Sunteți pe pagina 1din 9

Data: 16.11.

2010
Instituţia de învăţământ: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT Nr. 54
Grupa: mică “B” – Mânuţe Jucăuşe
Educatoare: Peleş Camelia
Tema de studiu: CÂND / CUM ŞI DE DE SE ÎNTÂMPLĂ?
Tema săptămânii: FORME ŞI CULORI
Tema activităţii: “Mere jucăuşe”
Tipul activităţii: Activitate integrată
Domeniul experienţial: Domeniul Ştiinţe şi Domeniul Om şi Societate
Mijloace de realizare: Activitate matematică şi Activitate practică
Forma de realizare: Joc didactic şi Aplicaţie

SCOPUL:
Separarea obiectelor de acelaşi fel după culoare;
Formarea şi dezvoltarea percepţiei cromatice;
Educarea atenţiei, memoriei şi gândirii.
Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare
motrică;
Dezvoltarea simţului practic şi estetic.
ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII

I. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP) – “Fructe colorate”

- Rutină: sosirea copiilor, întâlnirea de dimineaţă, salutul, prezenţa, calendarul naturii,


cercul prieteniei (împărtăşirea), deprinderi igienico-sanitare, micul dejun;
- Tranziţii: Joc distractiv-“Fructul plimbăreţ”.

II. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA )

- Ştiinţă: “Din jumătăţi- întreg”


- Artă: Trasare de liniuţe verticale
- Joc de mişcare: “Atinge frunza!”
III. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE)

- Tema activităţii: “Mere jucăuşe”

OBIECTIVE ŞI COMPORTAMENTE URMĂRITE

ALA: Comportamente urmărite:

Ştiinţă: “Din jumătăţi- întreg”


- să reconstituie întregul din jumătăţi;
- să recunoască culoarea obţinută;
- să numească imaginea descoperită.
-
Artă: Trasare de liniuţe verticale
- să utilizeze corect instrumentul de scris;
- să traseze liniuţe conform cerinţei;
- să utilizeze culoarea menţionată.

Joc de mişcare: “Atinge frunza!”


- să participe la joc alături de colegi;
- să respecte regula jocului.

ADE: “MERE JUCĂUŞE”


OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

DŞ: Joc didactic


- să alcătuiască grupuri de obiecte după criteriul culorii;
- să denumească culoarea grupei formate;
- să separe obiectele de acelaşi fel după culoare;
- să aşeze obiectele la locul indicat;
- să participe activ la joc;
- să respecte regulile stabilite.

DOS: Aplicaţie
- să respecte poziţia corectă a corpului faţă de suportul de lucru;
- să mînuiască materialele în vederea obţinerii lucrării;
- să lipească hârtia conform cerinţei;
- să realizeze lucrări estetice.

Sarcina didactică: Alcătuirea grupurilor de obiecte după culoare şi denumirea lor.


Elemente de joc: aruncarea cercurilor, închiderea şi deschiderea ochilor, mişcare,
surpriză şi aplauze, recompense.
Reguli de joc: copiii care au cercuri de aceeaşi culoare cu cercul ursuleţului, le aruncă la
coş şi denumesc grupa de cercuri formată în coş, după culorile cunoscute de copii.

STRATEGII DIDACTICE

1. Metode şi procedee:- observaţia, conversaţia, surpriza, explicaţia, demonstraţia,


problematizarea, jocul, munca independentă.
2. Mijloace didactice:- un ursuleţ de pluş Mormăilă, trei cercuri de culori diferite
pentru educatoare, iar pentru copii câte o minge pentru fiecare din culorile cunoscute, un
coş.Pentru centre: forme cartonate cu imagini, caietele de lucru, creioane colorate,
frunza pentru joc, aplicaţia model, coli cartonate, merele decupate, lipici.

