Sunteți pe pagina 1din 2

1. Valoarea determinantului

1

0

1

a) 2; b) 4; c) 0; d) 5; e) 2; f) 6.

2

0

1

0

2

0

este: (5 pct.)

2. Solut¸ia ecuat¸iei 2 x+1 = 16 este: (5 pct.)

a) 1; b) 0; c) 1; d) 2; e) 2; f) 3.

3. S˘a se rezolve inecuat¸ia x + 2 < 4 x. (5 pct.)

a) x ∈ (−∞, 1); b) x ∈ (−1, 1); c) x ∈ (1, ∞);
a)
x ∈ (−∞, 1); b) x ∈ (−1, 1); c) x ∈ (1, ∞); d) x ∈ (0, 1) ∪ (1, ∞); e) ∅; f) x ∈ (0, ∞).
4.
S˘a se determine valoarea parametrului real m pentru care x = 2 este solut¸ie a ecuat¸iei x 3 + mx 2 − 2 = 0.
(5 pct.)
5
3
a)
3; b)
2 1 ; c) − 3 ; d)
; e) 1; f)
2
2
4 .
5.
S˘a se calculeze (1 + i) 2 . (5 pct.)
a)
1; b) 2i; c) 4i; d) −2 + i; e) 0; f) i.
6.
Fie ecuat¸ia x 2 − mx + 1 = 0, m ∈ R. S˘a se determine valorile lui m pentru care ecuat¸ia are dou˘a solut¸ii
reale ¸si distincte. (5 pct.)
a)
R; b) (−∞, −2) ∪ (2, ∞); c) (0, ∞); d) (−∞, 0); e) (−∞, −1) ∪ (2, ∞); f) ∅.
3
7.
Solut¸ia ecuat¸iei √ x − 1 = −1 este: (5 pct.)
a)
−3; b) Ecuat¸ia nu are solut¸ii; c) 0; d) 1; e) −1; f) 3.
8.
Fie funct¸ia f : R\ {0} → R, f (x) = x−1 . S˘a se calculeze f (2). (5 pct.)
x
1
1
a)
b)
3 2 ; c) − 1 2 ; d)
8 ; e) 0; f) 2.
4 ;
x
+ 2m,
x ≤ 0
9.
S˘a se determine m ∈ R astfel ˆıncˆat funct¸ia f (x) =
s˘a fie continu˘a pe R. (5 pct.)
m
2 x + 4,
x >
0
a)
m = −3; b) m = 2; c) m = 0; d) m = 1; e) m ∈ R; f)
m = −2.
10.
Mult¸imea solut¸iilor ecuat¸iei x 2 − 5x + 4 = 0 este: (5 pct.)
a)
{−1, 4}; b) {−1, 1}; c) {0, 3}; d) {1, 4}; e) ∅; f) {0, −3}.
1
11.
Valoarea integralei
6x 2 + 2x dx este: (5 pct.)
0
1
1
a)
−2; b) 0; c) 3; d)
3 ; e) 4; f)
2 .
12.
S˘a se
determine
funct¸ia f
: R → R,
f (x) = x 2 + ax + b
astfel ˆıncˆat f (0) = 1, f (1) = 0. (5 pct.)
a)
x 2
− 1; b) x 2
+ 1; c) x 2 − 3x;
d)
x 2 + 4x + 5; e) x 2 − 2x + 1; f) x 2 + x + 1.
13.
S˘a se calculeze √ π cu o zecimal˘a exact˘a. (5 pct.)

a) 1, 6; b) 1, 9; c) 2, 2; d) 1, 5; e) 2, 1; f) 1, 7.

14. Fie ¸sirul cu termenul general a n =

n

k=1

kC

k , n 1. S˘a se calculeze a 2009 . (5 pct.)

n

a) 2007 · 2 2009 ; b) 2009! + 1; c) 2008!; d) 2009 · 2 2008 ; e) 2008 · 2 2009 ; f)

1

2009 .

15. S˘a se calculeze aria mult¸imii plane m˘arginite de graficul funct¸iei f : (0, ) R, f (x) = x ln x, axa Ox ¸si dreptele verticale x = 1, x = e. (5 pct.)

a) 1; b) e + 2; c) e; d) e1 ; e) 0; f) e 2 +1

4

16. Fie funct¸ia f : R \ { 1 } → R , f (

16. Fie funct¸ia f : R\ {1} → R, f (x) = x 2 +1 . Asimptotele funct¸iei f sunt: (5 pct.)

x1

a) x = 1, y = x; b) x = 0, y = 1; c) y = x + 1; d) x = 1, y = 2x + 3; e) x = 1, y = 1, y = 1; f)

x = 1, y = 1.

17. S¸tiind c˘a polinomul aX 4 + bX 3 + cX 2 + (a 1) X 1 are r˘ad˘acina tripl˘a 1, s˘a se calculeze a + b + c. (5 pct.)

a) 0; b) 2; c) 1; d) 1; e) 1

− 1 are r˘ad˘acina tripl˘a 1, s˘a se calculeze a + b + c . (5

Evaluare