Sunteți pe pagina 1din 20

ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI

şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

Maica Domnului – Nămăieşti


ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

Sf. Spiridon

2
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

Mănăstirea rupestră Cetăţuia

3
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

 Icoana Maicii Domnului (una din cele 12 pictate de Sf. Ap. Luca şi adusă la noi
de Sf. Ap. Andrei sau copie minunată) – Mănăstirea Nămăieşti, jud. Argeş,
lângă Câmpulung
 Icoana Maicii Domnului (copie minunată din sec. IV după un original de Sf.
Ap. Luca, de la Muntele Athos) – Mănăstirea “Dintr-un Lemn”, Sat
Dezrobiţi, Com. Frânceşti, jud. Vâlcea
 Icoana Maicii Domnului – Biserica “Naşterea Maicii Domnului – Scaune”,
catapeteasmă (Str. Scaune Nr. 2, în spatele Spit. Colţea, Bucureşti)
 Icoana Maicii Domnului – Biserica “Doamnei”, naos (Calea Victoriei Nr. 28,
Bucureşti)
 Icoana Maicii Domnului – Biserica “Olari” (Str. Olari 2, intersecţia Moşilor cu
Olari, Bucureşti)
 Icoana Maicii Domnului – Biserica “Grădina Icoanei” (Str. Icoanei,
Bucureşti)
 Icoana Maicii Domnului (copie minunată după “Prodromita” de la Muntele
Athos) – Schitul Darvari (Str. Schitul Darvari Nr. 3, Bucureşti)
 Icoana Maicii Domnului şi Icoana Sf. Nicolae – Biserica “Sf. Nicolae –
Blănari” (Universitate, Str. Blănari 16, Bucureşti)
 Icoana Maicii Domnului – Schitul “Maicilor” (lângă Măn. Antim, Str. Antim
43, Bucureşti)
 Icoanele Maicii Domnului (cele 2) – Biserica “Sf. Vasile” (Cal. Victoriei 198,
Bucureşti)
 Icoana Maicii Domnului – Biserica Batiştei (Universitate, Str. Batiştei 19-21,
Bucureşti)
 Icoana Maicii Domnului şi Icoana Sf. Dr. Cosma şi Damian - Biserica
“Sf. Trei Ierarhi – Colţei” (Universitate, Bd. Brătianu 1, Bucureşti)
 Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Elefterie – Nou” (Metrou Eroilor,
Operă, Str. Sf. Elefterie 1-3, Bucureşti)
 Icoana Maicii Domnului (“Odighitria – Îndrumătoarea”) – Biserica “Sf.
Nicolae – Mihai Vodă” (Metrou Izvor, Str. Sapienţei 4, Bucureşti)
 Icoana Sf. Vasile cel Mare – Biserica “Sf. Nicolae – Mihai Vodă” (Metrou
Izvor, Str. Sapienţei 4, Bucureşti) [în altar]

4
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

 Icoana Maicii Domnului – Biserica Zlătari (vizavi de Magazinul Victoria, CEC-


ul Mare, Cal. Victoriei 12, Bucureşti)
 Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Împăraţi – Plevna” (zona Pţa.
Kogălniceanu, Facult. Drept, Str. Sf. Constantin 33, Bucureşti)
 Icoana Maicii Domnului – Catedrala Patriarhiei, Bucureşti (copie minunată
după Icoana pictată de Sf. Ap. Luca de la Măn. Kykkos din Cipru; la iconostasul
stg din faţa altarului)
 Icoanele Maicii Domnului (“Hrănitoarea” şi cea de la catapeteasmă) şi cea
a Sf. Parascheva (care a plâns) – Biserica “Adormirea Maicii Domnului –
Precupeţii Noi” (Str. Gral. Broşteanu 12, vizavi de ASE - intrarea din Cal.
Dorobanţi, Bucureşti)
 Icoana Maicii Domnului şi cea a Sf. Alexie – Biserica “Sf. Alexie” (Cal.
Şerban Vodă 123, Bucureşti)
 Icoana Maicii Domnului (“Pantanassa - Vindecătoarea”) - Biserica “Sf.
Nicolae - Rusă, a Studenţilor” (Universitate, Str. Ion Ghica 9, Bucureşti)
 Icoana Maicii Domnului - Biserica “Dichiu” (Str. Icoanei 72; copie după
“Madona Neagră” protectoarea Poloniei)
 Icoana Maicii Domnului - Biserica “Sf. Spiridon” a Mitropoliei de
Bucureşti (de la Pţa. Unirii, pe Bd. “D. Cantemir”, Cal. Şerban Vodă 29)
 Icoana Maicii Domnului (“Cu 3 mâini”) – Mănăstirea Plumbuita,
Bucureşti (Str. Plumbuita 58)
 Icoana Maicii Domnului – Biserica “Înălţarea Domnului – Teiul
Doamnei”, Bucureşti (Str. Doamna Ghika 1)
 Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf.Gheorghe – Mărţişor”, Bucureşti
(Str. Mărţişor 63, vizavi de fosta Măn. Văcăreşti, în apropiere de benzinăria Big
Berceni)
 Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Părinţi Ioachim şi Ana – a
Târgului de Afară”, Bucureşti (lângă Foişorul de Foc)
 Icoana Maicii Domnului („Kazanskaya”) – Biserica „Adormirea Maicii
Domnului / Sf. Haralambie – Flămânda”, Bucureşti, Str. Olimpului 17 (de la
intersecţia Bd. Dimitrie Cantemir cu Bd. Mărăşeşti, înspre Parcul Carol)
 Icoana Maicii Domnului – Biserica „Adormirea Maicii Domnului / Sf.
Nicolae / Sf. Cuv. Parascheva şi Sf. Grigorie Decapolitul - Hagiu”,

