Sunteți pe pagina 1din 14

PLAN DE AFACERI

SRL ,,consult
ȚC’’
privind inițierea afacerii uscarea prunelor(deshidratate).

Administrator: Țugulea Cătălina


Adresa juridică:str. Ștefan Cel Mare 3
Tel. de contact: 067547323
E-mail:catalinatugulea1@gmail.com

Informația inclusă în acest plan este confidențială


și nu poate fi difuzată fără permisiunea antreprenorului
Cuprins
1. Descrierea ideii de afaceri
1.1 Descrierea întreprinderii și activității desfășurate
1.2 Scopul și obiectivele afacerii
1.3 Analiza SWOT
1.4 Strategia afacerii
1.5 Descrierea produsului/serviciului

2. Planul de marketing
2.1 Piața și consumatorii
2.2 Promovarea
2.3 Concurenții

3. Planul operațional
3.1 Descrierea procesului tehnologic
3.2 Schema fizică
3.3 Necesarul de spațiu, echipament, spațiu, consumabile și costurile acestora
3.4 Furnizorii

4. Necesarul de resurse umane

4.1 Structura organizatorică


4.2 Necesarul de resurse umane și remunerarea lor

5. Planul de finanțare

5.1 Cheltuielile de lansare a afacerii


5.2 Bilanțul contabil
5.3 Prognoza veniturilor și cheltuielilor
5.4 Fluxul de numerar
5.5 Raportul privind rezultatul financiar
Descrierea ideii de afaceri
Descrierea întreprinderii și activității desfășurate.

ȚC

Producerea prunelor uscte.


Laborator tehnologic de procesare a
fructelor,și fabricarea unor sortimente de
produse finite.
Ideia afacerii mele este o idee relativ simplă, bună, care poate fi pusă relativ ușor
în aplicare. Conform studiilor efectuate, piața pe care va activa întreprinderea este
o piață în creștere, caracterizată printr-o cerere puternică pentru astfel de produse.
Acesta fiind un produs solicitat cred că șansele de reușită a afacerii mele sunt
foarte mari. Riscurile sunt semnificative, deoarece pe piața țintă există deja
concurenți, dar prin producerea produsului și a furnizorilor de încredere,
întreprinderea mea se va încadra cu succes pe piață.
Obiectivul meu este să satisfacem cât mai bine nevoile clienților, prin oferirea
prunelor uscate și voi oferi servicii de o calitate deosebită de cele ale altor
concurenți. Prețurile nu vor fi ridicate întru-cât să poată veni orice persoană la
noi pentru a cumpăra câte ceva.

Toate acestea vor duce la formarea unei imagini pozitive despre afacerea
firmeiPrin această afacere voi oferi societății fructe uscate în asortiment prune,
caise umplute cu nuci și migdale.
Motivatia înființării firmei a apărut din necesitatea de a testa produsele noi,a
verifica un model de micriointreprindere pentru procesarea de a avea o
practica,care poate mai apoi sa fie descrisă ca o afacere la cheie pentru membrii
asociației.Dorința de cooperare cu alți mici întreprinzători,întreprinderi de
familie,secții primare de procesare și activități de fabricare a produselor după
aceiași tehnologie.
Produsele și serviiciile noastre sunt:
 Producerea fructelor uscate -Fructe uscate sîmburoase
-Fructe uscate sămînțoase

1.2 Scopul și obiectivele afacerii.


Această firmă are ca scop satisfacerea cerințelor de calitate
ale tuturor consumatorilor produsului nostru prin:

 Calitate superioară( prune nnaturale


sănatoase).
 Preț avantajos.
 Igenizare( Pungi doypack in sortiment mica,
medie, mare – pentru toata gama disignul este
același, diferă doar informația variabilă.)
 Produse de o calitate superioară.
 Produse cu preț econom dar de calitate inaltă.
Produsele sunt microsegmentate.
1.3 Analiza SWOT

Avantaje: Dezavantaje:
1.Cunoașterea foarte bună a pieței.
1.Lipsa de experiență.
2.Raport excelent preț/calitate a produselor.
2.Lipsa ultilajelor de muncă.
3.Fidelitatea angajaților.
4.Lansarea unui produs produs nou pe piața
3.Lipsa unor abilități și capacităti.
autohtonă. 4.Sortiment de produse dezechilibrat.
5.Existența unei strategii clare.
4.Manageri slab instruiți în vînzări.
6.Preț favorabil pentru clienții.

Oportunități: Amenințări:

1.Organizare livrari produselor la 1.Schimbări ale cerințelor,gusturilor


domiciliu. sau preferințelor clienților.
2.Concurenți mai puțini pe piața de 2.Intrarea unor noi concurenți pe piață.
muncă.
3.Produsul poate fi de o calitate joasă.
3.Produsul nostru poate deveni mai
4.Concurența între alte industrii
popular.
4.Retragerea concurenților.
5.Pot apărea investiții exterioare.
1.4 Strategiile afacerii.
 Câștigarea unei poziții mai bune pe piață
 Creșterea capacității competitive
 Păstrarea sau îmbunătățirea imaginii firmei in rândul
consumatorilor
 Accesibilitatea prețului
 Diferențierea fata de oferta existent
 Câștigarea de noi segmente de consumatori.

