Sunteți pe pagina 1din 3

Domeniul stiinte - Cunoastera mediului / Grupa mare

1 activitate /saptamana / 36 saptamani / 36 activitati


Obiective de Continuturi Activitati de Nr. Peri Obser
Referinta invatare de oa vatii
act da
Cunoasterea si Omul-fiinta sociala integrata in Sept Evalu-
aplicarea mediu Joc exercitiu 1 are
cunostintelor -activitati specifice in familie, nume, initial
legate de corpul adresa, incaperi, destinatie, atibutiile a
omenesc mambrilor familiei
Perceperea Mediul natural Joc exercitiu de 1 Sept Evalu-
sistematica si -diversitatea vietuitoarelor, infatisare, denumire a are
organizata a alcatuire animalelor initial
componentelor (plantelor) a
mediului natural
Cunoasterea Omul-fiinta sociala integrata in Observari spontane 1 Oct
si aplicarea mediu si dirijate; joc
cunostintelor -activitati specifice in familie; nume, exercitiu
legate de corpul prenume, adresa, incaperi, destinatie,
omenesc atributiile membrilor, reguli de Exercitii de 2
comportare denumire si
-activitati specifice in gradinita; descriere
exterior, interior, destinatie, mobilier,
reguli de comportare
Mediul natural Observari spontane 5 Oct
-fenomene ale naturii-caracteristicile si dirijate
anotimpului toamna, ale schimbarilor Investigatii si
care survin in legatura cu fenomenele experimente Noie
atmosferice simple lecturi dupa
Perceperea
-plante-legume- infatisare, alcatuire, imgini
sistematica si
conditii necesare dezvoltarii, Exercitii de
organizata a
importanta, protectie descriere
componentelor
-plante - fructe - infatisare, alcatuire, Activitati practice
mediului natural si
conditii necesare dezvoltarii, Confectionarede
a relatiilor dintre
importanta, protectie ierbare
ele in cadrul
-plante decorative- infatisare, alcatuire, Exercitii de
ecosistemului
conditii necesare dezvoltarii, completare a
importanta, protectie fiselor de evaluare
-plante- infatisare, alcatuire, conditii 1E Dec
necesare dezvoltarii, importanta,
protectie
Cunoasterea Omul-fiinta sociala integrata in Observari spontane Dec
si aplicarea mediu si dirijate
cunostintelor -corpul uman-infatisare, parti Exercitii senzoriale 1
legate de corpul componente Exercitii de
omenesc -conditii de intretinere a vietii si formulare a 1
sanatatii- hrana, imbracaminte, obiecte intrebarilor si
de igiena personala si colectiva raspunsurilor
Activitati practice
Perceperea Mediul natural Ian
sistematica si -fenomene ale naturii-caracteristicile Observari spontane 1
organizata a anotimpului iarna, ale schimbarilor si dirijate
componentelor care survin in legatura cu fenomenele Exercitii senzoriale
mediului natural si atmosferice Exercitii de
a relatiilor dintre -fenomene ale naturii- adaptarea formulare a 1
ele in cadrul vietuitoarelor la caracteristicile intrebarilor si
ecosistemului anotimpurilor raspunsurilor
-elemente primare din natura-apa- Activitati practice 1
insusiri, forme de existenta Experimente
-elemente primare din natura-focul- Exercitii de 1
insusiri, importanta descriere
-fenomene fizice si chimice- materiale Lecturi dupa 1 Feb
naturale –proprietati fizice si chimice, imagini
dizolvare, decantre, cristalizare
-animale domestice-infatisare, 2
alcatuire, mediu de viata, mod de
ingrijire, importanta, protectie
- animale salbatice-infatisare, alcatuire, Exercitii de 1
mediu de viata, mod de ingrijire, completare a
importanta, protectie fiselor de evaluare
- animale -infatisare, alcatuire, mediu 1E Mart
de viata, mod de ingrijire, importanta,
protectie
Cunoasterea Omul-fiinta sociala integrata in vizite 3 Mart
si aplicarea mediu
cunostintelor -activitati specifice in societate- locul
legate de corpul de munca, profesii, unelte, produse
omenesc
Perceperea Mediul natural Observari spontane Apr
sistematica si -fenomene ale naturii-caracteristicile si dirijate 1
organizata a anotimpului primavara, ale Lecturi dupa
componentelor schimbarilor care survin in legatura cu imgini
mediului natural si fenomenele atmosferice Exercitii de 1
a relatiilor dintre -plante decorative- infatisare, alcatuire, formulare a
ele in cadrul conditii necesare dezvoltarii, intrebarilor si
ecosistemului importanta, protectie raspunsurilor 1
-plante-legume- infatisare, alcatuire, Exercitii de
conditii necesare dezvoltarii, descriere
importanta, protectie Activitati practice 1E Mai
-plante- infatisare, alcatuire, conditii Exercitii de
necesare dezvoltarii, importanta, completare a 1
protectie fiselor de evaluare
-elemente de astronomie-corpuri 1
ceresti, denumire, infatisare,
importanta 1
-elemente de astronomie – miscarile de
rotatie si de revolutie ale Pamantului
-elemente de geografie- pozitia
geografica a satului,obiective
Cunoasterea Omul-fiinta sociala integrata in
si aplicarea mediu Observari spontane 1
cunostintelor -activitati specifice in societate- pe si dirijate
legate de corpul strada; mijloace de locomotie, reguli Lecturi dupa
omenesc de circulatie si de comportare imgini 1 iunie
-activitati specifice in societate – la Recitari(poe-
scoala –amplasare, incaperi,mobilier, zii,ghicitori)
rechizite, uniforma 1 Evalu-
- activitati specifice in societate –la are
scoala- reguli de comportare Exercitii de 1E Finala
-activitati specifice in societate-relatii, completare a
reguli de comportare pentru protectia si fiselor de evaluare
ocrotirea mediului
Total activitati 36