5
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

Bucureşti (Str. Traian, Nr. 142 <lângă Hala/Piaţa Traian, intersecţia Căii
Călăraşilor cu Str. Traian>)
 Icoana Maicii Domnului şi icoana Sf. Parascheva – Biserica “Sf.
Gheorghe – Nou” (Pţa. Sf. Gheorghe, Bd. Brătianu 27, Km 0, Bucureşti)
 Icoana Maicii Domnului – Biserica “Adormirea Maicii Domnului şi Sf
Nicolae – Radu Ceauşu”, Bucureşti (Str. Radu Ceauşu, Nr. 6)
 Icoana Sf. Filofteia – Mănăstirea “Sf. Antim Ivireanul”, Bucureşti
 Icoana Sf. Mina – Biserica “Sf. Mina”(Cal. Călăraşilor, Str. C.F. Robescu 18
A, Bucureşti)
 Icoana Sf. Antonie cel Mare – Biserica “Sf. Anton – Curtea Veche” (Hanul
lui Manuc, Bucureşti)
 Icoana Sf. Antonie cel Mare – Biserica “Sf. Gheorghe – Vechi” (în spatele
Mag. Cocor, Cal. Moşilor 36, Bucureşti)
 Icoana Sf. Spiridon – Biserica “Sf. Spiridon Vechi-Operetă”, Bucureşti
 Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea Mărcuţa (din Şos. Pantelimon, vizavi de
Spit. „Sf. Pantelimon”, Str. Mănăstirii Mărcuţa - fostă Genţianei)
 Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea „Sf. Antim Ivireanul”, Bucureşti (str.
Antim 29, în muzeul mănăstirii)
 Icoana Maicii Domnului (care plânge) – Biserica “Sf. Petru şi Pavel -
Basarab”, Ploieşti (Str. M. Basarab, Cartier “M. Bravu”, capătul autobuz 5, luat
de la Hale)
 Icoana Maicii Domnului (“Cu 3 mâini”) – Biserica “Maica Precista”,
Ploieşti (Str. Armoniei, lângă Teatrul de Copii şi Hotelul Prahova)
 Icoanele Maicii Domnului (cele 2: din biserica mare, “Siriaca” şi din paraclis)
– Mănăstirea Ghighiu, Sat Ghighiu, Com. Bărcăneşti, jud. Prahova
 Icoana Maicii Domnului (de la iconostasul din faţa altarului, stg.) –
Mănăstirea Pissiota (Crivina), Com. Poienarii Burchii, jud. Prahova
(lângă Ploieşti)
 Icoana Maicii Domnului (adusă de la Sf. Mormânt) – Schitul “Sf. Maria
Cricov – Jercălăi”, lângă Urlaţi, jud. Prahova
 Icoana Maicii Domnului – Comuna Măneciu Pămînteni, jud. Prahova
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Suzana, Com. Măneciu, jud.
Prahova

6
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Crasna, Com. Crasna, jud. Prahova


