vor realiza turtițe din aluat ;
apoi le vor orna cu mac, susan sau alte semințe.
3.La sectorul Artă vor picta în contur ursuletul din poveste.
4.La sectorul Știință vor alege jetoane cu animale și puii lor și vor forma perechi. Copilul cu
deficiență de văz(ochelari cu dioptrii mari) :Animalele și hrana lor(potrivire de jetoane
mari);și Animalele și hrana lor-puzzle cu piese mărite
Tranziție: cântec
–DOS – Activitate practică:
La aceasta activitate copiii vor lipi pe foaie turtița si alte personaje din poveste .Dupa
terminarea lucrărilor le vom așeza într-o expoziție și vom face „Turul galeriei”.
ALA II - Jocuri de mișcare:Ștafeta ursuleților;Vulpea și iepurii
Jocuri de mișcare cu text și cânt: Ursul doarme
Alte jocuri distractive
Finalitatea zilei
Evaluarea copiilor prin acordarea stimulentelor și discuții libere pe baza activităților desfășurate .

2
PROIECT DIDACTIC
DATA:
GRUPA: MIjlocie
TEMA ANUALĂ: CÂND,CUM ȘI DE CE SE ÎNTĂMPLĂ?
PROIECTUL:LUMEA ANIMALELOR
SUBTEMA : Vulpea cea șireată
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată : Turtița
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activități liber alese (ALA 1)
TIPUL DE ACTIVITATE: transmitere și consolidare de cunoștințe
SCOPUL: Verificarea și consolidarea cunoștințelor copiilor despre animale;
Cultivarea comunicării libere dintre educatoare şi copii şi dintre copil şi copil.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE :
 să participe la activităţi de grup, adaptându-şi comportamentul propriu la
cerinţele acestuia;
 să coloreze( picteze) imagini;
 să citească imagini;
 să formeze perechi între animale și adăpostul/ hrana lor;
 să-și formeze deprinderi practice;
 să reconstituie imagini.
 să comunice verbal cu partenerii folosind expresii adecvate și corecte

STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: explicația, conversația, instructajul verbal, observația,exercițiul,Turul galeriei
MIJLOACE :șorțulețe și bonete,aluat,planșete,jucării de bucătărie, piese de construcție, jetoane
cu animale, acuarele,bețișoare, planșete, fișe de lucru,creioane colorate,șervețele;
FORME DE ORGANIZARE : frontal,individual
DURATA: 20-25 minute
BIBLIOGRAFIE :
- Curriculum pentru învãţãmântul preşcolar – M.E.C.I., Bucureşti, 2008
- Revista învãţãmântul preşcolar 1-2/2012
- ***Activitatea integrată din grădiniţă-2008
- Liliana Ezechil, Mihaela Păişi Lăzărescu - Laborator preşcolar, Ed. V & Integral

Evenimentul Conţinutul ştiinţific Strategii


didactic didactice Evaluare
1. CAPTAREA Introducerea în activitate se va Observarea
ATENŢIEI realiza printr-o scurtă expunere : comportamentului
,,Copii, pentru că astăzi vrem să Expunerea non-verbal.
intrăm în lumea prietenilor noştri,
animalele, v-am pregătit mai multe
materiale din care voi o să realizaţi
diferite lucrări.
2. ANUNŢAREA Voi anunţa jocurile şi activităţile
TEMEI ŞI A ce urmează a fi desfăşurate în fiecare Frontală
OBIECTIVELOR centru de interes, invitând copiii să Conversaţia Observarea
se îndrepte spre centrul care are ca - explicaţia
însemn imaginea de pe ecusonul
fiecăruia.
Se reaminteşte copiilor
comportamentul în cadrul acestor
activităţi : se vorbeşte în şoaptă pentru a
nu deranja pe alţii; apreciem şi protejăm
3
construcţiile făcute de colegi, fiecare joc
trebuie terminat, colaborăm la realizarea
sarcinilor.

3.DIRIJAREA Copiii sunt orientaţi spre Explicaţia


ÎNVĂŢĂRII centrele de interes,apoi vor intui
materialul didactic. La centrul Artă vor
fi, „Veveriţele pictoriţe” la bibliotecă
vor fi „Iepuraşii isteți”, la Joc de rol
vor fi „Ursuleţii bucătari” , iar la
Știință vor fi „Vulpiţele dibace”. Observarea
La centrul de interes Bibliotecă copiii Demonstraţia sistematică
vor citi imagini,vor sorta jetoane cu Munca
animale şi vor demonstra cunoștințele independentă
asimilate prin rezolvarea unor fișe de Exerciţiul Aprecierea
lucru. Cu copilul cu deficiențe modului de lucru
auditive(hipoacuzie ușoară spre medie) Exerciţiul
voi juca jocul Ghicește(un panou Jocul
magnetic este împărțit în 24 de
casete(12 libere, în 12 sunt imagini cu Exerciţiul
animale). Copilul alege un jeton, Munca
denumește imaginea, spune cum face independentă
animalul din imagine, apoi așează
jetonul pe panou.)Anexa 1. Jocul
La sectorul Artă copiii vor realiza
picturi cu bețișoare de ureche(pictură în Exerciţiul Aprecierea
contur) și își vor demonstra deprinderea
formată. modului de lucru
La centrul Stiință vor citi imagini,
vor sorta jetoane despre animale şi vor
rezolva sarcina – vor grupa jetoanele
(fiecare animal cu hrana lui, fiecare
animal cu adăpostul lui) . Copilul cu Explicația Aprecierea
deficiență de văz(ochelari cu dioptrii Demonstrația modului de lucru
mari) : Animalele și hrana lor Exercițiul
(potrivire de jetoane mari);și Animalele
și hrana lor-puzzle cu piese mărite
La sectorul Joc de rol vor face turtițe Aprecierea
din aluat și le vor decora după bunul modului de lucru
plac.
Pe tot parcursul activităţii se vor
asigura condiţiile optime, se va urmări
modul de relaţionare, de comunicare
între parteneri dar şi modul de lucru
cu materialele puse la dispoziţie.
4.ASIGURAREA Se cere copiilor să facă aprecieri şi Aprecieri verbale
FEEDBACK-ULUI autoaprecieri exprimând opinii Conversaţia
referitoare la modul cum s-a lucrat, Turul galeriei
cum s-a comunicat , cum au colaborat
şi la rezultatele pe care le-au obţinut.
5. EVALUARE Voi face aprecieri stimulative Observaţia Aprecierea
referindu-mă la fiecare grup în parte modului de lucru
şi voi nominaliza copii care s-au Analiza
remarcat. produselor
Prin tranziţia „Merge ursul pe activităţii.
cărare”copiii părăsesc sala de grupă.

4
ANEXA 1

5
6

S-ar putea să vă placă și