Sunteți pe pagina 1din 1

Nume....................

Prenume....................
Test de evaluare
Biologie-clasa a XIII-a

1.Completați noțiunile lipsă din următorul enunț:


Ecosistemul este alcătuit din ...........................și .................................

Încercuiți litera corespunzătoare enunțului corect:


2.Ecosistemele antropogene:
a.au capacitate limitată de autoreglare / b.nu au influență umană directă./ c.sunt ecosisteme
naturale/ d.sunt dependente de controlul uman

3.Iazul:
a.are la suprafață o zonă stenotermă / b.este un ecosistem natural / c. e populat de neuston,
plancton și necton/ d.este alimentat prin pomparea apei dintr-o apă curgătoare

4.În ecosistemul culturilor protejate:


a.se realizează răsadnițe și solarii / b.sunt favorizați consumatorii secundari / c.lipsesc
consumatorii primari / d. predomină lanțurile trofice de prădătorism

5. Ecosistemele așezărilor umane rurale:


a.au producție industrială / b.sunt cătune, sate, comune / c.folosesc energia produsă în centrale
nucleare / d.au stații de epurare a apei uzate

6.Comparați ecosistemul natural cu ecosistemul antropizat și stabiliți asemănări / deosebiri.

7.Dați două exemple de agroecosisteme și scrieți în dreptul fiecărui ecosistem structura


acestuia.

8.Notați A sau F și corectați enunțurile greșite:


a. Ecosistemele antropizate sunt create și dirijate de om.
b.În tehno-ecosisteme domină structurile și procesele tehnologice.
c.Lacurile de acumulare au oscilații mici de nivel .
d.În ecosistemul culturilor protejate biotopul este realizat și controlat de om.
e.Ecosistemul de tip urban are un contact strâns cu mediul natural.

9.Formați câte un enunț cu fiecare noțiune:componentă biotică, lac de acumulare,ecosistem


agricol, lanț trofic saprofit,fitoplancton.

Succes!