(lângă Slănic)
 Troiţă şi Paraclisul „Sf. Nectarie”(pe locul unor Teofanii din 1935 – D-zeu. S-
a arătat Mariei Petre <1923-1996>, “fecioara de la Parepa”) – în incinta
Mănăstirii “Sf. Treime”, Sat Parepa-Ruşani, Com. Colceag, jud. Prahova
 Mănăstirea Caraiman – Buşteni, jud. Prahova (loc tămăduitor - copacul
candelabru, apariţie a Maicii Domnului)
 Crucea “Manafului” (loc de putere precreştin, templu al Soarelui, inscripţii
nedescifrate, menţionat de Densuşianu în “Dacia preistorică”, creştinat prin
resculptare parţială la 1857) – sat Greceanca, jud. Prahova, lângă Breaza
 Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea Cernica, Com. Cernica, jud. Ilfov (în
Biserica „Sf. Nicolae”, de pe insulă)
 Icoana Sf. Mercurie – Mănăstirea Plătăreşti, Com. Plătăreşti, jud. Ilfov
 Icoana Maicii Domnului şi Icoana Sf. Parascheva - Mănăstirea
Ţigăneşti, Com. Ciolpani, jud. Ilfov
 Icoana Maicii Domnului (din naos) – Mănăstirea Căldăruşani, Sat Lipa,
Com. Gruiu, jud. Ilfov
 Icoanele Maicii Domnului (cele 2: cea din biserica mare şi „Apărătoarea
Mănăstirii” din scorbura stejarului secular de pe malul lacului / loc de putere)
şi Icoana Mântuitorului („Domnul Minunat”) – Mănăstirea Pasărea, Com.
Brăneşti, jud. Ilfov
 Icoana Maicii Domnului – Biserica Cimitirului din Comuna Gruiu, Sat
Siliştea Snagovului, jud. Ilfov
 Icoana Sf. Gheorghe – Mănăstirea Viforâta, Com. Aninoasa, jud.
Dâmboviţa
 Mănăstirea Peştera Ialomiţei – Com. Moroieni, jud. Dâmboviţa (loc
tămăduitor)
 Icoanele Maicii Domnului (cele 2 : cea ortodoxă şi cea catolică) – Mănăstirea
Cetăţuia, Com. Cetăţeni, jud. Argeş
 Peştera Moşului, Stânca Dorinţelor ş.a – Mănăstirea Cetăţuia, Com.
Cetăţeni, jud. Argeş (locuri tămăduitoare şi de putere din vremuri predacice)
 Peştera Cuv. Ioanichie Schimonahul (sec. XVII) – Sihăstria “Valea
Chiliilor” Muscel, jud. Argeş (loc tămăduitor pe versantul muntelui de la
Mănăstirea Cetăţuia)
7
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

 Schitul rupestru Corbii de Piatră – Sat Corbi, jud. Argeş (lângă Domneşti,
locuri tămăduitoare şi de putere din vremuri predacice)
 Icoanele Maicii Domnului (“Hrănitoarea” şi o a 2-a, mică, în raclă) –
Mănăstirea “Negru Vodă”, Câmpulung, jud. Argeş
 Troiţa (apariţie a Maicii Domnului şi a chipului lui Iisus) – Mănăstirea „Sf.
Treime/Înfricoşata Judecată”, Sat Prodăneşti, Com. Ioneşti/Buzoieşti,
jud. Argeş
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Glavacioc, Com. Ştefan cel Mare,
jud. Argeş
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Cotmeana, Com. Cotmeana, jud.
Argeş
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Trivale, Piteşti (Str. Armand
Călinescu), jud. Argeş
 Icoana Maicii Domnului – Biserica “Madona Dudu”, Craiova
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Brâncoveni, Com. Brâncoveni, jud.
Olt
 Icoana Sf. Nicolae - Mănăstirea Căluiu, sat Călui, com. Oboga, jud. Olt
 Icoana Maicii Domnului – Biserica “Adormirea Maicii Domnului”,
Alexandria, jud. Teleorman
 Icoanele: Maicii Domnului, Mântuitorului, Sfinţilor Pantelimon, Ioan
Botezătorul, Andrei, Nicolae, Dimitrie, Haralambie ş.a. , crucea din
altar (izvorâtoare de mir) – Mănăstirea “Sf. Pantelimon”, Com. Siliştea-
Gumeşti, jud. Teleorman (lângă Roşiorii de Vede)
 Icoana Maicii Domnului (“Mângâietoarea”) – Biserica Satului Balaci, jud.
Teleorman
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Surpatele, Com. Frânceşti, Sat
Surpatele, jud. Vâlcea
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Govora, Com. Mihăieşti, jud.
Vâlcea
 Icoana Maicii Domnului – Schit Ostrov, Călimăneşti, jud. Vâlcea
 Icoana Maicii Domnului („Odighitria”) (?) şi Peştera Sf. Grigorie
Decapolitul/Vânturariţa (loc de putere) – Mănăstirea Bistriţa, Sat Bistriţa,
Com. Costeşti, jud. Vâlcea

8
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

 Icoana Mântuitorului (pe stâncă) – Schit Pahomie, Com. Bărbăteşti, jud.