Bibliografie

- Revista învăţământului preşcolar nr.1-02 / 2010, Ed. Arlequin, Bucureşti


- Aplicarea noului curriculum, Ed. Diana, Piteşti
- Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Didactica Publishing House, Bucureşti,
2009
- Activităţile instructiv-educative în grădiniţa de copii, Ed. V&I Integral, Bucureşti,
2005
*SCENARIUL ZILEI*

I. ADP-“Fructe colorate”

Activitatea începe cu întâlnirea de dimineaţă. Copiii sunt aşezaţi în formă de


cerc. Educatoarea adresează salutul : “Bună dimineaţa, mânuţe jucăuşe!” şi vor saluta
şi ei. Se face prezenţa, fiecare copil îşi spune numele pe rând.Vom aminti împreună
regulile grupei noastre. Constatăm absenţii grupei şi vom trece la completarea
calendarului naturii, discutând despre aspectele şi bogăţiile anotimpului toamna.
Activitatea de grup: “Dragi copii, ieri când am plecat de la grădiniţă am lăsat
coşul toamnei gol, dar dimineaţa era cam greu când l-am ridicat de jos. Nu vreţi să ne
uităm în coş să vedem ce surpriză ne-a pregătit pentru azi Zâna Toamnă. Din coş voi
scoate un plic în care se află o scrisoare de la Zâna Toamnă. Am să o citesc copiilor:
Noutatea zilei: “Dragi copii ai grupei mânuţe jucăuşe, ieri am privit pe geamul
grupei voastre fără să mă vedeţi, v-am urmărit cu multă atenţie şi plăcere la activităţi, la
jocurile pe care le-aţi făcut cu d-na voastă educatoare şi am văzut că sunteţi cuminţi şi
ascultători, aveţi grijă de jucării, vă jucaţi frumos împreună, vă spălaţi pe mâini şi
mîncaţi civilizat la masă, vă plac fructele, ei bine pentru toate aceste fapte bune eu am
pregătit azi pentru voi o zi frumoasă şi distractivă. Dacă doriţi să aflaţi ce surprize am
pregătit pentru voi, trebuie să fiţi foarte atenţi şi să ascultaţi de doamna educatoare.”
Se desfăşoară tranziţia: -“Fructul plimbăreţ”.

II. ALA

Copiii se vor deplasa la centrele de interes pregătite unde îşi vor continua
activitatea.

Ştiinţă: “Din jumătăţi- întreg”


Artă: Trasare de liniuţe verticale
Joc de mişcare: “Atinge frunza!”

DEMERS DIDACIC
Evenimentul Conţinutul ştiinţific Strategii Evaluare
didactic didactice
1. Asigurarea unor condiţii optime
Organizarea pentru desfăşurarea activităţii:
sălii de grupă - aerisirea sălii de grupă;
- aranjarea meselor sub forma
unui careu deschis şi aşezarea
scăunelelor în formă de
semicerc ăn alt spaţiu;
- se vor distribui pe măsuţe
materialele necesare.
2. Captarea Prezint copiilor coşuleţul trimis - surpriza
atenţiei de Zâna Toamnă. Vom observa - observaţia
în coşuleţ surprizele (cercuri
colorate, pe ursuleţul Mormăilă)
trimise de acestea şi vom citi
scrisoarea. Copiii denumesc
cercurile.
3. Anunţarea Zâna Toamna vi-a trimis în - explicaţia Observarea
temei şi coşuleţ aceste surprize cu care comportamentu
enunţarea acum ne vom juca jocul: “Merele lui non-verbal
obiectivelor jucăuşe”, aşezându-le în coşul al copiilor
lor. Ursuleţul Mormăilă se va juca
cu voi şi vrea să afle dacă
cunoaşteţi grupurile de obiecte şi
culorile lor.
4.
Prezentarea Explicarea şi demonstrarea
conţinutului jocului şi jocul de probă
şi dirijarea
învăţării Mormăilă cu ajutorul educatoarei
ridică un cerc rotund, iar - observaţia
educatoarea va spune ce are - jocul
Mormăilă în mână (un cerc). Ce
culoare are? (roşu). Educatoarea
adună toate cercurile roşii şi le va
pune în coş. Se vor goli cercurile - explicaţia Aprecierea
pe covor şi vor fi întrebaţi: “Ce răspunsurilor
grupă de cercuri au format?” date de copii
Copiii vor răspunde şi răspunsul
corect va fi aplaudat. Vor închide - conversaţia
ochii, iar cercurile din coş se vor
amesteca din nou cu celelalte
cercuri.

