Sunteți pe pagina 1din 1

P1 M4 Tema 2

APLICAȚIE 1
1. Gândiți o strategie de predare a conținutului Proiectarea activităților de dezvoltare a
limbajului, a comunicării și premisele citirii și scrierii în etapa antepreșcolarității, precizând
finalitățile urmărite, conținuturi și 2 sarcini de lucru.

Dimensiuni ale dezvoltării:

Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute

Comportamente:

1. Ascultă povești și povestiri scurte, participă la jocuri/cântece/poezii însoțite, inițial, de gesturi


(comunicare receptivă)
2. Folosește intonații diferite, gesturi, limbajul corpului, structuri lingvistice/gramaticale simple
pentru a transmite un mesaj (comunicare expresivă)

Obiective operaționale:

- să asculte cu atenție povestea ”Scufița Roșie”;


- să reproducă după imagini un fragment din povestea dată;
- să numească personajele din poveste.

Conținuturi:

- repovestirea cu suport intuitiv


- îmbogățirea vocabularului
- cunoașterea noțiunii de personaj

Sarcini de lucru:

- alegerea unei imagini și povestirea unui fragment pe baza ei


- sortarea jetoanelor cu personajele din poveste

S-ar putea să vă placă și