Vâlcea
 Peştera (Paraclis) Sf. Antonie de la Iezeru – Schit Iezeru, Sat Cheia,
Băile Olăneşti (loc tămăduitor)
 Crucea de pe Muntele Cozia - (loc tămăduitor)
 Peşterile Cuv. Daniil şi Misail – Mănăstirea Turnu, Călimăneşti, jud.
Vâlcea (locuri tămăduitoare)
 Peştera Cuv. Neofit Sihastrul şi cea a Cuv. Meletie Sihastrul (cu un
izvor tămăduitor) – Mănăstirea Stânişoara – Nucet, Sat Păusa (gara
Jiblea), lângă Mănăstirea Turnu – Călimăneşti, jud. Vâlcea (locuri
tămăduitoare)
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Lainici, comuna Schela, sat
Sâmbotin, jud. Gorj
 Icoana Maicii Domnului – Biserica din Com. Muşeteşti, jud. Gorj
 Icoana Maicii Domnului şi Peştera Sf. Nicodim de la Tismana (loc
tămăduitor) – Mănăstirea Tismana, Com. Tismana, jud. Gorj
 Mănăstirea Maglavit – Com. Maglavit (lângă Calafat), jud. Dolj (loc de
putere, teofanie a “Moşului - Cel Vechi de Zile” în faţa lui Petrache Lupu, 1938)
 Icoana Sf. Nicolae - Com. Melineşti, jud. Dolj [?]
 Icoana Maicii Domnului şi cea a Învierii – Biserica din Letca Nouă, jud.
Giurgiu (lângă Ghimpaţi)
 Icoana Maicii Domnului – Schitul „Sf. Ioan Rusul”, Com. Slobozia, jud.
Giurgiu
 Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea Comana, Com. Comana, jud. Giurgiu
 Biserica satului – Sat Dimitrie Cantemir, jud. Giurgiu (loc tămăduitor)
 Biserica Satului Drăgănescu, jud. Giurgiu (loc de putere), pictată de
Părintele Arsenie Boca, maxitaxi luat de la capătul Căii Rahova [tramvaiul 32]
(intersectia cu Antiaeriană) spre Mihăileşti (trecand prin Bragadiru, apoi
Cornetu), de aici la dreapta pe jos cam 1 km
 Crucea de la Coslogeni (din 1620, pe locul unei “pietre de credinţă”) –
Schitul „Izvorul Tămăduirii”, Sat Coslogeni, Com. Dichiseni, jud.
Călăraşi (pe şos. Călăraşi – Feteşti; loc tămăduitor)
 Icoanele Sf. Ioan Botezătorul (cele 2) – Bis. “Sf. Împăraţi”, Sat Răzvani,
jud. Călăraşi (lângă Lehliu)
9
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

 Icoana Maicii Domnului şi cea a Mântuitorului – Com. Tăuşani, jud.


Călăraşi
 Icoana Sf. Nicolae – Sat Biţina, Com. Moviliţa, jud. Ialomiţa (lângă
Urziceni)
 Icoana Maicii Domnului – Catedrala Episcopiei din Constanţa (Str.
Arhiepiscopiei 35, lângă Cazinou)
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea “Sf. Nicolae” din localitatea 23
August, jud. Constanţa [?]
 Crucile (cele 2) şi Icoana Maicii Domnului (din pronaos) – Mănăstirea
Dervent, Com. Ostrov, jud. Constanţa
 Icoana Maicii Domnului (copie făcătoare de minuni după Icoana „Maica
Domnului – Potoleşte întristările noastre” din Rusia) - Mănăstirea “Sf. Ioan
Botezătorul – Lipniţa”, Com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi
Măn. Peştera Sf. Andrei)
 Icoana Maicii Domnului (copie făcătoare de minuni după icoana de la
Mănăstirea Mihai Vodă din Bucureşti) – Schitul Strunga, Sat Strunga, Com.
Oltina, jud. Constanta
 Icoana Sf. Xenia – Mănăstirea Colilia, Sat Colelia, jud. Constanţa
 Peştera Sf. Ap. Andrei – Mănăstirea “Peştera Sf. Andrei”, Com. Ion
Corvin, jud. Constanţa (loc tămăduitor)
 Peştera Sf. Ioan Casian – Mănăstirea “Peştera Sf. Ioan Casian”, Com.
Târguşor, Sat Casieni, jud. Constanţa (loc tămăduitor, “Dealul Casienilor”
din Cheile Dobrogei)
 Bisericuţele rupestre “din cretă” – Basarabi, Com. Murfatlar, jud.
Constanţa (locuri de putere şi tămăduitoare)
 Complexul rupestru – Com. Dumbrăveni, jud. Constanţa (locuri de putere
şi tămăduitoare)
 Icoanele Maicii Domnului (“Eleusa”, din biserica mare şi “A Soldatului
-Nerosaiscaia”, din paraclis) şi cea a Mântuitorului “care se curăţă
singură” (din biserica mare) – Mănăstirea Celic Dere, Sat Teliţa, Com.
Frecăţei, jud. Tulcea
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Saon, Com. Niculiţel, jud. Tulcea
(din biserica veche, a paraclisului)