Executarea jocului
Vor fi chemaţi atâţia copii câte
cercuri sunt de culoarea cercului
ridicat de Mormăilă. Va lua
fiecare câte un cerc şi la
cuvintele ursuleţului: “Cercurile
la coş”, copiii introduc cercurile -problemati- Observarea
în coş. Se vor goli cercurile pe zarea comportamentu
covor şi vor fi întrebaţi: “Ce - jocul lui
grupă de cercuri au
format?”Cercurile aflate pe
covor vor fi din nou amestecate
cu celelalte cercuri. - conversaţia

5. Asigurarea Complicarea jocului - jocul Implicarea în


retenţiei şi a Se numesc 3 copii de către joc
transferului Mormăilă, grupează cercurile
după culori, precizează acţiunea - problematizarea
îndeplinită: “Am format grupa
cercurilor roşii…”La semnalul
ursuleţului copiii închid ochii. În
acest timp se va ascunde o grupă
de cercuri. La un alt semnal
copiii deschid ochii, privesc
grupele de cercuri şi se remarcă
ce grupă de cercuri lipseşte.
Răspunsurile corecte se aplaudă.
6. Încheierea Educatoarea aşază pe sol 3 Aprecieri
activităţii cercuri din hârtietie de culoare verbale
roşie, galbenă şi albastră. La
comanda dată, copiii se grupează
în cercul preferat şi de acolo se
vor îndrepta spre măsuţe unde
sunt pregătite materialele pentru
activitatea de aplicaţie.
Tranziţia: Se va interpreta “Bate vântul frunzele”.

Evenimentul Conţinutul ştiinţific Strategii Evaluare


didactic didactice
1.Captarea Se va prezenta şi intui - observaţia
atenţiei materialul de lucru pe care îl
are fiecare copil în faţa lui
aşezat în farfurioare şi se va - evaluarea
denumi (proprietăţile răspunsurilor
materialului, mărime, formă,
culoare). Efectuez o scurtă - conversaţia
reactualizare a cunoştinţelor
însuşite la activitatea
“Mărul”(formă şi culoare).
2. Anunţarea Azi veţi lipi merele din - explicaţia
temei farfurioară în coşuleţul de pe
hârtie şi astfel merele jucăuşe
vor sta în coşuleţul lor.
3. Dirijarea Prezentarea şi analiza - observaţia
învăţării modelului - explicaţia
Se va efectua de către
educatoare prin întrebări - evaluarea
despre caracteristici ale temei comportamentului
şi anumite părţi componente. copiilor
Se realizează analiza
elementelor din punct de
vedere al formei, mărime,
culoare, simetrie, orientare în
spaţiu.

Explicarea
şi demonstrarea procedeului
de lucru
Educatoarea redă succesiunea - explicaţia
operaţiilor ce le vor face - demonstraţia
copiii pentru realizarea
lucrării.Operaţiunea se explică
verbal şi se precizează
rezultatele obţinute.
Copiii vor verbaliza felul în
care au înţeles operaţiunea în
parte, în ordinea executării. - conversaţia
4. Executarea Prin exerciţii, vom executa - exerciţiul - evaluarea
temei de către încălzirea muşchilor mici ai modului de lucru
copii mâinii.
Voi avea în vedere ca toţi
copiii să înceapă lucrul la - munca
momentul indicat, să respecte independentă
succesiunea operaţiilor, să
păstreze o poziţie corectă a
corpului în timpul lucrului, să
efectueze lucrări curate, să
păstreze curăţenia la masa de
lucru.
5.Evaluarea Voi anunţa încetarea lucrului - explicaţia - evaluarea
lucrărilor cu 2 minute înainte de lucrărilor
epuizarea timpului afectat
activităţii.
Se va efectua strângerea
lucrărilor.
6. Încheierea Educatoarea analizează -conversaţia - aprecieri verbale
activităţii lucrările şi le aşază în
expoziţie. Efectuez aprecieri
generale şi ofer recompense - surpriza
tuturor copiilor.

S-ar putea să vă placă și