Sunteți pe pagina 1din 2

PLAN INDIVIDUALIZAT DE ASISTENŢĂ ŞI ÎNGRIJIRE

Nr._______/_____________

NUME/PRENUME BENEFICIAR Planul Individualizat de asistență și îngrijire


DATA NASTERII/VÂRSTA cuprinde:
DATA INTERNĂRII  Programul individualizat de recuperare;
DIAGNOSTIC
 Programul individualizat de re/integrare socialǎ.

Tip serviciu / Obiectiv general Obiective specifice Activităţi propuse Metode de Responsabil Rezultate
nevoi identificate intervenţie
Medical

Psihologic

Social

Alimentație

Kinetoterapeutic

DATA ÎNTOCMIRII/ REEVALUĂRII: _____________/__________________________

ECHIPA CARE RĂSPUNDE DE CAZ SEMNĂTURA


MEDIC
PSIHOLOG
ASISTENT SOCIAL
ASISTENT MEDICAL
INFIRMIER

BENEFCIAR / REPREZENTANT LEGAL,