10
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

 Martyriconul de la Niculiţel – sat Niculiţel, jud. Tulcea (loc de putere unde


au fost descoperiţi în 1971 cei 4 Sfinţi Martiri aflaţi azi la Măn. Cocoşu, alături de
alţi 2 Sfinţi Martiri, mai vechi)
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Săraca, Com. Şemlacu Mic, jud.
Timiş
 Icoana Maicii Domnului (din tronul de lemn aurit) – Mănăstirea “Sf.
Gheorghe” (ortodoxă sârbă), Sat Birda, Com. Gătaia, jud. Timiş (lângă
Deta)
 Icoana Maicii Domnului şi Icoana Sf. Ilie – Schitul Călugăra, Com.
Ciclova Montană (lângă Oraviţa), jud. Caraş-Severin
 Icoana Sf. Treimi – Schit “Piatra Scrisă”, Com. Armeniş, jud. Caraş-
Severin
 Icoana Maicii Domnului (Odighitria) – Biserica Satului Măru, jud. Caraş-
Severin (lângă Caransebeş)
 Icoana Maicii Domnului („Semenica”) – Mănăstirea “Sf. Ilie” din
Semenic, jud. Caraş-Severin
 Icoana Maicii Domnului – Biserica [greco-catolică] Satului Scăiuş, Com.
Fârliug, jud. Caraş-Severin
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Izbuc, Sat Călugări (Ponoarele),
Com. Cărpineţ, jud. Bihor
 Icoana Maicii Domnului (copie modernă litografiată după icoana
“Kazanskaya”) – Schitul “Sf. Ioan Botezătorul şi Sf. Teodora de la Sihla
- Huta”, Com. Huta / Finiş, jud. Bihor (lângă Beiuş)

 Şimian, jud. Bihor – loc de putere (apariţii Marianice şi Teofanice, pe linia


Şumuleu, Fatima, Mejdugorje)
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Nicula, Com. Fizeşu Gherlii, jud.
Cluj
 Icoana Maicii Domnului (“Dulcele Sărut” sau „Sora Geamănă” [a
icoanei de la Măn. Nicula]) – Mănăstirea Strâmba, Sat Stupini - Păduriş,
Com. Hida, jud. Sălaj (lângă Zalău)
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Bic, jud. Sălaj (lângă Şimleul
Silvaniei)

11
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

 Nuşfalău, jud. Sălaj – „Muntele Sf. Treimi” / loc de putere (apariţii Marianice şi
Teofanice, pe linia Şumuleu, Fatima, Mejdugorje)
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dragomireşti, Com. Dragomireşti,
jud. Maramureş
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Rohia (Paraclisul Bisericii Noi), Sat
Rohia (Tg. Lăpuş), jud. Maramureş
 Icoana Maicii Domnului (Eleusa) – Mănăstirea Parva, jud. Bistriţa-
Năsăud
 Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Nicolae”, Sat Uioara de Sus, jud.
Mureş
 Mănăstirea Sânmartinu de Câmpie – Com. Răciu, jud. Mureş (loc de
putere, tradiţia cere ca biserica să fie înconjurată de 3 ori)
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Hodoş – Bodrog, Com. Felnac, jud.
Arad
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Bezdin, Sat Munar, jud. Arad (?)
 Icoana Maicii Domnului (1668) – Biserica catolică „Sf. Maria” din Com.
Radna (lângă Lipova), jud. Arad
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Lupşa, Com. Lupşa, jud. Alba
(adusă de la Măn. Vatoped – Mt. Athos, copie minunată după icoana de acolo,
“Paramythia – Mângâietoarea”)
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Oaşa, Sat Tău-Bistra, Com. Şugag,
jud. Alba (adusă de la Măn. Vatoped – Mt. Athos, copie minunată după icoana
de acolo, “Pantanassa - Vindecătoarea”)
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Râmeţ, jud. Alba (adusă de la Măn.
Vatoped – Mt. Athos, copie minunată după icoana de acolo, “Pantanassa -
Vindecătoarea”)
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Bixad, Com. Bixad, jud. Satu Mare
 Statuia Mântuitorului şi a Maicii Domnului – Mânăstirea Catolică
Franciscană, Com. Şumuleu, lângă Miercurea Ciuc, jud. Harghita ( şi loc
de putere)
 Icoana Maicii Domnului şi Peştera Sf. Ioan de la Prislop (loc de putere) –
Mănăstirea Prislop, Sat Silvaşu de Sus (Haţeg), Com. Prislop, jud.
Hunedoara