Strategii de produs
Strategia de selecție - Scoaterea pe piață a produselor care au fost
aprobate de către cumpărători în rezultatul degustărilor și a vânzărilor
directe
Strategia de creștere a dimensiunilor gamei- Diversificarea gamei de
produse
Strategia de adaptare- Adaptarea produselor la cerințele unei anumite
piețe sau unui anumit segment de consumatori
Strategia diferențierii calitative a produselor- Produse în diferite ambalaje
pentru copii, segmentul mediu și segmentul premium

Strategia dezvoltării produselor de nișă


• Produse cu Indicație Geografică Protejată
• Specialitate tradițională garantată
• Produse certificate ecologic
1.5 Descrierea produsului
Prunele ocupă prima poziție dintre fructele uscate prelucrate în
Moldova, conform datelor Biroului Național de Statistică. Catalogul
Soiurilor de plante pentru anul 20191 include 29 soiuri, dintre care
Stanley, Centenar, Anna Spath, Prezident sunt cele mai frecvent uscate.
Fiecare soi are dimensiuni, culoare și compoziție chimică diferită, ceea
ce-i impune pe producători și exportatori să realizeze sortarea și
calibrarea specifică soiului. Majoritatea întreprinderilor de procesare
operează cu 3-6 soiuri anual. Totodată, comparativ cu soiurile ce se
usucă la moment, piața externă solicită prune uscate de soiuri cu
dimensiuni ale fructului mai mare, iar sâmburi de dimensiuni mai mici.
Prunele uscate se comercializează cu sau fără sâmburi. Tendința
procesării este de a comercializa prune fără sâmburi, ceea ce constituie
70-75 % din totalul exportului. Pentru a concura cu succes pe piețele
europene, producătorii de prune continuu îmbunătățesc și
omogenizează calitatea produsului finit.

Planul de Marketing
Produsul fabricat și oferit de firma fiind un produs final, va fi realizat pe piața
consumatorului si este orientat persoanelor de toate vârstele. Pentru păstrarea și
lărgirea poziției pe piața întreprinderea va adopta o strategie îndreptată spre:
ridicarea calității produsului; lărgirea asortimentului produsului; ridicarea nivelului
de deservire post-vânzare; stabilirea unui preț convenabil pentru toate categoriile
sociale.

Clienții potențiali ai întreprinderii sunt persoanele de toate vârstele. Pentru ai


determina pe clienții să cumpere produsele fabricate de întreprindere,
conducerea va pune accentul, în primul rând, pe calitatea deosebită a produsului,
prețul convenabil, amabilitatea la îndeplinirea comenzii, noutatea serviciului și
produsului. La toate acestea se mai adaugă faptul că produsele vor fi fabricate
natural. Pentru început frecvența comenzilor produsului va fi mică, aceasta din
urmă majorându-se odată cu afirmarea pe piață. De asemenea frecvența
cumpărării se va deosebi de la o perioadă a zilei la alta, fiind mai mică în unele
perioade a anului și mai mare în celelalte perioade a anului. Produsele firmei vor
fi distribuite direct consumatorului, în urma unei comenzi.

Concurenții
Denumire Produsul/Serviciul Avantaje Dezavantaje
întreprinderii oferit
SRL Consult ȚC Prune uscate Experiență în Promovare
deshidratate domeniu slabă

Tipuri de piață ce deservește compania


 Locală – 1. Piața EcoLocal
2.Magazine specializate
 Online- Pagină web în construcție

 Națională- 1 Magazine specializate


2 Rețele de magazine
 Piața potențială- Piața romînească

Promovarea

Publicitate
prin
Internet
Relațiile Publicitate
publice tradiționlă

Promovarea
Forțele
Ultilizarea de
mărcilor vînzare

Promovare
a vînzărilor

Planul operațional
Descrierea procesului tehnologic
Schema tehnologică
Materia prima

Trierea

Spalarea

Sortarea

Calibrarea

Blansarea-Oparirea Hidrotermica sau Hidrochimicotermica

Centrifugarea

Asezarea pe placile din Plexiglas a navetelor multietajate din inox

Deshidratarea

Racirea

Descarcarea navetelor  multietajate si presortarea

Calibrarea

Oparirea-sterilizarea-spalarea

Sortarea ( calibrarea definitiva )

Glicerinizarea

Ambalarea-sablonarea

Depozitarea si expedierea
Analiza secției de uscare/ secțiilor de
producere.Randamentul de producere a
secțiilor,liniile tehnologice.
Structura orgazițională a întreprinderii.

Administrator

Director executiv

Conducătorul exhipei de
Siguranțp a Alimentelor.

Departament Servicii Departame Departament Departamen


Contefil Șef producere
tehnic Consultanță nt Achiziții t Marketing
și Vînzări
Secție
pregătire
Energetic

Secție
tratamente
Service termice

Secția uscare

Depozit Secție
păstrare ambalare

S-ar putea să vă placă și