Sunteți pe pagina 1din 2

Numele și prenumele cursantului

____________________________________________
____________________________________________
Anul III de studii, clasa AMG III _______

Management și legislație sanitară – testul 1

Atenție!
Se vor scrie doar răspunsurile, de exemplu:
Testul 1:
1 – a+c
2–b
Succes !

1. Managementul este:
a. ştiinţă şi artă
b. arta de a conduce oamenii
c. ştiinţa de a conduce un grup de oameni

2. Ca ştiinţă, managementul studiază:


a. procesele de management şi execuţie, în urma cărora se obţin bunuri economice
b. procesele de muncă şi relaţiile de management
c. procesele de management şi relaţiile de management

3. Funcţiile managementului sunt:


a. previziunea, organizarea, coordonarea, antrenarea, control-evaluarea
b. previziunea, organizarea, coordonarea, motivarea, evaluarea
c. previziunea, organizarea, reglarea, coordonarea, antrenarea

4. Previziunea constă în:


a. stabilirea obiectivelor organizaţiei şi ale subdiviziunilor organizatorice ale acesteia
b. precizarea modalităţilor de motivare a salariaţilor
c. stabilirea componentelor procesuale şi structurale

5. Rezultatele exercitării previziunii sunt:


a. componentele procesuale
b. strategiile şi politicile globale şi parţiale
c. componentele structurale
6. Organizarea, ca funcţie a managementului şi activitate distinctă, presupune:
a. defalcarea obiectivelor până la nivel funcţiune
b. delimitarea şi dimensionarea componentelor procesuale (funcţiuni, activităţi, atribuţii,
sarcini) şi structurale
c. stabilirea metodelor şi tehnicilor de management

7. Coordonarea constă în:


a. armonizarea deciziilor şi acţiunilor personalului din subordine, pentru a se asigura
realizarea obiectivelor
b. transmiterea de mesaje informaţionale privind adoptarea de decizii şi iniţierea de acţiuni în
mediul aplicativ
c. transmiterea de mesaje informaţionale privind realizarea obiectivelor şi aplicarea deciziilor
în domeniul condus

8. Analiza posturilor:
a. cuprinde totalitatea sarcinilor de muncă, a atribuțiilor și responsabilităților pe care le are o
persoană, conform particularităților locului de muncă
b. reprezintă suportul funcţiilor de coordonare şi antrenare
c. reprezintă suportul sistemului informaţional şi al funcţiunii resurselor umane

9. Oferta viitoare de personal se prognozează dacă:


a. organizația are asigurat necesarul de personal în interiorul organizației, atunci se pune
accent pe formarea profesională, transfer, promovare
b. organizația are nevoie să aducă personal din exterior, atunci se pune accent pe recrutare
c. organizația are mai mult personal decât necesarul, atunci se vor face pensionări, concedieri
sau determinarea plecărilor ,,de bună voie”

10. Recrutarea personalului constă în atragerea de candidați pentru a ocupa unul sau mai
multe posturi vacante și se poate face din:
a. mediul intern (din interiorul organizației)
b. mediul extern (școli, colegii, universități, firme concurente)
c. ambele variante

S-ar putea să vă placă și