12
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

 Biserica din Comuna Densuş, jud. Hunedoara (loc de putere din vremuri
predacice; cea mai veche biserică din România)
 Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea Predeal, jud. Braşov
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Sâmbăta de Sus, Com. Voila, Sat
Sâmbăta de Sus, jud. Braşov
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dejani, jud. Braşov (lângă Făgăraş)
 Peştera «Templului Ursitelor» – Mănăstirea «Săpată în Piatră», Dealul
Pleşu, Sat Şinca Veche, jud. Braşov (loc tămăduitor şi de putere din vremuri
predacice; între Braşov şi Făgăraş, lângă Perşani)
 Icoana Maicii Domnului – Biserica Vovidenia, Sat Luncani, Com.
Vânători, jud. Bacău
 Icoana Maicii Domnului (“Zburătoarea – Care a Zburat”) – Mănăstirea
Măgura Ocnei, jud. Bacău
 Icoana Maicii Domnului (care plânge) – Catedrala Episcopiei Buzău
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea “Banului”, Buzău, jud. Buzău
 Icoana Maicii Domnului – Schitul Cetăţuia (lângă Măn. Ciolanu), Com.
Tisău, jud. Buzău
 Icoanele Maicii Domnului (cele 2: cea mare - copie minunată după cea de la
Dălhăuţi şi cea mai mică din altar) – Mănăstirea Răteşti, Sat Răteşti, Com.
Berca, jud. Buzău
 Icoana Maicii Domnului – Biserica din Satul Aluniş, jud. Buzău
 Biserica “Sf. Filofteia”, Buzău (loc tămăduitor)
 Bisericuţele rupestre – Zona Aluniş, Fişti, Colţi, Ţara Luanei, Agaton
etc, jud. Buzău (străvechi locuri tămăduitoare şi de putere din vremuri
predacice)
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Adam, Com. Cuca, jud. Vaslui
 Icoana Maicii Domnului (“Tânguirea Maicii Domnului”) – Mănăstirea
“Acoperământul Maicii Domnului”, Sat Gârceni, Com. Mălineşti -
Gârceni, jud. Vaslui (lângă Vaslui)
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Floreşti, Sat Floreşti, Com.
Poieneşti, jud. Vaslui
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Bujoreni, Com. Zorleni, jud. Vaslui

13
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

 Icoana Maicii Domnului (“Lidianca” sau “Închinătoarea”) şi a Sf.


Gheorghe de pe versoul celei dintâi – Mănăstirea Neamţ, Com.
Vânători, jud. Neamţ
 Icoana Maicii Domnului “Cu 3 Mâini-Trihirusa” – Biserica „Sf.
Gheorghe” din incinta Mănăstirii Neamţ, Com. Vânători, jud. Neamţ
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Giurgeni, Roman, jud. Neamţ
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Pângăraţi, jud. Neamţ
 Icoana Sf. Ana cu Maica Domnului – Mănăstirea Bistriţa, Com. Viişoara,
jud. Neamţ
 Icoana Maicii Domnului (“Iconiţa”) – Mănăstirea Bisericani, Com.
Viişoara, jud. Neamţ
 Peştera Sf. Chiriac de la Bisericani (prăznuit pe 31 decembrie) şi cea a Sf.
Iosif – Mănăstirea Bisericani, Com. Viişoara, jud. Neamţ (locuri
tămăduitoare)
 Icoana Maicii Domnului (sec. XVI) – Mănăstirea Văratec, Com. Agapia,
Sat Văratec jud. Neamţ
 Icoanele Maicii Domnului (cele 2: din biserică şi “Tânguirea” de la fântână)
şi Icoana Mântuitorului (cea mică) – Mănăstirea Agapia, Com. Agapia,
jud. Neamţ
 Icoana Maicii Domnului (“Axionita”)– Mănăstirea Sihăstria, Com.
Pipirig, jud. Neamţ
 Icoana Maicii Domnului – Biserica Satului Trifeşti-Roman, jud. Neamţ
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Durău, Com. Ceahlău, jud. Neamţ
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Petru Vodă, Com. Poiana Teiului,
jud. Neamţ
 Icoana Maicii Domnului (“Cipriota”) – Mănăstirea Secu, Com. Pipirig,
jud. Neamţ
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Horaiţa, Com. Crăcăoani, jud.
Neamţ
 Icoana Maicii Domnului – Schitul Horăicioara, Com. Crăcăoani, jud.
Neamţ
 Icoana Maicii Domnului - Schitul Icoana, Com. Vânători, jud. Neamţ

14
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

 Icoana Maicii Domnului (copie minunată după “Portăriţa” de la Mt. Athos)


