Sunteți pe pagina 1din 2

Numele și prenumele elevului....................................................................................

Clasa..............
Data susținerii testului.........................

Test de evaluare inițială


Disciplina- fizică clasa a VI-a
PARTEA I 45 puncte

1. Citeste cu atenție afirmațiile de mai jos. Pentru fiecare afirmație, încercuieste A dacă apreciezi că
este adevărată, sau F dacă apreciezi că este falsă : ( 9 puncte)
a. A F Metrul, kilogramul, secunda sunt aparate de măsură;
b. A F Aerul, oxigenul și dioxidul de carbon sunt substanțe gazoase
c. A F Magnetul atrage o bilă de sticlă.

2. Completează spațiile libere cu denumirea transformării de stare de agregare corespunzătoare,


alese din următoarea listă: vaporizare, condensare, topire, solidificare. (20 puncte)

SOLID LICHID VAPORI

VAPORI LICHID SOLID

3. Unește cu o săgeată noțiunile din coloana A cu cele din coloana B care corespund:
(16 puncte)

Coloana A Coloana B
Balanța Durata unui eveniment
Termometru Masa unui măr
Vas gradat Temperatura apei
Ceas Volumul de ulei

PARTEA II 45 puncte
1. Completează spațiile libere: ( 20 puncte)
A )50cm + 250mm + 15 dam+ 10dm = …………….m
B) 300 g + 5000 mg + 10 hg +1 tonă = ………….kg

2. Ordoneză folosind drept citeriu durata de desfășurare a evenimentelor: căderea unui măr din pom,
ora de curs, anul școlar, alergarea a 800m, vacanța de vară. ( 15 puncte)

3 Completează spațiile libere din următorul text:


Ieri m-am simțit foarte rău. Mama a luat din trusa medicală un t………………………….pentru a-mi
măsura………………………El indica 38………………Atunci mama a pregătit un ceai. A pus apă
să................................., a pus apoi un plic cu ceai , a turnat peste zaharul care s-
a ...............................
( 10 puncte)

Se acordă 10 puncte din oficiu.


REZOLVARE:

Partea I

1. 3*3puncte= 9 puncte
a. F
b. A
c. F

2. 4*5 puncte= 20 puncte


SOLID TOPIRE LICHID VAPORIZARE VAPORI

VAPORI CONDENSARE LICHID SOLIDIFICARE SOLID


3. 4*4 puncte =16 puncte
Balanță-masa unui măr
Termometru-temperatura apei
Vas gradat-volumul de ulei
Ceas-durata unui eveniment

Partea II
1. A )50cm + 250mm + 15 dam+10dm = 0,5 m + 0,25 m+ 150m+ 1m= 151, 75m 10 puncte (4*2,5)
B) 300 g + 5000 mg + 10 hg+1tonă = 0,3 kg+ 0,005 kg+ 1kg+1000kg= 1001,305 kg 10 puncte(4*2,5)

2. . 5*3 puncte= 15 puncte


1.Căderea unui măr din pom
2.alergarea a 800m
3. ora de curs
4. vacanţa de vară
5.anul şcolar.

3. 5*2 = 10 puncte
Ieri m-am simțit foarte rău. Mama a luat din trusa medicală un termometru pentru a-mi măsura
temperatura El indica 38 grade Celsius . Atunci mama a pregătit un ceai. A pus apă să fiarbă , a
pus apoi un plic cu ceai , a turnat peste zaharul care s-a dizolvat.

S-ar putea să vă placă și