– Biserica “Sf. Spiridon” a spitalului judeţean din Piatra Neamţ, jud.
Neamţ
 Icoana Sf. Nicolae - Mănăstirea Almaş, Sat Almaş, Com. Gârcina, jud.
Neamţ
 Icoana Sf. Zenovie – Mănăstirea Nechit, Com. Borleşti, jud. Neamţ
 Peştera Sf. Teodora de la Sihla – Schitul Sihla, Com. Vânători, jud.
Neamţ (loc tămăduitor)
 Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Împăraţi”, Gura Humorului, jud.
Suceava
 Icoana Maicii Domnului (“Madona Neagră”, copie minunată după
„Czestochowa” Polonia) – Biserica Catolică Minor din Cacica (Gura
Humorului), jud. Suceava
 Icoana Maicii Domnului – Biserica Greco Catolică din Cacica (Gura
Humorului), jud. Suceava
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Putna, Com. Putna, jud. Suceava
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Sihăstria Putnei, Com. Putna, jud.
Suceava
 Icoana Maicii Domnului (din faţa catapetesmei, în prezent în paraclis) –
Mănăstirea Moldoviţa, Com. Vatra Moldoviţei, jud. Suceava
 Icoana Maicii Domnului (din faţa catapetesmei) – Mănăstirea Suceviţa,
jud. Suceava
 Icoana Maicii Domnului şi icoana Sf. Ap. Ev. Ioan şi alte icoane minunate
– Schitul Rarău, Com. Crucea, jud. Suceava
 Icoanele Maicii Domnului (cele 2) – Mănăstirea Sihăstria - Rarău, Com.
Crucea, jud. Suceava
 Icoana Maicii Domnului (copie minunată după “Portăriţa” de la Mt. Athos)
– Biserica din Com. Rădăşeni, jud. Suceava (lângă Fălticeni)
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dragomirna, comuna Dragomirna,
jud. Suceava
 Icoanele Catapetesmei – Mănăstirea Dragomirna, jud. Suceava
 Icoana Maicii Domnului şi icoana Sf. Ioan de la Râşca (prăznuit pe 30
august) – Mănăstirea Râşca, Com. Râşca, jud. Suceava

15
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

 Icoana Maicii Domnului – Biserica Spitalului Judeţean din Suceava, jud.


Suceava
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Slatina, jud. Suceava
 Icoana Mântuitorului (din muzeul mănăstirii) – Mănăstirea Moldoviţa, jud.
Suceava
 Troiţă (pe locul unde S-a arătat Sf. Treime) – Schitul Pojorâta (Corlăţeni),
Com. Pojorâta, jud. Suceava
 Icoanele din Muzeul din Pronaos – Mănăstirea Bogdana, Rădăuţi, jud.
Suceava
 Icoana Sf. Gheorghe – Mănăstirea Cămârzani, Sat Cămârzani, Com.
Vadu Moldovei/Ciumuleşti, jud. Suceava (lângă Fălticeni)
 Chilia peşteră a Sf. Daniil Sihastrul – Mănăstirea Putna, Com. Putna,
jud. Suceava (loc de putere)
 Mănăstirea Hagigadar (“a Dorinţelor”) – Suceava, jud. Suceava (biserică
armenească, loc tămăduitor)
 Icoana Maicii Domnului – Schitul Cozancea, Com. Suliţa, jud. Botoşani
 Icoana Maicii Domnului - Mănăstirea Vorona, comuna Vorona, jud.
Botoşani
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Sihăstria Voronei, comuna Vorona,
jud. Botoşani
 Icoana Sf. Ioan Botezătorul – Mănăstirea Gorovei, Sat Gorovei, Com.
Vârfu Câmpului (lângă Dorohoi), jud. Botoşani
 Icoanele Maicii Domnului (“Prodromita” şi cea din Paraclis) –
Mănăstirea Valea Neagră, Com. Herăstrău/Nistoreşti, jud. Vrancea
 Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea Lepşa, Com. Tulnici, jud. Vrancea
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dălhăuţi, Sat Dălhăuţi, Com.
Cârligele, jud. Vrancea (lăngă Focşani)
 Icoanele Maicii Domnului (cele 2: din biserica mare [copie minunată după cea
de la Dălhăuţi] şi cea din biserica veche [?]) – Mănăstirea Poiana Mărului,
Sat Jitia de Jos, Com. Jitia, jud. Vrancea
 Icoana Maicii Domnului – Biserica Mitropoliei din Iaşi (Bd. Ştefan cel Mare
16)
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Golia, Iaşi (Str. Cuza Vodă 51)
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Socola, Iaşi
16
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

 Icoana Maicii Domnului (“Prodromita”) – Mănăstirea Bucium, Iaşi (Str.


Păun 14)
 Icoanele (cele 2) Maicii Domnului – Biserica “Sf. Nicolae Domnesc”, Iaşi
 Icoana Mântuitorului şi icoana Maicii Domnului (care plâng; minune
neconfimată oficial) - Biserica „Sf. Nectarie” din cartierul „Alexandru cel
Bun”, Iaşi
 Icoana Sf. Mina – Biserica “Sf. Andrei şi Mina”, Iaşi (lângă Palatul de
Cultură)
 Icoana Sf. Spiridon - Biserica “Sf. Spiridon” (din cadrul Spit. “Sf.
Spiridon”), Iaşi (Bd. Independenţei 1, Pţa. Unirii)
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dobrovăţ, Com. Dobrovăţ, jud. Iaşi
 Icoanele Maicii Domnului (cele 3), Icoana Mântuitorului şi Icoana Sf. Ioan
Botezătorul – Mănăstirea Hadâmbu, Com. Mogoşeşti, jud. Iaşi
 Icoana Maicii Domnului – Biserica din Com. Pârcovaci (lângă Hârlău),
jud. Iaşi
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Miclăuşeni, Com. Butea, jud. Iaşi
 Icoana Sf. Nicolae – Biserica „Sf. Nicolae”, com. Valea Seacă, jud. Iaşi
[sau jud. Bacău?] (copie după o icoană minunată din Rusia)
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Mavromolu, Galaţi, jud. Galaţi
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Adam, Sat Adam, Com. Drăguşeni,
jud. Galaţi
 Icoana Maicii Domnului – Biserica Satului Paşcani, Com. Vlădeşti, jud.
Galaţi
 Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Nicolae”, Comuna Smulţi, jud.
Galaţi
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Vladimireşti, com. Tudor
Vladimirescu, jud. Galaţi

http://www.crestinortodox.ro/Director_web-Biserici_si_parohii-6.html

http://www.util21.ro/institutii/lista-de-biserici-din-Bucuresti.htm

17
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

http://dmoz.org/World/Rom%C3%A2n%C4%83/Societate/Religie_
%C5%9Fi_spiritualitate/Cre%C5%9Ftinism/Ortodoxism/Biserici_
%C5%9Fi_Parohii/Europa/Rom%C3%A2nia/Bucure%C5%9Fti/

Patericuri:

http://www.pateric.ro/

http://www.pateric.ro/category/patericul-egiptean/

http://www.pateric.ro/category/patericul-sfintilor-batrini/

http://www.nistea.com/pateric.html

http://www.pateric.ro/category/patericul-atonit/

http://www.pateric.ro/category/patericul-de-la-optina/

http://www.pateric.ro/category/patericul-lavrei-pesterilor-de-la-kiev/

http://www.pateric.ro/category/patericul-solovetului/

http://www.pateric.ro/category/patericul-georgian/

http://www.pateric.ro/category/patericul-secolului-xx/

s.c.l.

Vietile Sfintilor:

http://www.credo.ro/proloage.php?l=Septembrie

http://paginiortodoxe.tripod.com/vieti.html

http://www.calendar-ortodox.ro/

http://bibliotecaortodoxa.blogspot.com/2009/06/stravechea-intelepciune-pustiei-citate.html

http://www.ziddu.com/download/8088870/e.VietileSfintilorOrtodoxiei.Indrumariduhovnicesti.pdf.htm
l
18
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

http://www.crestinism-ortodox.com/heritage/saints/

http://logos.md/category/vietile-sfintilor/

http://www.scribd.com/doc/740748/VIETILE-SFINTILOR-ROMANI

http://www.arcb.ro/index.php?option=com_content&view=category&id=36&Itemid=199

http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti

Filocalia:

http://www.filocalia.ro/

http://www.pateric.ro/category/filocalia-sfintelor-nevointe-ale-desavirsirii-1/

http://logos.md/filocalia/

http://www.misiune-ortodoxa.ro/download/sfintii-parinti-si-alti-parinti-duhovnicesti/vezi-
categorie.html

http://www.sfantul-panteleimon.org/bco/Filocaliile.htm

Istoria lausiaca:

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/paladie-istoria-lausiaca

Evanghelia lui Toma:

http://www.odaiadesus.ro/toma.html

http://www.vangeloditommaso.com/romania/cat042.htm

http://www.scribd.com/doc/3685977/Evanghelii-apocrife-Evanghelia-dup-Toma

http://adicel.webs.com/evangheliadupatoma.htm

Rugaciunea inimii:

19
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

http://www.pateric.ro/category/rugaciunea-lui-iisus-vol-i-lucrarea-mintii/

http://www.pateric.ro/category/rugaciunea-lui-iisus-miezul-evlaviei-ortodoxe-vol-ii/

Everghetinosul:
Extrase:
http://vatopaidi.wordpress.com/category/%CE%BE%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE
%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82/romanesc/everghetinos/

Vol. 2:
http://www.scribd.com/doc/19023414/Everghetinos

20

S-ar putea să vă placă și